Artykuły na temat: "odszkodowania"

Jednorazowe odszkodowanieod ZUS [ŚCIĄGAWKA]

8 sierpnia 2019 r.

Przysługuje ono ubezpieczonemu, który na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Mimo że jest wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego, nie jest uzależnione od wysokości składki.

Odsetki to nie odszkodowanie. Są z PIT

18 lipca 2019 r.

Odsetki za spóźnioną wypłatę odszkodowania bądź zadośćuczynienia nie są zwolnione z podatku – orzekł po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny.

Renta wyrównawcza. Kiedy i komu jest przyznawana?

14 lipca 2019 r.

Utrata zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenie się potrzeb albo zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość daje poszkodowanemu w wypadku podstawy do żądania renty wyrównawczej od osoby zobowiązanej.

Nierzetelne śledztwo powodem do odszkodowania

2 lipca 2019 r.

Choć nie można rozstrzygnąć, czy policjanci nadużyli siły wobec skarżącego, Polska i tak musi zapłacić za zaniedbania przy wyjaśnianiu sprawy – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Sprawa odszkodowania dla T. Komendy przekazana do sądu w Opolu

4 czerwca 2019 r.

Sąd Najwyższy zdecydował o przekazaniu sprawy odszkodowania i zadośćuczynienia dla Tomasza Komendy za niesłuszne skazanie i 18 lat pobytu w więzieniu do sądu w Opolu - poinformował we wtorek PAP zespół prasowy Sądu Najwyższego.

Nie można dwa razy zmniejszać odszkodowania

29 maja 2019 r.

Klauzula przewidująca podwójną redukcję kwoty odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego – raz do poziomu sumy ubezpieczenia, a potem proporcjonalnie do łącznej wartości przedmiotów ubezpieczenia – jest nieważna – uznał Sąd Najwyższy.