© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2016-05-04T13:40:54+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Opiekun otrzyma zasiłek nie tylko po śmierci krewnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/935080,zasilek-po-smierci-krewnego.html Utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności oraz zgon członka rodziny to dwie przesłanki, które mają uprawniać byłego opiekuna do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Wprowadzeniu tej pierwszej przeciwne jest Ministerstwo Finansów.

]]>
Zasiłek na usamodzielnienie tylko na wniosek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/930599,zasilek-na-usamodzielnienie.html Rada gminy nie może ustalić, że pomoc dla wychowanków opuszczających placówki (np. dom pomocy społecznej) może być przyznana z urzędu, skoro ustawowe przepisy nie zawierają takiej możliwości.

]]>
Jak rozliczać program Rodzina 500+ w księgach http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/928891,rodzina-500-jak-rozliczyc.html Gminy otrzymują z budżetu państwa środki na jego obsługę. Często to właśnie ośrodki pomocy społecznej pomagają w realizacji tego zadania. W ewidencji jednostki najpierw trzeba odpowiednio ująć zakupy i remonty.

]]>
Koniec z zasadą "jedno świadczenie na jedną rodzinę"? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/929434,swiadczenie-pielegnacyjne-zasilki-dla-opiekunow-wsparcie.html Projektowana przez Senat ustawa zniwelować ma przeszkody dla przyznawania świadczeń opiekuńczych, w sytuacji gdy jeden z członków danej rodziny pobiera już świadczenie rodzinne w związku z opieką nad inną osobą. To realizacja wyroku TK, który zakwestionował zasady przyznawania niniejszych form wsparcia.

]]>
Firma i etat mogą dać taką samą emeryturę, ale nie zasiłek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/927876,emerytury-zasilki-etat-zatrudnienie.html Wysokość świadczeń chorobowych pracowników nie jest ograniczona. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców. Ustawodawca zdaje się nie zauważać, że takie przepisy pozwalają na nadużycia.

]]>
Poradnia ubezpieczeniowa z 3 marca 2016 http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/925531,poradnia-ubezpieczeniowa-z-3-marca-2016.html ● Dlaczego nie każda przewlekła choroba uzasadnia umorzenie składek

● Kiedy wspólna praca małżonków nie oznacza współpracy w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych

● Czy przedsiębiorca ma wpływ na to, kto będzie przeprowadzał u niego kontrolę

● Jakie konsekwencje ponosi ZUS, gdy wystawi błędne rozliczenie podatkowe

● Co powinien zrobić ubezpieczony, gdy organ rentowy uchylił swoją decyzję w trakcie postępowania sądowego

]]>
Jest nowy pomysł na ewidencję i klasyfikację zasiłków http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925086,ksiegowosc-ewidencja-i-klasyfikacja-zasilkow.html Trzeba wybrać którąś z propozycji księgowań. Pierwsza nowatorska poleca stosowanie konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Druga proponuje pośrednictwo konta 231, co prawdopodobnie jest częściej stosowane.

]]>
"Polacy pobierają najwięcej zasiłków na dzieci w ojczyźnie". Niemcy nie wykluczają ograniczenia świadczeń http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/924273,zasilki-na-dzieci-w-ojczyznie-niemcy.html Polacy w Niemczech pobierają najwięcej zasiłków na dzieci żyjące poza tym krajem. Tak wynika z danych przekazanych Polskiemu Radiu przez niemieckie ministerstwo finansów. Rząd w Berlinie nie wyklucza, że tak jak Wielka Brytania, ograniczy te świadczenia.

]]>
Cała Europa tnie zasiłki na dzieci imigrantów http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/924192,ue-zasilki-na-dzieci-imigrantow.html Kolejne kraje zapowiadają wykorzystanie brytyjskiego mechanizmu pozwalającego wziąć pod uwagę różnice w kosztach życia.

]]>
Merkel: Niemcy też mogą obniżyć zasiłki wypłacane polskim dzieciom http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/923924,merkel-niemcy-zasilki-na-dzieci.html Niemcy, podobnie jak Wielka Brytania, też mogą obniżyć zasiłki wypłacane polskim dzieciom. Zapowiedziała to kanclerz Angela Merkel. Porozumienie Unii z Londynem przewiduje, że każdy kraj będzie mógł zmniejszyć świadczenia wypłacane unijnym pracownikom, jeśli ich dzieci nie mieszkają z nimi, lecz zostały w ojczyznach. Kompromis wynegocjowany został na zakończonym w piątek w nocy unijnym szczycie.

]]>
Bruksela: Propozycja 7-letniego ograniczenia zasiłków w Wielkiej Brytanii http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/923839,szczyt-ue-zasilki-w-wielkiej-brytanii.html Jest nowa propozycja dotycząca maksymalnego, 7-letniego ograniczenia zasiłków dla obywateli unijnych krajów, którzy przyjadą pracować do Wielkiej Brytanii. Takie są nieoficjalne informacje Polskiego Radia z unijnego szczytu w Brukseli. To nieznacznie więcej, niż chciała Polska, ale o wiele krócej niż domaga się Wielka Brytania.

]]>
UE: Polska walczy o korzystne rozwiązania w sprawie zasiłków http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/923808,ue-wielka-brytania-zasilki.html Sprawa zasiłków na dzieci jest wciąż punktem spornym podczas negocjacji z Londynem - wynika z polskich źródeł dyplomatycznych. Chodzi o zmniejszenie świadczeń na dzieci, które nie mieszkają ze swoimi rodzicami za granicą.

]]>
Zasiłek dla zleceniobiorcy rozliczany na specjalnych zasadach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922114,zasilek-dla-zleceniobiorcy.html Płatnik nie odprowadza od niego zaliczki na podatek dochodowy. Przychód z tego tytułu będzie musiał zostać uwzględniony przez samego zainteresowanego w rocznym PIT

]]>
Pomoc społeczna w Polsce uzależnia. Program 500+ tylko pogłębi ten problem http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922015,pomoc-spoleczna-500-zl-na-dziecko.html Polski system zasiłków nie likwiduje bezradności. Kształtuje i promuje bierność, a często jest metodą na życie. Program 500+ jedynie wzmocni te postawy – alarmują eksperci.

]]>
Wlk. Brytania: Cameron gotowy do ustępstw w sprawie zasiłków dla imigrantów http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/919313,cameron-ustepstwa-w-sprawie-zasilkow.html Wygląda na to, że Londyn mógłby odstąpić od postulatu ograniczenia imigrantom z innych państw Unii Europejskiej dostępu do zasiłków na cztery lata. Ten sposób na ograniczenie imigracji wzbudza takie opory w innych państwach członkowskich, że brytyjski rząd jest gotów rozważyć inne opcje, sygnalizując taką możliwość już od tygodnia.

]]>
500 zł na dziecko nie obniży zasiłków. Praca nie będzie się opłacać http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/914059,500-zl-na-dziecko-polityka-prorodzina.html Zdaniem ekspertów, lepiej nie wykreślać z projektu ustawy przepisu, w myśl którego 500 zł na dziecko wpływa na kryteria przyznawania innych świadczeń. Może to spowodować, że spadnie motywacja Polaków do pracy, a być może niektórzy nawet ją porzucą.

]]>
Jeden dodatek do zasiłku na wieloraczki narusza konstytucję http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/910897,jeden-dodatek-do-zasilku-na-wieloraczki-narusza-konstytucje.html Przepisy przyznające jedno świadczenie na urlopie wychowawczym w związku z opieką nad dwojgiem i większą liczbą dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu są niezgodne z prawem.

]]>
Wielka Brytania: Zasiłki dla imigrantów jednak pozostaną? "Cameron odstąpi od tego żądania" http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/910785,zasilki-dla-imigrantow-na-wyspach.html Niedzielna prasa brytyjska donosi, że po fiasku rokowań w Warszawie premier David Cameron odstąpi od żądania, by Unia Europejska zgodziła się na ograniczenie zasiłków dla imigrantów na Wyspach. Gazety twierdzą, że zrobi to w przyszłym tygodniu na unijnym szczycie w Brukseli , ale zapyta unijnych przywódców, co zaproponują mu w zamian.

]]>
Ekspert: 500 zł na dziecko - niesłusznie demonizowane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/907753,ekspert-500-zl-na-dziecko-demonizowane.html "Pomysł wprowadzenia 500-złotowego dodatku na dziecko jest niesłusznie demonizowany w świetle doświadczeń porównawczych innych krajów, gdzie bardzo często świadczenia są przyznawane na dzieci powszechnie, nie tylko dla rodzin najuboższych, ale dla wszystkich" - powiedział Bakalarczyk.

]]>
Jakie zmiany w zasiłkach rodzicielskich dla przedsiębiorców od 2016 roku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/906603,zasilki-rodzicielskie-dla-przedsiebiorcow-zasilek-macierzynski.html Rok 2015 to okres niekończących się zmian w ustawach dotyczących szeroko rozumianych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nie tylko po raz kolejny znowelizowano kodeks pracy, co dotyczy rodziców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, lecz przede wszystkim dokonano prawdziwej rewolucji w przepisach dotyczących sposobu obliczania zasiłków dla przedsiębiorców.

]]>