© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2015-07-06T02:57:08+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Jak ustalić wysokość odsetek od spóźnionej wypłaty zasiłku chorobowego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/880578,jak-ustalic-wysokosc-odsetek-od-spoznionej-wyplaty-zasilku-chorobowego.html PROBLEM: W 2015 r. nasza firma jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Pracownik 6 maja dostarczył zaświadczenie lekarskie, wystawione na okres od 5 do 31 maja. Zasiłek w wysokości 2187 zł zostanie wypłacony 10 lipca. Wynagrodzenia są płatne 10. dnia każdego miesiąca, a razem z nimi zasiłki. Czy wypłatę zasiłku 10 lipca należy uznać za nieterminową i wypłacić odsetki? Jeśli tak, to jak je obliczyć?

]]>
Poradnia ubezpieczeniowa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/880539,poradnia-ubezpieczeniowa.html ● Dlaczego przedwczesne złożenie wniosku o umorzenie składek nie przyspieszy udzielenia ulgi

● Staram się w ZUS o umorzenie zaległych składek w trybie abolicji. Złożyłem więc wniosek w sprawie umorzenia należności zaraz po otrzymaniu decyzji o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. ZUS wydał jednak decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, twierdząc, że mój wniosek jest przedwczesny. Czy ma rację?

]]>
Emerytury i zasiłki: Kto może liczyć na podwyżki w 2015 http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/877663,duze-zdjecie,1,emerytury-i-zasilki-kto-z-podwyzka-w-2015-roku.html Rząd, chcąc zdobyć sobie przychylność wyborców, proponuje podwyżkę niektórych świadczeń. Inne grupy wyższe wypłaty mają już zagwarantowane ustawowo, między innymi dzięki waloryzacji. Zobacz, kto w tym roku może liczyć na większe wypłaty.

]]>
Rodzina będzie mogła dostać dodatkowe świadczenia z gminy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878281,rodzina-bedzie-mogla-dostac-dodatkowe-swiadczenia-z-gminy.html Samorządy będą mogły wprowadzać takie formy pomocy finansowej dla osób wychowujących dzieci, które nie są przewidziane w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

]]>
Chory otrzyma zasiłek netto, ale gdy musi oddać, to już brutto http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878022,chory-otrzyma-zasilek-netto-ale-gdy-musi-oddac-to-juz-brutto.html Osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia chorobowego muszą zapłacić ZUS większą kwotę, niż otrzymały. Winne są, jak zwykle, nieprecyzyjne przepisy.

]]>
GUS: Rodziny wielodzietne żyją w skrajnym ubóstwie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/876250,gus-rodziny-wielodzietne-zyja-w-skrajnym-ubostwie.html 7,4 procent polskich gospodarstw domowych znajduje się w skrajnym ubóstwie. Jednocześnie taka sytuacja dotyka 26,9 procent rodzin z 4 i więcej dzieci. Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat sytuacji gospodarstw domowych na podstawie badań ich budżetów. Według GUS w ubiegłym roku sytuacja była lepsza niż w 2013 roku, ale zmiany w poziomie ubóstwa były nieznaczne.

]]>
Status działacza antykomunistycznego. Nowe rady skontrolują represjonowanych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/875858,status-dzialacza-antykomunistycznego-nowe-rady-skontroluja-represjonowanych.html Specjalnie powołane wojewódzkie rady konsultacyjne ds. działaczy opozycji i osób represjonowanych będą sprawdzać, czy osoby ubiegające się o status działacza antykomunistycznego faktycznie mają do tego prawo.

]]>
Renta, zasiłek i odszkodowanie: Co przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby nie pracuje http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/875073,duze-zdjecie,1,renta-zasilek-odszkodowanie-swiadczenia-za-niezdolnosc-do-pracy.html Pracownik, który stał się niezdolny do pracy ma prawo między innymi do zasiłku chorobowego i wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Może otrzymać również odszkodowanie i rentę. Zobacz, co jeszcze mu przysługuje.

]]>
Cameron zapewnia: Nie chcę likwidować swobody przepływu ludzi http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/874546,cameron-nie-chce-likwidowac-swobody-przeplywu-ludzi.html Premier Wielkiej Brytanii David Cameron zapewnił, że nie chce likwidować w Europie swobody przepływu pracowników.

]]>
Chorobowy, macierzyński, opiekuńczy: Jakie zasiłki możesz otrzymać z ZUS http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/873469,duze-zdjecie,1,chorobowy-macierzynski-opiekunczy-jakie-zasilki-mozesz-otrzymac-z-zus.html Osobie ubezpieczonej w razie choroby czy w przypadku innej sytuacji losowej, w tym narodzin dziecka, przysługują różne rodzaje zasiłków, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zobacz, jakie dokładnie świadczenia możesz otrzymać.

]]>
Nie zawsze trzeba oddać nienależne świadczenia rodzinne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/873895,nie-zawsze-trzeba-oddac-nienalezne-swiadczenia-rodzinne.html Dostałam pismo z ośrodka pomocy społecznej, w którym urzędnicy domagają się ode mnie zwrotu zasiłków i dodatków przyznanych na dwójkę dzieci. Z decyzji wynika, że mam oddać 3200 zł. Czy mogłabym starać się o umorzenie należności, ponieważ z powodu choroby ponoszę duże koszty związane z leczeniem, a taka kwota stanowi ogromne obciążenie dla rodzinnego budżetu – pyta pani Lidia

]]>
Dopłata do książek może być zasiłkiem specjalnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/873645,doplata-do-ksiazek-moze-byc-zasilkiem-specjalnym.html Niezłożenie dokumentów, na podstawie których gmina mogłaby ustalić dochód rodziny, nie przesądza o odmowie przyznania wsparcia. W ustawie o pomocy społecznej są świadczenia niezależne od poziomu zarobków.

]]>
Od października więcej osób z zasiłkami z pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/873366,od-pazdziernika-wiecej-osob-z-zasilkami-z-pomocy-spolecznej.html Od 1 października wzrosną kryteria dochodowe uprawniające do finansowego wsparcia. Wyższe będą też kwoty niektórych świadczeń.

]]>
Jaki zasiłek dla pracownika otrzymującego dodatkowe składniki wynagrodzenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/872521,jaki-zasilek-dla-pracownika-otrzymujacego-dodatkowe-skladniki-wynagrodzenia.html Pracownik w wieku 38 lat jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem 4900 zł miesięcznie. Od 1 marca do końca kwietnia otrzymywał jeszcze dodatek za tymczasowe zwiększenie obowiązków – 300 zł.

]]>
Dorabianie w czasie wychowawczego nie zawsze pozbawia dodatku do zasiłku na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/872465,dorabianie-w-czasie-wychowawczego-nie-zawsze-pozbawia-dodatku-do-zasilku-na-dziecko.html Gmina musi ocenić wszystkie okoliczności związane z pracą rodzica, zanim uzna, że uniemożliwia ona opiekę nad dzieckiem.

]]>
Nie będzie utraty zasiłku na dzieci mimo wyższego dochodu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871893,nie-bedzie-utraty-zasilku-na-dzieci-mimo-wyzszego-dochodu.html Niewielkie przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie od 2016 r. pozbawiać świadczeń rodzinnych. Gminy będą je jednak wypłacać w niższej kwocie.

]]>
Więcej rodzin otrzyma świadczenia: Od listopada wzrosną kwoty zasiłków i dodatków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871854,wiecej-rodzin-otrzyma-swiadczenia-od-listopada-wzrosna-kwoty-zasilkow-i-dodatkow.html Od 1 listopada wzrosną kwoty zasiłków i niektórych dodatków. Skorzysta z nich szersze grono opiekunów, bo wyższe będzie kryterium dochodowe.

]]>
MPiPS chce podwyższenia progów dochodowych i świadczeń rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871692,mpips-chce-podwyzszenia-progow-dochodowych-i-swiadczen-rodzinnych.html Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co trzy lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja odbyła się 1 listopada 2012 r. Weryfikacja nie musi oznaczać podniesienia wysokości progów i świadczeń. Tym razem jednak resort proponuje ich zwiększenie.

]]>
Jak obliczyć zasiłek, jeśli wygasa jedna z umów zawartych z tym samym pracodawcą http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/870898,jak-obliczyc-zasilek-jesli-wygasa-jedna-z-umow-zawartych-z-tym-samym-pracodawca.html Pracownica zawarła z nami dwie umowy o pracę – jedną na czas nieokreślony, na pełen etat, a drugą na 1/4 etatu, na czas określony do 31 maja 2015 r. Podczas trwania obu stosunków pracy pracownica urodziła dziecko, w związku z czym jako płatnik zasiłków wypłacamy jej dwa zasiłki macierzyńskie. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego pracownica jest obecnie na urlopie rodzicielskim. Jednak umowa na czas określony zakończy się w trakcie tego urlopu. Co dalej z zasiłkiem – czy nadal przysługuje on pracownicy mimo ustania jednego zatrudnienia, a jeśli tak, to czy my mamy kontynuować wypłatę, czy przekazać ją ZUS? Z umowy na czas określony pracownica oprócz wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej stawce otrzymywała dodatek funkcyjny niepomniejszany za okresy pobierania zasiłków. Jaki wpływ na podstawę ewentualnego zasiłku po ustaniu zatrudnienia ma ten dodatek?

]]>
Przedsiębiorcy nie dostają zasiłku, choć składki płacą regularnie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862967,przedsiebiorcy_nie_dostaja_zasilku_choc_skladki_placa_regularnie.html Pikanterii dodaje fakt, że dowiadują się o tym po latach, gdy ZUS odmawia im świadczeń. Odmawia, bo wpłaty na jego konto nie stanowią dorozumianej zgody na objęcie ubezpieczeniem i nie zastępują formalnego wniosku

]]>