© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2016-12-04T13:17:21+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia CNN: Konflikt w obozie Trumpa w związku z Mittem Romneyem http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/996591,cnn_konflikt_w_obozie_trumpa_w_zwiazku_z_mittem_romneyem.html Prezydent chwali rządowe programy prospołeczne. „Zależy mi na podniesieniu poziomu życia Polaków" http://www.gazetaprawna.pl/wideo/995973,prezydent-chwali-rzadowe-programy-prospoleczne.html - Dwa tygodnie temu sejm uchwalił projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny. Były też inne zobowiązania prorodzinne, prospołeczne, propracownicze. Rządowi pani premier Szydło, obecnej większości parlamentarnej i mnie, najbardziej zależy na podniesieniu przeciętnego poziomu życia naszych rodaków - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas 28. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność".

]]>
Zasiłek opiekuńczy tylko z ZUS Z-15 http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/995365,zasilek-opiekunczy-tylko-z-zus-z-15.html Nasz pracownik dostarczył zaświadczenie ze szpitala na zwykłym druku, że jego żona, która na co dzień opiekuje się ośmiomiesięcznym dzieckiem, przebywa w tej placówce. Czy do tego zaświadczenia pracownik powinien wypełnić druk Z-15, aby zakład mógł wypłacić zasiłek opiekuńczy?

]]>
TK: Uzależnienie „becikowego” od opieki lekarskiej od 10 tyg. ciąży zgodne z konstytucją http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/995211,becikowe-swiadczenia-rodzinne-tk.html Przepis warunkujący przyznanie "becikowego" objęciem przyszłej mamy opieką medyczną nie później niż od końca 10 tygodnia ciąży jest zgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie zaznaczył, że w sytuacjach wyjątkowych świadczenie i tak może być przyznane.

]]>
Dobrowolne odejście z pracy: Świadczenia mają zostać opodatkowane http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/992407,dobrowolne-odejscie-z-pracy-opodatkowanie-swiadczen.html Minister finansów w interpretacji ogólnej z 23 czerwca 2016 r. (nr DD3.8201.1.2016.MCA) uznał, że świadczenia otrzymane od pracodawcy w ramach programu dobrowolnych odejść są opodatkowane.

]]>
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych [KOMENTARZ II] http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/993839,ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-komenatrz.html Druga część komentarza do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.; dalej: ustawa), w której omówiono art. 10-19.

]]>
Tama na nieuczciwych: Jedno świadczenie dla jednego repatrianta http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/993771,jedno-swiadczenie-dla-jednego-repatrianta.html O przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka będzie decydował wojewoda. Tak wynika z nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, nad którymi prace zakończył Sejm. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.

]]>
Sejmowa komisja za zmianami dot. zasiłku stałego dla niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/993301,zasilek-dla-niepelnosprawnych-komisja-sejmowa.html Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała we wtorek przyjęcie projektu ustawy dot. przyznawania zasiłku stałego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zgodnie z tymi zapisami, takie osoby od 2017 r. wcześniej niż teraz zyskają prawo do zasiłku.

]]>
Podatnicy otrzymujący nieodpłatne świadczenie powinni rozpoznać przychody http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/992455,podatki-nieodplatne-przychodzy-swiadczenie.html Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Korzystam z użyczonego przez rodziców samochodu oraz bezpłatnego oprogramowania biurowego. Ponadto kolega poręczył mi kredyt na zakup środków trwałych. Czy od wskazanych świadczeń powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

]]>
Prezydent podpisał ustawę "Za życiem". Przepisy wejdą w życie w 2017 roku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/992060,prezydent-podpisal-ustawe-za-zyciem.html Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł - poinformowała PAP w czwartek Kancelaria Prezydenta.

]]>
Elektrobudowa podtrzymała prognozy zysku i przychodów na 2016 r. http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/991889,elektrobudowa_podtrzymala_prognozy_zysku_i_przychodow_na_2016_r.html Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/990477,swiadczenie-pielegnacyjne-specjalny-zasilek-opiekunczy-2016.html W zależności od czasu, w którym powstała niepełnosprawność, opiekunowi przysługuje albo 1300 zł, albo 520 zł miesięcznej pomocy. Aby ją otrzymać, nie może pracować.

]]>
Projekt "Za życiem" z poprawkami. Opozycja: Kompletny brak zrozumienia i empatii http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/989834,projekt-za-zyciem-z-poprawkami.html Rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" to pierwszy krok do całościowego wspierania rodzin zmagających się z chorobą dziecka – ocenia PiS. Projekt nie spełnia oczekiwań rodziców – uważa opozycja i składa poprawki.

]]>
Pomoc społeczna: Przyznanie świadczenia bez zgody na przetwarzanie danych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/989245,swiadczenia-pomoc-spoleczna-przetwarzanie-danych.html Osoba ubiegająca się o pomoc społeczną nie musi do wniosku dołączać oświadczenia pozwalającego ośrodkowi pomocy społecznej na przetwarzanie jej danych, bo odbywa się to z mocy prawa.

]]>
W Polsce działa coraz więcej krematoriów http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/988999,w_polsce_dziala_coraz_wiecej_krematoriow.html Renta z tytułu niezdolności do pracy: Kiedy ZUS odmówi, trzeba iść do sądu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/987664,renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-zus.html Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonym, którzy utracili całkowicie lub częściowo zdolność zarobkowania. Oceniając stopień i okres niedyspozycji wnioskodawcy, ZUS bierze pod uwagę:

]]>
Marczuk: Koniec papierologii przy wnioskowaniu o świadczenia http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/987656,marczuk-wnioskowanie-o-swiadczenia-bedzie-latwiejsze.html Bartosz Marczuk Przekazywane drogą elektroniczną formularze o pomoc finansową będą w znacznej części wypełniane automatycznie, a nie przez rodziców. Nie będą też oni składać tak wielu zaświadczeń i oświadczeń.

]]>
Sejm: Kluby za projektem zmian w Karcie Polaka http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/986329,sejm-kluby-za-projektem-zmian-w-karcie-polaka.html Decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka, będą wydawali nie starostowie, ale wojewodowie - zakłada nowelizacja Karty Polaka, której poparcie zadeklarowały w czwartek w Sejmie wszystkie kluby.

]]>
Marczuk: Do końca roku łatwiejsze składanie wniosków o świadczenia online http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/986314,marczuk-do-konca-roku-latwiejsze-skladanie-wnioskow-o-swiadczenia-online.html Do końca roku chcemy ułatwić składanie drogą internetową, za pośrednictwem profilu zaufanego, wniosków o pięć świadczeń: 500 plus, becikowego, świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego i Karty Dużej Rodziny - zapowiedział wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk.

]]>
MON: strategiczny przegląd obronny odniesie się do obrony terytorialnej http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/985882,mon_strategiczny_przeglad_obronny_odniesie_sie_do_obrony_terytorialnej.html