© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2015-07-02T07:18:52+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Składka chorobowa przed TK? Nowa inicjatywa ze strony Ryszarda Petru http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/880442,skladka-chorobowa-przed-tk-ryszard-petru.html Lider Nowoczesnej PL Ryszard Petru chce skierowania ustawy o świadczeniach pieniężnych do Trybunału Konstytucyjnego. Dziś złożył w tej sprawie petycję do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

]]>
Świadczenie dla osób bez macierzyńskiego: Gminy wypłacą 1 tys. zł miesięcznie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/879652,swiadczenie-dla-osob-bez-macierzynskiego-gminy-wyplaca-1-tys-zl-miesiecznie.html Gminy będą wypłacać pomoc finansową rodzicom, którym urodziło się dziecko, a nie są zatrudnieni na etacie. Otrzymają oni 1 tys. zł miesięcznie.

]]>
Sejm przyjął ustawę: 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/879469,sejm-1-tys-zl-miesiecznie-dla-rodzicow-bez-prawa-do-zasilku-macierzynskiego.html Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw został przygotowany w resorcie pracy i polityki społecznej. Realizuje on zapowiedź z expose premier Ewy Kopacz. Za przyjęciem ustawy głosowało jednogłośnie wszystkich 419 posłów.

]]>
1000 zł świadczenia rodzicielskiego: Sejm za projektem http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/879017,sejm-kluby-za-projektem-dot-swiadczen-rodzicielskich.html Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw został przygotowany w resorcie pracy i polityki społecznej. Realizuje on zapowiedź z expose premier Ewy Kopacz.

]]>
Rząd przyjął zmiany w alimentach, emeryturach i świadczeniach rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878973,rzad-przyjal-zmiany-w-alimentach-emeryturach-i-swiadczeniach-rodzinnych.html Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

]]>
Samorządy powinny mieć prawo do decydowania o wynagrodzeniach http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/878831,samorzady-powinny-miec-prawo-do-decydowania-o-wynagrodzeniach.html Zarobki powinny stanowić piramidę, liczoną w dół od pensji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ale o konkretnych kwotach musi decydować dana wspólnota. - mówi w wywiadzie dl DGP Agata Dąmbska z Forum Od-nowa

]]>
Emerytury i zasiłki: Kto może liczyć na podwyżki w 2015 http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/877663,duze-zdjecie,1,emerytury-i-zasilki-kto-z-podwyzka-w-2015-roku.html Rząd, chcąc zdobyć sobie przychylność wyborców, proponuje podwyżkę niektórych świadczeń. Inne grupy wyższe wypłaty mają już zagwarantowane ustawowo, między innymi dzięki waloryzacji. Zobacz, kto w tym roku może liczyć na większe wypłaty.

]]>
Rodzina będzie mogła dostać dodatkowe świadczenia z gminy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878281,rodzina-bedzie-mogla-dostac-dodatkowe-swiadczenia-z-gminy.html Samorządy będą mogły wprowadzać takie formy pomocy finansowej dla osób wychowujących dzieci, które nie są przewidziane w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

]]>
Jak zoptymalizować wydatki na fundusz świadczeń socjalnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878011,jak-zoptymalizowac-wydatki-na-fundusz-swiadczen-socjalnych.html Zarząd spółki Serwis i Obsługa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po dokonaniu analizy wydatków ponoszonych na zatrudnienie pracowników wyłonił wiele świadczeń, których dalsze utrzymywanie nie niosło, w ocenie zarządu, wymiernych korzyści w postaci wzrostu ich wydajności. Jednym z podstawowych wydatków był odpis podstawowy corocznie odprowadzany na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utworzony dla pracowników i członków ich rodzin. Serwis i Obsługa sp. z o.o. zatrudnia blisko 2000 osób. 

]]>
Przekraczasz kryterium dochodowe i tak dostaniesz świadczenie: Jak działa system złotówka za złotówkę? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/877228,przekraczasz-kryterium-dochodowe-i-tak-dostaniesz-swiadczenie-jak-dziala-system-zlotowka-za-zlotowke.html Mimo przekroczenia kryterium dochodowego, osoby wychowujące dzieci będą miały przyznane na nie świadczenia. Ich kwota będzie jednak obniżona. Nowy sposób ustalania wysokości zasiłków przewiduje przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

]]>
Senat poparł nowelę ustawy o świadczeniach rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/877067,senat-poparl-nowele-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych.html Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizujący jedną z zapowiedzi z expose premier Ewy Kopacz, przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

]]>
Zasiłek pielęgnacyjny: Małżonek nie może otrzymać świadczenia za zmarłą żonę http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/876524,zasilek-pielegnacyjny-malzonek-nie-moze-otrzymac-swiadczenia-za-zmarla-zone.html Mąż nie może domagać się przyznania zasiłku pielęgnacyjnego za zmarłą żonę po jej śmierci. Jest to bowiem świadczenie rodzinne o charakterze osobistym - wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

]]>
Dentysta uszczelni zęby ośmiolatkowi http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/875875,dentysta-uszczelni-zeby-osmiolatkowi.html Ministerstwo Zdrowia podnosi granice wieku dla jednego ze świadczeń stomatologicznych wykonywanych u dzieci w ramach NFZ. Chodzi o profilaktyczne zabezpieczenie zębów lakiem, czyli ich uszczelnianie. Dotychczas ta procedura była gwarantowana do ukończenia 7. roku życia.

]]>
Zasiłek dla bezrobotnych w 2015 roku bez waloryzacji. Zobacz wysokość świadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/875792,zasilek-dla-bezrobotnych-2015-ile-wynosi-waloryzacja.html Od 1 czerwca zasiłki dla bezrobotnych powinny ulec waloryzacji - w 2015 roku podwyżki świadczenia jednak nie będzie.

]]>
Rodzice chcą od gmin zaległych dodatków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/874136,swiadczenia-rodzinne-dla-wieloraczkow-rodzice-chca-od-gmin-zaleglych-dodatkow.html Opiekunowie wieloraczków, którzy otrzymywali świadczenie tylko na jedno dziecko, zgłaszają się o wypłatę wyrównania na pozostałych potomków. Urzędnicy nie widzą do tego podstaw.

]]>
Więcej rodzin otrzyma świadczenia: Od listopada wzrosną kwoty zasiłków i dodatków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871854,wiecej-rodzin-otrzyma-swiadczenia-od-listopada-wzrosna-kwoty-zasilkow-i-dodatkow.html Od 1 listopada wzrosną kwoty zasiłków i niektórych dodatków. Skorzysta z nich szersze grono opiekunów, bo wyższe będzie kryterium dochodowe.

]]>
Nie będzie utraty zasiłku na dzieci mimo wyższego dochodu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871893,nie-bedzie-utraty-zasilku-na-dzieci-mimo-wyzszego-dochodu.html Niewielkie przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie od 2016 r. pozbawiać świadczeń rodzinnych. Gminy będą je jednak wypłacać w niższej kwocie.

]]>
Rolnik ze świadczeniem za opiekę dalej poza KRUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871855,rolnik-ze-swiadczeniem-za-opieke-dalej-poza-krus.html Część senatorów wycofała swoje podpisy z projektu wprowadzającego ułatwienia dla osób, które ze względu na zajmowanie się niepełnosprawnym krewnym nie prowadzą gospodarstw rolnych lub w nich nie pracują. W konsekwencji nie można nad nim rozpocząć prac.

]]>
MPiPS chce podwyższenia progów dochodowych i świadczeń rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871692,mpips-chce-podwyzszenia-progow-dochodowych-i-swiadczen-rodzinnych.html Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co trzy lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja odbyła się 1 listopada 2012 r. Weryfikacja nie musi oznaczać podniesienia wysokości progów i świadczeń. Tym razem jednak resort proponuje ich zwiększenie.

]]>
Nowe świadczenie po urodzeniu dziecka: Gminy wypłacą 1 tys. zł osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871436,swiadczenie-po-urodzeniu-dziecka-gminy-wyplaca-1-tys-zl-osobom-bez-prawa-do-zasilku-macierzynskiego.html Gminy będą wypłacać pomoc finansową dla rodziców, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie ma wynosić 1 tys. zł miesięczne i będzie przysługiwać przez rok.

]]>