© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2015-03-05T17:00:02+01:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Specjalny zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej: Kto pierwszy, ten lepszy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/855993,specjalny-zasilek-dla-opiekuna-doroslej-osoby-niepelnosprawnej-kto-dostanie.html O przyznaniu pomocy dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej nie decyduje kolejność alimentacji wynikająca z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

]]>
Jak ustalić wysokość zasiłku w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/854177,jak-ustalic-wysokosc-zasilku-w-razie-przekroczenia-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek.html Wynagrodzenie będące podstawą zasiłku chorobowego to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowane ze środków ubezpieczonego (13,71 proc.).

]]>
Projekt PO: Wyższe świadczenia rodzinne dla osób na urlopach wychowawczych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/854020,po-wzrost-swiadczen-rodzinnych-dla-osob-na-urlopach-wychowawczych.html Wzrost świadczeń rodzinnych dla osób na urlopach wychowawczych. Proponuje to Platforma Obywatelska. Klub złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

]]>
Rolnik z zasiłkiem na niepełnosprawnego traci prawo do emerytury http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/853235,rolnik-z-zasilkiem-na-niepelnosprawnego-traci-prawo-do-emerytury.html KRUS przestaje opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekuna osoby niepełnosprawnej, który złożył oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa. Może to oznaczać, że w przyszłości nie uzyska prawa do emerytury rolniczej.

]]>
Czy rodzic może otrzymać dodatek do zasiłku na urlopie wychowawczym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/851903,czy-rodzic-moze-otrzymac-dodatek-do-zasilku-na-urlopie-wychowawczym.html Świadczenie dla osób, którym pracodawca udzielił wolnego z powodu opieki nad dziećmi, wynosi 400 zł na miesiąc. Jest ono wypłacane przez 24 miesiące.

]]>
Rzecznik praw dziecka upomina się o świadczenia wychowawcze na bliźnięta http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/851377,rzecznik-praw-dziecka-o-dodatku-do-zasilku-na-bliznieta-dla-rodzica-na-urlopie-wychowawczym.html Brak dodatku do zasiłku na każdego wieloraczka dla rodzica będącego na urlopie wychowawczym może naruszać konstytucję

]]>
Specjalny zasiłek celowy pomoże w chwilowych kłopotach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/850840,specjalny-zasilek-celowy-pomoze-w-chwilowych-klopotach.html Moja sąsiadka, osoba młoda, ale samotna, do niedawna radziła sobie. Miała pracę i choć nie zarabiała wiele, to spokojnie wiązała koniec z końcem. Ostatnio jednak podupadła na zdrowiu, pracuje rzadko, widzę, że zaczyna brakować jej pieniędzy na lekarstwa i leczenie – opowiada pani Maria. – Trochę jej pomagam, ale gotówki nie chce ode mnie brać, czasem przyjdzie na obiad, czasem na herbatę. Do pomocy społecznej zgłosić się nie chce, mówi, że nie spełnia kryterium, więc nikt jej nic nie da. Sprawdziłam: kryterium dla osoby samotnej to 542 zł. U nas czynsz wynosi prawie tyle, a jeszcze prąd, inne opłaty... jedzenie, lekarstwa. Czy taka osoba może uzyskać cokolwiek z pomocy społecznej

]]>
Jak ustalić zasiłek chorobowy na przełomie lat dla pracownika, który ukończył 50. rok życia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/850269,zasilek-na-przelomie-lat-dla-pracownika-50.html W jaki sposób ustalić wysokość należnego pracownikowi 50+ świadczenia chorobowego i za ile dni powinno ono wynieść 80, a za ile 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku?

]]>
Członek rady nadzorczej nie dostanie zasiłku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/848125,czlonek-rady-nadzorczej-nie-dostanie-zasilku.html Nie może bowiem opłacać składki chorobowej, nawet dobrowolnie. Natomiast musi uiszczać należności emerytalne i rentowe

]]>
Kiedy zasiłek przy pogrzebie symbolicznym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/848123,kiedy-zasilek-przy-pogrzebie-symbolicznym.html Postanowiliśmy odprawić symboliczny pogrzeb syna, który zaginął i następnie został uznany za zmarłego. Czy po przeprowadzeniu takiego pogrzebu przysługuje nam prawo do zasiłku pogrzebowego z ZUS?

]]>
Więcej osób stara się o specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/848078,wiecej_osob_stara_sie_o_specjalny_zasilek_opiekunczy.html Nie tylko rezygnujący z pracy mogą składać wnioski o pomoc, gdy zajmują się niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny. To efekt złagodzenia przepisów

]]>
Jak dostać zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej? http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/847965,duze-zdjecie,1,jak-dostac-zasilek-dla-opiekuna-doroslej-osoby-niepelnosprawnej.html

]]>
Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/846771,na-jakie-wsparcie-z-pfron-moze-liczyc-rodzinna-firma.html OPIS SYTUACJI:

Władysław i Witold G. prowadzą od 1990 r. firmę rodzinną Jaćwing, obecnie w formie spółki jawnej. Wykonują pracę samodzielnie oraz korzystają z pracy kilku zleceniobiorców i pracowników tymczasowych, będących osobami pełnosprawnymi kierowanymi do pracy w ich spółce przez agencje pracy tymczasowej. Od 12 stycznia 2015 r. zamierzają zatrudnić na 3/4 etatu pierwszego pracownika, córkę Witolda G. Zofię, która jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przeszłości wykonywała pracę na rzecz Jaćwing sp.j. na podstawie umowy-zlecenia, korzystając incydentalnie ze sprzętu spółki. Na podstawie umowy o pracę Zofia G. ma pracować w spółce do 11 grudnia 2015 r. Obecnie jest zatrudniona u innego pracodawcy na 1/4 etatu.

]]>
Pieniądze z funduszu socjalnego trafiają do zewnętrznych firm http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/846775,pieniadze-z-funduszu-socjalnego-trafiaja-do-zewnetrznych-firm.html Ze świątecznych kart upominkowych dostają one opłaty manipulacyjne. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że finansuje je ZFŚS

]]>
Coraz więcej pieniędzy na wspieranie osób starszych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/847004,coraz_wiecej_pieniedzy_na_wspieranie_osob_starszych.html Finansowanie

]]>
Kosiniak-Kamysz: Kończymy prace nad ustawą dotyczącą opieki nad niepełnosprawnymi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/846826,kosiniak-kamysz-konczymy-prace-nad-ustawa-dotyczaca-opieki-nad-niepelnosprawnymi.html Minister pracy zapewnia, że kończą się prace nad ustawą, która zapewni lepsze wsparcie dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

]]>
Przyznawanie świadczeń na dzieci coraz trudniejsze http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/846704,przyznawanie-swiadczen-na-dzieci-coraz-trudniejsze.html Rodziny skorzystają na nowym systemie wypłacania świadczeń na dzieci. Na sposób ich obliczania narzekają jednak gminy.

]]>
Ustawowe zniżki Karty Dużej Rodziny http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/845966,duze-zdjecie,1,ustawowe-znizki-karty-duzej-rodziny.html Ustawa o Karcie Dużych Rodzin wprowadza w 2015 roku kilka nowych przywilejów, takich jak nowe zniżki za przejazdy koleją, niższe opłaty paszportowe czy zlikwidowanie opłat za wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, a nawet darmowe wejścia do parków narodowych.

]]>
Ulgi podatkowe i zasiłki rodzinne, czyli na co mogą liczyć rodzice w 2015 roku http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/845367,duze-zdjecie,1,ulgi-podatkowe-i-zasilki-rodzinne-czyli-na-co-moga-liczyc-rodzice-w-2015-roku.html Nasze społeczeństwo starzeje się coraz szybciej - Polki niechętnie rodzą dzieci i znacznie później zakładają rodziny. Eksperci ostrzegają, że już niedługo nie będziemy w stanie zapracować na utrzymanie starszych osób. Dlatego też zarówno prezydent, jak i rząd popierają politykę prorodzinną i proponują kolejne rozwiązania, które mają pomóc rodzicom i tym samym zachęcić ich do powiększania rodziny. Zobacz, czego możemy spodziewać się w 2015 roku.

]]>
Pobyt w rodzinnej pieczy uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/845861,pobyt-w-rodzinnej-pieczy-uprawnia-do-zasilku-pielegnacyjnego.html Rodzinny dom dziecka ma prawo do świadczenia na niepełnosprawnego podopiecznego, ponieważ przepisy nie zaliczają tej formy pieczy zastępczej do instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

]]>