© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "świadczenia" 2014-09-22T10:11:55+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/swiadczenia Czym różni się urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822693,urlop-a-zasilek-macierzynski-komu-przysluguje-ile-wynosi-i-trwa.html Rodzice mylą często urlop macierzyński, który jest przerwą w pracy związaną z urodzeniem dziecka z zasiłkiem, stanowiącym świadczenie pieniężne. Tymczasem przysługują one różnym grupom osób - o pieniądze z ZUS mogą starać się bowiem nie tylko zatrudnieni na umowę o pracę.

]]>
Świadczenia, które można otrzymać po urodzeniu dziecka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822635,swiadczenia-po-urodzeniu-dziecka.html Rodzice mogą się ubiegać o becikowe oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego. Obydwie formy pomocy są uzależnione od wysokości dochodów i wynoszą po tysiąc złotych.

]]>
Jaki dochód uprawnia do świadczeń na dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822333,swiadczenia-na-dzieci-jaki-dochod-do-zasilku.html W nadchodzącym okresie zasiłkowym będzie obowiązywać wyższy próg dochodów, który pozwala na otrzymywanie pomocy. Wyniesie on 574 zł na członka rodziny lub 664 zł, gdy rodzice mają niepełnosprawne dziecko.

]]>
Jak dostać świadczenia na dziecko http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/822091,zasilki-na-dziecko-jak-dostac-swiadczenia.html Zasiłek na potomka w zależności od jego wieku wynosi 77 zł, 106 zł lub 115 zł. Przysługują też do niego różne dodatki, których uzyskanie wymaga spełnienia szczególnych warunków.

]]>
Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820664,jednorazowe-odszkodowanie-z-zus.html Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, lub jej bliscy, jeśli ubezpieczony zmarł, ma prawo do świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. W zależności od tego kto je otrzymuje, w różny sposób oblicza się jego wysokość.

]]>
Jakie odszkodowanie dla funkcjonariuszy MSW oraz ABW, AW i CBA w razie wypadku lub choroby http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820226,odszkodowanie-dla-sluzb-mundurowych-sprawdz-jak-je-uzyskac.html 1/5 wynagrodzenia jako jednorazowe odszkodowanie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie w takiej formie przysługuje funkcjonariuszom MSW, ABW, AW i CBA.

]]>
Pensja ojca bez wpływu na becikowe http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/819608,pensja-ojca-bez-wplywu-na-becikowe.html Wliczanie do dochodu rodziny zarobków rodzica, z których osoba wychowująca dziecko nie korzysta, jest sprzeczne z intencją przyznania jednorazowej zapomogi.

]]>
Wypadek przy pracy także podczas przerwy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/819403,wypadek-przy-pracy-takze-podczas-przerwy.html Świadczenie wypadkowe przysługuje osobom, które uległy urazowi w trakcie wykonywania tzw. czynności pracowniczych. Ich definicja na potrzeby ochrony ubezpieczeniowej jest jednak bardzo szeroka.

]]>
Do 2016 roku część rolników nie musi płacić składki zdrowotnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/817971,skladka-zdrowotna-rolnikow-do-2016-roku-czesc-nie-musi-placic.html Do końca 2016 r. rolnicy posiadający gospodarstwa poniżej 6 ha nie będą płacić składki zdrowotnej. Koszty ich leczenia pokryje budżet państwa. Natomiast właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 6 ha będą zobowiązani do płacenia składki w wysokości 1 zł za każdy hektar.

]]>
Przyczyna zewnętrzna jako element definicji wypadku przy pracy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/817571,przyczyna-zewnetrzna-jako-element-definicji-wypadku-przy-pracy.html Zgodnie z definicją legalną, aby można było mówić o wypadku przy pracy, wymaga się, aby przyczyną zewnętrzną wywołane było zdarzenie powodujące uraz lub śmierć ubezpieczonego. Musi zaistnieć sieć powiązań pomiędzy zdarzeniem, urazem lub śmiercią i przyczyną zewnętrzną.

]]>
Jak podwyższyć świadczenie emerytalne? ZUS radzi: można sobie dorobić http://www.gazetaprawna.pl/galerie/779278,duze-zdjecie,1,sposoby-zus-na-wyzsza-emeryture.html Odkładane całe życie składki emerytalne często przekładają się na niesatysfakcjonujące świadczenia. Jak podnieść wysokość emerytury podpowiada… sam ZUS. Wśród sposobów na wyższą emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradza emerytom m. in. sprawdzenie wykazu zarobków, korzystanie z dodatków pielęgnacyjnych, a także… dorabianie.

]]>
Reforma pomocy dla najuboższych w dwóch wariantach: Których świadczeń zabraknie? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/815723,reforma-pomocy-dla-najubozszych-w-dwoch-wariantach-ktorych-swiadczen-zabraknie.html Prawie 600 mln zł ma kosztować wprowadzenie zmian w systemie wsparcia dla najuboższych. Jeśli rząd je okroi, to wyda tylko 122 mln zł

]]>
Bezrobotni poczekają na specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/814226,bezrobotni-poczekaja-na-specjalny-zasilek-opiekunczy.html Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie osób, które nie mogły wykazać rezygnacji z pracy, aby otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy. Większość z nich odzyskała już pomoc lub nastąpi to za pięć miesięcy.

]]>
Świadczenie urlopowe lub "wczasy pod gruszą" - pracodawca może dopłacić do urlopu pracownika http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/813206,swiadczenie-urlopowe-lub-wczasy-pod-grusza-pracodawca-moze-doplacic-do-urlopu-pracownika.html Pracodawca sam może wybrać sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników: może wypłacać im świadczenie urlopowe lub tzw. wczasy pod gruszą. 

]]>
Dochód dziecka nie pomniejszy świadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/812645,dochod-dziecka-nie-pomniejszy-swiadczenia.html Nie tylko zatrudniany przez gminę asystent będzie zajmował się mniejszą liczbą rodzin niż dotychczas. Podobna zmiana będzie dotyczyć też koordynatora wspierającego opiekunów zastępczych.

]]>
Okulary od pracodawcy bez podatku http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/811267,okulary-od-pracodawcy-bez-podatku.html Od zwróconych pracownikowi pieniędzy za zakup okularów korekcyjnych czy soczewek kontaktowych pracodawca nie potrąci składek ZUS-owskich oraz nie zapłaci zaliczki na PIT. Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie szkieł zaleconych przez lekarza medycyny pracy po przeprowadzonych badaniach.

]]>
Nie będzie radykalnej obniżki kosztów pracy marynarzy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/811518,nie-bedzie-radykalnej-obnizki-kosztow-pracy-marynarzy.html Rząd nie zgodził się na zwolnienie polskich armatorów z opłacania składek do ZUS za zatrudnionych na ich statkach marynarzy. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planowało obniżenie tej daniny o połowę.

]]>
Minister chce znać wywiady rodzinne chorych dzieci http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/811383,minister-chce-znac-wywiady-rodzinne-chorych-dzieci.html Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych ma umożliwić monitorowanie stanu zdrowia noworodków oraz zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Projekt rozporządzenia w tej sprawie minister zdrowia przekazał właśnie do konsultacji społecznych.

]]>
Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty dużej rodziny http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/811138,jakie-znizki-przysluguja-posiadaczom-karty-duzej-rodziny.html Muzea, ośrodki sportowe i wypoczynkowe oraz uzdrowiska znajdują się na liście instytucji udzielających ulg. Mogą z nich korzystać nie tylko małżonkowie, ale i rodzice rozwiedzeni lub żyjący w związku nieformalnym.

]]>
KRUS: Rolnicy rezygnują z ubiegania się o świadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/811134,krus-rolnicy-rezygnuja-z-ubiegania-sie-o-swiadczenia.html To do osoby zajmującej się niepełnosprawnym członkiem rodziny należy decyzja czy będzie składać wniosek o pomoc. Powinna ona jednak rozważyć, jaki, wpływ będzie to miało na jej dalsze ubezpieczenie w KRUS. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie dotyczące uprawnień rolników, ich małżonków i domowników do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

]]>