© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2014-09-18T03:38:12+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Świadczenia, które można otrzymać po urodzeniu dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822635,swiadczenia-po-urodzeniu-dziecka.html Rodzice mogą się ubiegać o becikowe oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego. Obydwie formy pomocy są uzależnione od wysokości dochodów i wynoszą po tysiąc złotych.

]]>
Jaki dochód uprawnia do świadczeń na dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822333,swiadczenia-na-dzieci-jaki-dochod-do-zasilku.html W nadchodzącym okresie zasiłkowym będzie obowiązywać wyższy próg dochodów, który pozwala na otrzymywanie pomocy. Wyniesie on 574 zł na członka rodziny lub 664 zł, gdy rodzice mają niepełnosprawne dziecko.

]]>
Większość opiekunów niepełnosprawnych odzyskała zasiłki http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820787,opiekunowie-niepelnosprawnych-odzyskali-zasilki.html Najwięcej osób zajmujących się niepełnosprawnymi krewnymi zgłaszało się do urzędów w maju i czerwcu. Jednak nie wszyscy starali się o świadczenie.

]]>
Były sędzia z prawem do zasiłku chorobowego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820103,zasilek-chorobowy-z-zus-byly-sedzia-z-prawem-do-siwadczenia.html Osoba, która zachorowała przed zrzeczeniem się urzędu, otrzyma zasiłek z ZUS na takich samych zasadach jak pracownicy. Tak wynika z wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego.

]]>
Komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820040,komu-i-na-jakich-zasadach-przysluguje-zasilek-chorobowy.html Zasiłek chorobowy przysługuje w przypadku utraty zdolności do pracy. Pobierać go można z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

]]>
Pensja ojca bez wpływu na becikowe http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/819608,pensja-ojca-bez-wplywu-na-becikowe.html Wliczanie do dochodu rodziny zarobków rodzica, z których osoba wychowująca dziecko nie korzysta, jest sprzeczne z intencją przyznania jednorazowej zapomogi.

]]>
Przyczyna zewnętrzna jako element definicji wypadku przy pracy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/817571,przyczyna-zewnetrzna-jako-element-definicji-wypadku-przy-pracy.html Zgodnie z definicją legalną, aby można było mówić o wypadku przy pracy, wymaga się, aby przyczyną zewnętrzną wywołane było zdarzenie powodujące uraz lub śmierć ubezpieczonego. Musi zaistnieć sieć powiązań pomiędzy zdarzeniem, urazem lub śmiercią i przyczyną zewnętrzną.

]]>
Zasiłek żałobny z Wielkiej Brytanii wolny od podatku w Polsce http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/809473,zasilek-zalobny-z-wielkiej-brytanii-wolny-od-podatku-w-polsce.html Jednorazowe świadczenie rodzinne wypłacane po śmierci pracującego w Wielkiej Brytanii męża kobiecie zamieszkałej w Polsce nie podlega podatkowi dochodowemu – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Wyjaśnił on też, że skoro jest to zasiłek, a nie brytyjska renta, to bank niesłusznie pobrał od niego zaliczki na polski podatek.

]]>
Ciężarna nie zostanie bez zasiłku socjalnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/806220,ciezarna-nie-zostanie-bez-zasilku-socjalnego.html Kobieta, która wróci do pracy w kilka miesięcy po urodzeniu dziecka, nie traci w Unii Europejskiej statusu pracownika. Nawet jeżeli zrezygnowała z zatrudnienia jeszcze w ciąży.

]]>
Dwoje dzieci - jeden dodatek do zasiłku rodzinnego? NSA rozstrzygnie wątpliwości http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/806028,dwoje-dzieci-jeden-dodatek-do-zasilku-rodzinnego-nsa-rozstrzygnie-watpliwosci.html Niektóre sądy przyznają rodzicowi bliźniaków, który przebywa na urlopie wychowawczym jedno świadczenie, a inne dwa. Wątpliwości co do tego, jaką decyzję podjąć w przypadku rodzica bliźniaków, ma rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

]]>
Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/805598,komu-przysluguje-swiadczenie-pielegnacyjne.html Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form wsparcia, jakie mogą otrzymać osoby, które zajmują się krewnym niepełnosprawnym lub legitymującym się inną dysfunkcją zdrowotną.

]]>
Trudno o zasiłek dla opiekuna niepełnosprawnego współmałżonka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/805244,trudno-o-zasilek-dla-opiekuna-niepelnosprawnego-wspolmalzonka.html Gminy podejmują sprzeczne decyzje w sprawie przyznania pomocy osobom zajmującym się niepełnosprawnym mężem lub żoną. O świadczenia dla nich upomina się rzecznik praw obywatelskich.

]]>
Samorząd przyzna rolnikowi zasiłek dla opiekuna http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/803234,samorzad-przyzna-rolnikowi-zasilek-dla-opiekuna.html Warunkiem otrzymania pomocy jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jedynym sposobem, w jaki samorząd może to zweryfikować, jest przyjęcie oświadczenia w tej sprawie od składającego wniosek o zasiłek.

]]>
Opiekunowie ruszyli po wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/801948,swiadczenia-pielegnacyjne-opiekunowie-ruszyli-po-wyplate-zasilkow.html Niektórzy nie czekali nawet na informację gminy o możliwości przywrócenia pomocy. Wydawanie decyzji o świadczeniach  pielęgnacyjnych wstrzymują jednak kłopoty z oprogramowaniem.

]]>
Komu przysługuje zasiłek rodzinny i dodatki z nim związane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/800268,zasilek-rodzinny-i-dodatki-jak-je-otrzymac.html Słyszałam, że kobiety które zajmują się domem i dziećmi, i nie mają możliwości pójść do pracy, mogą liczyć na pomoc finansową. Czy rzeczywiście? – pyta pani Agnieszka.

]]>
Trybunał zdecyduje o zaległym dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/797251,trybunal-zdecyduje-o-zaleglym-dodatku-do-swiadczenia-pielegnacyjnego.html 8 lipca sędziowie orzekną, czy gminy będą wypłacać osobom zajmującym się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny zaległy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługujący za okres styczeń–czerwiec 2013 r.

]]>
Zalewski: Lepiej wolno, ale solidnie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/796949,zalewski-lepiej-wolno-ale-solidnie.html Życie co chwila pokazuje, jak trudno objąć przepisami sytuacje, które mogą zaistnieć. W dramatyczny sposób przekonał się o tym ojciec dziecka, który mimo że jest pracownikiem płacącym składki, nie może korzystać z macierzyńskiego i kolejnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka, po tym jak jego żona zmarła przy porodzie.

]]>
Wraca pomoc dla pozbawionych świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/796897,swiadczenie-pielegnacyjne-wraca-pomoc-dla-pozbawionych-dodatku.html Ośrodek pomocy społecznej musi mieć upoważnienie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, aby mógł wypłacić opiekunom dorosłych niepełnosprawnych członków rodzin zaległe i bieżące wsparcie.

]]>
Czy właścicielka firmy może liczyć na zasiłek macierzyński? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/796316,czy-wlascicielka-firmy-moze-liczyc-na-zasilek-macierzynski.html Kobiecie prowadzącej własną działalność gospodarczą przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego tylko w sytuacji, gdy w momencie narodzin dziecka podlega ona pod ubezpieczenie chorobowe. W przypadku przedsiębiorców jest to ubezpieczenie dobrowolne.

]]>
Zasiłki dla opiekunów pozbawionych świadczenia pielęgnacyjnego najwcześniej w czerwcu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/795292,zasilki-dla-opiekunow-pozbawionych-swiadczenia-pielegnacyjnego-najwczesniej-w-czerwcu.html Ośrodki pomocy społecznej już rozpoczęły przygotowania do wypłaty pomocy dla osób pozbawionych świadczenia pielęgnacyjnego. Są jednak małe szanse na to, aby stało się to jeszcze w maju

]]>