© 2017 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2017-12-13T13:59:49+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Dłuższy transfer zasiłku tylko w wyjątkowych przypadkach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1090995,dluzszy-transfer-zasilku-tylko-w-wyjatkowych-przypadkach.html Nie jest sprzeczne z unijnymi przepisami, aby państwo członkowskie mogło co do zasady odmawiać przedłużenia okresu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych dla osoby przebywającej w innym kraju i wyrażać na to zgodę tylko w szczególnych okolicznościach.

]]>
Zasiłek opiekuńczy 2018: Komu przysługuje, ile wynosi? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1090911,zasilek-opiekunczy-2018-komu-przysluguje-ile-wynosi.html Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez ZUS i przysługuje wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym. Jest wypłacany w sytuacji, gdy ubezpieczony nie może podjąć pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.

]]>
Rezydenci zarobią więcej niż specjaliści. Lekarze zwalniają się z pracy http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1089640,rezydenci-zarobia-wiecej-niz-lekarze-specjalisci.html Według wyliczeń "Rzeczpospolitej", 34 na 52 lekarzy zatrudnionych w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy złożyło wypowiedzenia z pracy. Pozostali wypowiedzieli też klauzulę opt-out, pozwalającą pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo.

]]>
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 238 tys. w USA http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1088752,liczba-wnioskow-o-zasilek-dla-bezrobotnych-wyniosla-238-tys-w-usa.html Świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymasz, jeśli masz rentę rolniczą oraz pracujesz na zleceniu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1087406,kiedy-przysluguje-swiadczenie-pielegnacyjne-renta-rolnicza-umowa-zlecenie.html Taki wniosek niesie uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, w sprawie ojca, który złożył do wójta wniosek o ustanowienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na jego niepełnosprawnego syna.

]]>
Poradnia ubezpieczeniowa z 16 listopada http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1085325,poradnia-ubezpieczeniowa-z-16-listopada.html ● Kiedy nie trzeba zwracać świadczeń chorobowych i renty otrzymanych za ten sam okres

● Jakie wynagrodzenie z etatu zwalnia z obowiązkowego ubezpieczenia z działalności

● Czy trzeba płacić składki za zleceniobiorcę, gdy firma jest zawieszona

● Dlaczego brak wpisu do ewidencji przedsiębiorców nie uchroni przed długiem w ZUS

]]>
Jaki zasiłek dla osoby przechodzącej z etatu na działalność gospodarczą http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1085303,zasilek-etat-a-dzialalnosc-gospodarcza.html Osoba jako pracownik była zatrudniona przez kilka lat i umowę o pracę rozwiązała 31 października 2017 r. Jeszcze w trakcie zatrudnienia stała się niezdolna do pracy (od 19 października) i choruje do 19 listopada. Jako pracownik zarabiała 3400 zł miesięcznie.

]]>
Senat: Bez poprawek do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1084245,senat-bez-poprawek-do-ustawy-o-finansowaniu-zadan-oswiatowych.html Jak obliczyć podstawę zasiłku, gdy składniki wynagrodzenia były wcześniej obniżane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1080639,jak-obliczyc-podstawe-zasilku-gdy-skladniki-wynagrodzenia-byly-wczesniej-obnizane.html Pracownik zatrudniony od 4 stycznia 2017 r. w październiku przebywał na urlopie ojcowskim przez siedem dni (tydzień). Oprócz wynagrodzenia w stałej wysokości 4900 zł otrzymuje dodatek paliwowy na dojazdy do pracy w kwocie 400 zł, który jest zmniejszany o 1 proc. za każdy opuszczony dzień pracy, m.in. z powodu pobierania zasiłków. Pracownik otrzymuje również miesięczną premię zmienną od 5 do 20 proc. wynagrodzenia za czas przepracowany, a w niektórych miesiącach zdarza się dodatek za pracę w porze nocnej. Wynagrodzenie, premia i dodatek nocny są wypłacane ostatniego dnia każdego miesiąca, a dodatek paliwowy 5. dnia miesiąca następnego. Jak ustalić zasiłek macierzyński, jeżeli w marcu pracownik chorował przez pięć dni roboczych? Za marzec dostał dodatek paliwowy odpowiednio pomniejszony o dni choroby – 380 zł – oraz dodatek za pracę w nocy 17,40 zł i premię w wysokości 12 proc., tj. 490 zł.

]]>
W.Brytania: Postulat zezwoleń na pracę dla obywateli państw UE http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1080785,w-brytania-postulat-zezwolen-na-prace-dla-obywateli-panstw-ue.html Białoruś: W Mińsku pierwszy tej jesieni protest przeciw dekretowi nr 3 http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1079951,bialorus-w-minsku-pierwszy-tej-jesieni-protest-przeciw-dekretowi-nr-3.html Więcej zasiłków objętych zasadą „złotówka za złotówkę” http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1078893,gmina-zasilki-objete-zasada-zlotowka-za-zlotowke.html W pierwszym półroczu 2017 r. zwiększyła się liczba świadczeń przysługujących osobom, które przekraczają kryterium dochodowe do zasiłku na dziecko. Gminy wypłacały ich średnio 114,4 tys. zł miesięcznie, podczas gdy w 2016 r. – 62,9 tys.

]]>
Szymański: postęp ws. praw obywateli, ale nie ws. finansów z W. Brytanią http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1078815,szymanski-postep-ws-praw-obywateli-ale-nie-ws-finansow-z-w-brytania.html Rafalska: Chcielibyśmy w 2019 r. wyrównać zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1078074,zasilki-dla-opiekunow-niepelnosprawnych-rafalska.html Chcielibyśmy, by w 2019 r. zostały wyrównane zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Chodzi o różnice w wysokości świadczeń dla opiekunów dzieci i dorosłych. Zaznaczyła, że najpierw musi zostać uchwalona ustawa dot. orzecznictwa.

]]>
Wielkopolskie: 10 gmin otrzymało środki na pomoc poszkodowanym przez orkan http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1077987,wielkopolskie-10-gmin-otrzymalo-srodki-na-pomoc-poszkodowanym-przez-orkan.html Jak wyliczyć zasiłek dla pracownicy, która urodziła dziecko na urlopie wychowawczym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1077164,urlop-wychowawczy-jak-wyliczyc-zasilek.html Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego z tytułu urodzenia pierwszego dziecka w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. 20 lipca 2017 r. urodziła drugie dziecko, a 31 lipca złożyła wniosek o wypłatę? zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Jednak w tym czasie urlop wychowawczy dobiegnie końca. Czy będzie miała kontynuowaną wypłatę zasiłku po zakończeniu urlopu wychowawczego? Jeśli tak, to do kiedy? Pracownica zadeklarowała też, że od połowy stycznia chce wrócić do pracy na 1/4 etatu. Jak rozlicza się takie połączenie pracy z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego? Jej wynagrodzenie wynosi 5400 zł brutto.

]]>
Rafalska: finansowanie Funduszu Pracy nie może być oderwane od sytuacji na rynku pracy http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1072964,rafalska-finansowanie-funduszu-pracy-nie-moze-byc-oderwane-od-sytuacji-na-rynku-pracy.html Rząd zabierze pracownikom 2 mld zł. Potrzebuje ich na zasiłki i świadczenia przedemerytalne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1071944,fundusz-pracy-finansowanie-zasilkow-i-swiadczen-przedemerytalnych.html Zasiłki i świadczenia przedemerytalne zostaną sfinansowane z e środków przeznaczonych na gwarancje płacowe w razie bankructwa firm. Rozwiązanie to może być niezgodne z prawem.

]]>
Holandia: Więcej osób na zasiłkach, więcej biednych emerytów http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1067972,holandia-wiecej-osob-na-zasilkach-wiecej-biednych-emerytow.html MEN: 5 mln zł dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1065449,men-5-mln-zl-dla-dzieci-z-terenow-dotknietych-nawalnicami.html