Webinaria

Unijne wsparcie na różnych etapach rozwoju firmy

2017-12-12

Usługi rozwojowe dla firm i pracowników

2017-12-05

Wsparcie eksportu i internacjonalizacji przedsiębiorstw

2017-11-21

Wsparcie dla start-upów

2017-11-14

Fundusze Europejskie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

2017-11-07

Nowa szansa dla programistów

2017-10-17

Studenci, doktoranci - nowe możliwości

2017-10-03

A może giełda? Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

2017-09-19

Dotacje na wzornictwo

2017-09-12

Biznes i nauka muszą łączyć siły

2017-08-29

Patent na dotacje - czyli jak zdobyć dofinansowanie na ochronę własności przemysłowej

2017-07-25

Dotacje unijne na innowacje w małych i średnich firmach

2017-06-28

Dotacje na założenie lub rozwój przedszkola, żłobka
lub innej placówki opieki nad dziećmi

2016-12-06

Fundusze Europejskie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

2016-12-06

Rozwój przez edukację. Dotacje na rozwój kompetencji pracowników

2016-10-25

Jak przygotować wniosek o dotację i zrealizować z sukcesem projekt

2016-09-27

III Kongres Branży Spirytusowej

2016-06-22

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych

2016-06-21

Gala finałowa konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

2016-06-16

Dotacje dla małych i średnich firm, rola innowacyjności,
współpraca biznesu i B+R

2016-06-07

Jak będziemy płacić w przyszłości? Perspektywy rozwoju
obrotu bezgotówkowego

2015-04-21

Uroczystości wręczenia pierwszego w Europie certyfikatu
Verafirm potwierdzającego zgodność zarządzania zasobami IT (SAM)
z normą ISO/IEC 19970-1

2015-02-26

Gala finałowa Eureka! DGP

2015-02-23

Płatności mobilne – rola operatorów telekomunikacyjnych
w rozwoju płatności mobilnych

2014-05-14

Płatności mobilne – rozwiązanie lokalne czy standard globalny

2014-05-09

Gala Top Employers 2014

2014-04-03

Płatności mobilne: konieczność czy fanaberia
miłośników technologii

2014-01-31

Uczciwa konkurencja z punktu widzenia agencji
reklamowych i producentów oprogramowania

2013-12-17