© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2016-02-09T14:43:28+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Krok po kroku: Jak dostać 1000 zł na dziecko? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/921604,jak-dostac-1000-zl-na-dziecko-krok-po-kroku.html Od stycznia 2016 r. matki, które nie skorzystały z urlopu macierzyńskiego ani rodzicielskiego mogą starać się o przyznanie nowego świadczenia rodzicielskiego. Tak zwane "kosiniakowe" w wysokości 1000 złotych będzie im przysługiwało przez rok od urodzenia dziecka.

]]>
Negocjacje w UE: Zabiegamy o gwarancje wypłat świadczeń socjalnych dla Polaków w Wielkiej Brytanii http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/921539,negocjacje-ue-swiadczenia-socjalne-dla-polakow-w-wielkiej-brytanii.html Polska zabiega o większe gwarancje prawne w porozumieniu z Wielką Brytanią w kwestii pomocy socjalnej dla unijnych migrantów. Tak mówił dziennikarzom w Brukseli minister ds. europejskich Konrad Szymański po pierwszej rundzie negocjacji 28 krajów członkowskich nad projektem kompromisu z Londynem.

]]>
Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1) http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/919819,komentarz-do-ustawy-o-swiadczeniach-pienieznych-z-ubezpieczenia-spolecznego-w-razie-choroby-i-macierzynstwa.html Ustawa z 18 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.), która uregulowała zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, wysokości składek i zasady ich opłacania po reformie systemu od 1 stycznia 1999 r., wprowadziła również podział wcześniejszych ubezpieczeń społecznych na odrębne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. W ustawie określono podział ubezpieczenia chorobowego na obowiązkowe i dobrowolne oraz wskazano, które grupy ubezpieczonych podlegają tym ubezpieczeniom. Podział ten obowiązuje do tej pory. Dla celów niniejszego opracowania warto przypomnieć, że ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

]]>
Kryterium dochodowe wzrosło, a dzieci z zasiłkiem mało http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/920023,wyzsze-kryterium-dochodowe-2016-zasilki-rodzinne.html Podniesione o 100 zł kryterium dochodowe spowodowało, że tylko w niektórych gminach wzrosła liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Według ekspertów limit wciąż jest jednak zbyt niski.

]]>
"Rodzina 500 plus": Samorządy nie dopłacą do programu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/919510,rodzina-500-plus-samorzady-nie-doplaca-do-programu.html Samorządy nie dopłacą do rządowego programu pomocy rodzinom z dziećmi "500+". Znajdą się pieniądze na dotacje dla gmin i dodatkowych urzędników, którzy będą organizować dopłaty - zapewnił poranny gość Polskiego Radia Katowice Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

]]>
Nie tylko zasiłek: 5 podstawowych praw bezrobotnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/918493,5-praw-bezrobotnego-zasilek-dla-bezrobotnych.html Oprócz zasiłku dla bezrobotnych osoba bez pracy może liczyć także na dodatek aktywizacyjny oraz refundację kosztów opieki nad każdym dzieckiem do lat 7.

]]>
Rafalska: Rząd będzie mógł waloryzować świadczenia z programu 500+ http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/919239,rafalska-500-plus-waloryzacja.html Program "Rodzina 500 plus" ma zacząć działać od 1 kwietnia. Zakłada przekazywanie nieopodatkowanych 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko. W piątek kończą się konsultacje społeczne w sprawie programu.

]]>
Szczegóły programu "Rodzina 500 plus". Szwed: Świadczenie nie będzie kolidowało z innymi formami pomocy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/918564,szczegoly-programu-rodzina-500-plus.html W Katowicach trwają konsultacje w sprawie rządowego programu "Rodzina 500 plus". W spotkaniu udział biorą przedstawiciele rządu,samorządowcy, a także strona społeczna. Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie będzie przysługiwało rodzicom i opiekunom na każde drugie i kolejne dziecko.

]]>
Dumping społeczny zagraża Unii Europejskiej http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/917865,dumping-spoleczny-zagraza-unii-europejskiej.html Kilkanaście dni temu minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski tłumaczył, że Polska zgodziłaby się na obniżenie standardów socjalnych dla polskich migrantów, gdyby negatywne zmiany dotyczyły też obywateli brytyjskich.

]]>
Zasiłek stały nie powinien być pomniejszany o dopłatę do czynszu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/916024,pomoc-spoleczna-zasilek-staly-pomniejszany-doplata-do-czynszu.html Zdaniem rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara listę dochodów niewliczanych do kryterium przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej należy poszerzyć o dodatek mieszkaniowy.

]]>
Świadczenia dla imigrantów w Wielkiej Brytanii będą ograniczone? Waszczykowski: Polska otwarta na kompromis http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/915764,swiadczenia-dla-imigrantow-w-wielkiej-brytanii.html Polska będzie otwarta na kompromis z Wielką Brytanią w sprawie ograniczeń świadczeń dla imigrantów - deklaruje minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W zamian Warszawa chce jednak poparcia Londynu dla zwiększenia obecności NATO w środkowej Europie. W wywiadzie dla agencji Reutera szef polskiej dyplomacji powiedział też, że nasz kraj dotrzyma zobowiązania przyjęcia siedmiu tysięcy uchodźców.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne 2016: Więcej pieniędzy dla opiekunów http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/915743,swiadczenie-pielegnacyjne-2016.html W zeszłym roku świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. wzrosło do 1300 zł. Od 2017 r. wysokość świadczenia ma być corocznie waloryzowana – co roku wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

]]>
Od nowego roku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/915668,zlotowka-za-zlotowke-2016.html Z nowym rokiem wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę". Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń; dotychczas wystarczyło przekroczyć je choćby o złotówkę, by stracić wszystkie zasiłki.

]]>
Nie ma zasiłku z pomocy społecznej na potrzeby seksualne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/914963,nie-ma-zasilku-z-pomocy-spolecznej-na-potrzeby-seksualne.html Świadczenia z pomocy społecznej są przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków życiowych. Nie należy do nich opłacenie usług seksualnych.

]]>
Fundusz alimentacyjny 2016: Sprawdź zmiany w przyznawaniu świadczeń http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/914767,fundusz-alimentacyjny-2016-zmiany-swiadczenia.html Uproszczenie procedur administracyjnych i efektywniejsze odzyskiwanie od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – to nie jedyne zmiany w funduszach alimentacyjnych. Od 2016 wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać również przez Internet.

]]>
500 zł na dziecko: Czy nowe świadczenie pomoże rodzinom? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/914061,wieksza-pomoc-dla-rodzin-z-pociechami.html Wypłata po 500 zł na dziecko to sztandarowy element programu polityki rodzinnej rządu PiS. Ma on zmniejszać obciążenia finansowe związane z wychowywaniem potomków oraz zachęcać do posiadania ich większej liczby.

]]>
Świadczenia dla rodziców 2016: 500 zł na dziecko i 1000 zł dla studentek http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/913374,duze-zdjecie,1,swiadczenia-rodzice-2016-500-zl-na-dziecko-zasilek-macierzynski.html Zarówno poprzedni rząd Ewy Kopacz, jak i ekipa Beaty Szydło w ramach walki z niżem demograficznym w Polsce zagwarantowali rodzicom od 2016 roku nowe świadczenia. Rosną też już obowiązujące zasiłki.

]]>
Prezydent podpisał ustawę przesuwającą termin kontraktowania z NFZ http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/914540,prezydent-podpisal-zmiany-w-kontraktowaniu-z-nfz.html Obowiązek tworzenia takich map wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Mapy mają przedstawiać trendy demograficzne i epidemiologiczne, obrazować istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia i pokazywać przyszłe potrzeby. Mają umożliwić poprawę planowania na szczeblu centralnym i regionalnym – województw i powiatów.

]]>
Nie możesz skorzystać z urlopu rodzicielskiego? PSL przypomina: Dostaniesz 1000 zł "kosiniakowego" http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/913840,swiadczenie-rodzicielskie-1000-zl-kosiniakowe.html Chodzi o świadczenie rodzicielskie - nazwane przez ludowców kosiniakowym od nazwiska jego pomysłodawcy - będą otrzymywać rodzice przez rok lub dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - maksymalnie 71 tygodni. Wniosek o kosiniakowe będzie można składać od 2 stycznia 2016 r. w swojej gminie oraz przez internet.

]]>
Kiedy pracodawca naliczy przychód ze świadczeń? http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/913552,kiedy-pracodawca-naliczy-przychod-ze-swiadczen.html Jeżeli pracownik uczestniczy w Wigilii firmowej, nie będzie musiał płacić z tego tytułu PIT. Inaczej wygląda sytuacja, gdy do pracy pojedzie taksówką na koszt pracodawcy lub podczas choroby dzwoni prywatnie ze służbowego telefonu

]]>