Artykuły na temat: "prawo"

KE zapowiada głębsze monitorowanie praworządności w całej UE

17 lipca 2019 r.

Cykliczny przegląd stanu praworządności w państwach UE, coroczny raport w tej sprawie oraz strategiczne podejście do procedury o naruszenie prawa UE - to ogłoszone w środę przez KE nowe pomysły, mające pomóc zachować rządy prawa w krajach członkowskich.

"Wykwalifikowana siła robocza" dla Niemiec? Dlaczego Ukraińcy nie palą się do wyjazdu

16 lipca 2019 r.

W Polsce mieszka około 1 mln 300 tys. Ukraińców. W ciągu ostatnich 5 lat stali się oni najliczniejszą grupą cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do pracy. Od 2020 roku Niemcy wprowadzają nowe regulacje, które pozwolą osobom spoza UE na podjęcie legalnej pracy. Spytaliśmy więc Ukraińców, czy chcą jechać do Niemiec, czy jednak wolą pozostać w Polsce?

Nie ma nadrzędności, jest pierwszeństwo

16 lipca 2019 r.

Jeżeli w trakcie postępowania powstają wątpliwości interpretacyjne, od których zależy prawidłowe rozstrzygnięcie konkretnej sprawy, niewystąpienie do TSUE z pytaniem prejudycjalnym jest naruszeniem prawa UE.

Kolejne instytucje biorą pod lupę kopiowanie dowodów

16 lipca 2019 r.

Choć MSWiA zapewnia, że za kserowanie dokumentu tożsamości nie będzie więzienia, nie oznacza to, że przedsiębiorcy mogą spać spokojnie. Sprawą zainteresowały się bowiem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz resort cyfryzacji.

Rewolucja w opłacie recyklingowej za foliówki

16 lipca 2019 r.

Od 1 września 2019 roku handlowcy będą musieli ją pobierać również za grubsze plastikowe torby. A na tym uszczelnianie przepisów się nie skończy. Dodatkowo na przedsiębiorców zostaną nałożone obowiązki prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań, a także wpisu do Bazy Danych o Odpadach.

Jak się zmieni rynek taxi po 1 stycznia?

16 lipca 2019 r.

Kluczową zmianą jest sformułowanie definicji pośrednictwa przy przewozie osób. Jej wprowadzenie ma umożliwić ocenę, czy dana działalność wymaga uzyskania odpowiedniej licencji – po spełnieniu określonych w ustawie wymagań.

Źródeł optymizmu należy szukać w konstytucji oraz ukształtowanej wykładni jej przepisów [OPINIA]

16 lipca 2019 r.

Ważne zakwestionowanie powołań sędziowskich prowadzi do wzruszenia utrwalonej w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie treści normatywnej art. 179 Konstytucji RP. Zgodnie z nią przepis ten zawiera „normę kompletną”, stanowi „wystarczającą podstawę prawną wykonywania prerogatywy Prezydenta RP”, wyklucza „modyfikację istoty” prezydenckich uprawnień, wreszcie wyznacza nieprzekraczalne ramy dla kształtowania procedury powoływania sędziów.

Kuratorzy: Potrzeba jasnych reguł kontaktów z dziećmi

16 lipca 2019 r.

Cieszy to, że resort sprawiedliwości dostrzega potrzebę uregulowania działalności kuratorów przy sprawach dotyczących dzieci. Martwi to, że w projekcie ustawy o kuratorskiej służbie sądowej nie zajęto się najbardziej palącymi i występującymi w praktyce problemami. Taką ocenę ministerialnej propozycji przedstawiają sami kuratorzy.

Gowin: Zjednoczona Prawica przygotuje nową ustawę o PAN

15 lipca 2019 r.

Na pewno w przyszłej kadencji obóz Zjednoczonej Prawicy przygotuje nową ustawę o Polskiej Akademii Nauk. Wierzę, że stanie się to w dialogu ze środowiskiem naukowym - zapowiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w poniedziałek w Krakowie.