Artykuły na temat: "lekarz"

Prawo wykonywania zawodu lekarza nadal jako książeczka

4 grudnia 2019 r.

Elektroniczne dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu mają zostać wprowadzone dopiero w 2021 r., dlatego trzeba wydać rozporządzenie, które będzie stanowiło podstawę prawną do wydawania dokumentów w dotychczasowej, papierowej postaci. Jego projekt został wczoraj opublikowany.

Ile dni ma lekarz na korektę zwolnienia

16 listopada 2019 r.

Otrzymałam od lekarza zwolnienie lekarskie. Poprosiłam o jego wydruk. W domu zauważyłam, że jest w nim błąd – lekarz omyłkowo wpisał wsteczną datę początku niezdolności do pracy. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

Podwyżki to za mało, by zatrzymać lekarzy

14 listopada 2019 r.

Od kiedy po wstąpieniu Polski do UE łatwiej o pracę za granicą, z Polski wyjechało ok. 15 tys. lekarzy. Co roku o wyjazd stara się ok. 600–700 osób, a ich liczba nie spada. Powód? Warunki pracy.

Nie ma zgody na obciążanie lekarzy kosztami badań

7 listopada 2019 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przyjrzy się opisanemu przez nas wczoraj procederowi zawierania przez placówki kontraktów z lekarzami, obejmujących również koszty zlecanych przez nich badań. Może to bowiem stanowić naruszenie przepisów.

Nowela ustawy o zawodzie lekarza o krok bliżej uchwalenia

23 października 2019 r.

Coraz mniej naszych postulatów, coraz więcej pomysłów resortu – tak o najnowszej wersji projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówią przedstawicie zespołu, który przygotował pierwotną propozycję w tej sprawie. Ministerstwo Zdrowia po ponad czterech miesiącach opublikowało projekt, który powstał po konsultacjach społecznych.