52 proc. pytanych osób w wieku od 16 do 26 lat jest w pełni przekonanych o wyższości demokracji nad innymi formami ustroju, 26 proc. nie uważa, by była lepsza od innych form ustroju, a 9 proc. jest zdania, że są inne, lepsze opcje do wyboru - wynika z rezultatów badania przeprowadzonego przez YouGov na zlecenie Fundacji TUI, wspierającej europejską wymianę i dialog oraz działającej na rzecz promowania tolerancji i oświaty.

Najmniej przekonanych do demokracji młodych ludzi jest we Włoszech (45 proc.), Francji (42 proc.) i Polsce (42 proc.). Najwięcej - 66 proc. - jest ich w państwie uznawanym za kolebkę demokracji - Grecji. Drugie miejsce zajęły Niemcy, gdzie odsetek młodych osób popierających demokrację wyniósł 62 proc.