© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2015-10-14T06:00:39+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Jaki jest wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898734,wskaznik-waloryzacji-podstawy-wymiaru-zasilku-chorobowego.html Wskaźnik waloryzacji  jest zbyt niski, dlatego w IV kwartale 2015 roku podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w ogóle nie podlega waloryzacji.

]]>
Rodzic może otrzymać świadczenia na dziecko uczące się poza Polską http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898595,jak-otrzymac-swiadczenia-na-dziecko-uczace-sie-poza-polska.html Podjęcie nauki przez małoletniego za granicą nie może skutkować odmową przyznania pomocy finansowej z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Miejsce zamieszkania dziecka jest bowiem tam, gdzie rodzica.

]]>
Firma sama ustali, kto dostanie odprawę pośmiertną http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898177,firma-sama-ustali-kto-dostanie-odprawe-posmiertna.html Pracodawca nie musi czekać na decyzję ZUS przyznającą członkom rodziny zmarłego prawo do renty rodzinnej. Ponosi jednak odpowiedzialność, gdy dokona wypłaty na rzecz osób, którym prawo do niej nie przysługuje.

]]>
Po półrocznym areszcie nie ma chorobowego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898404,po-polrocznym-areszcie-nie-ma-chorobowego.html Tymczasowo osadzony pracownik samorządowy traci zatrudnienie po trzech miesiącach i nie może otrzymać zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy, która nastąpiła po zwolnieniu z aresztu trwającego ponad sześć miesięcy.

]]>
NIK o ośrodkach pomocy społecznej: Placówki nie mają pełnej wiedzy o potrzebujących. Przeważają rutynowe działania http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898228,nik-o-osrodkach-pomocy-spolecznej-placowki-nie-maja-pelnej-wiedzy-o-potrzebujacych-przewazaja-rutynowe-dzialania.html Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 12 ośrodków pomocy społecznej – po trzy w woj. łódzkim, opolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.

]]>
Odzież i obuwie robocze w jednostkach budżetowych ujmuje się na koncie 405 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/897644,odziez-i-obuwie-robocze-w-jednostkach-budzetowych-ujmuje-sie-na-koncie-405.html Pracodawca ma obowiązek wyposażenia zatrudnionych w środki ochrony indywidualnej. Dlatego te koszty można zakwalifikować do innych świadczeń pracowniczych na koncie „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.

]]>
Nieodpłatne świadczenie musi dotyczyć konkretnego pracownika http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/897640,nieodplatne-swiadczenie-musi-dotyczyc-konkretnego-pracownika.html Spółka dokonuje zakupu jabłek od okolicznych producentów z przeznaczeniem na poczęstunek dla pracowników. Korzystają z niego również odwiedzający firmę kontrahenci. Czy dla pracowników wartość skonsumowanych owoców stanowi przychód jako nieodpłatne świadczenie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jak to zdarzenie ująć w księgach rachunkowych?

]]>
Senat za wyższymi zasiłkami dla przedsiębiorczych matek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897226,senat-za-wyzszymi-zasilkami-dla-przedsiebiorczych-matek.html Za opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy senatorowie - 81 osób. Senat nie wprowadził poprawek do ustawy przyjętej w Sejmie.

]]>
Zaświadczenie o braku zaległości w ZUS nie gwarantuje czystego konta http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896838,zaswiadczenie-o-braku-zaleglosci-w-zus-nie-gwarantuje-czystego-konta.html Najpierw przedsiębiorca dowiaduje się, że uiścił wszystkie składki, a chwilę później – że zadłużenie jednak istnieje. Choć ZUS sam sobie zaprzecza, to ma do tego prawo.

]]>
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897106,wyzsze-kryteria-dochodowe-w-pomocy-spolecznej.html 634 zł miesięcznie będzie wynosił od jutra próg dochodowy pozwalający na korzystanie ze świadczeń osobom samotnym. W przypadku rodzin będzie to 514 zł w przeliczeniu na jednego jej członka.

]]>
Rolnik ze świadczeniem za opiekę zostanie w KRUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897057,rolnik-ze-swiadczeniem-za-opieke-zostanie-w-krus.html Osoba, która otrzyma decyzję o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub świadczenia pielęgnacyjnego, będzie miała 30 dni od jej wydania na złożenie wniosku, czy chce mieć odprowadzane składki do KRUS.

]]>
Od jutra łatwiejszy dostęp do świadczeń z pomocy społecznej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896964,od-jutra-latwiejszy-dostep-do-swiadczen-z-pomocy-spolecznej.html Od jutra łatwiejszy dostęp do świadczeń z pomocy społecznej. Wzrośnie też wysokość zasiłków. I tak dochód uprawniający do społecznej pomocy dla osoby samotnej wzrośnie o 92 złote i wyniesie 634 złote. Dla osoby w rodzinie zaś wzrośnie o 58 złotych i wyniesie 514 złotych. Oznacza to, że dostęp do świadczeń uzyska więcej osób potrzebujących.

]]>
Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią, kto może otrzymać? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896219,zasilek-pielegnacyjny-swiadczenie-pielegnacyjne-i-dodatek-pielegnacyjny-czym-sie-roznia-kto-moze-otrzymac.html Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny to świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Główna różnica polega na ich wysokości oraz kręgu osób uprawnionych. Z kolei dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie przepisów prawa regulujących zasady przyznawania świadczeń emerytalnych i rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

]]>
Zwolnienia w PIT z ZFŚS na opiekę przedszkolną: W nowym roku nowe zasady http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/896264,zwolnienia-w-pit-z-zfss-na-opieke-przedszkolna-w-nowym-roku-nowe-zasady.html Ze zwolnienia w PIT będą korzystać także otrzymane z ZFŚS świadczenia na zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej. Nie ma tu limitu kwotowego

]]>
Rodzice wieloraczków na wychowawczym bez wyższych świadczeń http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896237,rodzice-wieloraczkow-na-wychowawczym-bez-wyzszych-swiadczen.html Zastrzeżenia sejmowych prawników spowodowały, że zmiany w przepisach regulujących zasady wypłacania dodatku do zasiłku na urlopie wychowawczym nie zostały przyjęte na ostatnim posiedzeniu Sejmu. To przekreśla jego szanse na uchwalenie w tej kadencji.

]]>
6 krajów, w których ludzie żyją najdłużej http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/896059,duze-zdjecie,1,6-krajow-w-ktorych-ludzie-zyja-najdluzej.html Najstarszy żyjący człowiek na świecie - japończyk Sakari Momoi niedawno obchodził swoje 112 urodziny. Co ciekawe, w samej Japonii żyje ponad 58 tys. osób, których wiek przekroczył "setkę". Dowiedz się, w których krajach żyje największy odsetek osób powyżej 80 roku życia.

]]>
Sejm przyjął ustawę ws. zasiłków dla przedsiębiorczych matek. Dostaną wyższe świadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896042,sejm-przyjal-ustawe-ws-zasilkow-dla-przedsiebiorczych-matek-dostana-wyzsze-swiadczenia.html Ustawa powstała w oparciu o dwa projekty poselskie: jeden z nich - nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - przedstawiła Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO), drugi - o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa - Wanda Nowicka (niezrz.). Komisja polityki społecznej i rodziny rozpatrywała je jednak łącznie i przedstawiła jedno sprawozdanie. Jako wiodący wybrano projekt Mrzygłockiej.

]]>
400 zł dodatku za każde dziecko dla rodziców wieloraczków na wychowawczym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895664,400-zl-dodatku-za-kazde-dziecko-dla-rodzicow-wieloraczkow-na-wychowawczym.html Osoby, które zajmują się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu, będą otrzymywać na każde z nich 400 zł dodatku do zasiłku.

]]>
Tysiąc złotych po urodzeniu dziecka nie dla każdego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895426,swiadczenia-rodzicielskie-tysiac-zlotych-po-urodzeniu-dziecka-ograniczenia.html Ojciec dziecka tylko w kilku przypadkach będzie uprawniony do nowej formy wsparcia. Nie będzie to możliwe, gdy matka nie wykorzysta całego urlopu na opiekę i wróci do pracy.

]]>
Świadczeń o indywidualnym charakterze można odmówić http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895443,swiadczen-o-indywidualnym-charakterze-mozna-odmowic.html Słowacja może nie przyznawać zasiłku opiekuńczego i pielęgnacyjnego osobom, które nie mieszkają już na jej terenie, ponieważ te formy wsparcia nie spełniają unijnych przesłanek do uznania ich za świadczenia zabezpieczenia społecznego.

]]>