© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2015-04-25T17:56:06+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Większy dodatek do zasiłku rodzinnego? Tylko na niby http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/867434,dodatek-do-zasilku-rodzinnego-dla-rodzicow-na-urlopie-wychowawczym.html Poselska nowelizacja tylko pozornie polepszy sytuację finansową rodziców na urlopach wychowawczych. Przewiduje dla nich niższą pomoc, niż wynikałoby to z uchwały NSA.

]]>
Dodatek pielęgnacyjny a choroba psychiczna http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/867042,dodatek-pielegnacyjny-a-choroba-psychiczna.html Świadczenie przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania oraz pracy. Fakt, że stan chorego poprawił się podczas pobytu w domu pomocy nie może być podstawą do odebrania wsparcia.

]]>
Emerytalna, pośmiertna i pracownicza: Zobacz, kiedy przysługuje odprawa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866682,emerytalna-posmiertna-i-pracownicza-kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html Przepisy prawa pracy przewidują odprawę w przypadku przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, jednorazowe świadczenie otrzyma też rodzina zatrudnionego po jego śmierci. Ponadto dodatkowe pieniądze dostaną pracownicy, którzy zostaną zwolnieni z przyczyn leżących wyłącznie po stronie prawodawcy.

]]>
Rząd zajął stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866715,rzad-zajal-stanowisko-wobec-projektu-ustawy-o-zmianie-kodeksu-rodzinnego.html Rada Ministrów zajęła stanowiska wobec: senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104).

]]>
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych: Posłowie zajmą się projektem "złotówka za złotówkę" http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866643,nowelizacja-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-poslowie-zajma-sie-projektem-zlotowka-za-zlotowke.html Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych - przygotowany w MPiPS - będzie miał pierwsze czytanie na zaplanowanym na środę posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

]]>
Nie każdy były opiekun uzyska zasiłek dla bezrobotnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866301,nie-kazdy-byly-opiekun-uzyska-zasilek-dla-bezrobotnych.html Osoby pobierające jedno z trzech świadczeń opiekuńczych po zaprzestaniu zajmowania się niepełnosprawnym krewnym będą mogły uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Nie nastąpi to jednak w każdej sytuacji.

]]>
Kto nie jest aktywny w postępowaniu odwoławczym, może przegrać proces http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862972,kto_nie_jest_aktywny_w_postepowaniu_odwolawczym_moze_przegrac_proces.html W sporach o świadczenia to odwołujący się musi wykazać, że spełnia warunki do ich otrzymania. Na aktywność sądu można liczyć tylko w niektórych przypadkach

]]>
Mniej danych by dostać zasiłek. MPiPS ogranicza wymogi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862483,mpips-ogranicza-zakres-danych-ktore-beda-zbierane-przy-wnioskowaniu-o-zasilki.html Resort pracy i polityki społecznej wprowadził zmiany do projektu ustawy, która umożliwić ma składanie wniosków o świadczenia socjalne przez internet. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje on również m.in. zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, w Prawie o ruchu drogowym.

]]>
Czy udzielenie nieoprocentowanej pożyczki jest opodatkowanym świadczeniem http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/862375,czy_udzielenie_nieoprocentowanej_pozyczki_jest_opodatkowanym_swiadczeniem.html W kapitale zakładowym polskiej spółki z o.o. 65 proc. udziałów posiada czeska spółka z o.o., a 35 proc. polska osoba fizyczna. Polska spółka chce udzielić nieoprocentowanej pożyczki swojemu większościowemu udziałowcowi (spółce z Czech). Pożyczka zostanie udzielona z własnych środków spółki w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku bankowego w złotych na rok. Czy konieczne będzie opodatkowanie z tytułu udzielonej pożyczki nieodpłatnego świadczenia po stronie polskiej spółki?

]]>
Jakie specjalne uprawnienia przysługują wielodzietnym rodzinom http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862062,jakie-specjalne-uprawnienia-przysluguja-wielodzietnym-rodzinom.html Osoby wychowujące minimum troje dzieci mogą korzystać nie tylko z ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Przysługują im też dodatkowe świadczenia i ulgi przyznawane przez gminy, w których mieszkają.

]]>
Niepracujący w danym państwie bez pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862038,niepracujacy_w_danym_panstwie_bez_pomocy_spolecznej.html Orzecznictwo

]]>
Odmowa świadczeń obywatelowi innego kraju UE nie może być automatyczna http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/861887,odmowa-swiadczen-obywatelowi-innego-kraju-ue-nie-moze-byc-automatyczna.html Wydana w czwartek opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Melchiora Watheleta dotyczy sprawy członków rodziny Alimanovic, których niemiecki urząd pozbawił świadczeń dla osób bezrobotnych.

]]>
Czynna służba wojskowa a budżet rodzinny. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/861646,jak-czynna-sluzba-wojskowa-wplywa-na-budzet-rodzinny.html Specjalny zasiłek ma przysługiwać, gdy żołnierz jako jedyny utrzymuje najbliższych. Aby otrzymać świadczenie w wysokości pensji minimalnej trzeba będzie spełnić określone wymagania. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów trafił do konsultacji.

]]>
Mimo limitów, więcej osób z becikowym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/861518,mimo-limitow-wiecej-osob-z-becikowym.html Wzrosła liczba dzieci, na które gminy wypłacają rodzicom świadczenia. Gdyby nie kryterium dochodowe, byłoby ich jeszcze więcej.

]]>
Imprez finansowanych z ZFŚS nie trzeba różnicować http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/860005,imprez-finansowanych-z-zfss-nie-trzeba-roznicowac.html Dzięki wyrokowi TK składki od tych świadczeń można odzyskać nawet za 10 ostatnich lat. A dopiero od 2017 roku z korektami cofniemy się jedynie o 5 lat.

]]>
Nowe świadczenie dla rodziców: 1 tys. zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/859905,nowe-swiadczenie-dla-rodzicow-1-tys-zl-miesiecznie-przez-rok-po-urodzeniu-dziecka.html Od przyszłego roku gminy będą wypłacać osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, 1 tys. zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Pomoc będzie niezależna od dochodu członków rodziny, lecz będzie ona do niego wliczana.

]]>
Dodatki do zasiłku rodzinnego pod lupą prokuratury http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/859949,dodatki-do-zasilku-rodzinnego-pod-lupa-prokuratury.html Ośrodki pomocy społecznej są przepytywane, czy rodzice na urlopach wychowawczych otrzymują świadczenie na każde dziecko urodzone w trakcie jednego porodu.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne nie tylko dla rodziców http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/859490,swiadczenie-pielegnacyjne-nie-tylko-dla-rodzicow.html Tysiąc złotych ma wynosić kryterium dochodowe, od którego będzie uzależnione uzyskanie pomocy finansowej za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Będzie weryfikowane co trzy lata.

]]>
Sąd: Zdolni do pracy rodzice muszą zarabiać tyle, aby starczyło im na utrzymanie dzieci http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/859141,sad-zdolni-do-pracy-rodzice-musza-zarabiac-tyle-aby-starczylo-im-na-utrzymanie-dzieci.html Osoba dorosła, posiadająca dzieci, winna tak pracować i tyle zarabiać, aby na ich podstawowe potrzeby wystarczyło pieniędzy. Rodzic musi swemu dziecku zapewnić utrzymanie i nie może twierdzić, że stanowi to dla niego za wielki ciężar - wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie.

]]>
Czy z ZFRON można wypłacać pożyczkę w formie gotówkowej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/858411,czy-z-zfron-mozna-wyplacac-pozyczke-w-formie-gotowkowej.html Czy wydatkując środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w ramach pomocy indywidualnej, możemy wypłacić pracownikowi pożyczkę na zakup lekarstw w formie gotówki ze specjalnie utworzonej kasy ZFRON, czy tylko z rachunku bankowego funduszu? Pracownik, który wnioskuje o udzielenie pomocy, nie posiada konta bankowego.

]]>