© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2016-02-14T04:43:13+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Zasiłek dla zleceniobiorcy rozliczany na specjalnych zasadach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922114,zasilek-dla-zleceniobiorcy.html Płatnik nie odprowadza od niego zaliczki na podatek dochodowy. Przychód z tego tytułu będzie musiał zostać uwzględniony przez samego zainteresowanego w rocznym PIT

]]>
Pomoc społeczna w Polsce uzależnia. Program 500+ tylko pogłębi ten problem http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/922015,pomoc-spoleczna-500-zl-na-dziecko.html Polski system zasiłków nie likwiduje bezradności. Kształtuje i promuje bierność, a często jest metodą na życie. Program 500+ jedynie wzmocni te postawy – alarmują eksperci.

]]>
Wlk. Brytania: Cameron gotowy do ustępstw w sprawie zasiłków dla imigrantów http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/919313,cameron-ustepstwa-w-sprawie-zasilkow.html Wygląda na to, że Londyn mógłby odstąpić od postulatu ograniczenia imigrantom z innych państw Unii Europejskiej dostępu do zasiłków na cztery lata. Ten sposób na ograniczenie imigracji wzbudza takie opory w innych państwach członkowskich, że brytyjski rząd jest gotów rozważyć inne opcje, sygnalizując taką możliwość już od tygodnia.

]]>
500 zł na dziecko nie obniży zasiłków. Praca nie będzie się opłacać http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/914059,500-zl-na-dziecko-polityka-prorodzina.html Zdaniem ekspertów, lepiej nie wykreślać z projektu ustawy przepisu, w myśl którego 500 zł na dziecko wpływa na kryteria przyznawania innych świadczeń. Może to spowodować, że spadnie motywacja Polaków do pracy, a być może niektórzy nawet ją porzucą.

]]>
Jeden dodatek do zasiłku na wieloraczki narusza konstytucję http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/910897,jeden-dodatek-do-zasilku-na-wieloraczki-narusza-konstytucje.html Przepisy przyznające jedno świadczenie na urlopie wychowawczym w związku z opieką nad dwojgiem i większą liczbą dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu są niezgodne z prawem.

]]>
Wielka Brytania: Zasiłki dla imigrantów jednak pozostaną? "Cameron odstąpi od tego żądania" http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/910785,zasilki-dla-imigrantow-na-wyspach.html Niedzielna prasa brytyjska donosi, że po fiasku rokowań w Warszawie premier David Cameron odstąpi od żądania, by Unia Europejska zgodziła się na ograniczenie zasiłków dla imigrantów na Wyspach. Gazety twierdzą, że zrobi to w przyszłym tygodniu na unijnym szczycie w Brukseli , ale zapyta unijnych przywódców, co zaproponują mu w zamian.

]]>
Ekspert: 500 zł na dziecko - niesłusznie demonizowane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/907753,ekspert-500-zl-na-dziecko-demonizowane.html "Pomysł wprowadzenia 500-złotowego dodatku na dziecko jest niesłusznie demonizowany w świetle doświadczeń porównawczych innych krajów, gdzie bardzo często świadczenia są przyznawane na dzieci powszechnie, nie tylko dla rodzin najuboższych, ale dla wszystkich" - powiedział Bakalarczyk.

]]>
Jakie zmiany w zasiłkach rodzicielskich dla przedsiębiorców od 2016 roku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/906603,zasilki-rodzicielskie-dla-przedsiebiorcow-zasilek-macierzynski.html Rok 2015 to okres niekończących się zmian w ustawach dotyczących szeroko rozumianych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Nie tylko po raz kolejny znowelizowano kodeks pracy, co dotyczy rodziców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, lecz przede wszystkim dokonano prawdziwej rewolucji w przepisach dotyczących sposobu obliczania zasiłków dla przedsiębiorców.

]]>
Kiedy ojciec może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904660,zasilek-macierzynski-dla-ojca.html Ojciec dziecka może przejąć opiekę nad dzieckiem i otrzymywać zasiłek. Dotyczy to zarówno wykonujących umowy o pracę, jak i innych ubezpieczonych w ZUS, np. przedsiębiorców.

]]>
Zasiłki na dzieci: Katalog dokumentów musi być zamknięty http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904661,rozporzadzenie-wzor-dokumnetow-zasilek-na-dzieci.html Zdaniem Rządowego Centrum Legislacji (RCL) przepisy wykonawcze powinny zawierać wzory druków każdego z zaświadczeń lub oświadczeń, które są wymagane w trakcie ubiegania się o zasiłki na dzieci.

]]>
Zasiłki rodzinne 2016: Na czym polega zasada złotówka za złotówkę? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/902056,zasilek-rodzinny-2016-zlotowka-za-zlotowke-co-to-jest-zlotowka-za-zlotowke.html Od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowa zasada przyznawania świadczeń rodzinnych. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, nie odbierane.

]]>
Co zmieni 500 zł na dziecko? Kluza: To inwestycja o najwyższej stopie zwrotu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/903482,500-zl-na-dziecko-pis.html - Dzisiejsze rozwiązania dyskryminują rodziny, które wychowują dzieci bez nadmiernej pomocy państwa - uważa Stanisław Kluza, ekonomista w SGH, przewodniczący zespołu ekspertów przy Związku Dużych Rodzin 3+, członek Gabinetu Cieni BCC.

]]>
Wojewodowie chcą więcej czasu na sprawozdania o zasiłkach na dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/903248,wojewodowie-chca-wiecej-czasu-na-sprawozdania-o-zasilkach-na-dzieci.html Rozszerzenie zakresu informacji o wypłacanych świadczeniach i osobach je pobierających wymaga wydłużenia terminu na przekazywanie danych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

]]>
Topolewska: Kubeł zimnej wody na zasiłkowe emocje http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/903314,topolewska-kubel-zimnej-wody-na-zasilkowe-emocje.html Złożona przez PiS obietnica przyznawania 500 zł na drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość dochodu rozpala wielkie emocje wśród rodziców.

]]>
1 listopada wzrasta próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/902743,1-listopada-wzrasta-prog-dochodowy-uprawniajacy-do-zasilku-rodzinnego.html Kryterium dochodowe, decydujące o tym, czy zasiłek komuś przysługuje czy nie, to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

]]>
Utrata prawa do renty rodzinnej nie dotyczy wszystkich uprawnionych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/901651,renta-rodzinna-jako-nienalezne-swiadczenie.html Jeżeli świadczenie przyznano paru osobom, a jedna z nich nie może dłużej go pobierać, o rozliczeniu decyduje fakt czy pieniądze wypłacane były w sposób łączny czy odrębny.

]]>
TSUE: Zasiłek jest dla rodzica, z którym przebywa dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/901510,zasilek-dla-rodzica-z-ktorym-przebywa-dziecko.html Unijne przepisy umożliwiają przyznanie świadczeń na dzieci osobie, która nie mieszka na terenie państwa właściwego do ich wypłaty, o ile spełnione są kryteria do ich przyznania przewidziane w jego ustawodawstwie.

]]>
Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/900951,duze-zdjecie,1,kiedy-przysluguje-zasilek-opiekunczy.html Osoby, które nie mogą pracować ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy. W jakich sytuacjach zostanie wypłacony?

]]>
Zasiłek tylko dla osób z prawem pobytu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/899460,zasilek-tylko-dla-osob-z-prawem-pobytu.html Kraj przyjmujący może sprawdzać, czy rodzic starający się o świadczenia na dzieci legalnie w nim przebywa. Od spełnienia tego warunku ma prawo uzależniać przyznanie wsparcia.

]]>
TK: Wadliwy termin przyznawania zasiłku stałego niepełnosprawnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898138,tk-wadliwy-termin-przyznawania-zasilku-stalego-niepelnosprawnym.html Osoba całkowicie niezdolna do pracy i z orzeczeniem o znacznej dysfunkcji zdrowotnej, która jest pozbawiona środków do życia, powinna mieć prawo do zasiłku stałego wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyła dokumenty o jego przyznanie.

]]>