© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2015-10-10T03:22:04+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Sejm przyjął w piątek informację rządu z realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/898715,sejm-przyjal-w-piatek-informacje-rzadu-z-realizacji-karty-praw-osob-niepelnosprawnych.html Ponad stustronicowy dokument został opracowany na podstawie informacji nadesłanych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych. Zawiera opis działań zrealizowanych, kontynuowanych lub podjętych przez nie w 2014 r. na rzecz osób z dysfunkcjami. Zamieszczonych jest w nim wiele danych statystycznych obrazujących sytuację tej grupy obywateli. Sejm obradował nad nim w czwartek. PiS wniosło o odrzucenie sprawozdania; SLD i ZP zapowiedziały jego poparcie. Mimo to wniosek o odrzucenie sprawozdania w piątek nie uzyskał większości głosów, co oznacza, że Sejm przyjął rządową informację.

]]>
PFRON wyda 3 mld zł na dofinansowania do pensji http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/898380,duze-zdjecie,1,pfron-wyda-3-mld-zl-na-dofinansowania-do-pensji.html W 2016 roku budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniesie 4,84 mld zł. Największa pula pieniędzy trafi na dopłaty do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami. 

]]>
TK: Wadliwy termin przyznawania zasiłku stałego niepełnosprawnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/898138,tk-wadliwy-termin-przyznawania-zasilku-stalego-niepelnosprawnym.html Osoba całkowicie niezdolna do pracy i z orzeczeniem o znacznej dysfunkcji zdrowotnej, która jest pozbawiona środków do życia, powinna mieć prawo do zasiłku stałego wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyła dokumenty o jego przyznanie.

]]>
Nowe druki do refundacji składek ZUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897861,nowe-druki-do-refundacji-skladek-zus.html Termin do opłacenia należności na ZUS i data ich faktycznego uiszczenia to nowe pozycje w formularzu, który osoby z dysfunkcjami muszą przesłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), aby uzyskać ich częściowy zwrot.

]]>
Pracodawcy mniej zaoszczędzą na wpłatach do PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897287,pracodawcy-mniej-zaoszczedza-na-wplatach-do-pfron.html 50 proc. będzie mogła wynosić maksymalna wysokość miesięcznej ulgi w należnościach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie może ona sięgać nawet 80 proc.

]]>
Senat: Po utracie świadczenia pielęgnacyjnego będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897235,senat-po-utracie-swiadczenia-pielegnacyjnego-bedzie-przyslugiwal-zasilek-dla-bezrobotnych.html Zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał po ustaniu osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną - zdecydował Senat. Za skierowaniem projektu do Sejmu opowiedziało się 71 senatorów, jedna osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

]]>
Senat poparł ograniczenie ulg we wpłatach na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897228,senat-poparl-ograniczenie-ulg-we-wplatach-na-pfron.html Za nowelą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych opowiedziało się 54 senatorów, nikt nie był przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. Senat nie wprowadził poprawek do ustawy przyjętej w Sejmie.

]]>
Niepełnosprawny uzyska zwrot składek mimo opóźnienia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896787,niepelnosprawny-uzyska-zwrot-skladek-mimo-opoznienia.html 1 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej. Będzie można otrzymać refundację należności, gdy zostały zapłacone do 14 dni po terminie.

]]>
Wyłudzanie dopłat do pensji: Walka z oszustami wciąż trwa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896801,wyludzanie-doplat-do-pensji-walka-z-oszustami-wciaz-trwa.html PROBLEM: W wyniku afery z Marcinem Dubienieckim w roli głównej odżył problem wyłudzania pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jego przypadek nie jest odosobniony. Do takich nieprawidłowości wciąż dochodzi, mimo wprowadzania kolejnych obostrzeń w ubieganiu się o dofinansowania do wynagrodzeń oraz zwiększania zakresu kontroli ze strony funduszu. W latach 2010–2015 PFRON wydał łącznie ponad 1,1 tys. decyzji w sprawie nienależnie otrzymanych dopłat do pensji na kwotę ok. 60 mln zł. Dotyczyły one jednak nie tylko przypadków związanych z fikcyjnym zatrudnianiem niepełnosprawnych, lecz także innego typu nieprawidłowości, np. wynikających z nieopłacenia lub nieterminowego uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne. Kontrole prowadzone przez pracowników funduszu wykazują ponadto błędy dotyczące kwoty kosztów płacy, wymiaru zatrudnienia, formy wypłaty wynagrodzenia, stopnia niepełnosprawności lub schorzeń szczególnych. Te wszystkie sytuacje również skutkują koniecznością zwrotu dofinansowań.

]]>
Wzrośnie dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897109,wzrosnie-dotacja-dla-warsztatow-terapii-zajeciowej.html O 100 zł miesięcznie wzrośnie od 2016 r. kwota przekazywana powiatom z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na jednego uczestnika zajęć w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). W kolejnych latach będzie dalej podnoszona.

]]>
Nagrody dla zatrudniających osoby niepełnosprawne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/897088,nagrody-dla-zatrudniajacych-osoby-niepelnosprawne.html 414 pracodawców wzięło udział w dziesiątej edycji Lodołamaczy. Nad konkursem, który jest organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), po raz kolejny patronat objął DGP.

]]>
Rodzice niepełnosprawnych dzieci protestowali przed PE w Brukseli http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896698,rodzice-niepelnosprawnych-dzieci-protestowali-przed-pe-w-brukseli.html Rodzice niepełnosprawnych dzieci z Polski protestowali przed siedzibą Parlamentu Europejskiego. Demonstranci przyjechali do Brukseli z petycją do europosłów. Apelują w niej o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu skłonienia polskiego rządu do wdrażania Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i do poprawy jakości życia ich chorych dzieci.

]]>
Baterie już nie mogą mieć rtęci. To problem dla niesłyszących http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/896532,po-termometrach-baterie-nie-moga-miec-rteci.html Po termometrach przyszła kolej na ogniwa. Polska musi pozbyć się rtęci w każdej postaci. Obecna zmiana może się okazać kłopotliwa dla osób niesłyszących.

]]>
Zasiłek tylko po śmierci podopiecznego? Opiekunowie niepełnosprawnych protestują http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/896332,zasilek-tylko-po-smierci-podopiecznego-opiekunowie-niepelnosprawnych-protestuja.html Zasiłek tylko po śmierci podopiecznego? Opiekunowie niepełnosprawnych protestują

]]>
Niższe ulgi we wpłatach na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896280,nizsze-ulgi-we-wplatach-na-pfron.html Pracodawcy będą łagodniej karani za nieprawidłowości w udzielaniu bonifikat. Zmniejszy się jednak ich wysokość.

]]>
"Przyjmę chętnie z orzeczeniem": Pracownik za ułamek pensji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895806,przyjme-chetnie-z-orzeczeniem-pracownik-za-ulamek-pensji.html Pracownik na cały etat za 400 złotych brutto miesięcznie, już z ZUS-em i podatkiem? To możliwe, jeśli kandydat do pracy ma orzeczenie o niepełnosprawności. Na rynku trwa bój o chętnych do pracy z orzeczeniami

]]>
Sejm za ograniczeniem ulg we wpłatach na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/896019,sejm-za-ograniczeniem-ulg-we-wplatach-na-pfron.html Jednym z głównych celów noweli jest tworzenie warunków zapewniających stabilność funkcjonowania PFRON, bo zagraża mu - jak mówił sprawozdawca i przewodniczący komisji polityki społecznej i rodziny Sławomir Piechota (PO) - "wyrwa w przychodach (…) powodowana narastającą liczbą udzielanych ulg". Za przyjęciem ustawy głosowało 293 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się od głosu 136.

]]>
Mniej restrykcyjne kary za nieprawidłowe ulgi z PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/895690,mniej-restrykcyjne-kary-za-nieprawidlowe-ulgi-z-pfron.html Posłowie chcą zmniejszyć wysokość sankcji grożącej pracodawcy, który pomyli się w wyliczeniu wysokości obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego udzielają swojemu kontrahentowi.

]]>
Firma może otrzymać refundację na zakup busa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/894965,firma-moze-otrzymac-refundacje-na-zakup-busa.html Przedsiębiorstwo, które chce wyposażyć stanowisko pracy bezrobotnego mającego pracować jako kierowca, może otrzymać wsparcie z Funduszu Pracy (FP) na kupno samochodu. Nie jest to sprzeczne z unijnymi przepisami.

]]>
Kto i w jaki sposób może otrzymywać świadczenia opiekuńcze http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/893165,kto-i-w-jaki-sposob-moze-otrzymywac-swiadczenia-opiekuncze.html Od listopada nie zwiększy się wysokość pomocy finansowej dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zmieni się natomiast kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego

]]>