© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2014-10-21T20:20:56+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Ulgi, zasiłki, świadczenia: na jaką pomoc od państwa może liczyć rodzina w Polsce http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/827734,duze-zdjecie,1,ulgi-zasilki-swiadczenia-na-jaka-pomoc-od-panstwa-moze-liczyc-rodzina-w-polsce.html W końcu polityka prorodzinna w Polsce stałą się poważnym tematem rozmów, a za słowami poszły także działania. Rząd już niemal doprowadził do zwiększenia ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko o 20 proc. Zdaniem ekspertów może to być skuteczne narzędzie wsparcia polityki demograficznej i duży krok w kierunku powszechnych świadczeń dla rodzin z dziećmi. W rozwiązanie problemów rodzin z dziećmi zaangażował się także prezydent. Sprawdziliśmy, na jaką pomoc polskie rodziny mogą liczyć już teraz.

]]>
Dopłata do czynszu syna pomniejsza kwotę zasiłku stałego ojca http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/827914,doplata-do-czynszu-syna-pomniejsza-kwote-zasilku-stalego-ojca.html Gmina ma prawo obniżyć wysokość świadczenia rodzica o połowę kwoty dodatku mieszkaniowego, który został przyznany jego dorosłemu dziecku.

]]>
Kiedy nagroda zwiększy zasiłek chorobowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/827913,kiedy-nagroda-zwiekszy-zasilek-chorobowy.html Do podstawy, od której oblicza się świadczenia chorobowe, można wliczyć tylko takie składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okres absencji. Konieczne jest także ich oskładkowanie.

]]>
Dodatek dla ciężarnej pod znakiem zapytania http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/826898,dodatek-dla-ciezarnej-pod-znakiem-zapytania.html Zdaniem Ministerstwa Pracy dodatek wyrównawczy przysługuje nie tylko ciężarnym, którym pracodawca w ramach zwolnień grupowych wręczył wypowiedzenie skutkujące obniżką wynagrodzenia.

]]>
Zasiłek pogrzebowy należy się także osobie obcej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/827007,zasilek-pogrzebowy-nalezy-sie-takze-osobie-obcej.html Pani Zuzanna pokryła koszty pogrzebu osoby, którą opiekowała się przez kilka ostatnich lat jej życia. – Wiem, że przed śmiercią pobierała rentę rodzinną. Nie byłam jednak z nią spokrewniona, dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy mam szansę otrzymać z ZUS zwrot kosztów pochówku – pyta.

]]>
Więcej zasiłków, więcej urlopów, mniej w budżecie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/826661,wiecej-zasilkow-wiecej-urlopow-mniej-w-budzecie.html Nawet 3,6 mld zł – tyle mogą zyskać rodziny z dziećmi. O ile rząd spełni obietnice, które złożył w ostatnich dniach

]]>
Świadczenie Kopacz dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego może wywołać nadużycia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/826300,swiadczenie-kopacz-dla-rodzicow-bez-prawa-do-zasilku-macierzynskiego.html Nowe świadczenie zyskają rodzice, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zniechęci ich do podejmowania pracy i dobrowolnego opłacania składek. Przybyć może pracujących na czarno.

]]>
Kto i na jakich zasadach otrzymuje zasiłek pogrzebowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/825152,kto-i-na-jakich-zasadach-otrzymuje-zasilek-pogrzebowy.html Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. Jakie dokumenty należy złożyć, aby zasiłek mógł zostać wypłacony?

]]>
Chory celnik otrzyma 80 proc. pensji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/824757,chory-celnik-otrzyma-80-proc-pensji.html Funkcjonariusz Służby Celnej czasowo niezdolny do służby otrzyma 80 proc. swojej pensji. Pełne uposażenie w czasie zwolnienia lekarskiego dostanie osoba, której choroba będzie efektem wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej.

]]>
Świadczenia, które można otrzymać po urodzeniu dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822635,swiadczenia-po-urodzeniu-dziecka.html Rodzice mogą się ubiegać o becikowe oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego. Obydwie formy pomocy są uzależnione od wysokości dochodów i wynoszą po tysiąc złotych.

]]>
Jaki dochód uprawnia do świadczeń na dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822333,swiadczenia-na-dzieci-jaki-dochod-do-zasilku.html W nadchodzącym okresie zasiłkowym będzie obowiązywać wyższy próg dochodów, który pozwala na otrzymywanie pomocy. Wyniesie on 574 zł na członka rodziny lub 664 zł, gdy rodzice mają niepełnosprawne dziecko.

]]>
Większość opiekunów niepełnosprawnych odzyskała zasiłki http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820787,opiekunowie-niepelnosprawnych-odzyskali-zasilki.html Najwięcej osób zajmujących się niepełnosprawnymi krewnymi zgłaszało się do urzędów w maju i czerwcu. Jednak nie wszyscy starali się o świadczenie.

]]>
Były sędzia z prawem do zasiłku chorobowego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820103,zasilek-chorobowy-z-zus-byly-sedzia-z-prawem-do-siwadczenia.html Osoba, która zachorowała przed zrzeczeniem się urzędu, otrzyma zasiłek z ZUS na takich samych zasadach jak pracownicy. Tak wynika z wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego.

]]>
Komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820040,komu-i-na-jakich-zasadach-przysluguje-zasilek-chorobowy.html Zasiłek chorobowy przysługuje w przypadku utraty zdolności do pracy. Pobierać go można z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

]]>
Pensja ojca bez wpływu na becikowe http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/819608,pensja-ojca-bez-wplywu-na-becikowe.html Wliczanie do dochodu rodziny zarobków rodzica, z których osoba wychowująca dziecko nie korzysta, jest sprzeczne z intencją przyznania jednorazowej zapomogi.

]]>
Przyczyna zewnętrzna jako element definicji wypadku przy pracy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/817571,przyczyna-zewnetrzna-jako-element-definicji-wypadku-przy-pracy.html Zgodnie z definicją legalną, aby można było mówić o wypadku przy pracy, wymaga się, aby przyczyną zewnętrzną wywołane było zdarzenie powodujące uraz lub śmierć ubezpieczonego. Musi zaistnieć sieć powiązań pomiędzy zdarzeniem, urazem lub śmiercią i przyczyną zewnętrzną.

]]>
Zasiłek żałobny z Wielkiej Brytanii wolny od podatku w Polsce http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/809473,zasilek-zalobny-z-wielkiej-brytanii-wolny-od-podatku-w-polsce.html Jednorazowe świadczenie rodzinne wypłacane po śmierci pracującego w Wielkiej Brytanii męża kobiecie zamieszkałej w Polsce nie podlega podatkowi dochodowemu – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Wyjaśnił on też, że skoro jest to zasiłek, a nie brytyjska renta, to bank niesłusznie pobrał od niego zaliczki na polski podatek.

]]>
Ciężarna nie zostanie bez zasiłku socjalnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/806220,ciezarna-nie-zostanie-bez-zasilku-socjalnego.html Kobieta, która wróci do pracy w kilka miesięcy po urodzeniu dziecka, nie traci w Unii Europejskiej statusu pracownika. Nawet jeżeli zrezygnowała z zatrudnienia jeszcze w ciąży.

]]>
Dwoje dzieci - jeden dodatek do zasiłku rodzinnego? NSA rozstrzygnie wątpliwości http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/806028,dwoje-dzieci-jeden-dodatek-do-zasilku-rodzinnego-nsa-rozstrzygnie-watpliwosci.html Niektóre sądy przyznają rodzicowi bliźniaków, który przebywa na urlopie wychowawczym jedno świadczenie, a inne dwa. Wątpliwości co do tego, jaką decyzję podjąć w przypadku rodzica bliźniaków, ma rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

]]>
Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/805598,komu-przysluguje-swiadczenie-pielegnacyjne.html Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form wsparcia, jakie mogą otrzymać osoby, które zajmują się krewnym niepełnosprawnym lub legitymującym się inną dysfunkcją zdrowotną.

]]>