© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2015-05-25T03:14:21+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Więcej rodzin otrzyma świadczenia: Od listopada wzrosną kwoty zasiłków i dodatków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871854,wiecej-rodzin-otrzyma-swiadczenia-od-listopada-wzrosna-kwoty-zasilkow-i-dodatkow.html Od 1 listopada wzrosną kwoty zasiłków i niektórych dodatków. Skorzysta z nich szersze grono opiekunów, bo wyższe będzie kryterium dochodowe.

]]>
Nie będzie utraty zasiłku na dzieci mimo wyższego dochodu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871893,nie-bedzie-utraty-zasilku-na-dzieci-mimo-wyzszego-dochodu.html Niewielkie przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie od 2016 r. pozbawiać świadczeń rodzinnych. Gminy będą je jednak wypłacać w niższej kwocie.

]]>
Rolnik ze świadczeniem za opiekę dalej poza KRUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871855,rolnik-ze-swiadczeniem-za-opieke-dalej-poza-krus.html Część senatorów wycofała swoje podpisy z projektu wprowadzającego ułatwienia dla osób, które ze względu na zajmowanie się niepełnosprawnym krewnym nie prowadzą gospodarstw rolnych lub w nich nie pracują. W konsekwencji nie można nad nim rozpocząć prac.

]]>
MPiPS chce podwyższenia progów dochodowych i świadczeń rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871692,mpips-chce-podwyzszenia-progow-dochodowych-i-swiadczen-rodzinnych.html Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co trzy lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Ostatnia weryfikacja odbyła się 1 listopada 2012 r. Weryfikacja nie musi oznaczać podniesienia wysokości progów i świadczeń. Tym razem jednak resort proponuje ich zwiększenie.

]]>
Nowe świadczenie po urodzeniu dziecka: Gminy wypłacą 1 tys. zł osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871436,swiadczenie-po-urodzeniu-dziecka-gminy-wyplaca-1-tys-zl-osobom-bez-prawa-do-zasilku-macierzynskiego.html Gminy będą wypłacać pomoc finansową dla rodziców, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie ma wynosić 1 tys. zł miesięczne i będzie przysługiwać przez rok.

]]>
Niemieckie świadczenia dla byłych pracowników getta. Od czerwca ZUS przyjmuje wnioski http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/870865,niemieckie-swiadczenia-dla-bylych-pracownikow-getta-od-czerwca-zus-przyjmuje-wnioski.html Od 1 czerwca br. ZUS będzie przyjmować wnioski o wypłaty niemieckich szczególnych świadczeń od osób mieszkających w Polsce, które w czasie II wojny światowej pracowały w gettach.

]]>
Opóźnione zmiany w świadczeniach za opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/869741,zmiany-w-swiadczeniach-za-opieke-nad-niepelnosprawnymi-czlonkami-rodziny.html Zajmujący się niepełnosprawnymi członkami rodziny nie chcą kryterium dochodowego. Sprzeciwiają się też zróżnicowaniu wysokości pomocy.

]]>
Informacje o świadczeniach rodzinnych dostępne przez internet. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/869342,informacje-o-swiadczeniach-rodzinnych-dostepne-przez-internet-rada-ministrow-przyjela-projekty-ustaw.html Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

]]>
Rozmowy biznesowe można prowadzić nawet w jacuzzi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/868693,rozmowy-biznesowe-mozna-prowadzic-nawet-w-jacuzzi.html To kontrahenci wybierają dogodne miejsce do negocjacji, jeśli ich zdaniem jest to hotelowy basen to wypadek, który zdarzy się w ich trakcie będzie wypadkiem przy pracy – orzekł Sąd Rejonowy w Olsztynie.

]]>
Nie będzie podwyżki dla bezrobotnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/868172,nie-bedzie-podwyzki-dla-bezrobotnych.html Resort pracy nie widzi możliwości podniesienia zasiłku dla osób bez pracy do wysokości minimum socjalnego.

]]>
Większy dodatek do zasiłku rodzinnego? Tylko na niby http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/867434,dodatek-do-zasilku-rodzinnego-dla-rodzicow-na-urlopie-wychowawczym.html Poselska nowelizacja tylko pozornie polepszy sytuację finansową rodziców na urlopach wychowawczych. Przewiduje dla nich niższą pomoc, niż wynikałoby to z uchwały NSA.

]]>
Dodatek pielęgnacyjny a choroba psychiczna http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/867042,dodatek-pielegnacyjny-a-choroba-psychiczna.html Świadczenie przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania oraz pracy. Fakt, że stan chorego poprawił się podczas pobytu w domu pomocy nie może być podstawą do odebrania wsparcia.

]]>
Emerytalna, pośmiertna i pracownicza: Zobacz, kiedy przysługuje odprawa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866682,emerytalna-posmiertna-i-pracownicza-kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html Przepisy prawa pracy przewidują odprawę w przypadku przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, jednorazowe świadczenie otrzyma też rodzina zatrudnionego po jego śmierci. Ponadto dodatkowe pieniądze dostaną pracownicy, którzy zostaną zwolnieni z przyczyn leżących wyłącznie po stronie prawodawcy.

]]>
Rząd zajął stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866715,rzad-zajal-stanowisko-wobec-projektu-ustawy-o-zmianie-kodeksu-rodzinnego.html Rada Ministrów zajęła stanowiska wobec: senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104).

]]>
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych: Posłowie zajmą się projektem "złotówka za złotówkę" http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866643,nowelizacja-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-poslowie-zajma-sie-projektem-zlotowka-za-zlotowke.html Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych - przygotowany w MPiPS - będzie miał pierwsze czytanie na zaplanowanym na środę posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

]]>
Nie każdy były opiekun uzyska zasiłek dla bezrobotnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/866301,nie-kazdy-byly-opiekun-uzyska-zasilek-dla-bezrobotnych.html Osoby pobierające jedno z trzech świadczeń opiekuńczych po zaprzestaniu zajmowania się niepełnosprawnym krewnym będą mogły uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Nie nastąpi to jednak w każdej sytuacji.

]]>
Kto nie jest aktywny w postępowaniu odwoławczym, może przegrać proces http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862972,kto_nie_jest_aktywny_w_postepowaniu_odwolawczym_moze_przegrac_proces.html W sporach o świadczenia to odwołujący się musi wykazać, że spełnia warunki do ich otrzymania. Na aktywność sądu można liczyć tylko w niektórych przypadkach

]]>
Mniej danych by dostać zasiłek. MPiPS ogranicza wymogi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862483,mpips-ogranicza-zakres-danych-ktore-beda-zbierane-przy-wnioskowaniu-o-zasilki.html Resort pracy i polityki społecznej wprowadził zmiany do projektu ustawy, która umożliwić ma składanie wniosków o świadczenia socjalne przez internet. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje on również m.in. zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, w Prawie o ruchu drogowym.

]]>
Czy udzielenie nieoprocentowanej pożyczki jest opodatkowanym świadczeniem http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/862375,czy_udzielenie_nieoprocentowanej_pozyczki_jest_opodatkowanym_swiadczeniem.html W kapitale zakładowym polskiej spółki z o.o. 65 proc. udziałów posiada czeska spółka z o.o., a 35 proc. polska osoba fizyczna. Polska spółka chce udzielić nieoprocentowanej pożyczki swojemu większościowemu udziałowcowi (spółce z Czech). Pożyczka zostanie udzielona z własnych środków spółki w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku bankowego w złotych na rok. Czy konieczne będzie opodatkowanie z tytułu udzielonej pożyczki nieodpłatnego świadczenia po stronie polskiej spółki?

]]>
Jakie specjalne uprawnienia przysługują wielodzietnym rodzinom http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862062,jakie-specjalne-uprawnienia-przysluguja-wielodzietnym-rodzinom.html Osoby wychowujące minimum troje dzieci mogą korzystać nie tylko z ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Przysługują im też dodatkowe świadczenia i ulgi przyznawane przez gminy, w których mieszkają.

]]>