© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2015-11-30T03:35:42+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Przedsiębiorca nic nie straci, zatrudniając niepełnosprawnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/907664,zatrudnianie-niepelnosprawnych-obowiazki-przedsiebiorcy.html Pani Janina prowadzi niewielką firmę sprzątającą zatrudniającą pięć osób. Szuka kogoś do biura. – Zastanawiam się nad zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby, która od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy. Ciekawi mnie jednak, jakim obowiązkom musiałabym z tego tytułu sprostać i na jakie profity mogłabym liczyć – mówi czytelniczka.

]]>
Dla firm zatrudniających niepełnosprawnych podsumowanie roku do 20 stycznia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/906342,firma-niepelnosprawni-podsumowanie-do-20-stycznia.html Na przełomie lat podmioty zatrudniające osoby z dysfunkcjami muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach sprawozdawczych. W różnym stopniu dotyczą one zakładów z otwartego rynku i pracy chronionej.

]]>
Niepełnosprawni: Uchybienie terminowi nie pozbawia zaświadczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/906315,niepelnosprawni-uchybienie-terminowi-a-zaswiadczenie.html Upoważnienie do wydania rozporządzenia nie przewiduje wskazania w nim daty starania się o dokument potwierdzający uznanie wydatku za pomoc de minimis. Dlatego jej przekroczenie nie może pozbawiać jego uzyskania.

]]>
PFRON dopłaci do utrzymania psa asystującego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/906003,pies-asystujacy-pfron-doplaci.html Samorządy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będą mogły powierzać więcej zadań podmiotom działającym na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.

]]>
Niepełnosprawni: Większa dopłata od dnia dostarczenia orzeczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904884,niepelnosprawni-schorzenia-szczegolne-dzien-dostarczenia-orzeczenia.html Pracodawca nie może wstecznie uwzględniać schorzenia szczególnego swojego pracownika.

]]>
Więcej obowiązków dla firm przy udzielaniu ulg na PFRON. Zmiany w 2016 http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904651,ulgi-na-pfron-obowiazki-pracodawcy-ustawa-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-zmiany-w-2016.html Przedsiębiorstwa będą musiały prowadzić ich ewidencję i przekazywać do funduszu miesięczne informacje o kwotach obniżek. Zakres tych obowiązków ustali minister pracy w rozporządzeniu.

]]>
Topolewska: Wsparcie niepełnosprawnych wyzwaniem dla rządu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904662,topolewska-wsparcie-niepelnosprawnych-wyzwaniem-dla-rzadu.html Przed nową minister pracy i polityki społecznej stoją ważne i ambitne zadania. Wprowadzenie projektu 500 zł na dziecko czy zmiany związane z przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego będą z pewnością zajmować ją w pierwszym okresie urzędowania najbardziej.

]]>
Osoba niepełnosprawna bez prawa do zatrzymywania samochodu na kopercie? Odmowa powinna być decyzją http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/904671,miejsca-parkingowe-dla-niepelnosprawnych-koperty.html Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich (RPO), chce, aby Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozstrzygnął, jaką formę ma mieć akt prawny, na podstawie którego osoba niepełnosprawna nie uzyskuje dokumentu uprawniającego do zatrzymywania samochodu na kopercie.

]]>
Fiskus zweryfikuje prawo niepełnosprawnego do ulgi http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904093,pit-niepelnopsrawni-ulgi-podatkowe-kontrola-fiskusa.html Jestem osobą z dysfunkcją w stopniu znacznym ze względu na słaby wzrok – pisze pani Stanisława. Wyjaśnia, że składając zeznanie podatkowe za poprzedni rok, odliczyła sobie od dochodu ryczałt za przewodnika. Korzysta z takiej pomocy prawie codziennie, bo sama nie jest w stanie wyjść z domu. Przy tym odwdzięcza się na różne sposoby, jakimś prezentem typu kawa itp. bądź pieniędzmi, lub po prostu płaci za benzynę osobie, która ją przewozi.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne: Jest wniosek o objęcie opiekuna ubezpieczeniem w KRUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/904073,swiadczenie-pielegnacyjne-opiekunowie-niepelnosprawnych-krus.html Rolnicy, ich małżonkowie oraz domownicy, którzy po uzyskaniu świadczenia za opiekę nad niepełnosprawnym krewnym chcą zachować dotychczasowe miejsce odprowadzania składek, mogą skorzystać z gotowego wzoru formularza. Jest on udostępniany przez jednostki terenowe KRUS i wiele gmin.

]]>
Niejasne przepisy o przekazywaniu pieniędzy na fundusz rehabilitacji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/903011,przekazywanie-pieniedzy-na-fundusz-rehabilitacji.html Byłe zakłady pracy chronionej mają problem z określeniem, za jaki miesiąc należy liczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. A od tego zależy, ile z zaliczek podatkowych przeznaczą na pomoc dla nich.

]]>
Składki na PFRON ujmuje się na koncie 229 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/902533,skladki-na-pfron-ujmuje-sie-na-koncie-229.html Czy samorządowa jednostka budżetowa jest zobowiązana do opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i w jakich terminach oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Jak ująć naliczenie i wpłatę tych składek w księgach rachunkowych?

]]>
Osoba niezdolna do pracy bez świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/902449,niepelnosprawni-osoba-niezdolna-do-pracy-bez-swiadczenia-pielegnacyjnego.html Niepełnosprawnemu, który ze względów zdrowotnych nie może podjąć pracy, nie przysługuje wsparcie za opiekę nad członkiem rodziny z dysfunkcją zdrowotną.

]]>
Dotacja tylko na pensję opiekuna prawnego. Gminy zwrócą pieniądze? http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/901934,opiekun-prawny-osoba-ubezwlasnowolniona-niepelnosprawny-dotacje.html Wojewodowie żądają zwrotu pieniędzy, którymi gminy pokryły wypłatę wynagrodzenia kuratora osoby tylko częściowo ubezwłasnowolnionej.

]]>
Niepełnosprawni w pracy słabo chronieni http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/901860,ochrona-niepelnosprawnych-w-pracy.html Zły stan techniczny budynków i słabe zabezpieczenie maszyn to najczęściej wykrywane nieprawidłowości w zakładach pracy chronionej. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że niepełnosprawni w takich zakładach mogą być narażeni na liczne niebezpieczeństwa - mówi IAR rzeczniczka PIP Danuta Rutkowska.

]]>
Zakład aktywności zawodowej (ZAZ). Jakie daje korzyści? http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/901332,zaklad-aktywizacji-zawodowej-niepelnosprawni-pfron-ekonomia-spoleczna.html Zwolnienia podatkowe, dotacje, dofinansowania PFRON-u i samorządu mają zachęcać do zatrudniania niepełnosprawnych. Specyficzną formą aktywizowania takich osób są zakłady aktywności zawodowej. ZAZ-y to połączenie misji (rehabilitacji społecznej i zawodowej pracowników niepełnosprawnych) z biznesem (działalnością gospodarczą). W Polsce działa takich zakładów niemal 70.

]]>
Opiekun niepełnosprawnego nie straci ubezpieczenia rolniczego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/900777,opiekun-niepelnosprawnego-nie-straci-ubezpieczenia-rolniczego.html Rolnik, który zajmuje się bliską osobą i pobiera z tego tytułu świadczenie, będzie mógł pozostać w KRUS. Powrócą do niego na swój wniosek osoby wyłączone na podstawie starych przepisów.

]]>
Firmy czekają na decyzję w sprawie ulg na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/900966,ulgi-na-pfron-firmy-czekaja.html Zwolennicy i przeciwnicy nowych przepisów regulujących zasady udzielania upustów w opłatach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) starają się przekonać prezydenta do swoich racji.

]]>
Sześć miast ułatwi podróż niepełnosprawnym http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/899965,niepelnosprawni-podrozowanie-w-miastach.html W całej Polsce tylko czternaście dworców autobusowych zostanie dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.

]]>
Praca chroniona poza standardami bhp http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/899710,niepelnosprawni-praca-chroniona-zlamie-zasady-bhp.html Co piąta firma zatrudniająca niepełnosprawnych łamie przepisy bhp. Kontrole wykazały, że najwięcej nieprawidłowości dotyczy stanu technicznego budynków oraz zabezpieczeń maszyn.

]]>