© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2015-10-09T08:43:23+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki TK: Wadliwy termin przyznawania zasiłku stałego niepełnosprawnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898138,tk-wadliwy-termin-przyznawania-zasilku-stalego-niepelnosprawnym.html Osoba całkowicie niezdolna do pracy i z orzeczeniem o znacznej dysfunkcji zdrowotnej, która jest pozbawiona środków do życia, powinna mieć prawo do zasiłku stałego wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyła dokumenty o jego przyznanie.

]]>
Wielka Brytania nie łamała prawa w sprawie zasiłków dla imigrantów? Tak twierdzi rzecznik Trybunału http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/898044,wielka-brytania-nie-lamala-prawa-w-sprawie-zasilkow-dla-imigrantow-tak-twierdzi-rzecznik-trybunalu.html Rzecznik generalny Pedro Cruz Villalón w wydanej we wtorek opinii zaproponował Trybunałowi oddalenie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Wielkiej Brytanii, która zarzuciła Londynowi łamanie prawa unijnego przez stosowanie tzw. testu rezydenta podczas przyznawania świadczeń socjalnych dla imigrantów z innych krajów UE.

]]>
Sejm przyjął ustawę ws. zasiłków dla przedsiębiorczych matek. Dostaną wyższe świadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896042,sejm-przyjal-ustawe-ws-zasilkow-dla-przedsiebiorczych-matek-dostana-wyzsze-swiadczenia.html Ustawa powstała w oparciu o dwa projekty poselskie: jeden z nich - nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - przedstawiła Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO), drugi - o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa - Wanda Nowicka (niezrz.). Komisja polityki społecznej i rodziny rozpatrywała je jednak łącznie i przedstawiła jedno sprawozdanie. Jako wiodący wybrano projekt Mrzygłockiej.

]]>
Więcej rolników z zasiłkiem na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895977,wiecej-rolnikow-z-zasilkiem-na-dziecko.html 208,83 zł miesięcznie wynosił w ubiegłym roku dochód z jednego hektara przeliczeniowego. Kwota ta będzie obowiązywać osoby starające się o świadczenia na dzieci w nadchodzącym okresie ich wypłaty.

]]>
400 zł dodatku za każde dziecko dla rodziców wieloraczków na wychowawczym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895664,400-zl-dodatku-za-kazde-dziecko-dla-rodzicow-wieloraczkow-na-wychowawczym.html Osoby, które zajmują się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu, będą otrzymywać na każde z nich 400 zł dodatku do zasiłku.

]]>
Emeryci, urzędnicy, najmniej zarabiający: 6 grup, które mogą liczyć w najbliższym czasie na podwyżki http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/895302,duze-zdjecie,1,emeryci-urzednicy-kto-moze-liczyc-na-podwyzki.html Urzędnicy to jedna z niewielu pracowniczych grup, jaka może liczyć w najbliższym czasie na podwyżki. Wzrosną jednak świadczenia socjalne i zasiłki na dzieci, wyższa będzie też płaca minimalna. Zobacz, kto w Polsce może liczyć wkrótce na większe pieniądze.

]]>
Z roszczeniem o zasiłek nie warto zwlekać http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/894187,z-roszczeniem-o-zasilek-nie-warto-zwlekac.html Na mocy ugody sądowej pracodawca wypłacił mi w styczniu 2015 r. wyrównanie zaniżonego wynagrodzenia za lata 2011–2013. Niezwłocznie po tym zwróciłam się do pracodawcy jako płatnika składek o wypłatę wyrównania należnych mi za ten okres zasiłków chorobowych. Pracodawca odmówił, wystąpiłam więc w lutym 2015 r. bezpośrednio do ZUS o weryfikację podstawy wymiaru zasiłku. Zakład przyznał mi rację, ustalając podstawę wymiaru zasiłków oraz nakazując pracodawcy wyrównanie zasiłków, ale tylko za część okresu. W zakresie jednak świadczeń za lipiec 2011 – styczeń 2012 uznał, że moje roszczenie uległo przedawnieniu. Nie zgadzam się z tym, uważam, że dopiero w chwili wypłaty wyrównania mojego wynagrodzenia przez pracodawcę mogłam zwrócić się do ZUS, bo wtedy ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Poza tym faktycznie roszczenie o wyrównanie zasiłków zgłaszałam znacznie wcześniej, wraz z wnioskiem o wyrównanie wynagrodzenia, zatem nie uległo przedawnieniu. Czy ZUS miał rację?

]]>
Trybunał UE: Kraj może odmówić zasiłku bezrobotnemu imigrantowi http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/894079,trybunal-ue-kraj-moze-odmowic-zasilku-bezrobotnemu-imigrantowi.html Trybunał rozstrzygnął, że cudzoziemcy, w tym obywatele UE, przyjeżdżający do Niemiec w celu uzyskania pomocy społecznej lub by szukać pracy, mogą być wykluczeni z kręgu beneficjantów zasiłków socjalnych. Nawet jeśli owe świadczenia są gwarantowane obywatelom Niemiec znajdującym się w tej samej sytuacji.

]]>
Jak obliczyć zasiłek chorobowy, jeśli pracownik nie otrzymał wszystkich składników wynagrodzenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/892950,jak_obliczyc_zasilek_chorobowy_jesli_pracownik_nie_otrzymal_wszystkich_skladnikow_wynagrodzenia.html Problem

]]>
Uchwała musi zawierać wysokość zasiłku na usamodzielnienie http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/892918,uchwala-musi-zawierac-wysokosc-zasilku-na-usamodzielnienie.html Radni muszą w precyzyjny sposób określić kwotę pomocy finansowej oraz wskazać tryb i sposób ubiegania się o jej przyznanie.

]]>
Rodzice poczekają na zasiłek. 500 zł na dziecko nie w tej kadencji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/892152,rodzice-poczekaja-na-zasilek-500-zl-na-dziecko-nie-w-tej-kadencji.html 500 złotych na dziecko - nie w tej kadencji Sejmu Rzeczniczka PiS zapowiedziała w radiowej Trójce, że ogłoszony wczoraj projekt ustawy poczeka do okresu po wyborczego.

]]>
Zasiłki rodzinne od września: Jak starać się o przyznanie zasiłku pomocy? http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/891031,jak-starac-sie-o-przyznanie-zasilku-rodzinnego.html Najbardziej potrzebujące rodziny mogą liczyć na wsparcie. Od września można się starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Wniosek wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o osiąganych dochodach trzeba złożyć w urzędzie gminy lub miasta, w którym się mieszka.

]]>
Wnioski i decyzje przez internet. Co wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/889328,duze-zdjecie,1,alimenty-i-zasilki-co-wprowadza-nowelizacja-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych.html Po nowelizacji ustawy, przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubieganie się o Kartę Dużej Rodziny, będzie mogło odbywać się przez internet.

]]>
To nie koniec zmian w zasiłkach i ubezpieczeniach lekarskich http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888088,to-nie-koniec-zmian-w-zasilkach-i-ubezpieczeniach-lekarskich.html Jeszcze nie weszły w życie przepisy dotyczące nowego sposobu obliczania zasiłków, a już złożono poselski projekt wydłużenia ich vacatio legis – nowelizacja ustawy zasiłkowej w tej części miałaby obowiązywać nie od 1 listopada 2015 r., ale od 1 lipca 2016 r. Nie wiadomo jednak, czy projekt zyska akceptację posłów i prezydenta i zdąży zostać uchwalony, warto więc przygotować się na wejście w życie tych przepisów zgodnie z planem. Jak proponowane zmiany oceniają nasi eksperci?

]]>
Rewolucja w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888066,rewolucja-w-zasilkach-z-ubezpieczenia-spolecznego.html Od 1 listopada 2015 r. wchodzą w życie nowe zasady obliczania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorców. Najwięcej stracą kobiety rejestrujące działalność gospodarczą tuż przed porodem

]]>
Przedsiębiorcze matki stracą, ale pytanie od kiedy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888069,przedsiebiorcze-matki-straca-ale-pytanie-od-kiedy.html Zasiłki i zwolnienia lekarskie na nowych zasadach

]]>
Zmiany w zasiłkach i zwolnieniach lekarskich: Więcej uprawnionych do świadczeń http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888104,zmiany-w-zasilkach-i-zwolnieniach-lekarskich-wiecej-uprawnionych-do-swiadczen.html Spośród trzech dużych grup znowelizowanych przepisów zasiłkowych najwcześniej wchodzą w życie te rozszerzające kategorie uprawnionych. Okazuje się jednak, że nie rozwiązują wszystkich problemów

]]>
Czasami nienależnego zasiłku nie trzeba zwracać http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887019,czasami-nienaleznego-zasilku-nie-trzeba-zwracac.html Osoba, która zgodnie z decyzją ZUS pobrała świadczenie niezgodnie z prawem, może zostać zwolniona z obowiązku jego oddania. Wniosek w tej sprawie musi jednak dobrze uzasadnić

]]>
Sądy zawieszają postępowania, bo ZUS nie ma prezesa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887041,sady-zawieszaja-postepowania-bo-zus-nie-ma-prezesa.html Powołują się przy tym na przepisy, które nie pozwalają orzekać, gdy w organie jednostki organizacyjnej są braki. Nie milkną też pytania, czy decyzje ubezpieczeniowe mogą dziś być w ogóle wydawane

]]>
Od 1 października rosną zasiłki z pomocy społecznej. Zobacz, jak zmienią się progi http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/885535,duze-zdjecie,1,zasilki-z-pomocy-spolecznej-progi-kryteria-dochodowe.html Zgodnie z przyjętym przez rząd rozporządzeniem w październiku zaczną obowiązywać wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

]]>