© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2016-08-25T15:10:16+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Będzie zasiłek za czas czekania na orzeczenie o niepełnosprawności http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/970134,orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-zasilek-okresowy.html Osoba, która stara się o wsparcie, ale nie dysponuje jeszcze dokumentem wskazującym na stopień niepełnosprawności, będzie dołączać do wniosku potwierdzenie, że o niego wystąpiła. W okresie czekania na jego wydanie będzie jej przysługiwać zasiłek okresowy.

]]>
Centrala nie podzieli ulgi na PFRON między oddziały http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969198,ulgi-na-pfron-obnizki-we-wplatach-na-pfron.html Pracodawcy mają wątpliwości jak należy prawidłowo korzystać z obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdy przedsiębiorstwo ma samodzielne jednostki organizacyjne.

]]>
Będą nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością. Prezydent podpisał nowelę http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/969002,beda-nowe-legitymacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

]]>
RPD: Niepełnosprawne dzieci nierówno traktowane w programie 500 plus http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/968619,rpd-niepelnosprawne-dzieci-nierowno-traktowane-w-programie-500-plus.html Wszystkie rodziny dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim powinny mieć prawo do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko, gdy ich dochód nie przekracza 1200 zł na osobę - uważa Rzecznik Praw Dziecka. Obecnie, gdy takie dziecko ukończy 16 lat, dochód na osobę nie może przekraczać 800 zł.

]]>
Poradnia kadrowa: Jakie warunki musi spełnić zakład pracy chronionej w celu zwolnienia od podatku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/968407,poradnia-kadrowa-jakie-warunki-musi-spelnic-zaklad-pracy-chronionej-w-celu-zwolnienia-od-podatku.html Jako pracodawca mamy status zakładu pracy chronionej. Obecnie korzystamy m.in. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tego tytułu. Czy od 1 lipca 2016 r. nastąpiły jakieś zmiany w zakresie obliczania wskaźnika uprawniającego do zwolnienia z podatków i opłat w przepisach dotyczących niepełnosprawnych?

]]>
Dofinansowanie z PFRON do pensji także na "starych" pracowników http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/965251,dofinansowanie-z-pfron-do-pensji-takze-na-starych-pracownikow.html Pani Marianna została zatrudniona w naszym zakładzie w 2012 r. W ubiegłym roku uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń ma problemy z kręgosłupem. Po złożeniu stosownego wniosku powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w grudniu 2015 r. wydał jej orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R.

]]>
PFRON: Do 20 sierpnia trzeba wypełnić INF-1-u http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/966585,pfron-niepelnosprawni-do-20-sierpnia-trzeba-wypelnic-inf-1-u.html PROBLEM: 1 lipca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886, dalej: nowelizacja) zmieniły się zasady wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Obecnie pojawiają się liczne problemy ze stosowaniem przepisów przejściowych do ulg udzielanych na przełomie czerwca i lipca br., które mogą skutkować błędami w informacjach INF-U oraz INF-1-u. Tę drugą trzeba przedłożyć PFRON do 20 sierpnia, a zatem na rozstrzygnięcie wątpliwości pracodawcy nie mają już wiele czasu.

]]>
Nie ma roszczenia o powrót do terapii zajęciowej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/966868,nie-ma-roszczenia-o-powrot-do-terapii-zajeciowej.html Niepełnosprawny nie ma podstaw do żądania ponownego przyjęcia na warsztaty od ich organizatora, w sytuacji gdy stwierdzono niecelowość jego dalszego uczestnictwa.

]]>
Firmy z niepełnosprawnymi na bakier z przepisami BHP http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/966894,firmy-z-niepelnosprawnymi-przepisy-bhp.html Przedsiębiorcy występują o środki na dostosowanie miejsc pracy, mimo że stan pracowników tego nie wymaga. – To efekt braku konkretnych regulacji – oceniają eksperci.

]]>
Krótszy czas pracy i dodatkowy urlop wypoczynkowy. Jakie są uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/966790,jakie-sa-uprawnienia-pracownicze-osob-niepelnosprawnych.html Prawa wszystkich pracowników reguluje kodeks pracy. Jest to podstawa prawna do określenia czasu i organizacji pracy a także wymiaru urlopu przysługującego pracownikom. Jednak w przypadku osób niepełnosprawnych, pracodawca zobowiązany jest do respektowania przywilejów pracownika wyznaczonych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

]]>
Senat: Od sierpnia 2017 r. nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/965401,senat-od-sierpnia-2017-r-nowe-legitymacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością; Senat nie wprowadził w czwartek poprawek do noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, którą w połowie lipca uchwalił Sejm.

]]>
Zasady dokumentowania szczególnych schorzeń są ostrzejsze http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/965279,zasady-dokumentowania-szczegolnych-schorzen-sa-ostrzejsze.html Jestem pracodawcą, który udziela ulg we wpłatach na PFRON. Zatrudniam 28 pracowników w przeliczeniu na etaty oraz osiągam 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wśród zatrudnionych przeze mnie niepełnosprawnych są zarówno osoby, które legitymują się orzeczeniami powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jak i posiadające orzeczenia równorzędne (np. z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia na stałe o grupie inwalidzkiej). Z kolei osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadają jedno z tzw. schorzeń szczególnych na podstawie orzeczenia (wpisany kod schorzenia np. 02-P) lub wskazania w zaświadczeniu lekarza specjalisty. Czy przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia po 1 lipca 2016 r. mogę nadal uwzględniać pracowników z zaświadczeniami o schorzeniach?

]]>
Kara za błędy przy udzielaniu ulg tylko dla sprzedającego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/965281,kara-za-bledy-przy-udzielaniu-ulg-tylko-dla-sprzedajacego.html Jestem pracodawcą udzielającym ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowiedziałem się, że obowiązują już przepisy, które umożliwiają nałożenie na mnie przez PFRON kary finansowej z powodu nieprawidłowości przy udzielaniu ulg i wystawianiu informacji o ulgach moim kontrahentom. W jakich sytuacjach fundusz będzie mógł nałożyć na mnie nowe sankcje?

]]>
Nie każdy niepełnosprawny z prawem do renty rodzinnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/964910,nie-kazdy-niepelnosprawny-z-prawem-do-renty-rodzinnej.html ZUS słusznie odmówił zainteresowanemu renty rodzinnej po zmarłej matce. Orzeczenie o niepełnosprawności nie oznacza bowiem, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy zawodowej – uznał SN oddając kasację.

]]>
WORD-y nie wykonują wyroku trybunału. Niepełnosprawni wciąż muszą mieć własny samochód http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/964931,word-wyrok-tk-niepelnosprawni-egzamin-na-prawo-jazdy.html Trybunał Konstytucyjny orzekł w czerwcu, że przepisy zmuszające niepełnosprawnych do przyprowadzania na egzamin na prawo jazdy pojazdu dostosowanego do ich potrzeb jest niezgodny z ustawą zasadniczą oraz konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (K37/13).

]]>
RPO: Zapewnić prawa niepełnosprawnych intelektualnie już od zatrzymania przez policję http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/964039,rpo-prawa-niepelnosprawnych-intelektualnie-od-zatrzymania-przez-policje.html Komentarz do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963532,komentarz-do-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych.html Ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886, dalej: nowelizacja) wprowadzono do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej: u.r.o.n.) zmiany w wielu obszarach.

]]>
Świętokrzyskie: W zamku Krzyżtopór powstanie multimedialna wystawa http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/963347,swietokrzyskie_w_zamku_krzyztopor_powstanie_multimedialna_wystawa.html Opiekunowie zabezpieczeni po śmierci niepełnosprawnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963146,opiekunowie-zabezpieczeni-po-smierci-niepelnosprawnego.html Osoby, które tracą wsparcie finansowe w związku ze śmiercią osoby, nad którą sprawowały opiekę, zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

]]>
Rząd: Opiekunowie niepełnosprawnych będą zabezpieczeni po śmierci podopiecznych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963033,opiekunowie-niepelnosprawnych-zabezpieczeni-po-smierci-podopiecznych.html Opiekunowie osób niepełnosprawnych, który po śmierci podopiecznych tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne - zdecydował rząd.

]]>