© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2015-11-30T01:50:36+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Ekspert: 500 zł na dziecko - niesłusznie demonizowane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/907753,ekspert-500-zl-na-dziecko-demonizowane.html "Pomysł wprowadzenia 500-złotowego dodatku na dziecko jest niesłusznie demonizowany w świetle doświadczeń porównawczych innych krajów, gdzie bardzo często świadczenia są przyznawane na dzieci powszechnie, nie tylko dla rodzin najuboższych, ale dla wszystkich" - powiedział Bakalarczyk.

]]>
Jakie zmiany w zasiłkach rodzicielskich dla przedsiębiorców od 2016 roku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/906603,zasilki-rodzicielskie-dla-przedsiebiorcow-zasilek-macierzynski.html Rok 2015 to okres niekończących się zmian w ustawach dotyczących szeroko rozumianych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nie tylko po raz kolejny znowelizowano kodeks pracy, co dotyczy rodziców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, lecz przede wszystkim dokonano prawdziwej rewolucji w przepisach dotyczących sposobu obliczania zasiłków dla przedsiębiorców.

]]>
Kiedy ojciec może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904660,zasilek-macierzynski-dla-ojca.html Ojciec dziecka może przejąć opiekę nad dzieckiem i otrzymywać zasiłek. Dotyczy to zarówno wykonujących umowy o pracę, jak i innych ubezpieczonych w ZUS, np. przedsiębiorców.

]]>
Zasiłki na dzieci: Katalog dokumentów musi być zamknięty http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904661,rozporzadzenie-wzor-dokumnetow-zasilek-na-dzieci.html Zdaniem Rządowego Centrum Legislacji (RCL) przepisy wykonawcze powinny zawierać wzory druków każdego z zaświadczeń lub oświadczeń, które są wymagane w trakcie ubiegania się o zasiłki na dzieci.

]]>
Zasiłki rodzinne 2016: Na czym polega zasada złotówka za złotówkę? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/902056,zasilek-rodzinny-2016-zlotowka-za-zlotowke-co-to-jest-zlotowka-za-zlotowke.html Od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowa zasada przyznawania świadczeń rodzinnych. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, nie odbierane.

]]>
Co zmieni 500 zł na dziecko? Kluza: To inwestycja o najwyższej stopie zwrotu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/903482,500-zl-na-dziecko-pis.html - Dzisiejsze rozwiązania dyskryminują rodziny, które wychowują dzieci bez nadmiernej pomocy państwa - uważa Stanisław Kluza, ekonomista w SGH, przewodniczący zespołu ekspertów przy Związku Dużych Rodzin 3+, członek Gabinetu Cieni BCC.

]]>
Topolewska: Kubeł zimnej wody na zasiłkowe emocje http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/903314,topolewska-kubel-zimnej-wody-na-zasilkowe-emocje.html Złożona przez PiS obietnica przyznawania 500 zł na drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość dochodu rozpala wielkie emocje wśród rodziców.

]]>
Wojewodowie chcą więcej czasu na sprawozdania o zasiłkach na dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/903248,wojewodowie-chca-wiecej-czasu-na-sprawozdania-o-zasilkach-na-dzieci.html Rozszerzenie zakresu informacji o wypłacanych świadczeniach i osobach je pobierających wymaga wydłużenia terminu na przekazywanie danych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

]]>
1 listopada wzrasta próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/902743,1-listopada-wzrasta-prog-dochodowy-uprawniajacy-do-zasilku-rodzinnego.html Kryterium dochodowe, decydujące o tym, czy zasiłek komuś przysługuje czy nie, to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

]]>
Utrata prawa do renty rodzinnej nie dotyczy wszystkich uprawnionych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/901651,renta-rodzinna-jako-nienalezne-swiadczenie.html Jeżeli świadczenie przyznano paru osobom, a jedna z nich nie może dłużej go pobierać, o rozliczeniu decyduje fakt czy pieniądze wypłacane były w sposób łączny czy odrębny.

]]>
TSUE: Zasiłek jest dla rodzica, z którym przebywa dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/901510,zasilek-dla-rodzica-z-ktorym-przebywa-dziecko.html Unijne przepisy umożliwiają przyznanie świadczeń na dzieci osobie, która nie mieszka na terenie państwa właściwego do ich wypłaty, o ile spełnione są kryteria do ich przyznania przewidziane w jego ustawodawstwie.

]]>
Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/900951,duze-zdjecie,1,kiedy-przysluguje-zasilek-opiekunczy.html Osoby, które nie mogą pracować ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. W jakich sytuacjach zostanie wypłacony?

]]>
Zasiłek tylko dla osób z prawem pobytu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/899460,zasilek-tylko-dla-osob-z-prawem-pobytu.html Kraj przyjmujący może sprawdzać, czy rodzic starający się o świadczenia na dzieci legalnie w nim przebywa. Od spełnienia tego warunku ma prawo uzależniać przyznanie wsparcia.

]]>
TK: Wadliwy termin przyznawania zasiłku stałego niepełnosprawnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898138,tk-wadliwy-termin-przyznawania-zasilku-stalego-niepelnosprawnym.html Osoba całkowicie niezdolna do pracy i z orzeczeniem o znacznej dysfunkcji zdrowotnej, która jest pozbawiona środków do życia, powinna mieć prawo do zasiłku stałego wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyła dokumenty o jego przyznanie.

]]>
Wielka Brytania nie łamała prawa w sprawie zasiłków dla imigrantów? Tak twierdzi rzecznik Trybunału http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/898044,wielka-brytania-nie-lamala-prawa-w-sprawie-zasilkow-dla-imigrantow-tak-twierdzi-rzecznik-trybunalu.html Rzecznik generalny Pedro Cruz Villalón w wydanej we wtorek opinii zaproponował Trybunałowi oddalenie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Wielkiej Brytanii, która zarzuciła Londynowi łamanie prawa unijnego przez stosowanie tzw. testu rezydenta podczas przyznawania świadczeń socjalnych dla imigrantów z innych krajów UE.

]]>
Sejm przyjął ustawę ws. zasiłków dla przedsiębiorczych matek. Dostaną wyższe świadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896042,sejm-przyjal-ustawe-ws-zasilkow-dla-przedsiebiorczych-matek-dostana-wyzsze-swiadczenia.html Ustawa powstała w oparciu o dwa projekty poselskie: jeden z nich - nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - przedstawiła Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO), drugi - o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa - Wanda Nowicka (niezrz.). Komisja polityki społecznej i rodziny rozpatrywała je jednak łącznie i przedstawiła jedno sprawozdanie. Jako wiodący wybrano projekt Mrzygłockiej.

]]>
Więcej rolników z zasiłkiem na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895977,wiecej-rolnikow-z-zasilkiem-na-dziecko.html 208,83 zł miesięcznie wynosił w ubiegłym roku dochód z jednego hektara przeliczeniowego. Kwota ta będzie obowiązywać osoby starające się o świadczenia na dzieci w nadchodzącym okresie ich wypłaty.

]]>
400 zł dodatku za każde dziecko dla rodziców wieloraczków na wychowawczym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895664,400-zl-dodatku-za-kazde-dziecko-dla-rodzicow-wieloraczkow-na-wychowawczym.html Osoby, które zajmują się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu, będą otrzymywać na każde z nich 400 zł dodatku do zasiłku.

]]>
Emeryci, urzędnicy, najmniej zarabiający: 6 grup, które mogą liczyć w najbliższym czasie na podwyżki http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/895302,duze-zdjecie,1,emeryci-urzednicy-kto-moze-liczyc-na-podwyzki.html Urzędnicy to jedna z niewielu pracowniczych grup, jaka może liczyć w najbliższym czasie na podwyżki. Wzrosną jednak świadczenia socjalne i zasiłki na dzieci, wyższa będzie też płaca minimalna. Zobacz, kto w Polsce może liczyć wkrótce na większe pieniądze.

]]>
Z roszczeniem o zasiłek nie warto zwlekać http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/894187,z-roszczeniem-o-zasilek-nie-warto-zwlekac.html Na mocy ugody sądowej pracodawca wypłacił mi w styczniu 2015 r. wyrównanie zaniżonego wynagrodzenia za lata 2011–2013. Niezwłocznie po tym zwróciłam się do pracodawcy jako płatnika składek o wypłatę wyrównania należnych mi za ten okres zasiłków chorobowych. Pracodawca odmówił, wystąpiłam więc w lutym 2015 r. bezpośrednio do ZUS o weryfikację podstawy wymiaru zasiłku. Zakład przyznał mi rację, ustalając podstawę wymiaru zasiłków oraz nakazując pracodawcy wyrównanie zasiłków, ale tylko za część okresu. W zakresie jednak świadczeń za lipiec 2011 – styczeń 2012 uznał, że moje roszczenie uległo przedawnieniu. Nie zgadzam się z tym, uważam, że dopiero w chwili wypłaty wyrównania mojego wynagrodzenia przez pracodawcę mogłam zwrócić się do ZUS, bo wtedy ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Poza tym faktycznie roszczenie o wyrównanie zasiłków zgłaszałam znacznie wcześniej, wraz z wnioskiem o wyrównanie wynagrodzenia, zatem nie uległo przedawnieniu. Czy ZUS miał rację?

]]>