© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłek pielęgnacyjny" 2015-05-25T01:11:55+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilek-pielegnacyjny Rolnicy pobierający świadczenia pielęgnacyjne ze składkami w KRUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/860224,rolnicy-pobierajacy-swiadczenia-pielegnacyjne-ze-skladkami-w-krus.html Senatorowie chcą, aby rolnicy, którzy zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny i otrzymują z tego tytułu pomoc finansową, nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

]]>
Jak dostać zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej? http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/847965,duze-zdjecie,1,jak-dostac-zasilek-dla-opiekuna-doroslej-osoby-niepelnosprawnej.html

]]>
MPiPS wycofuje się z części zapisów dot. ubiegania się o zasiłki przez internet http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835756,mpips-wycofuje-sie-z-czesci-zapisow-dot-ubiegania-sie-o-zasilki-przez-internet.html Złożenie przez internet wniosku o przyznanie zasiłku, elektroniczna wymiana informacji pomiędzy urzędami, przeprowadzanie wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza - to niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez resort pracy w nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

]]>
Świadczenia do zmiany: Wyższy zasiłek pielęgnacyjny i emerytura dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/828818,wyzszy-zasilek-pielegnacyjny-i-emerytura-dla-opiekunow-niepelnosprawnych-dzieci.html Resort pracy planuje wyższy zasiłek pielęgnacyjny i pomoc dla rodziców, którzy wybrali emeryturę ze względu na niepełnosprawne dziecko. Więcej modyfikacji może wymóc Trybunał Konstytucyjny.

]]>
Od 1 maja wzrasta zasiłek pielęgnacyjny dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/794040,wzrasta-zasilek-pielegnacyjny-dla-opiekunow-niepelnosprawnych-dzieci.html Wzrastają świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. W wyniku protestów a potem negocjacji z rządem rodzice wywalczyli podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego - z 820 złotych do 1 tysiąca złotych miesięcznie.

]]>
Polska nie poradziła sobie z problemem osób niepełnosprawnych. Zobacz, jakie rozwiązania są w innych państwach http://www.gazetaprawna.pl/galerie/787914,duze-zdjecie,1,zasilki-dla-niepelnosprawnych-w-europie.html Według badań Organizacji Inclusion International i Inclusion Europe więcej niż połowa (prawie 60%) osób niepełnosprawnych mieszka ze swoimi rodzinami. U sporego odsetka rodzin z niepełnosprawnym członkiem rodziny, można odnotować umiarkowane warunki życia, często jednak są złe lub bardzo złe. Są jednak kraje, które prowadzą efektywną politykę wobec osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

]]>
Zasiłki pielęgnacyjne kosztem remontów dróg http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/786182,zasilki-pielegnacyjne-kosztem-remontow-drog.html 180 mln zł więcej trafi na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Przez to mniej będzie pieniędzy na remonty schetynówek.

]]>
Świadczenia pielęgnacyjne: Brak odsetek przy zasiłku dla opiekuna może naruszać konstytucję http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/781220,swiadczenia-pielegnacyjne-brak-odsetek-przy-zasilku-dla-opiekuna-moze-naruszac-konstytucje.html Zdaniem Rządowego Centrum Legislacji (RCL) brak dodatkowej rekompensaty dla osób, którym ma być przywrócona pomoc za sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest sprzeczna z ustawą zasadniczą.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne: Opiekunowie nie mogą liczyć na rekompensatę za opóźnienie w wypłatach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/776600,swiadczenie-pielegnacyjne-opiekunowie-nie-moga-liczyc-na-rekompensate-za-opoznienie-w-wyplatach.html Opiekunowie, którzy odzyskają świadczenie za pielęgnację niepełnosprawnego krewnego, raczej nie mogą liczyć na rekompensatę za opóźnienie.

]]>
Opiekunowie poczekają na świadczenia pielęgnacyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/765130,opiekunowie-poczekaja-na-swiadczenia-pielegnacyjne.html Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pozwoli na przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego w przyszłości. Sam wyrok nie daje podstawy do odzyskania zaległej pomocy.

]]>
Jaka pomoc dla rodzica z dzieckiem niepełnosprawnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/731914,jaka-pomoc-dla-rodzica-z-dzieckiem-niepelnosprawnym.html Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, którzy nie pracują z powodu opieki nad potomkiem. Gmina przyzna im też zasiłek. Obydwie formy wsparcia są niezależne od dochodów.

]]>
W 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne na poziomie minimalnego wynagrodzenia? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/731011,w-2015-roku-swiadczenie-pielegnacyjne-na-poziomie-minimalnego-wynagrodzenia.html Ministerstwo pracy i polityki społecznej nie rezygnuje z pomysłu, by w roku 2015 świadczenie pielęgnacyjne osiągnęło poziom minimalnej pensji krajowej.

]]>
Gminy czekają z decyzjami przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/707299,gminy_czekaja_z_decyzjami_przyznajacymi_swiadczenia_pielegnacyjne_i_specjalne_zasilki_opiekuncze.html Część opiekunów złożyła wcześniej wnioski o przyznanie im świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym krewnym po 1 lipca. Jednak nie wszystkie samorządy wydają im już teraz decyzje w tej sprawie.

]]>
Posłowie chcą podwyżki i corocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/690860,poslowie_chca_podwyzki_i_corocznej_waloryzacji_zasilku_pielegnacyjnego.html 200 zł miesięcznie i coroczną waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego tak, by zrównać go z dodatkiem płaconym przez ZUS. To propozycja SLD.

]]>
Premier zapowiada wyższe świadczenia pielęgnacyjne - najniższa kwota wzrośnie o 200 złotych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/689201,premier_zapowiada_wyzsze_swiadczenia_pielegnacyjne_najnizsza_kwota_wzrosnie_o_200_zlotych.html Świadczenie pielęgnacyjne - wyższe, ale nie dla wszystkich. Premier zapowiedział zmiany w wysokości i sposobie przyznawania pomocy finansowej.

]]>
Rolnik nie otrzyma specjalnego zasiłku opiekuńczego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/667168,rolnik_nie_otrzyma_specjalnego_zasilku_opiekunczego.html Zmieniające się od stycznia przepisy dalej nie rozstrzygają, czy utrzymujący się z gospodarstwa rolnego ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Robią to tylko w przypadku drugiej z form wsparcia dla zajmującego się innym niż dziecko niepełnosprawnym krewnym - specjalnego zasiłku opiekuńczego.

]]>
WSA: Po zawieszeniu działalności prawo do zasiłku pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/659349,wsa_po_zawieszeniu_dzialalnosci_prawo_do_zasilku_pielegnacyjnego.html Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Prezydent m.st. Warszawy zasiłku odmówił.

]]>
Jak otrzymać i ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/649443,jak_otrzymac_i_ile_wynosi_zasilek_pielegnacyjny.html Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych. Jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

]]>
Rodzic może dostać zasiłek pielęgnacyjny niezależnie od wysokości dochodu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/647161,rodzic_moze_dostac_zasilek_pielegnacyjny_niezaleznie_od_wysokosci_dochodu.html Matka lub ojciec zajmujący się niepełnosprawnym dzieckiem może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Jeżeli zrezygnuje z pracy, przysługuje mu także świadczenie pielęgnacyjne. Przyznanie tych świadczeń w przeciwieństwie do pozostałych form wsparcia nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne: Rodzic nie będzie już składał wniosku o dodatek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/629576,swiadczenie_pielegnacyjne_rodzic_nie_bedzie_juz_skladal_wniosku_o_dodatek.html Do końca grudnia rodzice uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko będą otrzymywać dodatkową pomoc finansową. Rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, bo tylko ta grupa uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego ma prawo do dodatku, nie będą już musieli w tym celu składać wniosku.

]]>