© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2015-05-25T09:17:53+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Od października więcej osób z zasiłkami z pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/873366,od_pazdziernika_wiecej_osob_z_zasilkami_z_pomocy_spolecznej.html Od 1 października wzrosną kryteria dochodowe uprawniające do finansowego wsparcia. Wyższe będą też kwoty niektórych świadczeń

]]>
Jaki zasiłek dla pracownika otrzymującego dodatkowe składniki wynagrodzenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/872521,jaki-zasilek-dla-pracownika-otrzymujacego-dodatkowe-skladniki-wynagrodzenia.html Pracownik w wieku 38 lat jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem 4900 zł miesięcznie. Od 1 marca do końca kwietnia otrzymywał jeszcze dodatek za tymczasowe zwiększenie obowiązków – 300 zł.

]]>
Dorabianie w czasie wychowawczego nie zawsze pozbawia dodatku do zasiłku na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/872465,dorabianie-w-czasie-wychowawczego-nie-zawsze-pozbawia-dodatku-do-zasilku-na-dziecko.html Gmina musi ocenić wszystkie okoliczności związane z pracą rodzica, zanim uzna, że uniemożliwia ona opiekę nad dzieckiem.

]]>
Nie będzie utraty zasiłku na dzieci mimo wyższego dochodu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871893,nie-bedzie-utraty-zasilku-na-dzieci-mimo-wyzszego-dochodu.html Niewielkie przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie od 2016 r. pozbawiać świadczeń rodzinnych. Gminy będą je jednak wypłacać w niższej kwocie.

]]>
Więcej rodzin otrzyma świadczenia: Od listopada wzrosną kwoty zasiłków i dodatków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871854,wiecej-rodzin-otrzyma-swiadczenia-od-listopada-wzrosna-kwoty-zasilkow-i-dodatkow.html Od 1 listopada wzrosną kwoty zasiłków i niektórych dodatków. Skorzysta z nich szersze grono opiekunów, bo wyższe będzie kryterium dochodowe.

]]>
MPiPS chce podwyższenia progów dochodowych i świadczeń rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871692,mpips-chce-podwyzszenia-progow-dochodowych-i-swiadczen-rodzinnych.html Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co trzy lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja odbyła się 1 listopada 2012 r. Weryfikacja nie musi oznaczać podniesienia wysokości progów i świadczeń. Tym razem jednak resort proponuje ich zwiększenie.

]]>
Jak obliczyć zasiłek, jeśli wygasa jedna z umów zawartych z tym samym pracodawcą http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/870898,jak-obliczyc-zasilek-jesli-wygasa-jedna-z-umow-zawartych-z-tym-samym-pracodawca.html Pracownica zawarła z nami dwie umowy o pracę – jedną na czas nieokreślony, na pełen etat, a drugą na 1/4 etatu, na czas określony do 31 maja 2015 r. Podczas trwania obu stosunków pracy pracownica urodziła dziecko, w związku z czym jako płatnik zasiłków wypłacamy jej dwa zasiłki macierzyńskie. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego pracownica jest obecnie na urlopie rodzicielskim. Jednak umowa na czas określony zakończy się w trakcie tego urlopu. Co dalej z zasiłkiem – czy nadal przysługuje on pracownicy mimo ustania jednego zatrudnienia, a jeśli tak, to czy my mamy kontynuować wypłatę, czy przekazać ją ZUS? Z umowy na czas określony pracownica oprócz wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej stawce otrzymywała dodatek funkcyjny niepomniejszany za okresy pobierania zasiłków. Jaki wpływ na podstawę ewentualnego zasiłku po ustaniu zatrudnienia ma ten dodatek?

]]>
Zasiłek dla prezesa liczy się jak dla zleceniobiorcy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862969,zasilek_dla_prezesa_liczy_sie_jak_dla_zleceniobiorcy.html Wysokość świadczenia chorobowego dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne ustala się inaczej niż dla pracowników. Dotyczy to także osób na kontrakcie menedżerskim

]]>
Przedsiębiorcy nie dostają zasiłku, choć składki płacą regularnie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862967,przedsiebiorcy_nie_dostaja_zasilku_choc_skladki_placa_regularnie.html Pikanterii dodaje fakt, że dowiadują się o tym po latach, gdy ZUS odmawia im świadczeń. Odmawia, bo wpłaty na jego konto nie stanowią dorozumianej zgody na objęcie ubezpieczeniem i nie zastępują formalnego wniosku

]]>
Zasiłek opiekuńczy: Nie trzeba już rezygnować z pracy. Więcej osób korzysta z pomocy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/863160,zasilek-opiekunczy-nie-trzeba-juz-rezygnowac-z-pracy-wiecej-osob-korzysta-z-pomocy.html Niektóre gminy odnotowały nawet dwukrotny wzrost liczby uprawnionych do pomocy. Wynika to ze złagodzenia przepisów związanych z jej uzyskaniem

]]>
Zasiłki na dzieci: Dochód wyższy niż limit nie pozbawi całego zasiłku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/861525,zasilki-na-dzieci-dochod-wyzszy-niz-limit-nie-pozbawi-calego-zasilku.html Gminy będą obniżać wysokość świadczeń rodzinnych o kwotę, o którą rodzice przekroczyli próg uprawniający do pomocy finansowej.

]]>
TK: Konstytucyjne zapisy o terminie wniosku ws. zasiłku macierzyńskiego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/861472,tk-konstytucyjne-zapisy-o-terminie-wniosku-ws-zasilku-macierzynskiego.html TK zajął się sprawą w związku z dwoma pytaniami sądów rejonowych: w Gliwicach i dla Warszawy Pragi-Północ. Oba pytania dotyczyły podobnych spraw - odwołań od odmów przyznania zasiłków z powodu niedochowania przewidzianych w rozporządzeniu terminów na złożenie wniosku o przyznanie takiego zasiłku przez osoby niebędące pracownikami.

]]>
Zasiłek o opiekę nad dzieckiem: Prowadzący firmę nie jest podwładnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/860973,zasilek-o-opieke-nad-dzieckiem-prowadzacy-firme-nie-jest-podwladnym.html Trybunał Konstytucyjny musi ocenić, czy prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek złożenia wniosku o wypłatę zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem na takich samych zasadach jak pracownik.

]]>
Złożono milion wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/859041,zlozono-milion-wnioskow-o-wydanie-karty-duzej-rodziny.html Już milion Polaków złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny - poinformował w Krakowie minister pracy i polityki społecznej - Władysław Kosiniak Kamysz.

]]>
Specjalny zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej: Kto pierwszy, ten lepszy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/855993,specjalny-zasilek-dla-opiekuna-doroslej-osoby-niepelnosprawnej-kto-dostanie.html O przyznaniu pomocy dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej nie decyduje kolejność alimentacji wynikająca z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

]]>
Jak ustalić wysokość zasiłku w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/854177,jak-ustalic-wysokosc-zasilku-w-razie-przekroczenia-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek.html Wynagrodzenie będące podstawą zasiłku chorobowego to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowane ze środków ubezpieczonego (13,71 proc.).

]]>
Projekt PO: Wyższe świadczenia rodzinne dla osób na urlopach wychowawczych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/854020,po-wzrost-swiadczen-rodzinnych-dla-osob-na-urlopach-wychowawczych.html Wzrost świadczeń rodzinnych dla osób na urlopach wychowawczych. Proponuje to Platforma Obywatelska. Klub złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

]]>
Rolnik z zasiłkiem na niepełnosprawnego traci prawo do emerytury http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/853235,rolnik-z-zasilkiem-na-niepelnosprawnego-traci-prawo-do-emerytury.html KRUS przestaje opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekuna osoby niepełnosprawnej, który złożył oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa. Może to oznaczać, że w przyszłości nie uzyska prawa do emerytury rolniczej.

]]>
Czy rodzic może otrzymać dodatek do zasiłku na urlopie wychowawczym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/851903,czy-rodzic-moze-otrzymac-dodatek-do-zasilku-na-urlopie-wychowawczym.html Świadczenie dla osób, którym pracodawca udzielił wolnego z powodu opieki nad dziećmi, wynosi 400 zł na miesiąc. Jest ono wypłacane przez 24 miesiące.

]]>
Rzecznik praw dziecka upomina się o świadczenia wychowawcze na bliźnięta http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/851377,rzecznik-praw-dziecka-o-dodatku-do-zasilku-na-bliznieta-dla-rodzica-na-urlopie-wychowawczym.html Brak dodatku do zasiłku na każdego wieloraczka dla rodzica będącego na urlopie wychowawczym może naruszać konstytucję

]]>