© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2015-04-19T16:06:08+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Zasiłek dla prezesa liczy się jak dla zleceniobiorcy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862969,zasilek_dla_prezesa_liczy_sie_jak_dla_zleceniobiorcy.html Wysokość świadczenia chorobowego dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne ustala się inaczej niż dla pracowników. Dotyczy to także osób na kontrakcie menedżerskim

]]>
Przedsiębiorcy nie dostają zasiłku, choć składki płacą regularnie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862967,przedsiebiorcy_nie_dostaja_zasilku_choc_skladki_placa_regularnie.html Pikanterii dodaje fakt, że dowiadują się o tym po latach, gdy ZUS odmawia im świadczeń. Odmawia, bo wpłaty na jego konto nie stanowią dorozumianej zgody na objęcie ubezpieczeniem i nie zastępują formalnego wniosku

]]>
Zasiłek opiekuńczy: Nie trzeba już rezygnować z pracy. Więcej osób korzysta z pomocy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/863160,zasilek-opiekunczy-nie-trzeba-juz-rezygnowac-z-pracy-wiecej-osob-korzysta-z-pomocy.html Niektóre gminy odnotowały nawet dwukrotny wzrost liczby uprawnionych do pomocy. Wynika to ze złagodzenia przepisów związanych z jej uzyskaniem

]]>
Zasiłki na dzieci: Dochód wyższy niż limit nie pozbawi całego zasiłku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/861525,zasilki-na-dzieci-dochod-wyzszy-niz-limit-nie-pozbawi-calego-zasilku.html Gminy będą obniżać wysokość świadczeń rodzinnych o kwotę, o którą rodzice przekroczyli próg uprawniający do pomocy finansowej.

]]>
TK: Konstytucyjne zapisy o terminie wniosku ws. zasiłku macierzyńskiego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/861472,tk-konstytucyjne-zapisy-o-terminie-wniosku-ws-zasilku-macierzynskiego.html TK zajął się sprawą w związku z dwoma pytaniami sądów rejonowych: w Gliwicach i dla Warszawy Pragi-Północ. Oba pytania dotyczyły podobnych spraw - odwołań od odmów przyznania zasiłków z powodu niedochowania przewidzianych w rozporządzeniu terminów na złożenie wniosku o przyznanie takiego zasiłku przez osoby niebędące pracownikami.

]]>
Zasiłek o opiekę nad dzieckiem: Prowadzący firmę nie jest podwładnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/860973,zasilek-o-opieke-nad-dzieckiem-prowadzacy-firme-nie-jest-podwladnym.html Trybunał Konstytucyjny musi ocenić, czy prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek złożenia wniosku o wypłatę zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem na takich samych zasadach jak pracownik.

]]>
Złożono milion wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/859041,zlozono-milion-wnioskow-o-wydanie-karty-duzej-rodziny.html Już milion Polaków złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny - poinformował w Krakowie minister pracy i polityki społecznej - Władysław Kosiniak Kamysz.

]]>
Specjalny zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej: Kto pierwszy, ten lepszy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/855993,specjalny-zasilek-dla-opiekuna-doroslej-osoby-niepelnosprawnej-kto-dostanie.html O przyznaniu pomocy dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej nie decyduje kolejność alimentacji wynikająca z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

]]>
Jak ustalić wysokość zasiłku w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/854177,jak-ustalic-wysokosc-zasilku-w-razie-przekroczenia-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek.html Wynagrodzenie będące podstawą zasiłku chorobowego to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowane ze środków ubezpieczonego (13,71 proc.).

]]>
Projekt PO: Wyższe świadczenia rodzinne dla osób na urlopach wychowawczych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/854020,po-wzrost-swiadczen-rodzinnych-dla-osob-na-urlopach-wychowawczych.html Wzrost świadczeń rodzinnych dla osób na urlopach wychowawczych. Proponuje to Platforma Obywatelska. Klub złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

]]>
Rolnik z zasiłkiem na niepełnosprawnego traci prawo do emerytury http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/853235,rolnik-z-zasilkiem-na-niepelnosprawnego-traci-prawo-do-emerytury.html KRUS przestaje opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekuna osoby niepełnosprawnej, który złożył oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa. Może to oznaczać, że w przyszłości nie uzyska prawa do emerytury rolniczej.

]]>
Czy rodzic może otrzymać dodatek do zasiłku na urlopie wychowawczym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/851903,czy-rodzic-moze-otrzymac-dodatek-do-zasilku-na-urlopie-wychowawczym.html Świadczenie dla osób, którym pracodawca udzielił wolnego z powodu opieki nad dziećmi, wynosi 400 zł na miesiąc. Jest ono wypłacane przez 24 miesiące.

]]>
Rzecznik praw dziecka upomina się o świadczenia wychowawcze na bliźnięta http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/851377,rzecznik-praw-dziecka-o-dodatku-do-zasilku-na-bliznieta-dla-rodzica-na-urlopie-wychowawczym.html Brak dodatku do zasiłku na każdego wieloraczka dla rodzica będącego na urlopie wychowawczym może naruszać konstytucję

]]>
Specjalny zasiłek celowy pomoże w chwilowych kłopotach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/850840,specjalny-zasilek-celowy-pomoze-w-chwilowych-klopotach.html Moja sąsiadka, osoba młoda, ale samotna, do niedawna radziła sobie. Miała pracę i choć nie zarabiała wiele, to spokojnie wiązała koniec z końcem. Ostatnio jednak podupadła na zdrowiu, pracuje rzadko, widzę, że zaczyna brakować jej pieniędzy na lekarstwa i leczenie – opowiada pani Maria. – Trochę jej pomagam, ale gotówki nie chce ode mnie brać, czasem przyjdzie na obiad, czasem na herbatę. Do pomocy społecznej zgłosić się nie chce, mówi, że nie spełnia kryterium, więc nikt jej nic nie da. Sprawdziłam: kryterium dla osoby samotnej to 542 zł. U nas czynsz wynosi prawie tyle, a jeszcze prąd, inne opłaty... jedzenie, lekarstwa. Czy taka osoba może uzyskać cokolwiek z pomocy społecznej

]]>
Jak ustalić zasiłek chorobowy na przełomie lat dla pracownika, który ukończył 50. rok życia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/850269,zasilek-na-przelomie-lat-dla-pracownika-50.html W jaki sposób ustalić wysokość należnego pracownikowi 50+ świadczenia chorobowego i za ile dni powinno ono wynieść 80, a za ile 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku?

]]>
Członek rady nadzorczej nie dostanie zasiłku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/848125,czlonek-rady-nadzorczej-nie-dostanie-zasilku.html Nie może bowiem opłacać składki chorobowej, nawet dobrowolnie. Natomiast musi uiszczać należności emerytalne i rentowe

]]>
Kiedy zasiłek przy pogrzebie symbolicznym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/848123,kiedy-zasilek-przy-pogrzebie-symbolicznym.html Postanowiliśmy odprawić symboliczny pogrzeb syna, który zaginął i następnie został uznany za zmarłego. Czy po przeprowadzeniu takiego pogrzebu przysługuje nam prawo do zasiłku pogrzebowego z ZUS?

]]>
Więcej osób stara się o specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/848078,wiecej_osob_stara_sie_o_specjalny_zasilek_opiekunczy.html Nie tylko rezygnujący z pracy mogą składać wnioski o pomoc, gdy zajmują się niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny. To efekt złagodzenia przepisów

]]>
Jak dostać zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej? http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/847965,duze-zdjecie,1,jak-dostac-zasilek-dla-opiekuna-doroslej-osoby-niepelnosprawnej.html

]]>
Pieniądze z funduszu socjalnego trafiają do zewnętrznych firm http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/846775,pieniadze-z-funduszu-socjalnego-trafiaja-do-zewnetrznych-firm.html Ze świątecznych kart upominkowych dostają one opłaty manipulacyjne. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że finansuje je ZFŚS

]]>