Najnowsze artykuły

16 lutego 2020 r.

Czego starsi prawnicy mogą nauczyć się od milenialsów

Czego starsi prawnicy mogą nauczyć się od milenialsów16 lutego 2020 r.

Młodzi prawnicy będą wybierać kancelarie, które umożliwią im rozwój, zapewnią elastyczny czas pracy, wsparcie szefa i zespołu, odpowiednie do wkładu pracy wynagrodzenie (bezpłatne praktyki uważane są za nieakceptowalny proceder), gdzie liczy się kultura organizacyjna i sposób zarządzania zespołem. A starsi dzięki nim będą się uczyć otwartości na innowacje, bezpośredniości, efektywnej komunikacji, pokonywania barier, stawiania siebie, a nie pracy będącej w centrum życia.

16 lutego 2020 r.

Podatek rolny za rok 2020 wynosi: dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów - 292,30 zł od 1 ha fizycznego.

Podatek rolny 2020: Stawki, ulgi i zwolnienia16 lutego 2020 r.

Od użytków rolnych zajętych na działalność rolniczą należy uiszczać kwartalnie podatek rolny. Stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez GUS, choć gminy mogą ją obniżać. W 2020 podatek ten wynosi: dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych - 292,30 zł od 1 ha fizycznego. Podatnikom przysługuje jednocześnie szereg zwolnień i ulg.

16 lutego 2020 r.

W umowach o roboty budowlane powszechnie umieszczane są klauzule, których celem jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad przez wykonawców i podwykonawców w okresie gwarancji.

Kiedy inwestor solidarnie z generalnym wykonawcą odpowiada za kaucję gwarancyjną 16 lutego 2020 r.

Prowadzę firmę budowlaną, która wykonywała prace tynkarsko-malarskie w nowej inwestycji mieszkaniowej. Zawarłem umowę z generalnym wykonawcą, a zakres wykonywanych przeze mnie robót został zgłoszony inwestorowi przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Inwestor nie zgłosił sprzeciwu. Generalny wykonawca zatrzymywał 10 proc. mojego wynagrodzenia z każdej faktury tytułem kaucji gwarancyjnej, którą miał zwrócić po upływie umówionego czasu. Po upływie okresu gwarancji okazało się, że generalny wykonawca jest niewypłacalny i nie zwrócił zatrzymanej kaucji. Czy mogę skutecznie żądać zwrotu kaucji od inwestora?

16 lutego 2020 r.

Joanna Lichocka w Sejmie i środkowy palec

„Środkowy palec to najlepszy dowód, że propaganda jest ważniejsza niż zdrowie”. Opozycja chce ukarania przez komisję etyki Joanny Lichockiej16 lutego 2020 r.

Opozycja chce ukarania przez komisję etyki Joanny Lichockiej. Chodzi o gest środkowego palca, który posłanka pokazała w stronę opozycji w czasie burzliwej debaty nad przekazaniem mediom rządowym blisko 2 miliardów złotych. Według partii rządzącej przeproszenie urażonych przez Lichocką jest wystarczające w tej sytuacji.