© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłki" 2015-08-04T17:50:48+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilki Ile wzrosną zasiłki z pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/885535,duze-zdjecie,1,ile-wzrosna-i-dla-kogo-zasilki-z-pomocy-spolecznej-w-zwiazku-z-ostatnim-rozporzadzeniem-rzadu.html Zgodnie z przyjętym przez rząd rozporządzeniem w październiku zaczną obowiązywać wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

]]>
Do czego ma prawo konkubent po rozpadzie związku http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/885219,do-czego-ma-prawo-konkubent-po-rozpadzie-zwiazku.html Konkubinat to nieformalny związek dwóch osób pozostających we wspólnym pożyciu, które nie decydują się na jego usankcjonowanie w świetle prawa, a więc nie zawierają małżeństwa. Warto jednak wiedzieć, że ten nieformalny charakter – przez wielu postrzegany jako zaleta – po rozpadzie związku może być poważną wadą

]]>
Senat: Wniosek o zasiłek będzie można składać online http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/885096,senat-wniosek-o-zasilek-bedzie-mozna-skladac-online.html Przygotowana przez resort pracy i polityki społecznej nowelizacja obejmuje również zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o Karcie Dużej Rodziny oraz w Prawie o ruchu drogowym.

]]>
Będą zapomogi dla ofiar nawałnic http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/883964,msw-beda-zapomogi-dla-ofiar-nawalnic.html Trwa szacowanie strat, niebawem będą wypłacane zapomogi. Minister spraw wewnętrznych odwiedziła wieś Zawały koło Torunia, jedno z miejsc, w którym doszło do największych strat po weekendowych nawałnicach.

]]>
Rewolucja w zasiłkach http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/883157,duze-zdjecie,1,rewolucja-w-zasilkach.html Jak ustalić uprawnienia zasiłkowe, gdy między umowami o pracę nie było przerwy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/883143,jak-ustalic-uprawnienia-zasilkowe-gdy-miedzy-umowami-o-prace-nie-bylo-przerwy.html Pracownik chorował nieprzerwanie przez 175 dni (choroba kręgosłupa). Po chorobie wrócił do pracy 1 lipca. Jednocześnie od tego dnia została z nim zawarta nowa umowa o pracę na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 1800 zł. Poprzednia umowa na pełen wymiar czasu pracy rozwiązała się 30 czerwca i opiewała na kwotę 3200 zł. 8 lipca pracownik ponownie dostarczył zwolnienie lekarskie na 10 dni (angina). Na zwolnieniu nie ma kodu A. Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy, a jeśli tak, to jak obliczyć podstawę? Czy zliczać poprzednie zarobki z pierwszej umowy?

]]>
Jakie informacje musi zgłaszać rodzic pobierający zasiłek na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/883112,jakie-informacje-musi-zglaszac-rodzic-pobierajacy-zasilek-na-dziecko.html Świadczenia rodzinne są uzależnione od wysokości dochodu. Dlatego o jego uzyskaniu lub utracie trzeba zawsze powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

]]>
Więcej osób z zasiłkami z pomocy społecznej. Zobacz, jak zmienia się próg dochodowy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/882685,zasilki-z-pomocy-spolecznej-zmienia-sie-prog-dochodowy.html 634 zł dla osoby samotnej, a 514 zł dla rodzin będzie wynosić od 1 października próg dochodowy, od którego zależy uzyskiwanie zasiłków z pomocy społecznej. Wprowadzenie takich kwot przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

]]>
Wniosek o zasiłek złożysz online. Sejm za zmianami w świadczeniach rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/882437,wniosek-o-zasilek-zlozysz-online-sejm-za-zmianami-w-swiadczeniach-rodzinnych.html Przygotowana przez resort pracy i polityki społecznej nowelizacja obejmuje również zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o Karcie Dużej Rodziny oraz w Prawie o ruchu drogowym.

]]>
Poradnia ubezpieczeniowa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/880539,poradnia-ubezpieczeniowa.html ● Dlaczego przedwczesne złożenie wniosku o umorzenie składek nie przyspieszy udzielenia ulgi

● Staram się w ZUS o umorzenie zaległych składek w trybie abolicji. Złożyłem więc wniosek w sprawie umorzenia należności zaraz po otrzymaniu decyzji o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. ZUS wydał jednak decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, twierdząc, że mój wniosek jest przedwczesny. Czy ma rację?

]]>
Jak ustalić wysokość odsetek od spóźnionej wypłaty zasiłku chorobowego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/880578,jak-ustalic-wysokosc-odsetek-od-spoznionej-wyplaty-zasilku-chorobowego.html PROBLEM: W 2015 r. nasza firma jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Pracownik 6 maja dostarczył zaświadczenie lekarskie, wystawione na okres od 5 do 31 maja. Zasiłek w wysokości 2187 zł zostanie wypłacony 10 lipca. Wynagrodzenia są płatne 10. dnia każdego miesiąca, a razem z nimi zasiłki. Czy wypłatę zasiłku 10 lipca należy uznać za nieterminową i wypłacić odsetki? Jeśli tak, to jak je obliczyć?

]]>
Emerytury i zasiłki: Kto może liczyć na podwyżki w 2015 http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/877663,duze-zdjecie,1,emerytury-i-zasilki-kto-z-podwyzka-w-2015-roku.html Rząd, chcąc zdobyć sobie przychylność wyborców, proponuje podwyżkę niektórych świadczeń. Inne grupy wyższe wypłaty mają już zagwarantowane ustawowo, między innymi dzięki waloryzacji. Zobacz, kto w tym roku może liczyć na większe wypłaty.

]]>
Rodzina będzie mogła dostać dodatkowe świadczenia z gminy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878281,rodzina-bedzie-mogla-dostac-dodatkowe-swiadczenia-z-gminy.html Samorządy będą mogły wprowadzać takie formy pomocy finansowej dla osób wychowujących dzieci, które nie są przewidziane w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

]]>
Chory otrzyma zasiłek netto, ale gdy musi oddać, to już brutto http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878022,chory-otrzyma-zasilek-netto-ale-gdy-musi-oddac-to-juz-brutto.html Osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia chorobowego muszą zapłacić ZUS większą kwotę, niż otrzymały. Winne są, jak zwykle, nieprecyzyjne przepisy.

]]>
GUS: Rodziny wielodzietne żyją w skrajnym ubóstwie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/876250,gus-rodziny-wielodzietne-zyja-w-skrajnym-ubostwie.html 7,4 procent polskich gospodarstw domowych znajduje się w skrajnym ubóstwie. Jednocześnie taka sytuacja dotyka 26,9 procent rodzin z 4 i więcej dzieci. Główny Urząd Statystyczny podał dane na temat sytuacji gospodarstw domowych na podstawie badań ich budżetów. Według GUS w ubiegłym roku sytuacja była lepsza niż w 2013 roku, ale zmiany w poziomie ubóstwa były nieznaczne.

]]>
Status działacza antykomunistycznego. Nowe rady skontrolują represjonowanych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/875858,status-dzialacza-antykomunistycznego-nowe-rady-skontroluja-represjonowanych.html Specjalnie powołane wojewódzkie rady konsultacyjne ds. działaczy opozycji i osób represjonowanych będą sprawdzać, czy osoby ubiegające się o status działacza antykomunistycznego faktycznie mają do tego prawo.

]]>
Renta, zasiłek i odszkodowanie: Co przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby nie pracuje http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/875073,duze-zdjecie,1,renta-zasilek-odszkodowanie-swiadczenia-za-niezdolnosc-do-pracy.html Pracownik, który stał się niezdolny do pracy ma prawo między innymi do zasiłku chorobowego i wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Może otrzymać również odszkodowanie i rentę. Zobacz, co jeszcze mu przysługuje.

]]>
Cameron zapewnia: Nie chcę likwidować swobody przepływu ludzi http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/874546,cameron-nie-chce-likwidowac-swobody-przeplywu-ludzi.html Premier Wielkiej Brytanii David Cameron zapewnił, że nie chce likwidować w Europie swobody przepływu pracowników.

]]>
Chorobowy, macierzyński, opiekuńczy: Jakie zasiłki możesz otrzymać z ZUS http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/873469,duze-zdjecie,1,chorobowy-macierzynski-opiekunczy-jakie-zasilki-mozesz-otrzymac-z-zus.html Osobie ubezpieczonej w razie choroby czy w przypadku innej sytuacji losowej, w tym narodzin dziecka, przysługują różne rodzaje zasiłków, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zobacz, jakie dokładnie świadczenia możesz otrzymać.

]]>
Nie zawsze trzeba oddać nienależne świadczenia rodzinne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/873895,nie-zawsze-trzeba-oddac-nienalezne-swiadczenia-rodzinne.html Dostałam pismo z ośrodka pomocy społecznej, w którym urzędnicy domagają się ode mnie zwrotu zasiłków i dodatków przyznanych na dwójkę dzieci. Z decyzji wynika, że mam oddać 3200 zł. Czy mogłabym starać się o umorzenie należności, ponieważ z powodu choroby ponoszę duże koszty związane z leczeniem, a taka kwota stanowi ogromne obciążenie dla rodzinnego budżetu – pyta pani Lidia

]]>