© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "zasiłek opiekuńczy" 2014-11-22T13:48:25+01:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/zasilek-opiekunczy Kto i w jaki sposób może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/834494,kto-i-w-jaki-sposob-moze-otrzymac-specjalny-zasilek-opiekunczy.html Od 1 listopada wzrosło kryterium dochodowe, od którego zależy uzyskanie wsparcia przez opiekuna zajmującego się dorosłym niepełnosprawnym krewnym. Wynosi teraz 664 zł na osobę w rodzinie.

]]>
Opiekunowie niepełnosprawnych obchodzą prawo, by dostać specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/816956,zasilek-opiekunczy-opiekunowie-niepelnosprawnych-obchodza-prawo.html Gminy mają problem z osobami, które podejmują pracę tylko po to, aby zaraz z niej zrezygnować i otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy.

]]>
Bezrobotni poczekają na specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/814226,bezrobotni-poczekaja-na-specjalny-zasilek-opiekunczy.html Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie osób, które nie mogły wykazać rezygnacji z pracy, aby otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy. Większość z nich odzyskała już pomoc lub nastąpi to za pięć miesięcy.

]]>
Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/807189,jak-uzyskac-zasilek-opiekunczy-lub-swiadczenie-pielegnacyjne.html Po zmianach grupa uprawnionych do pomocy została rozszerzona o rolników i osoby bezrobotne. Jednak ci drudzy z wsparcia za zajmowanie się niepełnosprawnym krewnym skorzystają dopiero za pół roku.

]]>
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/794794,komu-przysluguje-zasilek-opiekunczy.html Pracownik, który musi zaopiekować się członkiem rodziny i z tego tytułu otrzymał zwolnienie z wykonywania pracy, ma prawo do finansowego wsparcia z ZUS, czyli do zasiłku opiekuńczego.

]]>
Polska nie poradziła sobie z problemem osób niepełnosprawnych. Zobacz, jakie rozwiązania są w innych państwach http://www.gazetaprawna.pl/galerie/787914,duze-zdjecie,1,zasilki-dla-niepelnosprawnych-w-europie.html Według badań Organizacji Inclusion International i Inclusion Europe więcej niż połowa (prawie 60%) osób niepełnosprawnych mieszka ze swoimi rodzinami. U sporego odsetka rodzin z niepełnosprawnym członkiem rodziny, można odnotować umiarkowane warunki życia, często jednak są złe lub bardzo złe. Są jednak kraje, które prowadzą efektywną politykę wobec osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

]]>
Trybunał sprawdzi warunki uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/771588,zasilek-opiekunczy-trybunal-sprawdzi-warunki-uzyskania-specjalnego-swiadczenia.html Ograniczenie prawa do wsparcia i wypłaty zasiłków opiekuńczych tylko do tych opiekunów, którzy zrezygnowali z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym krewnym, może naruszać konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej.

]]>
Gminy nadal będą wypłacać 200 zł dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/766435,zasilek-pielegnacyjny-gminy-nadal-beda-wyplacac-200-zl-dodatku-do-swiadczenia.html W pierwszym kwartale 2014 r. rodzicom zajmującym się niepełnosprawnymi dziećmi będzie przysługiwać wsparcie wyższe niż wynikające z przepisów.

]]>
Będzie specjalny zasiłek opiekuńczy dla małżonków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/764850,niepelnosprawni-bedzie-specjalny-zasilek-opiekunczy-dla-malzonkow.html Posłowie chcą doprecyzować przepisy związane z przyznawaniem pomocy na opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny. Zostały one pozytywnie ocenione przez rząd.

]]>
Rodzic dostanie zasiłek opiekuńczy, gdy zachoruje niania http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/727764,zasilek-opiekunczy-w-przypadku-choroby-niani.html Rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy gdy doszło do nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby dziennego opiekuna lub niani, z którą podpisał umowę uaktywniającą.

]]>
Kto pierwszy złoży wniosek, otrzyma specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/723305,kto-pierwszy-zlozy-wniosek-otrzyma-specjalny-zasilek-opiekunczy.html Gmina, wydając decyzję o przyznaniu pomocy na opiekę nad dorosłym członkiem rodziny, nie musi sprawdzać kolejności alimentacji wynikającej z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, który od początku tego roku przysługuje osobom niespełniającym restrykcyjnych zasad uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.

]]>
Od lipca będzie mniej świadczeń pielęgnacyjnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/713392,od_lipca_bedzie_mniej_swiadczen_pielegnacyjnych.html Od lipca duże zmiany w świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Część osób, które dotąd zasiłki pielęgnacyjne otrzymywały, straci je - ale ci, którzy spełnią zaostrzone kryteria otrzymają wyższe świadczenia.

]]>
O jakie świadczenia mogą się ubiegać osoby wychowujące dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/712890,o_jakie_swiadczenia_moga_sie_ubiegac_osoby_wychowujace_dzieci.html Rodzic otrzyma zasiłek oraz specjalne dodatki do niego, gdy jego potomek rozpoczyna naukę lub gdy wychowuje go bez drugiego z opiekunów. Uzyskanie wsparcia jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

]]>
Jak otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy po zaostrzeniu przepisów http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/703043,jak_otrzymac_specjalny_zasilek_opiekunczy_po_zaostrzeniu_przepisow.html Dwa lata temu zajęłam się niepełnosprawną matką mającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do dziś pobieram zasiłek pielęgnacyjny – pisze pani Agnieszka. – W dniu składania wniosku byłam zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (spełniając tym samym wymóg ustawowy niepodejmowania zatrudnienia). Jednak w tym roku, po zmianie przepisów, konieczne jest złożenie kolejnego wniosku. Wiem, że powinnam ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz że muszę spełnić kryterium dochodowe. Czy spełniam jednak kolejny wymóg, a mianowicie rezygnację z zatrudnienia, skoro nigdy nie pracowałam?

]]>
Pobyt matki w szpitalu daje ojcu prawo do zasiłku opiekuńczego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/691671,pobyt_matki_w_szpitalu_daje_ojcu_prawo_do_zasilku_opiekunczego.html Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w ciągu 8 tygodni po porodzie. Mogą z niego skorzystać także inni członkowie najbliższej rodziny, np. babcia

]]>
Kiedy należy się zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/689757,kiedy_nalezy_sie_zasilek_opiekunczy.html Od 1 marca 2013 r. zatrudniliśmy pracownika z wynagrodzeniem akordowym. Wcześniej przez kilka lat pracował. Na okres od 4 do 15 marca 2013 r. dostarczył zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorą żoną. Czy przysługuje mu zasiłek opiekuńczy?

]]>
Specjalny zasiłek opiekuńczy z ograniczonym dostępem http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/674239,specjalny_zasilek_opiekunczy_z_ograniczonym_dostepem.html Gmina, przyznając pomoc osobie bezrobotnej, będzie musiała ustalić, czy faktycznie zrezygnowała ona z pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym. Konieczność dokładnego badania sytuacji zawodowej osoby składającej wniosek wynika z definicji specjalnego zasiłku opiekuńczego, który jest od początku tego roku nową formą pomocy przeznaczoną dla opiekunów niespełniających zaostrzonych warunków otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

]]>
Rolnik nie otrzyma specjalnego zasiłku opiekuńczego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/667168,rolnik_nie_otrzyma_specjalnego_zasilku_opiekunczego.html Zmieniające się od stycznia przepisy dalej nie rozstrzygają, czy utrzymujący się z gospodarstwa rolnego ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Robią to tylko w przypadku drugiej z form wsparcia dla zajmującego się innym niż dziecko niepełnosprawnym krewnym - specjalnego zasiłku opiekuńczego.

]]>
Dalszy krewny z prawem do specjalnego zasiłku opiekuńczego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/666391,dalszy_krewny_z_prawem_do_specjalnego_zasilku_opiekunczego.html 539 zł na osobę w rodzinie będzie wynosiło kryterium dochodowe, od którego będzie zależało otrzymanie świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym. Jego spełnienie będzie jednym z najważniejszych warunków otrzymania nowej formy wsparcia dla osób, które stracą na wprowadzeniu nowych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego - specjalnego czeku opiekuńczego.

]]>
Od 2013 roku małżonkowie otrzymają nowy specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/645903,od_2013_roku_malzonkowie_otrzymaja_nowy_specjalny_zasilek_opiekunczy.html Żona zajmująca się niepełnosprawnym mężem będzie mogła ubiegać się o nowe świadczenie (specjalny zasiłek opiekuńczy) przysługujące z tytułu opieki nad nim. Gmina sprawdzi jednak, czy rodzina nie osiąga zbyt wysokich dochodów.

]]>