GOSPODARKA

Sztandarowy projekt to budowa 1 miliona tanich mieszkań dla młodych w ciągu pięciu lat. Pieniądze na ten cel mają pochodzić m.in. z funduszy europejskich oraz podniesienia podatków najbogatszym. Program ma skutkować powstaniem nowych miejsc pracy i pobudzić popyt wewnętrzny. PPP-Sierpień 80 jest za wyłączeniem z prywatyzacji przedsiębiorstw przynoszących zyski oraz strategicznych dla np. bezpieczeństwa energetycznego państwa.

FINANSE

PPP-Sierpień'80 proponuje podatki w wysokości 10, 20, 30, 40, 50 proc. Podatek 40- i 50-procentowy dotyczyłby wąskiej grupy podatników z dochodem miesięcznym ponad 20 tys. zł. Kwota wolna od podatku wynosiłaby 15 tys. zł rocznego dochodu. Partia chce wprowadzenia podatku obrotowego od firm. To konieczne ze względu na "robienie" kosztów przez zagraniczne korporacje, które w naszym kraju zarabiają miliardy a wykazują prawie zerowe zyski - przekonuje PPP Sierpień'80.

EMERYTURY i RENTY

Emerytury i renty wolne od podatku od osób fizycznych. Partia obiecuje podniesienie rent i emerytur w 2012 roku do tysiąca zł, a w roku 2013 - do 1200 zł. KRUS zostaje, ale powinien być tylko dla rolników, a nie przedsiębiorców, którzy unikają płacenia ZUS-u. PPP-Sierpień'80 jest za likwidacją OFE, które - zdaniem tej partii - nie gwarantują świadczeń emerytalnych na właściwym poziomie, pogłębiają dług publiczny państwa oraz deficyt budżetowy.

SPRAWY SPOŁECZNE

PPP-Sierpień'80 ma przygotowany projekt ustawy dotyczącej likwidacji umów "śmieciowych" w Polsce, które uderzają zwłaszcza w ludzi młodych. 5 milionów osób zatrudnionych na "śmieciowych umowach" czyni z nas lidera patologi pracy w Europie i zamiast przyspieszać nasz rozwój społeczny i gospodarczy czyni z naszego kraju rezerwuar taniej siły roboczej - przekonują działacze. Według nich, dzięki przekształceniu umów śmieciowych na umowy kodeksowe Polska może zyskać co najmniej 12 mld zł do budżetu i systemu emerytalnego. PPP-Sierpień'80 obiecuje też podniesienie płacy minimalnej, zasiłków oraz uruchomienie programów dla obszarów objętych w szczególny sposób bezrobociem i ubóstwem.

ZDROWIE

PPP-Sierpień'80 jest za referendum ws. prywatyzacji szpitali. Partia uważa, że kwestie ochrony zdrowia nie mogą podlegać grze rynkowej. Proponuje, zamiast podniesienia składki zdrowotnej, wprowadzenie podatku lokalnego w wysokości 10 złotych. Pieniądze te trafiałyby bezpośrednio do szpitala w danym powiecie. Partia sprzeciwia się także prywatyzacji ratownictwa medycznego.

EDUKACJA

Ugrupowanie chce zapewnić każdemu dziecku możliwość wypożyczania podręczników w szkolnej bibliotece. Partia zapowiada korektę reformy oświatowej i likwidację gimnazjów. Zapowiada przywrócenie gabinetów lekarskich i stomatologicznych do szkół. Przedszkola powinny być szeroko dostępne i bezpłatne dla osób, które będą korzystać z usług tych placówek - uważa PPP-Sierpień'80.

NAUKA i SZKOLNICTWO WYŻSZE

PPP-Sierpień 80 jest za zniesieniem opłat za studia, obiecuje poprawę kształcenia ludzi młodych i zmianę polityki zatrudniania ludzi wchodzących na rynek pracy.

INFRASTRUKTURA

Partia popiera program "TIR-y na tory". Obiecuje likwidację spółek, które w ostatnich latach powstały na kolei. Ma to być jedna firma, z jednym zarządem. Partia obiecuje odbudowę taniej komunikacji publicznej.

ROLNICTWO

Najważniejsze cele to wyrównanie dopłat z UE dla rolników w Polsce i przekazanie ziemi będącej w rękach Skarbu Państwa byłym pracownikom PGR. Według PPP-Sierpień'80 byłoby to po ok. 5 hektarów na osobę. Ugrupowanie zapowiada wprowadzenie aktywnej polityki państwa pozwalającej na zakładanie spółdzielni, co umożliwi tworzenie nowoczesnych, konkurencyjnych gospodarstw, które na rynku europejskim będą eksporterami zdrowej żywności.

UE

W opinii PPP-Sierpień'80, UE powinna swoją integracją objąć obszary polityki społecznej i wprowadzić wspólne standardy w takich obszarach jak: płace, emerytury, opieka społeczna. Proponuje aby na wzór Wspólnej Polityki Rolnej powstała Europejska Polityka Zatrudnienia z europejskim kodeksem pracy, europejską płacą minimalną i europejskimi standardami zatrudnienia.

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Zwiększenie dostępu obywateli do porad prawnych. Przy sądach powinny funkcjonować biura porad dla obywateli. Służby powinny zajmować się bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa i nie powinny być wykorzystywane do doraźnych gier politycznych - podkreślają członkowie PPP-Sierpień'80.

INNE

Objęcie całego kraju szerokopasmowym internetem. Zwiększenie budżetu kultury do 1 proc. budżetu państwa. Stworzenie dla środowiska twórców ustawy zawodowej.