Artykuły na temat: "RODO"

Wikariak: RODO w służbie cenzury [Komentarz]

19 sierpnia 2019 r.

Martwi mnie, że prawdopodobnie nie poznamy nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Dużo bardziej martwi mnie jednak to, że ten sam mechanizm może być wykorzystany w innych sprawach. Ot choćby po to, by zamknąć usta dziennikarzom.

Monitoring wizyjny: Nowe unijne wytyczne nie zawsze zgodne z polskimi

6 sierpnia 2019 r.

Europejska Rada Ochrony Danych, inaczej niż nasz organ, zezwala np. na stosowanie atrap kamer. Przechowywanie nagrań bez specjalnego uzasadnienia możliwe jest jej zdaniem przez zaledwie kilka dni, a nie, jak dopuszcza nasze UODO, nawet przez trzy miesiące.

Kawecki: Wciąż panuje wszechobecna „RODOza” [WYWIAD]

1 sierpnia 2019 r.

- RODO zrobiło bardzo dużo dobrego, natomiast z perspektywy czasu nie jestem pewien, czy aż tak zbiurokratyzowana regulacja była nam rzeczywiście potrzebna - mówi w rozmowie z Jakubem Styczyńskim dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, były dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialny za krajową reformę ochrony danych osobowych.

Czy ujawnienie list poparcia dla kandydatów do KRS prowadziłoby do naruszenia przepisów RODO? [WYWIAD]

31 lipca 2019 r.

- Artykuł 86 rozporządzenia wyraźnie stanowi, że dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ten organ lub podmiot, dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia. - mówi dr Paweł Litwiński, adwokat w kancelarii Barta Litwiński.

Adres zamieszkania a umowa o pracę, czyli jak rozmawiać o RODO

29 lipca 2019 r.

Na łamach Dziennika Gazeta Prawna opublikowano ostatnio szereg wypowiedzi dotyczących prawa pracodawcy do pozyskiwania adresu zamieszkania przyszłego pracownika na potrzeby podpisania umowy. Sprawa jest banalna i nie byłaby warta uwagi, gdyby nie to, że ukazuje jak w soczewce problemy polskiej dyskusji o RODO.

Algorytmy zamiast działu kadr? RODO studzi zapały

11 lipca 2019 r.

W firmach pojawiają się pomysły na wykorzystanie całkowicie zautomatyzowanych systemów rekrutacji oraz oceny pracowników. Unijne przepisy o ochronie danych osobowych to dopuszczają, ale zarazem znacznie utrudniają.

Kontrole trzeźwości pracowników: Po stanowisku UODO pora na nowelizację

11 lipca 2019 r.

Zdaniem urzędu stojącego na straży danych osobowych pracodawca nie może sam badać pracowników alkomatem. Jednak eksperci sugerują, by nie stosować się do tych zaleceń – i jednocześnie zmienić prawo. Na ten apel odpowiada resort cyfryzacji, który chce zainicjować prace w tym kierunku

RODO nie zabrania badania pracowników alkomatem

11 lipca 2019 r.

W wielu sektorach gospodarki wykonywanie pracy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości może stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia dużej liczby pracowników oraz innych osób. W celu ograniczenia ryzyka pracodawcy bardzo często przeprowadzają badania trzeźwości pracowników, w tym wyrywkowe i prewencyjne. Jako przykład można wskazać badania trzeźwości kierowców miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz operatorów ciężkich maszyn budowlanych.

Nierejestrowane przesyłki kontrowersyjne w świetle RODO

2 lipca 2019 r.

UODO i UKE próbują przekonać branżę pocztową, by opracowała i przyjęła kodeks dobrych praktyk wyznaczający zasady m.in. zawiadamiania nadawców listów o zdarzeniach ocenianych jako naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku listów zwykłych Poczty Polskiej, a ta raczej nie jest przychylna wprowadzaniu zmian. To problem dla przedsiębiorców nadających nierejestrowane przesyłki, które zawierają dane osobowe (np. medyczne). W przypadku zaginięcia tego typu korespondencji, to oni mają obowiązek zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Rzecz w tym, że nie mogą tego zrobić, dopóki Poczta Polska nie powiadomi ich o tego typu zdarzeniu, a z tym jest kłopot.