© 2018 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłek pielęgnacyjny" 2018-06-19T01:32:05+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilek-pielegnacyjny Ulga rehabilitacyjna: Zasiłku pielęgnacyjnego nie wlicza się do limitu dochodu http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1131632,ulga-rehabilitacyjna-zasilku-pielegnacyjnego-nie-wlicza-sie-do-limitu-dochodu.html Do limit dochodu osoby niepełnosprawnej, na potrzeby odliczania ulgi rehabilitacyjnej przez jej opiekuna, nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego. Dotyczy to też rozliczenia za ubiegły rok. ]]> Opiekujesz się schorowanym rolnikiem? Możesz nie dostać zasiłku pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1126327,kiedy-mozesz-nie-dostac-zasilku-pielegnacyjnego.html W przypadku sprawowania opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i chęci pozyskania na nią specjalnego zasiłku opiekuńczego, do dochodu dolicza się aspekt posiadania przez tą osobę gospodarstwa rolnego nawet, jeśli rolnik fizycznie nie czerpie z niego zysku. Sytuację dopiero może zmienić fakt wydzierżawienia gospodarstwa osobie trzeciej - stwierdził NSA.

]]>
Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1124373,podwyzka-zasilku-pielegnacyjnego-od-kiedy-opiekunowie-dostana-wiecej-pieniedzy.html Rząd podnosi z 520 zł do 620 zł świadczenia dla opiekunów, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wzrosną też kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

]]>
Protestujący nie zamierzają opuszczać budynku Sejmu http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1121191,czy-protestujacy-opuszcza-sejm.html Rząd nie chce wyjść na przeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych; cały czas przedstawia nam jałmużnę - podkreślały w środę przedstawicielki opiekunów osób niepełnosprawnych, które od dwóch tygodni protestują w Sejmie. "Protest nie będzie zakończony" - oświadczyły.

]]>
Kopcińska sprawozdawcą projektu ws. wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1121188,kopcinska-sprawozdawca-projektu-ws-wsparcia-osob-o-znacznym-stopniu-niepelnosprawnosci.html Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymał numer druku sejmowego. Wnioskodawców podczas prac nad projektem w Sejmie będzie reprezentować Joanna Kopcińska (PiS), rzecznik rządu.

]]>
PO zapowiada poprawki, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1119752,po-zapowiada-projekt-dla-osob-niepelnosprawnych.html Zrównanie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego, zrównanie świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, zwiększenie ulgi rehabilitacyjnej - m.in. takie poprawki, które wyjdą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, chcą złożyć w Sejmie posłowie PO.

]]>
Skąd pieniądze dla niepełnosprawnych? Rząd ma kilka pomysłów http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1119271,rzad-pieniadze-dla-niepelnosprawnych-rzad-ma-kilka-pomyslow.html Resort finansów zastanawia się, w jakim zakresie można spełnić postulaty opiekunów osób niepełnosprawnych. Trwają prace nad nowelizacją prawa dotyczącego rent socjalnych.

]]>
Więcej opiekunów niepełnosprawnych będzie mogło skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1117734,pit-zasilek-pielegnacyjny-wylaczony-z-dochodow-do-ulgi-rehabilitacyjnej.html Z limitu dochodów niepełnosprawnych, który pozwala ich krewnym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, wyłączony zostanie zasiłek pielęgnacyjny. Będzie to dotyczyło już rozliczeń za 2017 r.

]]>
Zasiłek pielęgnacyjny to też dochód - Ulga rehabilitacyjna w PIT http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1111770,ulga-rehabilitacyjna-w-pit-za-2017-rok-a-zasilek-pielegnacyjny.html 10 080 zł to maksymalny roczny dochód warunkujący możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. W tej kwocie mieszczą się wszystkie uzyskane przez opiekunów osób niepełnosprawnych dochody, w tym te zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Wyjątek stanowią jedynie alimenty, których nie uwzględnia się w dochodach wnioskodawcy. Przez tak ustalony próg dochodowy powstaje pytanie, jak wielu opiekunów osób niepełnosprawnych będzie w stanie odliczyć wydatki poniesione w minionym roku w zeznaniu podatkowym.

]]>
Posłowie chcą wyłączyć zasiłek pielęgnacyjny z dochodów niepełnosprawnego http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1107949,ulga-rehabilitacyjna-zasilek-pielegnacyjny-w-pit.html Limit dochodów osób niepełnosprawnych, który umożliwia ich opiekunom skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej, miałby wynosić 12-krotność renty socjalnej. Z tej kwoty wyłączony byłby zasiłek pielęgnacyjny.

]]>
Sejmowa komisja pozytywnie o projekcie ustawy związanym z programem "Za życiem" http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1052110,sejmowa-komisja-pozytywnie-o-projekcie-ustawy-zwiazanym-z-programem-za-zyciem.html Jakie są świadczenia socjalne w związku ze śpiączką dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1051582,swiadczenia-socjalne-spiaczka-dziecka-jak-uzyskac.html Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenia z PFRON - to niektóre ze świadczeń, jakie przysługują w związku ze śpiączką dziecka.

]]>
Jakie świadczenia i zasiłki mogą otrzymać seniorzy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1035999,swiadczenia-opiekuncze-zasilki-senior-emerytura.html Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny lub rentę z ZUS może otrzymać niezamożna, starsza i schorowana osoba.

]]>
MRPiPS chce większej aktywizacji zawodowej opiekunów osób z niepełnosprawnością http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1036087,mrpips-chce-wiekszej-aktywizacji-zawodowej-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnoscia.html Od 2017 r. nowe formy wsparcia dla opiekunów, którzy stracą prawo do świadczeń http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1007064,od-2017-r-nowe-formy-wsparcia-dla-opiekunow-ktorzy-straca-prawo-do-swiadczen.html Od 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy stracą prawo do świadczeń w związku ze śmiercią podopiecznego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

]]>
Prezydent podpisał ustawę dot. opiekunów osób niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/995159,prezydent_podpisal_ustawe_dot_opiekunow_osob_niepelnosprawnych.html Senat przyjął ustawę dotyczącą opiekunów osób niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/990234,ustawa-opiekunowie-osob-niepelnosprawnych.html Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne - stanowi ustawa, którą w piątek przyjął Senat.

]]>
Kluby parlamentarne za zmianami dot. opiekunów niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/981434,kluby_parlamentarne_za_zmianami_dot_opiekunow_niepelnosprawnych.html Opieka nad osobą starszą: Zobacz, co ci się należy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/916270,opieka-nad-osoba-starsza-zasilki-swiadczenia.html Osoba sprawująca opiekę nad osobą starszą może liczyć na pomoc od państwa. W takiej sytuacji można ubiegać się o pomoc finansową oraz zapewnienie pomocy (np. pielęgniarki) w sprawowaniu opieki nad seniorem. 

]]>
Gmina zwróci sąsiadom dotację wraz z odsetkami tylko na pełnosprawne dzieci http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/911119,gmina-zwroci-sasiadom-dotacje-wraz-z-odsetkami-tylko-na-pelnosprawne-dzieci.html Do niepublicznych przedszkoli na terenie naszego miasta uczęszcza wiele dzieci z sąsiedniej gminy (wśród nich pełnosprawne i niepełnosprawne). Ponosimy więc na te dzieci wydatki, które sąsiednia gmina nam zwraca, ale z wielomiesięcznym opóźnieniem. Czy nasze miasto może żądać odsetek ustawowych od gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gdy ta się spóźnia w zapłacie zobowiązania? Nie zawarliśmy w tym zakresie porozumienia określającego zasady wzajemnych rozliczeń.

]]>