© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2016-10-24T09:03:24+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Wrocław: Rozpoczęła się rozprawa apelacyjna ws. sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/985009,wroclaw_rozpoczela_sie_rozprawa_apelacyjna_ws_sprawie_zabojstwa_10_letniej_dziewczynki.html Niemcy: Rząd ogranicza świadczenia dla niepracujących obywateli UE http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/983786,niemcy_rzad_ogranicza_swiadczenia_dla_niepracujacych_obywateli_ue.html Rośnie kwota zasiłku rodzinnego i dodatków do niego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/983362,zasilek-rodzinny-zmiany-2016.html Od 1 listopada 2016r. wzrośnie zarówno wysokość samego świadczenia jak i wszystkich dodatków. W przyszłym roku kwoty te zostaną ponownie podwyższone, ale jednocześnie zmniejszy się grupa uprawnionych do jego pobierania.

]]>
Od 2017 zasiłek dla bezrobotnych po śmierci niepełnosprawnego krewnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/982816,2017-zasilek-dla-bezrobotnych-po-smierci-niepelnosprawnego-krewnego.html Jeśli osoba otrzymywała świadczenie opiekuńcze, ale straciła do niego prawo ze względu na śmierć członka rodziny, będzie mogła po 1 stycznia 2017 r. starać się o zasiłek dla bezrobotnych.

]]>
Niemcy: Rząd ograniczy świadczenia dla obywateli z innych krajów UE http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/982531,niemcy_rzad_ograniczy_swiadczenia_dla_obywateli_z_innych_krajow_ue.html Kluby parlamentarne za zmianami dot. opiekunów niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/981434,kluby_parlamentarne_za_zmianami_dot_opiekunow_niepelnosprawnych.html PiS, PO, PSL i Nowoczesna poprą zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/981399,pis_po_psl_i_nowoczesna_popra_zmiany_w_ustawie_o_systemie_ubezpieczen_spolecznych.html Wiadomo, ile będzie kosztowała zmiana waloryzacji i podwyżka emerytury minimalnej http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/976496,walorzacja-podwyzka-emerytury-minimalnej-koszty.html Koszt zmiany waloryzacji emerytur i rent oraz podwyżka emerytury minimalnej do 1 tys. zł to 2,52 mld zł w 2017 roku - wynika z OSR do projektu regulacji.

]]>
Jaka pomoc dla niepełnosprawnych w 2017 roku http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/976064,duze-zdjecie,1,pomoc-dla-niepelnosprawnych-w-2017.html Przeciwdziałanie bezrobociu - założenie Funduszu Pracy na 2017 rok. 

]]>
Nowy okres zasiłkowy: Informacje o dochodzie gmina sprawdzi samodzielnie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/973432,informacje-o-dochodzie-gmina-sprawdzi-samodzielnie.html Dla osób starających się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy wprowadzono ułatwienia związane ze składaniem wniosku. Zmniejszyła się liczba dodatkowych dokumentów, które trzeba do niego dołączyć.

]]>
Zasiłki: Samotni i wielodzietni rodzice dostaną wyższe dodatki http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/973344,zasilki-samotni-i-wielodzietni-rodzice-wysokosc-dodatku.html Wraz z mężem wychowujemy trójkę dzieci w wieku 3, 15 i 18 lat. Zamierzam składać wniosek o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczynający się 1 listopada nowy okres zasiłkowy. Czy będą w nim obowiązywać wyższe kwoty wsparcia niż te, które teraz otrzymujemy, np. dodatku dla rodziny wielodzietnej – pyta pani Dorota.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne: RPO upomni się o pozbawionych zasiłku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/971741,swiadczenie-pielegnacyjne-rpo-upomni-sie-o-pozbawionych-zasilku.html Rzecznik zamierza wystąpić do resortu rodziny w sprawie osób, które straciły świadczenie pielęgnacyjne po wygaśnięciu orzeczenia o niepełnosprawności i nie mogły starać się o nową formę wsparcia.

]]>
Jak urlop bezpłatny wpływa na prawo do zasiłków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/965261,jak-urlop-bezplatny-wplywa-na-prawo-do-zasilkow.html Zasiłek chorobowy, a więc także wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jak więc urlop bezpłatny wpływa na prawo do tych świadczeń?

]]>
Rząd - m.in. informacja o reformie służby zdrowia i założenia reformy systemu budżetowego http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/962759,rzad_m_in_informacja_o_reformie_sluzby_zdrowia_i_zalozenia_reformy_systemu_budzetowego.html TK: Zróżnicowanie przy ubezpieczeniu społecznym jest konstytucyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/959375,zroznicowanie-przy-ubezpieczeniu-spolecznym.html Zróżnicowanie podmiotów podlegających ubezpieczeniu społecznemu mieści się w granicach konstytucyjnie dopuszczalnego odstępstwa od zasady równości wobec prawa - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

]]>
Pomorskie: 12 mln zł na aktywizację społeczno-zawodową http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/959126,pomorskie_12_mln_zl_na_aktywizacje_spoleczno_zawodowa.html Więcej osób ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/958107,wiecej-osob-ze-specjalnym-zasilkiem-opiekunczym.html W ubiegłym roku o 109 proc. wzrosła liczba świadczeń wypłacanych za opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym. To efekt zmiany przepisów, która ułatwiła ich uzyskiwanie.

]]>
Kiedy należy się zasiłek na dziecko mimo wyższego dochodu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/957109,kiedy-nalezy-sie-zasilek-na-dziecko-mimo-wyzszego-dochodu.html Rodzic otrzyma wypłatę niższą o taką kwotę, o jaką przekroczył kryterium pozwalające na jej uzyskanie. Ta zasada nie dotyczy jednak wszystkich rodzajów wsparcia.

]]>
Świadczenia na dzieci mogą być uzależnione od zatrudnienia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/956347,swiadczenia-na-dzieci-moga-byc-uzaleznione-od-zatrudnienia.html Trybunał nie dopatrzył się naruszenia prawa unijnego. W jego ocenie nic nie stoi na przeszkodzie temu, by przyznawanie świadczeń społecznych obywatelom UE, którzy nie są zawodowo aktywni, było uzależnione od wymogu spełnienia przez nich warunku posiadania prawa legalnego pobytu w państwie przyjmującym - mówiJan Dudzik adwokat z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło&Topolewski.

]]>
Podlaskie: Pierwsze wypłaty zasiłków po nawałnicach http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/953704,podlaskie_pierwsze_wyplaty_zasilkow_po_nawalnicach.html