© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2015-09-05T05:41:33+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Rodzice poczekają na zasiłek. 500 zł na dziecko nie w tej kadencji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/892152,rodzice-poczekaja-na-zasilek-500-zl-na-dziecko-nie-w-tej-kadencji.html 500 złotych na dziecko - nie w tej kadencji Sejmu Rzeczniczka PiS zapowiedziała w radiowej Trójce, że ogłoszony wczoraj projekt ustawy poczeka do okresu po wyborczego.

]]>
Zasiłki rodzinne od września: Jak starać się o przyznanie zasiłku pomocy? http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/891031,jak-starac-sie-o-przyznanie-zasilku-rodzinnego.html Najbardziej potrzebujące rodziny mogą liczyć na wsparcie. Od września można się starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Wniosek wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o osiąganych dochodach trzeba złożyć w urzędzie gminy lub miasta, w którym się mieszka.

]]>
Wnioski i decyzje przez internet. Co wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/889328,duze-zdjecie,1,alimenty-i-zasilki-co-wprowadza-nowelizacja-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych.html Po nowelizacji ustawy, przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubieganie się o Kartę Dużej Rodziny, będzie mogło odbywać się przez internet.

]]>
Przedsiębiorcze matki stracą, ale pytanie od kiedy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888069,przedsiebiorcze-matki-straca-ale-pytanie-od-kiedy.html Zasiłki i zwolnienia lekarskie na nowych zasadach

]]>
Zmiany w zasiłkach i zwolnieniach lekarskich: Więcej uprawnionych do świadczeń http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888104,zmiany-w-zasilkach-i-zwolnieniach-lekarskich-wiecej-uprawnionych-do-swiadczen.html Spośród trzech dużych grup znowelizowanych przepisów zasiłkowych najwcześniej wchodzą w życie te rozszerzające kategorie uprawnionych. Okazuje się jednak, że nie rozwiązują wszystkich problemów

]]>
Rewolucja w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888066,rewolucja-w-zasilkach-z-ubezpieczenia-spolecznego.html Od 1 listopada 2015 r. wchodzą w życie nowe zasady obliczania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorców. Najwięcej stracą kobiety rejestrujące działalność gospodarczą tuż przed porodem

]]>
To nie koniec zmian w zasiłkach i ubezpieczeniach lekarskich http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/888088,to-nie-koniec-zmian-w-zasilkach-i-ubezpieczeniach-lekarskich.html Jeszcze nie weszły w życie przepisy dotyczące nowego sposobu obliczania zasiłków, a już złożono poselski projekt wydłużenia ich vacatio legis – nowelizacja ustawy zasiłkowej w tej części miałaby obowiązywać nie od 1 listopada 2015 r., ale od 1 lipca 2016 r. Nie wiadomo jednak, czy projekt zyska akceptację posłów i prezydenta i zdąży zostać uchwalony, warto więc przygotować się na wejście w życie tych przepisów zgodnie z planem. Jak proponowane zmiany oceniają nasi eksperci?

]]>
Sądy zawieszają postępowania, bo ZUS nie ma prezesa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887041,sady-zawieszaja-postepowania-bo-zus-nie-ma-prezesa.html Powołują się przy tym na przepisy, które nie pozwalają orzekać, gdy w organie jednostki organizacyjnej są braki. Nie milkną też pytania, czy decyzje ubezpieczeniowe mogą dziś być w ogóle wydawane

]]>
Czasami nienależnego zasiłku nie trzeba zwracać http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/887019,czasami-nienaleznego-zasilku-nie-trzeba-zwracac.html Osoba, która zgodnie z decyzją ZUS pobrała świadczenie niezgodnie z prawem, może zostać zwolniona z obowiązku jego oddania. Wniosek w tej sprawie musi jednak dobrze uzasadnić

]]>
Ile wzrosną zasiłki z pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/885535,duze-zdjecie,1,ile-wzrosna-i-dla-kogo-zasilki-z-pomocy-spolecznej-w-zwiazku-z-ostatnim-rozporzadzeniem-rzadu.html Zgodnie z przyjętym przez rząd rozporządzeniem w październiku zaczną obowiązywać wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

]]>
Do czego ma prawo konkubent po rozpadzie związku http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/885219,do-czego-ma-prawo-konkubent-po-rozpadzie-zwiazku.html Konkubinat to nieformalny związek dwóch osób pozostających we wspólnym pożyciu, które nie decydują się na jego usankcjonowanie w świetle prawa, a więc nie zawierają małżeństwa. Warto jednak wiedzieć, że ten nieformalny charakter – przez wielu postrzegany jako zaleta – po rozpadzie związku może być poważną wadą

]]>
Senat: Wniosek o zasiłek będzie można składać online http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/885096,senat-wniosek-o-zasilek-bedzie-mozna-skladac-online.html Przygotowana przez resort pracy i polityki społecznej nowelizacja obejmuje również zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o Karcie Dużej Rodziny oraz w Prawie o ruchu drogowym.

]]>
Będą zapomogi dla ofiar nawałnic http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/883964,msw-beda-zapomogi-dla-ofiar-nawalnic.html Trwa szacowanie strat, niebawem będą wypłacane zapomogi. Minister spraw wewnętrznych odwiedziła wieś Zawały koło Torunia, jedno z miejsc, w którym doszło do największych strat po weekendowych nawałnicach.

]]>
Rewolucja w zasiłkach http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/883157,duze-zdjecie,1,rewolucja-w-zasilkach.html Jak ustalić uprawnienia zasiłkowe, gdy między umowami o pracę nie było przerwy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/883143,jak-ustalic-uprawnienia-zasilkowe-gdy-miedzy-umowami-o-prace-nie-bylo-przerwy.html Pracownik chorował nieprzerwanie przez 175 dni (choroba kręgosłupa). Po chorobie wrócił do pracy 1 lipca. Jednocześnie od tego dnia została z nim zawarta nowa umowa o pracę na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 1800 zł. Poprzednia umowa na pełen wymiar czasu pracy rozwiązała się 30 czerwca i opiewała na kwotę 3200 zł. 8 lipca pracownik ponownie dostarczył zwolnienie lekarskie na 10 dni (angina). Na zwolnieniu nie ma kodu A. Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy, a jeśli tak, to jak obliczyć podstawę? Czy zliczać poprzednie zarobki z pierwszej umowy?

]]>
Jakie informacje musi zgłaszać rodzic pobierający zasiłek na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/883112,jakie-informacje-musi-zglaszac-rodzic-pobierajacy-zasilek-na-dziecko.html Świadczenia rodzinne są uzależnione od wysokości dochodu. Dlatego o jego uzyskaniu lub utracie trzeba zawsze powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

]]>
Więcej osób z zasiłkami z pomocy społecznej. Zobacz, jak zmienia się próg dochodowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/882685,zasilki-z-pomocy-spolecznej-zmienia-sie-prog-dochodowy.html 634 zł dla osoby samotnej, a 514 zł dla rodzin będzie wynosić od 1 października próg dochodowy, od którego zależy uzyskiwanie zasiłków z pomocy społecznej. Wprowadzenie takich kwot przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

]]>
Wniosek o zasiłek złożysz online. Sejm za zmianami w świadczeniach rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/882437,wniosek-o-zasilek-zlozysz-online-sejm-za-zmianami-w-swiadczeniach-rodzinnych.html Przygotowana przez resort pracy i polityki społecznej nowelizacja obejmuje również zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o Karcie Dużej Rodziny oraz w Prawie o ruchu drogowym.

]]>
Poradnia ubezpieczeniowa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/880539,poradnia-ubezpieczeniowa.html ● Dlaczego przedwczesne złożenie wniosku o umorzenie składek nie przyspieszy udzielenia ulgi

● Staram się w ZUS o umorzenie zaległych składek w trybie abolicji. Złożyłem więc wniosek w sprawie umorzenia należności zaraz po otrzymaniu decyzji o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. ZUS wydał jednak decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, twierdząc, że mój wniosek jest przedwczesny. Czy ma rację?

]]>
Jak ustalić wysokość odsetek od spóźnionej wypłaty zasiłku chorobowego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/880578,jak-ustalic-wysokosc-odsetek-od-spoznionej-wyplaty-zasilku-chorobowego.html PROBLEM: W 2015 r. nasza firma jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Pracownik 6 maja dostarczył zaświadczenie lekarskie, wystawione na okres od 5 do 31 maja. Zasiłek w wysokości 2187 zł zostanie wypłacony 10 lipca. Wynagrodzenia są płatne 10. dnia każdego miesiąca, a razem z nimi zasiłki. Czy wypłatę zasiłku 10 lipca należy uznać za nieterminową i wypłacić odsetki? Jeśli tak, to jak je obliczyć?

]]>