© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2016-10-26T04:17:00+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Sejm: Kluby za projektem zmian w Karcie Polaka http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/986329,sejm-kluby-za-projektem-zmian-w-karcie-polaka.html Decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka, będą wydawali nie starostowie, ale wojewodowie - zakłada nowelizacja Karty Polaka, której poparcie zadeklarowały w czwartek w Sejmie wszystkie kluby.

]]>
Marczuk: Do końca roku łatwiejsze składanie wniosków o świadczenia online http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/986314,marczuk-do-konca-roku-latwiejsze-skladanie-wnioskow-o-swiadczenia-online.html Do końca roku chcemy ułatwić składanie drogą internetową, za pośrednictwem profilu zaufanego, wniosków o pięć świadczeń: 500 plus, becikowego, świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego i Karty Dużej Rodziny - zapowiedział wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk.

]]>
MON: strategiczny przegląd obronny odniesie się do obrony terytorialnej http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/985882,mon_strategiczny_przeglad_obronny_odniesie_sie_do_obrony_terytorialnej.html Alimenty: Przyszłe wynagrodzenie nie może wpływać na decyzję organu http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/985108,alimenty-przyszle-wynagrodzenie-nie-moze-wplywac-na-decyzje-organu.html Orzekanie w zakresie umorzenia należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego nie może być oparte o założenie, że dłużnik będzie mógł podjąć w przyszłości pracę i skutecznie spłacać zadłużenie – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

]]>
Prezes ZUS: Wnioski z przeglądu emerytalnego do ministerstwa do końca miesiąca http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/984641,wnioski-z-przegladu-emerytalnego-do-ministerstwa-do-konca-miesiaca-zus.html Do końca października br. do resortu rodziny i pracy trafi tzw. Biała Księga z rekomendacjami po przeprowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeglądzie emerytalnym – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

]]>
Rafalska: Wypłacono ponad 11,3 mld złotych z programu 500 plus http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/984644,wyplacono-ponad-11-3-mld-zl-z-programu-500-plus.html Wypłacono ponad 11,3 mld zł w ramach świadczenia 500 plus - powiedziała w piątek w Szczecinie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem po wprowadzeniu programu zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

]]>
Nowoczesna chce, by świadczenie alimentacyjne przysługiwało już od 780 zł dochodu na osobę http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/984475,nowoczesna-za-wyzszym-dochodem-uprawniajacym-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego.html Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego mają przysługiwać rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 780 zł - wynika z projektu nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który w piątek w Sejmie złoży klub Nowoczesnej.

]]>
Mimo uwzględnienia odwołania odsetki od spóźnionych świadczeń nie zawsze są należne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/983975,mimo-uwzglednienia-odwolania-odsetki-od-spoznionych-swiadczen-nie-zawsze-sa-nalezne.html Ubezpieczony otrzyma je jedynie wówczas, gdy błędne orzeczenie wydano tylko z winy ZUS. Nie zostaną wypłacone, jeżeli rozstrzygające okoliczności pojawiły się dopiero przed sądem

]]>
Składki uzależnione od daty realizacji wyroku sądu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/983953,skladki-uzaleznione-od-daty-realizacji-wyroku-sadu.html Na mocy wyroku sądu nasza firma będzie musiała wypłacić pracownicy zaległą premię, prawdopodobnie pieniądze zostaną przekazane dopiero w grudniu. Czy kwota ta powinna stanowić podstawę wymiaru składek? Sprawa jest o tyle skomplikowana, że pracownica w październiku 2016 r. przekroczyła roczny limit podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten rok. Przyznana wyrokiem sądu premia przysługuje za wcześniejszy okres, w którym powinniśmy byli ją wypłacić, kiedy limit ten nie został jeszcze przekroczony.

]]>
Poradnia ubezpieczeniowa: Czy umowa o dzieło zawarta przez zleceniobiorcę będzie oskładkowana http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/983943,poradnia-ubezpieczeniowa-czy-umowa-o-dzielo-zawarta-przez-zleceniobiorce-bedzie-oskladkowana.html Od lutego 2016 r. jestem zatrudniona bezterminowo na umowę-zlecenie. Z otrzymywanego wynagrodzenia mam potrącane składki na ZUS z wyjątkiem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 1 października zawarłam dodatkową umowę o dzieło ze swoim zleceniodawcą. Czy z tej umowy również będą mi potrącane składki na ubezpieczenia społeczne?

]]>
Czy świadczenie rehabilitacyjne przyznane po zasiłku chorobowym trzeba zwaloryzować http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/983926,czy-swiadczenie-rehabilitacyjne-przyznane-po-zasilku-chorobowym-trzeba-zwaloryzowac.html Naszemu pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne od 13 września 2016 r. do 12 marca 2017 r. Wcześniej pobierał zasiłek chorobowy. Jak wyliczyć takie świadczenie? Czy podstawa wymiaru pozostanie taka sama jak dla zasiłku chorobowego? Podstawa dla zasiłku wynosiła 6903,20 zł (od wynagrodzenia 8000 zł). Czy jeśli będziemy chcieli pracownika zwolnić bez wypowiedzenia, to dalej będzie otrzymywał to świadczenie?

]]>
Sprzedaż nieruchomości z hipoteką ZUS nawet bez promesy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/983956,sprzedaz-nieruchomosci-z-hipoteka-zus-nawet-bez-promesy.html Banki udzielające kredytu są w błędzie. Ten dokument nie zagwarantuje wykreślenia zabezpieczenia. Wymaganie jego nie ma żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach

]]>
Zwolnienie lekarskie lepiej dostarczyć do obu pracodawców http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/983918,zwolnienie-lekarskie-lepiej-dostarczyc-do-obu-pracodawcow.html Jedna z naszych pracownic jest zatrudniona w dwóch firmach należących do tego samego holdingu, ale są to odrębni pracodawcy. W jednej pracuje na 3/5 etatu, a w drugiej na 2/5. W grudniu czeka ją pobyt w szpitalu. Pracownica zastanawia się, czy w jednej firmie nie wziąć na ten czas urlopu wypoczynkowego, a w drugiej zwolnienia lekarskiego. Czy może tak zrobić? Czy ZUS nie zobowiąże jej wówczas do zwrotu wypłaconego wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, widząc na raportach RCA i RSA, że w jednym zakładzie pracuje, a w drugim choruje?

]]>
Rodzice dzieci niepełnosprawnych: Potrzebne wyższe świadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/983400,swiadczenia-dla-niepelnosprawnych.html Osoby niepełnosprawne nie otrzymują wystarczającego wsparcia, a świadczenia są za niskie - przekonywali w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych. Zdaniem lidera ruchu Kukiz’15 Pawła Kukiza należy zastanowić się nad obywatelską emeryturą dla matek niepełnosprawnych dzieci.

]]>
Łanda: mamy nadzieję na skrócenie części kolejek jeszcze w tym roku http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/982171,landa_mamy_nadzieje_na_skrocenie_czesci_kolejek_jeszcze_w_tym_roku.html Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/982064,zmiany-w-ustawie-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych.html Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku chorobowego po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia.

]]>
Sejm przyjął ustawę dot. opiekunów osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/982063,sejm-przyjal-ustawe-dot-opiekunow-osob-niepelnosprawnych.html Sejm przyjął w czwartek ustawę dotyczącą opiekunów osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nowelą, opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

]]>
Węgry: Prasa zwraca uwagę głównie na niską frekwencję w referendum http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/980865,wegry_prasa_zwraca_uwage_glownie_na_niska_frekwencje_w_referendum.html Kopalnia Jas-Mos przekazana do spółki restrukturyzacyjnej http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/980540,kopalnia_jas_mos_przekazana_do_spolki_restrukturyzacyjnej.html E-paragony: Przedsiębiorcy boją się, że nie zadziała internet http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/980512,e-paragon-przedsiebiorcy-boja-sie-ze-nie-zadziala-internet.html