© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2015-04-25T17:49:18+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Spółdzielnia socjalna. Biznes z misją http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/865499,spoldzielnia-socjalna-biznes-z-misja.html W Polsce działa dziś niemal 1 300 spółdzielni socjalnych. Działają w dziesiątkach branż. Na ich założenie dotacji udzielają urzędy pracy oraz PFRON. Będą też kolejne fundusze unijne (program operacyjny POWER) . By powołać taki podmiot wystarczy 5 założycieli lub dwie osoby prawne (np. gmina lub organizacja pozarządowa)

]]>
W jakim zakresie opinia sądowo-lekarska jest wiążąca http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865659,w-jakim-zakresie-opinia-sadowo-lekarska-jest-wiazaca.html Pracownik przedstawił pracodawcy wyrok sądu, który zmienia decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz decyzję powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i zalicza pracownika do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe. Jednocześnie w opinii sądowo-lekarskiej, która jest dołączona do wyroku jako dowód z opinii biegłych sądowych, wskazano, że u pracownika rozpoznano upośledzenie umysłowe. Czy pracodawca może wliczać tego pracownika do stanu zatrudnienia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym 01-U upośledzenie umysłowe?

]]>
Topolewska: Ulgi we wpłatach na PFRON: dyskusja o projekcie widmo http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865648,topolewska-ulgi-we-wplatach-na-pfron-dyskusja-o-projekcie-widmo.html Od pewnego czasu wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne trwa gorąca dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej. Zawiera on zmiany dotyczące wysokości ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

]]>
Czy oczekującego na kolejne orzeczenie zaliczać do osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865647,czy-oczekujacego-na-kolejne-orzeczenie-zaliczac-do-osob-niepelnosprawnych.html Pracownik posiadał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ważne do 31 stycznia 2015 r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył 1 marca 2015 r. Komisja na posiedzeniu 30 marca 2015 r. zaliczyła pracownika do lekkiego stopnia niepełnosprawności, wskazując w orzeczeniu, że ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 1 marca 2015 r., natomiast niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa. Pracownik przedstawił orzeczenie pracodawcy 1 kwietnia 2015 r. Czy od 1 do 28 lutego 2015 r. wliczamy tego pracownika do osób niepełnosprawnych, ale bez ustalonego stopnia niepełnosprawności, do stanu zatrudnienia oraz prawidłowego wypełnienia druku informacji INF-1 przesyłanej do PFRON?

]]>
Będą nagrody dla firm z niepełnosprawnymi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865714,beda-nagrody-dla-firm-z-niepelnosprawnymi.html Pracodawcy, instytucje i organizacje, które zatrudniają lub działają na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, mogą już zgłaszać się do tegorocznej edycji Lodołamaczy.

]]>
Przedsiębiorstwa powiązane składają odrębne sprawozdania http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865744,przedsiebiorstwa-powiazane-skladaja-odrebne-sprawozdania.html Żadne przepisy nie wskazują obowiązku składania wspólnego dokumentu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przez firmy, które łączą wzajemne relacje.

]]>
Pomoc można finansować tylko z konta funduszu rehabilitacji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/864363,pomoc-mozna-finansowac-tylko-z-konta-funduszu-rehabilitacji.html Wydatkowanie środków przeznaczonych np. na opiekę medyczną dla pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi musi odbywać się bezpośrednio z rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

]]>
Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych: W dzień wolny termin nie upłynie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/863209,wniosek-o-dofinansowanie-do-wynagrodzen-niepelnosprawnych-w-dzien-wolny-termin-nie-uplynie.html Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych składa się do 25. dnia miesiąca. Jeśli to sobota, można poczekać do dnia powszedniego.

]]>
Brak racjonalnych usprawnień dla niepełnosprawnego musi być uzasadniony http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/863227,brak-racjonalnych-usprawnien-dla-niepelnosprawnego-musi-byc-uzasadniony.html TEZA: Pracodawca ma obowiązek wprowadzenia racjonalnych usprawnień w celu dalszego zatrudniania pracownika niepełnosprawnego, o ile nie stanowią one nieproporcjonalnie dużego obciążenia.

]]>
Niedowidzący nie zawsze z orzeczeniem http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/863168,niedowidzacy-nie-zawsze-z-orzeczeniem.html Osoby jednookie mają problemy z uzyskaniem dokumentu wskazującego na jeden z trzech stopni niepełnosprawności.

]]>
PFRON dofinansuje utrzymanie psa przewodnika http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/863206,pfron-dofinansuje-utrzymanie-psa-przewodnika.html Organizacje pozarządowe będą mogły na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zapewniać usługi asystenckie dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu.

]]>
Specjalny zasiłek opiekuńczy 2015: Komu przysługuje i ile wynosi? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/863080,specjalny-zasilek-opiekunczy-2015-komu-przysluguje-i-ile-wynosi.html Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (lub są nieaktywne zawodowo) w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

]]>
Dworce autobusowe dostępne dla niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862872,dworce-autobusowe-dostepne-dla-niepelnosprawnych.html Samorządy miast powyżej 50 tys. mieszkańców muszą w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy dostosować te obiekty do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

]]>
Niepełnosprawnym trzeba ułatwić podróże autokarem http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/862367,niepelnosprawnym-trzeba-ulatwic-podroze-autokarem.html Rozmowa z Piotrem Mikielem, zastępcą dyrektora departamentu transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce - mówi Piotr Mikiel zastępca dyrektora departamentu transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

]]>
Doradca zawodowy dla niepełnosprawnych bez szczególnych kwalifikacji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862641,doradca-zawodowy-dla-niepelnosprawnych-bez-szczegolnych-kwalifikacji.html Pracodawca ustala, czy dana osoba może uczestniczyć w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji dla pracownika. Tak wynika z wyjaśnienia Biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).

]]>
IS w Katowicach o ulgach w PIT dla osób niepełnosprawnych http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/862354,is_w_katowicach_o_ulgach_w_pit_dla_osob_niepelnosprawnych.html Ustawa o rehabilitacji. Projekt zmian w opłatach na PFRON grozi utratą miejsc pracy dla niepełnosprawnych? http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/861914,ustawa-o-rehabilitacji-projekt-zmian-w-oplatach-na-pfron-dzieli.html Najnowszy projekt zmiany ustawy o rehabilitacji przewiduje ograniczenie wysokości ulgi dla przedsiębiorców, którzy współpracują z zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. W skrajnych przypadkach mogłoby to oznaczać, że rynek ulg w obowiązkowych wpłatach na PFRON, warty w ubiegłym roku 600 mln zł, skurczy się o ok. 60 proc.

]]>
PFRON dofinansuje szkolenie i utrzymanie psa asystującego http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/862268,pfron-dofinansuje-szkolenie-i-utrzymanie-psa-asystujacego.html Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu ws. rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, pies asystujący musi być odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony. W szczególności jest to pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo.

]]>
PFRON czeka na sprawozdania do końca kwietnia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/862017,pfron-czeka-na-sprawozdania-do-konca-kwietnia.html Niepełnosprawni

]]>
Który organ wydaje zaświadczenie o pomocy de minimis http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/859954,ktory-organ-wydaje-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.html Jesteśmy zakładem pracy chronionej i korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do części naszych nieruchomości. Chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis. Czy organem właściwym do ich wydania jest PFRON?

]]>