© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2016-05-29T05:47:52+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni 5 świadczeń, jakie może otrzymać opiekun osoby niepełnosprawnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945942,opiekun-niepelnosprawnego-swiadczenie-pielegnacyjne-specjalny-zasilek-opiekunczy.html Za rezygnację z pracy w celu zajmowania się niepełnosprawnym dzieckiem lub niedołężnym współmałżonkiem przysługuje między innymi świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

]]>
Kukiz'15 proponuje zmiany w prawie dot. niepełnosprawnych. "Koniec z ubezwłasnowolnieniem" http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/945693,kukiz-15-proponuje-zmiany-w-prawie-dot-niepelnosprawnych.html Klub Kukiz’15 złożył do Marszałka Sejmu projekt ustawy wprowadzającej instytucje opiekuna prawnego i medycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w miejsce ich ubezwłasnowolnienia. Jak zaznaczyła poseł Agnieszka Ścigaj, to odpowiedź na postulaty środowiska.

]]>
Samochody na kopertach: Mniej nadużyć w korzystaniu z kart parkingowych http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/944615,samochody-na-kopertach-korzystanie-z-kart-parkingowych.html Liczba osób, które mogą zatrzymywać samochód na kopertach, zmniejszyła się o połowę. Zaostrzone przepisy spowodowały, że z przywileju korzystają ci, którzy faktycznie go potrzebują.

]]>
Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych będą wysyłać Szydło puste łyżki http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/944078,opiekunowie-doroslych-niepelnosprawnych-beda-wysylac-szydlo-puste-lyzki.html Niepełnosprawni: Jesteśmy dyskryminowani w dostępie do telewizji http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/943880,niepelnosprawni-dyskryminowani-w-dostepie-do-telewizji.html Nie jesteśmy ludźmi gorszego sortu, a tak jesteśmy traktowani przez polityków i media – wskazują przedstawiciele osób głuchych. Chodzi o dyskryminujące ich przepisy ustawy o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 ze zm.).

]]>
PFRON: Gdy jest zaległość, dopłaty do pensji będą wstrzymane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/942925,pfron-gdy-jest-zaleglosc-doplaty-do-pensji-beda-wstrzymane.html PFRON nie wypłaci dofinansowań do wynagrodzeń, dopóki przedsiębiorca nie ureguluje swoich zobowiązań, które nie uległy przedawnieniu.

]]>
Znalazły się pieniądze na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/941575,znalazly-sie-pieniadze-na-rehabilitacje-niepelnosprawnych-dzieci.html 165 projektów prowadzonych przez NGO’sy uzyska w tym roku wsparcie PFRON. W niepublicznych ośrodkach znów prowadzona będzie rehabilitacja.

]]>
Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/941254,miedzyresortowy-zespol-ds-osob-niepelnosprawnych.html Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów to główne zadanie międzyresortowego zespołu, w skład którego wejdą przedstawiciele kilku ministerstw m.in. zdrowia, edukacji i rodziny. O planach jego utworzenia poinformowano w czwartek.

]]>
Od kiedy uwzględniać nowy stopień niepełnosprawności http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/940770,orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-pracy.html Pracownik posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS na czas nieokreślony. 10 kwietnia 2016 r. dostarczył pracodawcy nowe orzeczenie – o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane 20 marca 2016 r. Według punktu V tego orzeczenia ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 1 lutego 2016 r. (tj. od dnia złożenia wniosku o jego ustalenie). Według jego punktu IV niepełnosprawność istnieje od sierpnia 2005 r. Czy pracodawca może zaliczyć pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od 1 lutego 2016 r.?

]]>
PFRON finansuje wyposażenia stanowisk pracy i szkolenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/941120,pfron-finansuje-wyposazenia-stanowisk-pracy-i-szkolenia.html Dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to najważniejszy instrument wspierania aktywności zawodowej osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. 

]]>
PO: Wydłużyć obowiązywania przepisów ws. ulg dla studentów i osób niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/939969,po-wydluzyc-obowiazywania-przepisow-ws-ulg-dla-studentow-i-osob-niepelnosprawnych.html PO złożyła w czwartek w Sejmie projekt ustawy, która wydłużyłaby o rok obowiązywania przepisów, na mocy których m.in. uczniom, studentom i osobom niepełnosprawnym przysługują ulgi na przewozy transportem publicznym. Nad odpowiednimi zmianami w prawie pracuje też MIB.

]]>
Wnioski o dopłaty do pensji na nowym druku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/938986,niepelnosprawni-wnioski-o-doplaty-do-pensji-nowy-druk.html Od 1 lipca pracodawca nie będzie musiał wykazywać efektu zachęty, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, który doznał dysfunkcji zdrowotnej w trakcie zatrudnienia. Zmiana ta będzie uwzględniona na formularzach składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nowe wzory druków INF-D-P oraz Wn-D określa projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

]]>
Outsourcing usług nie wyklucza ulgi na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/936830,outsourcing-uslug-a-ulga-na-pfron.html Jeśli przedsiębiorca świadczy usługi za pośrednictwem zleceniobiorców niemających działalności gospodarczej lub pracowników innych firm, to dają one podstawę do udzielenia klientowi obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Tak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

]]>
RPO: Kamery w domach pomocy społecznej tylko, gdy jest to bezwzględnie konieczne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/937082,rpo-kamery-w-domach-pomocy-spolecznej.html W domach pomocy społecznej monitoring wizyjny powinien być montowany tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ich mieszkańców - uważa RPO. W polskim prawie nie ma zapisów, które wyjaśniałyby te kwestie - dodał.

]]>
Niewidomi apelują o pomoc państwa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/936016,niewidomi-apeluja-o-pomoc-panstwa.html Osoby niewidome i słabowidzące domagają się pomocy państwa w osiągnięciu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Środowisko osób niewidomych i słabowidzących przyjęło petycję w tej sprawie, która ma trafić do premier Beaty Szydło.

]]>
Sejm: Komisja za projektem wspierającym rodziny z kilkorgiem niepełnosprawnych dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/935617,wsparcie-dzieci-niepelnosprawne.html Jeśli w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością, to dwoje rodziców powinno mieć prawo do świadczeń w przypadku rezygnacji z pracy - zakłada projekt, który sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny skierowała do dalszych prac w podkomisji.

]]>
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/934713,orzeczenie-o-niepelnosprawnosci.html Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) lub o stopniu niepełnosprawności (dorośli) należy złożyć wniosek do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Wnioskodawca będzie wezwany do stawienia się przed komisją lekarską, która przeprowadzi wywiad, zbada i sprawdzi dostarczoną dokumentację medyczną. Od decyzji zespołu powiatowego można się odwołać do zespołu wojewódzkiego. Orzeczenie może być wydane na okres lub na stałe.

]]>
Co oznacza dla pracodawcy wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/934196,wygasniecie-orzeczenia-o-niepelnosprawnosci-pracodawca.html Jeśli pracownik nie przedstawi od razu nowego dokumentu, musi być traktowany jak osoba zdrowa. Nie utraci jednak przywilejów już nabytych.

]]>
Konkurs Lodołamacze: Nagrody za zatrudnianie niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/932515,konkurs-lodolamacze-nagrody-za-zatrudnianie-niepelnosprawnych.html Rozpoczyna się XI edycja konkursu Lodołamacze. Jego organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), a patronat nad nim objął DGP.

]]>
Prawo do zasiłku dla każdego byłego opiekuna? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/929754,rpo-prawo-do-zasilku-niepelnosprawni.html Osoby, które nie pracują ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, ale przysługują im świadczenia z tego tytułu, również powinny mieć zapewnione wsparcie z urzędu pracy po jego śmierci.

]]>