Najnowsze artykuły

16 grudnia 2018 r.

Kompletny i poprawnie złożony wniosek jest dla urzędu podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego i powiadomienia ustalonych stron postępowania (tzn. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na które oddziałuje inwestycja, która jest przedmiotem zmiany decyzji o warunkach zabudowy).

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy. Jak ją uzyskać?16 grudnia 2018 r.

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy możliwa jest wówczas, gdy np. jest ona wadliwa albo znacząco zmieniają się charakter i cechy inwestycji, która ma powstać. W toku postępowania administracyjnego urząd przede wszystkim sprawdzi, czy dla danej lokalizacji nie uchwalono planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i jeśli takowy jest - to czy jego postanowienia nie są sprzeczne z wnioskowaną zmianą decyzji.

16 grudnia 2018 r.

Skoro więc firma pożyczkowa stała się właścicielem ruchomości, to ma prawo nimi dysponować.

Po przewłaszczeniu właściciel może domagać się wydania rzeczy16 grudnia 2018 r.

Wziąłem pożyczkę na 200 tys. zł. Podpisałem też umowę na przewłaszczenie maszyn z mojej działalności, chociaż ja je użytkuję. Firma pożyczkowa stała się właścicielem z zastrzeżeniem, że po spłacie pożyczki własność powróci do mnie. Obecnie nie mogę spłacić ok. 50 tys. i firma żąda nie tylko zwrotu pieniędzy, ale i wydania maszyn. Czy ma do tego prawo, skoro do spłacenia pozostała tylko 1/4 długu?