© 2008 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2014-09-02T11:09:35+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Przyczyna zewnętrzna jako element definicji wypadku przy pracy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/817571,przyczyna-zewnetrzna-jako-element-definicji-wypadku-przy-pracy.html Zgodnie z definicją legalną, aby można było mówić o wypadku przy pracy, wymaga się, aby przyczyną zewnętrzną wywołane było zdarzenie powodujące uraz lub śmierć ubezpieczonego. Musi zaistnieć sieć powiązań pomiędzy zdarzeniem, urazem lub śmiercią i przyczyną zewnętrzną.

]]>
Zasiłek żałobny z Wielkiej Brytanii wolny od podatku w Polsce http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/809473,zasilek-zalobny-z-wielkiej-brytanii-wolny-od-podatku-w-polsce.html Jednorazowe świadczenie rodzinne wypłacane po śmierci pracującego w Wielkiej Brytanii męża kobiecie zamieszkałej w Polsce nie podlega podatkowi dochodowemu – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Wyjaśnił on też, że skoro jest to zasiłek, a nie brytyjska renta, to bank niesłusznie pobrał od niego zaliczki na polski podatek.

]]>
Ciężarna nie zostanie bez zasiłku socjalnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/806220,ciezarna-nie-zostanie-bez-zasilku-socjalnego.html Kobieta, która wróci do pracy w kilka miesięcy po urodzeniu dziecka, nie traci w Unii Europejskiej statusu pracownika. Nawet jeżeli zrezygnowała z zatrudnienia jeszcze w ciąży.

]]>
Dwoje dzieci - jeden dodatek do zasiłku rodzinnego? NSA rozstrzygnie wątpliwości http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/806028,dwoje-dzieci-jeden-dodatek-do-zasilku-rodzinnego-nsa-rozstrzygnie-watpliwosci.html Niektóre sądy przyznają rodzicowi bliźniaków, który przebywa na urlopie wychowawczym jedno świadczenie, a inne dwa. Wątpliwości co do tego, jaką decyzję podjąć w przypadku rodzica bliźniaków, ma rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

]]>
Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/805598,komu-przysluguje-swiadczenie-pielegnacyjne.html Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form wsparcia, jakie mogą otrzymać osoby, które zajmują się krewnym niepełnosprawnym lub legitymującym się inną dysfunkcją zdrowotną.

]]>
Trudno o zasiłek dla opiekuna niepełnosprawnego współmałżonka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/805244,trudno-o-zasilek-dla-opiekuna-niepelnosprawnego-wspolmalzonka.html Gminy podejmują sprzeczne decyzje w sprawie przyznania pomocy osobom zajmującym się niepełnosprawnym mężem lub żoną. O świadczenia dla nich upomina się rzecznik praw obywatelskich.

]]>
Samorząd przyzna rolnikowi zasiłek dla opiekuna http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/803234,samorzad-przyzna-rolnikowi-zasilek-dla-opiekuna.html Warunkiem otrzymania pomocy jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jedynym sposobem, w jaki samorząd może to zweryfikować, jest przyjęcie oświadczenia w tej sprawie od składającego wniosek o zasiłek.

]]>
Opiekunowie ruszyli po wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/801948,swiadczenia-pielegnacyjne-opiekunowie-ruszyli-po-wyplate-zasilkow.html Niektórzy nie czekali nawet na informację gminy o możliwości przywrócenia pomocy. Wydawanie decyzji o świadczeniach  pielęgnacyjnych wstrzymują jednak kłopoty z oprogramowaniem.

]]>
Komu przysługuje zasiłek rodzinny i dodatki z nim związane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/800268,zasilek-rodzinny-i-dodatki-jak-je-otrzymac.html Słyszałam, że kobiety które zajmują się domem i dziećmi, i nie mają możliwości pójść do pracy, mogą liczyć na pomoc finansową. Czy rzeczywiście? – pyta pani Agnieszka.

]]>
Trybunał zdecyduje o zaległym dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/797251,trybunal-zdecyduje-o-zaleglym-dodatku-do-swiadczenia-pielegnacyjnego.html 8 lipca sędziowie orzekną, czy gminy będą wypłacać osobom zajmującym się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny zaległy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługujący za okres styczeń–czerwiec 2013 r.

]]>
Zalewski: Lepiej wolno, ale solidnie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/796949,zalewski-lepiej-wolno-ale-solidnie.html Życie co chwila pokazuje, jak trudno objąć przepisami sytuacje, które mogą zaistnieć. W dramatyczny sposób przekonał się o tym ojciec dziecka, który mimo że jest pracownikiem płacącym składki, nie może korzystać z macierzyńskiego i kolejnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka, po tym jak jego żona zmarła przy porodzie.

]]>
Wraca pomoc dla pozbawionych świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/796897,swiadczenie-pielegnacyjne-wraca-pomoc-dla-pozbawionych-dodatku.html Ośrodek pomocy społecznej musi mieć upoważnienie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, aby mógł wypłacić opiekunom dorosłych niepełnosprawnych członków rodzin zaległe i bieżące wsparcie.

]]>
Czy właścicielka firmy może liczyć na zasiłek macierzyński? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/796316,czy-wlascicielka-firmy-moze-liczyc-na-zasilek-macierzynski.html Kobiecie prowadzącej własną działalność gospodarczą przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego tylko w sytuacji, gdy w momencie narodzin dziecka podlega ona pod ubezpieczenie chorobowe. W przypadku przedsiębiorców jest to ubezpieczenie dobrowolne.

]]>
Zasiłki dla opiekunów pozbawionych świadczenia pielęgnacyjnego najwcześniej w czerwcu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/795292,zasilki-dla-opiekunow-pozbawionych-swiadczenia-pielegnacyjnego-najwczesniej-w-czerwcu.html Ośrodki pomocy społecznej już rozpoczęły przygotowania do wypłaty pomocy dla osób pozbawionych świadczenia pielęgnacyjnego. Są jednak małe szanse na to, aby stało się to jeszcze w maju

]]>
Uchwała powinna wskazywać konkretną kwotę zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/795042,uchwala-powinna-wskazywac-konkretna-kwote-zasilku-na-ekonomiczne-usamodzielnienie.html Radni nie mogą zdecydować o tym, że świadczenie na ekonomiczne usamodzielnienie przysługuje osobom lub rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe.

]]>
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/794794,komu-przysluguje-zasilek-opiekunczy.html Pracownik, który musi zaopiekować się członkiem rodziny i z tego tytułu otrzymał zwolnienie z wykonywania pracy, ma prawo do finansowego wsparcia z ZUS, czyli do zasiłku opiekuńczego.

]]>
Zasiłek opiekuńczy: Wielodzietni nie zyskają dłuższej opieki http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/795028,wielodzietni-nie-zyskaja-dluzszej-opieki.html Rodzice co najmniej trójki dzieci nie mogą liczyć na wydłużenie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego wypłacanego w czasie choroby dziecka.

]]>
Kto może liczyć na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/794435,swiadczenia-pieniezne-z-pomocy-spolecznej-komu-i-w-jakiej-wysokosci-przysluguja.html Zasiłek stały, okresowy i celowy - to niektóre z rodzajów świadczeń z pomocy społecznej. Komu i w jakiej wysokości przysługują wymienione świadczenia pieniężne?

]]>
Sikora: Progi dochodowe w roli ropuchy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/794663,sikora-progi-dochodowe-w-roli-ropuchy.html Niektórzy politycy nie wierzą, że w Polsce są głodne dzieci. Chciałabym również mieć taką pewność. Niestety, najnowsze dane Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pozbawiają złudzeń.

]]>
Zniżki dla kombatantów tylko w Polsce http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/794352,znizki-dla-kombatantow-tylko-w-polsce.html Od 18 maja tego roku kombatanci i osoby uprawnione będą mogły kupować tańsze bilety kolejowe, korzystając z ulgi wynoszącej 51 proc. Nie obejmuje ona podróży zagranicznych – wyjaśnia Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR).

]]>