© 2018 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłek pielęgnacyjny" 2018-04-20T14:40:08+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilek-pielegnacyjny Więcej opiekunów niepełnosprawnych będzie mogło skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1117734,pit-zasilek-pielegnacyjny-wylaczony-z-dochodow-do-ulgi-rehabilitacyjnej.html Z limitu dochodów niepełnosprawnych, który pozwala ich krewnym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, wyłączony zostanie zasiłek pielęgnacyjny. Będzie to dotyczyło już rozliczeń za 2017 r.

]]>
Ulga rehabilitacyjna w PIT: Zasiłek pielęgnacyjny to też dochód http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1111770,ulga-rehabilitacyjna-w-pit-za-2017-rok-a-zasilek-pielegnacyjny.html 10 080 zł to maksymalny roczny dochód warunkujący możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. W tej kwocie mieszczą się wszystkie uzyskane przez opiekunów osób niepełnosprawnych dochody, w tym te zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Wyjątek stanowią jedynie alimenty, których nie uwzględnia się w dochodach wnioskodawcy. Przez tak ustalony próg dochodowy powstaje pytanie, jak wielu opiekunów osób niepełnosprawnych będzie w stanie odliczyć wydatki poniesione w minionym roku w zeznaniu podatkowym.

]]>
Posłowie chcą wyłączyć zasiłek pielęgnacyjny z dochodów niepełnosprawnego http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1107949,ulga-rehabilitacyjna-zasilek-pielegnacyjny-w-pit.html Limit dochodów osób niepełnosprawnych, który umożliwia ich opiekunom skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej, miałby wynosić 12-krotność renty socjalnej. Z tej kwoty wyłączony byłby zasiłek pielęgnacyjny.

]]>
Sejmowa komisja pozytywnie o projekcie ustawy związanym z programem "Za życiem" http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1052110,sejmowa-komisja-pozytywnie-o-projekcie-ustawy-zwiazanym-z-programem-za-zyciem.html Jakie są świadczenia socjalne w związku ze śpiączką dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1051582,swiadczenia-socjalne-spiaczka-dziecka-jak-uzyskac.html Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenia z PFRON - to niektóre ze świadczeń, jakie przysługują w związku ze śpiączką dziecka.

]]>
Jakie świadczenia i zasiłki mogą otrzymać seniorzy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1035999,swiadczenia-opiekuncze-zasilki-senior-emerytura.html Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny lub rentę z ZUS może otrzymać niezamożna, starsza i schorowana osoba.

]]>
MRPiPS chce większej aktywizacji zawodowej opiekunów osób z niepełnosprawnością http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1036087,mrpips-chce-wiekszej-aktywizacji-zawodowej-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnoscia.html Od 2017 r. nowe formy wsparcia dla opiekunów, którzy stracą prawo do świadczeń http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1007064,od-2017-r-nowe-formy-wsparcia-dla-opiekunow-ktorzy-straca-prawo-do-swiadczen.html Od 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy stracą prawo do świadczeń w związku ze śmiercią podopiecznego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

]]>
Prezydent podpisał ustawę dot. opiekunów osób niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/995159,prezydent_podpisal_ustawe_dot_opiekunow_osob_niepelnosprawnych.html Senat przyjął ustawę dotyczącą opiekunów osób niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/990234,ustawa-opiekunowie-osob-niepelnosprawnych.html Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne - stanowi ustawa, którą w piątek przyjął Senat.

]]>
Kluby parlamentarne za zmianami dot. opiekunów niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/981434,kluby_parlamentarne_za_zmianami_dot_opiekunow_niepelnosprawnych.html Opieka nad osobą starszą: Zobacz, co ci się należy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/916270,opieka-nad-osoba-starsza-zasilki-swiadczenia.html Osoba sprawująca opiekę nad osobą starszą może liczyć na pomoc od państwa. W takiej sytuacji można ubiegać się o pomoc finansową oraz zapewnienie pomocy (np. pielęgniarki) w sprawowaniu opieki nad seniorem. 

]]>
Gmina zwróci sąsiadom dotację wraz z odsetkami tylko na pełnosprawne dzieci http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/911119,gmina-zwroci-sasiadom-dotacje-wraz-z-odsetkami-tylko-na-pelnosprawne-dzieci.html Do niepublicznych przedszkoli na terenie naszego miasta uczęszcza wiele dzieci z sąsiedniej gminy (wśród nich pełnosprawne i niepełnosprawne). Ponosimy więc na te dzieci wydatki, które sąsiednia gmina nam zwraca, ale z wielomiesięcznym opóźnieniem. Czy nasze miasto może żądać odsetek ustawowych od gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gdy ta się spóźnia w zapłacie zobowiązania? Nie zawarliśmy w tym zakresie porozumienia określającego zasady wzajemnych rozliczeń.

]]>
Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od 2016 roku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/902074,wyzsze-swiadczenie-pielegnacyjne-swiadczenie-pielegnacyjne-2016-kwota-swiadczenia-pielegnacyjnego.html W 2016 roku wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Wyniesie ono 1300 zł.

]]>
Projekt SLD podwyższający zasiłek pielęgnacyjny - do komisji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/882475,projekt-sld-podwyzszajacy-zasilek-pielegnacyjny-do-komisji.html Za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych było 202 posłów, 215 głosowało przeciwko, a trzech wstrzymało się od głosu. Projekt został skierowany do prac w sejmowej komisji polityki społecznej.

]]>
Emerytury i zasiłki: Kto może liczyć na podwyżki w 2015 http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/877663,duze-zdjecie,1,emerytury-i-zasilki-kto-z-podwyzka-w-2015-roku.html Rząd, chcąc zdobyć sobie przychylność wyborców, proponuje podwyżkę niektórych świadczeń. Inne grupy wyższe wypłaty mają już zagwarantowane ustawowo, między innymi dzięki waloryzacji. Zobacz, kto w tym roku może liczyć na większe wypłaty.

]]>
Zasiłek pielęgnacyjny: Małżonek nie może otrzymać świadczenia za zmarłą żonę http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/876524,zasilek-pielegnacyjny-malzonek-nie-moze-otrzymac-swiadczenia-za-zmarla-zone.html Mąż nie może domagać się przyznania zasiłku pielęgnacyjnego za zmarłą żonę po jej śmierci. Jest to bowiem świadczenie rodzinne o charakterze osobistym - wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

]]>
Rolnicy pobierający świadczenia pielęgnacyjne ze składkami w KRUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/860224,rolnicy-pobierajacy-swiadczenia-pielegnacyjne-ze-skladkami-w-krus.html Senatorowie chcą, aby rolnicy, którzy zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny i otrzymują z tego tytułu pomoc finansową, nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

]]>
Jak dostać zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej? http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/847965,duze-zdjecie,1,jak-dostac-zasilek-dla-opiekuna-doroslej-osoby-niepelnosprawnej.html

]]>
MPiPS wycofuje się z części zapisów dot. ubiegania się o zasiłki przez internet http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835756,mpips-wycofuje-sie-z-czesci-zapisow-dot-ubiegania-sie-o-zasilki-przez-internet.html Złożenie przez internet wniosku o przyznanie zasiłku, elektroniczna wymiana informacji pomiędzy urzędami, przeprowadzanie wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza - to niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez resort pracy w nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

]]>