NFZ zapłaci za profilaktyczne usunięcie piersi

| Aktualizacja:
Resort zdrowia przekonuje, że objęcie finansowaniem terapii protonowej, szczególnie u młodych osób, pozwoli na redukcję dawki promieniowania na zdrowe tkanki. / ShutterStock

Terapia protonowa w czterech nowych wskazaniach i prewencyjna mastektomia to świadczenia, które już wkrótce pojawią się w koszyku szpitalnym.

Resort zdrowia nowelizuje rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego i wpisuje do niego procedury, które uzyskały rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Apele o wprowadzenie do koszyka profilaktycznej mastektomii pojawiały się od dawna. Decyzja AOTMiT była wyczekiwana przez pacjentki z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy piersi.

Zdaniem lekarzy dzięki mastektomii ryzyko zachorowania na raka piersi można zmniejszyć nawet 20-krotnie. Refundację profilaktyczne go usunięcia jajników w grupie wysokiego ryzyka, czyli kobiet z mutacją genu BRCA1/ BRCA2, resort zdrowia proponował już w maju, ale rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jeszcze podpisane.

O prewencyjnym usuwaniu piersi i jajników zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy na taki zabieg zdecydowała się amerykańska aktorka Angelina Jolie.

Inną ważną dla pacjentów zmianą jest finansowanie protonoterapii w czterech nowych wskazaniach. To innowacyjna i bardzo kosztowna metoda leczenia nowotworów, rodzaj radioterapii wykorzystującej promieniowanie protonowe. Będzie można ją zastosować w leczeniu nowotworów podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej u dzieci, nowotworów u dorosłych w lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej, a także w przypadku raka gruczołowo-torbielowatego gruczołów ślinowych oraz nawrotu miejscowego nowotworów obszaru głowy i szyi.

Resort zdrowia przekonuje, że objęcie finansowaniem terapii protonowej, szczególnie u młodych osób, pozwoli na redukcję dawki promieniowania na zdrowe tkanki. A to z kolei daje możliwość zmniejszenia ryzyka odległych następstw naświetlania. Ministerstwo wskazuje jednak jednocześnie na konieczność monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa terapii protonowej w dłuższym czasie i w większej populacji. 

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do konsultacji