© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2014-11-26T13:31:39+01:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Początkujący przedsiębiorcy bez szans na zasiłek dla bezrobotnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/836206,poczatkujacy-przedsiebiorcy-bez-szans-na-zasilek-dla-bezrobotnych.html Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sprzeciwia się pomysłowi, aby firmy korzystające z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne mogły płacić na Fundusz Pracy. To oznacza, że ich właściciele po zamknięciu biznesu nie dostaną żadnego zasiłku. 

]]>
Jak złożyć wnioski o zasiłki w MOPS http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/836030,duze-zdjecie,1,jak-zlozyc-wnioski-o-zasilki-w-mops.html Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej mogą przyznać różnego rodzaju zasiłki i zapomogi. Podpowiadamy co zrobić, aby je otrzymać.

]]>
Na jakie świadczenia może liczyć rodzina zmarłego pracownika http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835346,na-jakie-swiadczenia-moze-liczyc-rodzina-zmarlego-pracownika.html Pracodawca wypłaca uprawnionym członkom rodziny przysługujące do dnia śmierci należności z tytułu umowy o pracę. Niektórzy z nich otrzymają również odprawę, a z ZUS rentę rodzinną.

]]>
Jak obliczyć zasiłek chorobowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/833810,jak-obliczyc-zasilek-chorobowy.html Pracownikom za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę, a jeśli choroba trwa dłużej - zasiłek chorobowy, otrzymywany zazwyczaj z ZUS.

]]>
Obywatele UE w Wielkiej Brytanii nie obciążają budżetu http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/833648,obywatele-ue-w-wielkiej-brytanii-nie-obciazaja-budzetu.html Raport Ośrodka Badań i Analiz Migracji przy University College w Londynie dowodzi, że imigranci z Unii nie są obciążeniem dla skarbu państwa w Wielkiej Brytanii. Jednak spoza Europy- już tak.

]]>
Chory rodzic ze świadczeniem pielęgnacyjnym na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/833492,chory-rodzic-ze-swiadczeniem-pielegnacyjnym-na-dziecko.html Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina gminom, że odmowa przyznania wsparcia matce lub ojcu ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy zajmują się dzieckiem z dysfunkcją zdrowotną, nie ma podstawy prawnej.

]]>
5 rodzajów pomocy, na jaką może liczyć samotna matka w Polsce http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/833038,5-rodzajow-pomocy-na-ktora-moze-liczyc-samotna-matka-w-polsce.html Wyłącznie kobiety, których przeciętny miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 574 złotych netto, mogą liczyć na zasiłek rodzinny. Jeżeli go nie otrzymają, pozostaje im jeszcze wspólne rozliczenie się z dzieckiem i tzw. refundacja kosztów opieki.

]]>
Kto i na jakich warunkach może korzystać z renty socjalnej w Polsce http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/833289,kto-i-na-jakich-warunkach-moze-korzystac-z-renty-socjalnej-w-polsce.html Renciści socjalni mieszkający na stałe w Polsce mogą studiować w krajach Unii Europejskiej nie tracąc prawa do świadczenia. Uprawnienia do takiej formy pomocy mają także cudzoziemcy przebywający na stałe w naszym kraju

]]>
Wojna o zasiłki dla imigrantów w Wielkiej Brytanii. Rząd chce zniechęcić nowych pracowników? http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/833188,wojna-o-zasilki-dla-brytyjskich-imigrantow-rzad-chce-zniechecic-nowych-pracownikow.html Brytyjski rząd bagatelizuje doniesienia, jakoby Angela Merkel ostrzegła Davida Camerona ws. imigrantów. Jak twierdzi w swoim najnowszym wydaniu tygodnik "Der Spiegel", szefowa niemieckiego rządu powiedziała brytyjskiemu premierowi, że jeśli będzie się upierał przy ograniczeniu swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej, Niemcy nie będą go w niej zatrzymywać za wszelką cenę.

]]>
Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek wyrównawczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/831836,komu-przysluguje-i-ile-wynosi-zasilek-wyrownawczy.html Zasiłek wyrównawczy ma zrekompensować ubezpieczonemu pracownikowi straty w zarobkach, jakie ponosi z powodu obniżenia jego sprawności do pracy. Nie może jednak być wypłacany dłużej niż przez 24 miesiące.

]]>
Ulgi, zasiłki, świadczenia: na jaką pomoc od państwa może liczyć rodzina w Polsce http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/827734,duze-zdjecie,1,ulgi-zasilki-swiadczenia-na-jaka-pomoc-od-panstwa-moze-liczyc-rodzina-w-polsce.html W końcu polityka prorodzinna w Polsce stałą się poważnym tematem rozmów, a za słowami poszły także działania. Rząd już niemal doprowadził do zwiększenia ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko o 20 proc. Zdaniem ekspertów może to być skuteczne narzędzie wsparcia polityki demograficznej i duży krok w kierunku powszechnych świadczeń dla rodzin z dziećmi. W rozwiązanie problemów rodzin z dziećmi zaangażował się także prezydent. Sprawdziliśmy, na jaką pomoc polskie rodziny mogą liczyć już teraz.

]]>
Dopłata do czynszu syna pomniejsza kwotę zasiłku stałego ojca http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/827914,doplata-do-czynszu-syna-pomniejsza-kwote-zasilku-stalego-ojca.html Gmina ma prawo obniżyć wysokość świadczenia rodzica o połowę kwoty dodatku mieszkaniowego, który został przyznany jego dorosłemu dziecku.

]]>
Kiedy nagroda zwiększy zasiłek chorobowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/827913,kiedy-nagroda-zwiekszy-zasilek-chorobowy.html Do podstawy, od której oblicza się świadczenia chorobowe, można wliczyć tylko takie składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okres absencji. Konieczne jest także ich oskładkowanie.

]]>
Dodatek dla ciężarnej pod znakiem zapytania http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/826898,dodatek-dla-ciezarnej-pod-znakiem-zapytania.html Zdaniem Ministerstwa Pracy dodatek wyrównawczy przysługuje nie tylko ciężarnym, którym pracodawca w ramach zwolnień grupowych wręczył wypowiedzenie skutkujące obniżką wynagrodzenia.

]]>
Zasiłek pogrzebowy należy się także osobie obcej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/827007,zasilek-pogrzebowy-nalezy-sie-takze-osobie-obcej.html Pani Zuzanna pokryła koszty pogrzebu osoby, którą opiekowała się przez kilka ostatnich lat jej życia. – Wiem, że przed śmiercią pobierała rentę rodzinną. Nie byłam jednak z nią spokrewniona, dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy mam szansę otrzymać z ZUS zwrot kosztów pochówku – pyta.

]]>
Więcej zasiłków, więcej urlopów, mniej w budżecie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/826661,wiecej-zasilkow-wiecej-urlopow-mniej-w-budzecie.html Nawet 3,6 mld zł – tyle mogą zyskać rodziny z dziećmi. O ile rząd spełni obietnice, które złożył w ostatnich dniach

]]>
Świadczenie Kopacz dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego może wywołać nadużycia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/826300,swiadczenie-kopacz-dla-rodzicow-bez-prawa-do-zasilku-macierzynskiego.html Nowe świadczenie zyskają rodzice, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zniechęci ich do podejmowania pracy i dobrowolnego opłacania składek. Przybyć może pracujących na czarno.

]]>
Kto i na jakich zasadach otrzymuje zasiłek pogrzebowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/825152,kto-i-na-jakich-zasadach-otrzymuje-zasilek-pogrzebowy.html Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. Jakie dokumenty należy złożyć, aby zasiłek mógł zostać wypłacony?

]]>
Chory celnik otrzyma 80 proc. pensji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/824757,chory-celnik-otrzyma-80-proc-pensji.html Funkcjonariusz Służby Celnej czasowo niezdolny do służby otrzyma 80 proc. swojej pensji. Pełne uposażenie w czasie zwolnienia lekarskiego dostanie osoba, której choroba będzie efektem wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej.

]]>
Świadczenia, które można otrzymać po urodzeniu dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822635,swiadczenia-po-urodzeniu-dziecka.html Rodzice mogą się ubiegać o becikowe oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego. Obydwie formy pomocy są uzależnione od wysokości dochodów i wynoszą po tysiąc złotych.

]]>