© 2008 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2014-04-23T20:29:38+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Protestujący opiekunowie niepełnosprawnych: Przy okrągłym stole nie spodziewamy się sukcesu http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/792426,protestujacy-opiekunowie-niepelnosprawnych-przy-okraglym-stole-nie-spodziewamy-sie-sukcesu.html Protestujący pod Sejmem opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych z rezerwą przyjmują informację o zwołaniu rozmów przy okrągłym stole, na temat świadczeń pielęgnacyjnych i systemu pomocy niepełnosprawnym. Okrągły stół 30 kwietnia zaproponował minister pracy i polityki społecznej.

]]>
Protestujący opiekunowie niepełnosprawnych chcą okrągłego stołu http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/792124,protestujacy-opiekunowie-niepelnosprawnych-chca-okraglego-stolu.html Protestujący pod Sejmem opiekunowie osób niepełnosprawnych chcą okrągłego stołu. Popieraj ich 12 organizacji pozarządowych, które podpisały list otwarty w tej sprawie. Domagają się rozmów o świadczeniach i systemie opieki nad niepełnosprawnymi.

]]>
Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych święta spędzają pod Sejmem http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/791939,opiekunowie-niepelnosprawnych-doroslych-swieta-spedzaja-pod-sejmem.html Z dala od rodzin, ale w ciepłej atmosferze. Tak spędzają święta Wielkiej Nocy protestujący pod Sejmem od ponad trzech tygodni opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Od rządu domagają się między innymi przywrócenia świadczenia opiekuńczego i podniesienia go do wysokości płacy minimalnej.

]]>
Nowe kompetencje bez mocy wstecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/791736,nowe-kompetencje-bez-mocy-wstecznej.html Radni nie mogą wskazać, że uchwała dająca kierownikowi ośrodka pomocy społecznej uprawnienia do przyznawania dodatku energetycznego będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

]]>
Ojczym sprawujący bieżącą pieczę nad dzieckiem z prawem do zasiłku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/791467,ojczym-sprawujacy-biezaca-piecze-nad-dzieckiem-z-prawem-do-zasilku.html Osoba, której powierzono opiekę nad wychowaniem i rozwojem pasierba, ma prawo skutecznie domagać się pomocy materialnej w jej sprawowaniu.

]]>
Samotny rodzic nie zawsze z becikowym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/790875,samotny-rodzic-nie-zawsze-z-becikowym.html Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, chce, aby Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uzupełniło swoje stanowisko w sprawie zasad uzyskiwania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego).

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/790286,zasilek-opiekunczy-swiadczenie-bedzie-waloryzowane.html Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych po 2016 r. będzie uzależniona od tego, o ile będzie rosło minimalne wynagrodzenie za pracę.

]]>
Senat za podwyżką świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/790151,swiadczenie-pilegnacyjne-senat-za-podwyzka-swiadczenia.html Już od przyszłego miesiąca świadczenie dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi wyniesie 1 tys. zł. Od 2015 roku wzrośnie do 1,2 tys. zł, a od 2016 r. 1,3 tys. zł.

]]>
Kryterium wieku przy świadczeniach pielęgnacyjnych może naruszać konstytucję http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/790006,kryterium-wieku-przy-swiadczeniach-pielegancyjnych-moze-naruszac-konstytucje.html Uzależnienie prawa opiekunów do otrzymywania wsparcia od daty powstania niepełnosprawności u ich krewnych jest sprzeczne z ustawą zasadniczą.

]]>
Nagrody jubileuszowe mogą być zwolnione ze składek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/789987,nagrody-jubileuszowe-moga-byc-zwolnione-ze-skladek.html Firma, która chce wypłacać gratyfikacje za długi staż pracy, może uniknąć ich oskładkowania. Musi jednak w wewnętrznych przepisach dokładnie uregulować zasady ich przyznawania.

]]>
Komu przysługują pieniądze z pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/789485,pomoc-z-opieki-spolecznej-komu-przysluguje.html Przyznanie pomocy społecznej przez polskie instytucje jest uzależnione od posiadania polskiego obywatelstwa (lub obywatelstwa jednego z państw UE) i przebywania na terytorium RP oraz spełniania określonego kryterium dochodowego. W szczególnych przypadkach na pomoc mogą liczyć również cudzoziemcy spoza UE.

]]>
Więcej Polaków z zasiłkami. Powód? Wyższe kryterium dochodowe http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/789788,duze-zdjecie,1,wiecej-swiadczen-z-pomocy-spolecznej-wyzsze-kryterium-dochodowe-wplynelo-na-liczbe-osob-z-zasilkami.html W 2013 r. wzrosły wydatki budżetu państwa oraz gmin na wsparcie osób i rodzin o najniższych dochodach. Wpływ na to miało obowiązujące od października 2012 r. wyższe kryterium dochodowe, które spowodowało, że więcej osób otrzymało zasiłki.

]]>
Topolewska: Utrwalanie świadczeniowej prowizorki http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/789740,topolewska-utrwalanie-swiadczeniowej-prowizorki.html Chyba jeszcze nigdy wcześniej w ciągu jednego tygodnia nie poświęcono w Sejmie tyle czasu na dyskusje o tym, jak wspierać rodziny, w których żyją niepełnosprawne osoby. Ten wielogodzinny maraton debat i posiedzeń komisji oczywiście w znacznym stopniu sprowadzał się do zwykłej walki politycznej i promowania się w mediach, ale przynajmniej niektórzy posłowie przestali mylić zasiłek pielęgnacyjny ze świadczeniem pielęgnacyjnym.

]]>
Ekstrabonusy dla pracownika mogą być kosztem uzyskania przychodu http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/789391,ekstrabonusy-dla-pracownika-moga-byc-dla-pracodawcy-kosztem-uzyskania-przychodu.html Firmy mogą odliczyć od przychodu wydatki poniesione na przekonanie wysokiej klasy specjalistów do zmiany miejsca pracy. Dotyczy to zarówno ekspertów z zagranicy, jak i krajowych.

]]>
Senacka komisja za waloryzacją świadczeń pielęgnacyjnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/789520,senacka-komisja-za-waloryzacja-swiadczen-pielegnacyjnych.html Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przegłosowała poprawkę wprowadzająca coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

]]>
Sikora: Jaki krewny, taka metoda http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/789377,sikora-jaki-krewny-taka-metoda.html Gdy mowa o ojcu lub matce, którzy nie chcą płacić alimentów na utrzymanie dzieci, mówimy: skandal, granda, zwyrodnialcy itp. Dużo bardziej tolerancyjni jesteśmy w stosunku do osób, które nie ponoszą ciężaru finansowego utrzymania bliskiego krewnego w domu pomocy społecznej (DPS). I nie chodzi o sytuacje, gdy ich na to nie stać.

]]>
Rewolucja spokojnej starości. Gminy mniej dopłacą do opieki nad seniorami http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/789347,rewolucja-spokojnej-starosci-gminy-mniej-doplaca-do-opieki-nad-seniorami.html Emeryt zapłaci własnym majątkiem za opiekę w domu pomocy społecznej. Gminy będą też skuteczniej ścigać krewnych, którzy nie chcą dopłacać do pobytu seniora.

]]>
Więcej opiekunów osób niepełnosprawnych ze świadczeniami http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/789046,wiecej-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-ze-swiadczeniami.html Posłowie złagodzili zasady uzyskania wsparcia przez osoby zajmujące się niepełnosprawnymi krewnymi. Zyskają małżonkowie, rolnicy i bezrobotni

]]>
Szczurek: Zrównanie świadczeń opiekunów osób niepełnosprawnych skutkowałoby podniesieniem podatku VAT o 4 procent http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/788810,szczurek-zrownanie-swiadczen-opiekunow-osob-niepelnosprawnych-skutkowaloby-podniesieniem-podatku-vat-o-4-procent.html Zrównanie świadczeń wszystkim opiekunom niepełnosprawnych kosztowałoby budżet państwa 20 miliardów złotych - powiedział w Sejmie Mateusz Szczurek. Zdaniem ministra finansów, zrównanie zasiłków zarówno dorosłym niepełnosprawnym jak rodzicom opiekującym się dziećmi niezdolnymi do samodzielnego życia, jak chciało Prawo i Sprawiedliwość, skutkowałoby też podniesieniem podatku VAT o 4 procent.

]]>
Odebrane świadczenia pielęgnacyjne do zwrotu. Sejm przyjął projekt ustawy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/788786,odebrane-swiadczenia-pielegnacyjne-do-zwrotu-sejm-przyjal-projekt-ustawy.html Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawa realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakłada zwrot odebranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami. Za jej przyjęciem głosowało 431 posłów. 1 osoba wstrzymała się od głosu.

]]>