© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2014-10-02T18:29:16+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Na ojcowskim ZUS z działalności na wniosek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/826054,na-ojcowskim-zus-z-dzialalnosci-na-wniosek.html Jako biuro rachunkowe rozliczamy składki za przedsiębiorcę, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Z etatu jego wynagrodzenie wynosi 2000 zł miesięcznie. We wrześniu przez 2 tygodnie przebywał na urlopie ojcowskim i z tego powodu podstawa z umowy o pracę była niższa od minimalnego wynagrodzenia. Czy w okresie urlopu ojcowskiego powinny być za niego opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z działalności?

]]>
Za starzy na leczenie http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/825599,za-starzy-na-leczenie.html Coraz częściej pacjenci są pozbawiani możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych ze względu na zbyt zaawansowany wiek, mimo konstytucyjnej zasady równości dostępu do opieki zdrowotnej. Czy jest to zgodne z prawem?

]]>
Rząd za e-zwolnieniami i zasiłkami macierzyńskimi dla ojców http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/825518,rzad-za-e-zwolnieniami-i-zasilkami-macierzynskimi-dla-ojcow.html Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Głównym celem zmian jest zamiana papierowych zwolnień lekarskich na elektroniczne.

]]>
Chory celnik otrzyma 80 proc. pensji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/824757,chory-celnik-otrzyma-80-proc-pensji.html Funkcjonariusz Służby Celnej czasowo niezdolny do służby otrzyma 80 proc. swojej pensji. Pełne uposażenie w czasie zwolnienia lekarskiego dostanie osoba, której choroba będzie efektem wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej.

]]>
Ile ZUS płaci na chorobowym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/823851,zus-placi-zasilku-chorobowego.html Pracuję na etacie i zarabiam 4,6 tys. zł brutto. Gdy zaszłam w ciążę i zachorowałam, ZUS stwierdził, że moje wynagrodzenie jest niewspółmierne do zakresu obowiązków, i ustalił podstawę wymiaru składek na poziomie 1680 zł brutto, czyli najniższym z możliwych. I od tej kwoty, a nie od kwoty faktycznie pobieranego wynagrodzenia, ma mi wypłacać zasiłek chorobowy – pisze pani Monika. – Czy ZUS może tak postąpić? W jaki sposób mogę się bronić? – pyta przyszła mama.

]]>
Czym różni się urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822693,urlop-a-zasilek-macierzynski-komu-przysluguje-ile-wynosi-i-trwa.html Rodzice mylą często urlop macierzyński, który jest przerwą w pracy związaną z urodzeniem dziecka z zasiłkiem, stanowiącym świadczenie pieniężne. Tymczasem przysługują one różnym grupom osób - o pieniądze z ZUS mogą starać się bowiem nie tylko zatrudnieni na umowę o pracę.

]]>
Świadczenia, które można otrzymać po urodzeniu dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822635,swiadczenia-po-urodzeniu-dziecka.html Rodzice mogą się ubiegać o becikowe oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego. Obydwie formy pomocy są uzależnione od wysokości dochodów i wynoszą po tysiąc złotych.

]]>
Jaki dochód uprawnia do świadczeń na dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822333,swiadczenia-na-dzieci-jaki-dochod-do-zasilku.html W nadchodzącym okresie zasiłkowym będzie obowiązywać wyższy próg dochodów, który pozwala na otrzymywanie pomocy. Wyniesie on 574 zł na członka rodziny lub 664 zł, gdy rodzice mają niepełnosprawne dziecko.

]]>
Jak dostać świadczenia na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822091,zasilki-na-dziecko-jak-dostac-swiadczenia.html Zasiłek na potomka w zależności od jego wieku wynosi 77 zł, 106 zł lub 115 zł. Przysługują też do niego różne dodatki, których uzyskanie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

]]>
Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820664,jednorazowe-odszkodowanie-z-zus.html Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, lub jej bliscy, jeśli ubezpieczony zmarł, ma prawo do świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. W zależności od tego kto je otrzymuje, w różny sposób oblicza się jego wysokość.

]]>
Jakie odszkodowanie dla funkcjonariuszy MSW oraz ABW, AW i CBA w razie wypadku lub choroby http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820226,odszkodowanie-dla-sluzb-mundurowych-sprawdz-jak-je-uzyskac.html 1/5 wynagrodzenia jako jednorazowe odszkodowanie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie w takiej formie przysługuje funkcjonariuszom MSW, ABW, AW i CBA.

]]>
Pensja ojca bez wpływu na becikowe http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/819608,pensja-ojca-bez-wplywu-na-becikowe.html Wliczanie do dochodu rodziny zarobków rodzica, z których osoba wychowująca dziecko nie korzysta, jest sprzeczne z intencją przyznania jednorazowej zapomogi.

]]>
Wypadek przy pracy także podczas przerwy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/819403,wypadek-przy-pracy-takze-podczas-przerwy.html Świadczenie wypadkowe przysługuje osobom, które uległy urazowi w trakcie wykonywania tzw. czynności pracowniczych. Ich definicja na potrzeby ochrony ubezpieczeniowej jest jednak bardzo szeroka.

]]>
Do 2016 roku część rolników nie musi płacić składki zdrowotnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/817971,skladka-zdrowotna-rolnikow-do-2016-roku-czesc-nie-musi-placic.html Do końca 2016 r. rolnicy posiadający gospodarstwa poniżej 6 ha nie będą płacić składki zdrowotnej. Koszty ich leczenia pokryje budżet państwa. Natomiast właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 6 ha będą zobowiązani do płacenia składki w wysokości 1 zł za każdy hektar.

]]>
Przyczyna zewnętrzna jako element definicji wypadku przy pracy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/817571,przyczyna-zewnetrzna-jako-element-definicji-wypadku-przy-pracy.html Zgodnie z definicją legalną, aby można było mówić o wypadku przy pracy, wymaga się, aby przyczyną zewnętrzną wywołane było zdarzenie powodujące uraz lub śmierć ubezpieczonego. Musi zaistnieć sieć powiązań pomiędzy zdarzeniem, urazem lub śmiercią i przyczyną zewnętrzną.

]]>
Jak podwyższyć świadczenie emerytalne? ZUS radzi: można sobie dorobić http://www.gazetaprawna.pl/galerie/779278,duze-zdjecie,1,sposoby-zus-na-wyzsza-emeryture.html Odkładane całe życie składki emerytalne często przekładają się na niesatysfakcjonujące świadczenia. Jak podnieść wysokość emerytury podpowiada… sam ZUS. Wśród sposobów na wyższą emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradza emerytom m. in. sprawdzenie wykazu zarobków, korzystanie z dodatków pielęgnacyjnych, a także… dorabianie.

]]>
Reforma pomocy dla najuboższych w dwóch wariantach: Których świadczeń zabraknie? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/815723,reforma-pomocy-dla-najubozszych-w-dwoch-wariantach-ktorych-swiadczen-zabraknie.html Prawie 600 mln zł ma kosztować wprowadzenie zmian w systemie wsparcia dla najuboższych. Jeśli rząd je okroi, to wyda tylko 122 mln zł

]]>
Bezrobotni poczekają na specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/814226,bezrobotni-poczekaja-na-specjalny-zasilek-opiekunczy.html Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie osób, które nie mogły wykazać rezygnacji z pracy, aby otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy. Większość z nich odzyskała już pomoc lub nastąpi to za pięć miesięcy.

]]>
Świadczenie urlopowe lub "wczasy pod gruszą" - pracodawca może dopłacić do urlopu pracownika http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/813206,swiadczenie-urlopowe-lub-wczasy-pod-grusza-pracodawca-moze-doplacic-do-urlopu-pracownika.html Pracodawca sam może wybrać sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników: może wypłacać im świadczenie urlopowe lub tzw. wczasy pod gruszą. 

]]>
Dochód dziecka nie pomniejszy świadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/812645,dochod-dziecka-nie-pomniejszy-swiadczenia.html Nie tylko zatrudniany przez gminę asystent będzie zajmował się mniejszą liczbą rodzin niż dotychczas. Podobna zmiana będzie dotyczyć też koordynatora wspierającego opiekunów zastępczych.

]]>