© 2018 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2018-04-25T04:47:55+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Premier: Chcemy rentę socjalną podnieść do poziomu renty minimalnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1119237,renta-socjalna-podniesiona-do-poziomu-renty-minimalnej.html Chcemy rentę socjalną podnieść do poziomu renty minimalnej; to jest koszt ok. 600 mln zł - powiedział w niedzielę w Łukowie premier Mateusz Morawiecki. "Osoby niepełnosprawne muszą mieć jak najszersze wsparcie i rząd PiS będzie do tego dążyć" - mówił.

]]>
Jak rozliczyć nieodpłatne świadczenie, które załodze przekaże kontrahent http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1117727,pit-rozliczenie-nieodplatnego-swiadczenia.html Wybrani pracownicy oraz współpracownicy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia) firmy X 16 kwietnia 2018 r. od jej kontrahenta, spółki Y, otrzymali nieodpłatnie słuchawki do smartfona o wartości rynkowej brutto 250 zł. Otrzymanie tych świadczeń nie wiązało się z organizowaniem przez kontrahenta firmy X konkursu adresowanego do pracowników i współpracowników (samozatrudnionych) firmy X. Nagrody otrzymały osoby odpowiedzialne w firmie X za zakupy towarów, m.in. od spółki Y. Pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X mieszkają na stałe w Polsce i są polskimi obywatelami. Część samozatrudnionych jest opodatkowana PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a pozostali podatkiem liniowym. Osoby otrzymujące te świadczenia nie są związane ani umową o pracę, ani żadną umową cywilnoprawną ze spółką Y. Świadczenia te otrzymały od spółki Y bezpośrednio te osoby, a nie firma X, żeby je następnie nieodpłatnie przykazać pracownikom i współpracownikom. Czy i jak powinni rozliczyć na gruncie podatków otrzymane świadczenia pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X? 

]]>
Ekspert: 300 zł wyprawki dla dziecka przyda się wielu rodzinom http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1117529,300-zl-wyprawki-dla-dziecka-przyda-sie-wielu-rodzinom.html 300 zł wyprawki dla dziecka przyda się wielu rodzinom, bo każde wsparcie jest dobre i pożądane. Należy jednak pamiętać o innych rozwiązaniach systemowych jak dostępność do żłobków czy przedszkoli - powiedział w rozmowie z PAP ekspert Konfederacji Lewiatan Jakub Gontarek.

]]>
Kolejne propozycje PiS: 300 zł na wyprawkę szkolną i premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1117521,300-zl-na-wyprawke-szkolna-i-premia-za-szybkie-urodzenie-drugiego-dziecka.html 300 zł wyprawki dla dziecka przed każdym rokiem szkolnym, premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka, 23 mld zł na program "Dostępność plus" - to niektóre rozwiązania w kwestii polityki społecznej zaproponowane podczas sobotniej Konwencji PiS oraz Zjednoczonej Prawicy.

]]>
Czy od dodatkowego świadczenia dla menedżera trzeba pobrać zaliczkę? http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1115994,swiadczenia-dodatkowe-dla-menedzera-zaliczka.html Spółka zawarła kontrakt menedżerski dotyczący pełnienia funkcji prezesa zarządu. Zgodnie z jego zapisami oprócz wynagrodzenia spółka zobowiązała się udostępnić menedżerowi pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, telefon komórkowy, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem przez cały okres obowiązywania ww. umowy z wyłączeniem korzystania z nich dla celów prywatnych. Spółka pokryła menedżerowi koszty profilaktycznych badań lekarskich, uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także zakupu paliwa do prywatnego samochodu oraz koszty ubezpieczenia OC w zakresie pełnienia funkcji w zarządzie. Czy te dodatkowe świadczenia będą generować przychód po stronie menedżera?

]]>
Pracujesz w Wielkiej Brytanii? Zapomnij o świadczeniu wychowawczym z Polski http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1116495,praca-w-wielkiej-brytanii-a-swiadczenie-wychowawcze-z-polski.html Jeśli wnioskodawca mieszka z dziećmi poza granicami Polski i podlega przy tym ustawodawstwu państwa członkowskiego UE, to polskie prawo do świadczenia wychowawczego mu nie przysługuje – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

]]>
Represjonowani dostaną pomoc finansową http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1116574,byli-wojskowi-z-wiekszym-wsparciem-od-panstwa.html Ponad 80 tys. inwalidów wojennych, kombatantów oraz osób deportowanych do przymusowej pracy będzie mogło korzystać w większego wsparcia państwa. Na wzrost dochodów, łatwiejszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej oraz możliwość otrzymania dodatkowej pomocy pieniężnej będzie mogło liczyć także 17 tys. żołnierzy z powodów politycznych przymusowo zatrudnianych w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

]]>
Matki wracające z Niemiec do Polski mogą zostać bez zasiłku macierzyńskiego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1115160,wyplata-zasilku-macierzynskiego-gdy-matka-pracowala-w-roznych-krajach.html Należny zasiłek macierzyński w Polsce czy Elterngeld w Niemczech? To pytanie wielu kobiet, które przed porodem pracowały za Odrą. Czasem odpowiedzi nie znają nawet powołane do tego instytucje obu krajów

]]>
Poszkodowani w katastrofie w Poznaniu dostaną rządową pomoc http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1115303,poszkodowani-w-katastrofie-w-poznaniu-dostana-rzadowa-pomoc.html Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu środków na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zawalenia kamienicy na poznańskim Dębcu - podał w środę poznański urząd wojewódzki. Łączna kwota rządowej pomocy wyniesie 438 tys. zł.

]]>
Od czerwca będzie podwyżka świadczeń dla rodzin zastępczych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1114839,podwyzka-swiadczen-dla-rodzin-zastepczych.html Zawodowi opiekunowie zastępczy otrzymają o 52 zł wyższe świadczenie na dziecko. Zwaloryzowane będzie też wsparcie dla osób, które opuściły już pieczę zastępczą.

]]>
Wolny słuchacz też otrzyma prawo do renty rodzinnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1114004,prawo-do-renty-rodzinnej-dla-wolnego-sluchacza.html To jedna z form kształcenia uznawana za naukę w szkole w rozumieniu ustawy emerytalnej. Co prawda, przepisy tego nie precyzują, ale ZUS interpretuje je dość szeroko.

]]>
Homepay na liście ostrzeżeń KNF. Co z przelewami? http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1114395,homepay-na-liscie-ostrzezen-knf.html MRPiPS: Do piątku można składać wnioski w ramach programu "Opieka 75 plus" http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1114394,mrpips-wnioski-w-ramach-programu-opieka-75-plus.html RPD pyta NFZ czy szpitale wydłużają hospitalizacje dzieci, by dostać lepsze stawki http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1112947,rpd-pyta-nfz-czy-szpitale-wydluzaja-hospitalizacje-dzieci-by-dostac-lepsze-stawki.html Sejm znowelizował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1112928,sejm-znowelizowal-ustawe-o-publicznym-transporcie-zbiorowym.html Rafalska: Z programu "500 plus" korzysta 3,6 mln dzieci http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1112767,500-plus-dostaje-3-6-mln-dzieci.html Z programu "Rodzina 500 plus" korzysta obecnie 2 mln 400 tys. rodzin, ponad 3 mln 600 tys. dzieci - podała w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają rodziny z dwójką dzieci.

]]>
Hiszpania: Gospodarka rośnie, ale świadczenia stoją w miejscu http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1112665,mariano-rajoy-i-problem-z-wyplata-swiadczen-w-hiszpanii.html HISZPANIA | Gospodarka rośnie, ale świadczenia stoją w miejscu. A to w dużej mierze seniorzy zapewnili premierowi ostatnie zwycięstwo wyborcze

]]>
Rzecznik pacjentów: Liczba pielęgniarek maleje. To ma wpływ na poziom świadczeń http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1110768,rzecznik-pacjentow-liczba-pielegniarek-maleje.html Liczba personelu pielęgniarskiego spada, co negatywnie wpływa na poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych i może rzutować na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów – ocenił Rzecznik Praw Pacjentów w opublikowanym we wtorek piśmie do Ministra Zdrowia.

]]>
500+: Nowe zasady współpracy przy koordynacji świadczeń http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1110559,zasady-wspolpracy-przy-koordynacji-swiadczen.html Zanim gmina przekaże do wojewody wniosek o 500 zł na dziecko, z którego wynika, że członek rodziny przebywa za granicą, powinna najpierw zgromadzić i dołączyć do niego komplet dokumentów. W szczególności tych, które dotyczą jego aktywności zawodowej.

]]>
Wniosek o odsetki najpierw musi rozpatrzyć ZUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1107978,zus-a-wniosek-o-odsetki.html Uległem wypadkowi przy pracy i ZUS przyznał mi jednorazowe odszkodowanie. Moim zdaniem jest o wiele za niskie, bo lekarz orzecznik ustalił zbyt niski uszczerbek na zdrowiu. Zamierzam więc złożyć odwołanie od decyzji ZUS w tej sprawie. Oprócz zwiększenia odszkodowania chcę w odwołaniu do sądu wnosić o odsetki od różnicy. Czy mogę zgłosić taki dodatkowy wniosek? Jakie są szanse na uwzględnienie odwołania?

]]>