© 2017 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2017-01-23T15:44:15+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni PiS zapowiada: Będzie nowa ustawa o wsparciu niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1012001,ustawa-o-wsparciu-niepelnosprawnych.html Do końca roku przygotujemy nową ustawę o wsparciu osób niepełnosprawnych - zapowiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska po spotkaniu z premier.

]]>
Niepełnosprawni: Zamieszanie z wyliczeniem wysokości ulgi na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1011869,firmy-nie-wiedza-jak-wyliczyc-ulge-na-pfron.html Firmy nie wiedzą, czy obliczając wielkość zniżki we wpłacie na fundusz za sprzedaż, która miała miejsce do końca 2016 r., powinny uwzględniać kwotę najniższej pensji z 2015 r. czy z 2016 r. Kluczowe będzie stanowisko Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

]]>
ETPC: Niepełnosprawność a prawa rodzicielskie http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1010808,etpc-niepelnosprawnosc-a-prawa-rodzicielskie.html Jak uwzględniać niepełnosprawność rodzica w kontaktach z dzieckiem? Na to pytanie musieli odpowiedzieć sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpatrujący sprawę Nowakowski przeciwko Polsce (skarga nr 32407/03). Skarżący jest osobą niesłyszącą i niemówiącą. W sierpniu 2005 r. ożenił się on z A.N., która również ma uszkodzony słuch. W  roku 2006 parze urodził się syn. Niedługo później małżeństwo się rozpadło. Decydując o prawach rodzicielskich, sąd uznał, że 11-miesięczne dziecko powinno zostać przy matce. Nowakowskiemu przyznano prawo do widzeń w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Mężczyzna nie sprzeciwiał się takiemu postanowieniu.

]]>
Wniosek o refundację składek z dodatkowym formularzem http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1010721,refundacja-skladek-pfron.html Prowadzący działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o zwrot należności na ubezpieczenia społeczne w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinni pamiętać, że do pierwszego druku składanego w 2017 r. trzeba dołączyć informacje o pomocy de minimis.

]]>
Niepełnosprawni: Kontrole pracodawców będą zgodne z wykładnią NSA http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1008963,kontrole-pracodawcow-zatrudniajacych-niepelnosprawnych-beda-zgodne-z-wykladnia-nsa.html Firmy, które do 30 czerwca 2016 r. wpłacały środki pochodzące z zaliczek na podatek dochodowy na konto Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) po 20 dniu następnego miesiąca nie będą musiały płacić kar za ich nieterminowe przekazywanie.

]]>
Resorty rodziny, zdrowia i edukacji zapewniają o realizacji programu "Za życiem" http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1009169,resorty-rodziny-zdrowia-i-edukacji-zapewniaja-o-realizacji-programu-za-zyciem.html Na program "Za życiem" w ciągu 5 lat jego realizacji zaplanowano 3,7 mld zł; w 2017 r. na ten cel będzie przeznaczonych 511 mln zł - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

]]>
Program "Za życiem": Bezrobotni pomogą w opiece nad dziećmi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1007677,swiadczenia-dla-rodzicow-dzieci-niepelnosprawnych.html Rodzice niepełnosprawnych dzieci będą mogli odpocząć, umieszczając je na kilka godzin w odpowiednich placówkach. O ile dochód rodziny nie przekracza 1200 zł.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie w 2017. Wyrok TK wciąż niezrealizowany http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1006506,swiadczenie-pielegnacyjne-2017.html 1406 zł będzie wynosić w 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne - przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi. Podwyżka związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Dotychczas świadczenie wynosiło 1300 zł.

]]>
Zmiany w zasiłkach dla opiekunów: Od 2017 możliwe dwa świadczenia dla rodziny http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1006503,zasilek-dla-opiekunow-2017-niepelnosprawni.html Jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, oboje rodzice będą mieć prawo do świadczenia, gdy zrezygnują z pracy, by opiekować się dziećmi. Teraz na jedną rodzinę przysługuje jedno świadczenie, nawet jeśli dzieci z niepełnosprawnością jest więcej.

]]>
Kto i kiedy otrzyma 4 tys. zł z programu „Za życiem” http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1006101,kto-otrzyma-4-tys-zl-z-programu-za-zyciem.html Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore, będą mogły od 1 stycznia 2017 r. starać się o nowe świadczenie. Nie obowiązuje przy nim kryterium dochodowe.

]]>
Niepełnosprawni: Sprzeczne interpretacje w sprawie dopłat do pensji muszą być wyjaśnione http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1005743,niepelnosprawni-doplaty-do-pensji-pracownikow.html Firma może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa, a uzyskane przez nią orzeczenie wskazuje na niepełnosprawność powstałą przed tą datą. Pracodawcy są zaskoczeni, bo wcześniejsze stanowisko biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) wykluczało taką możliwość.

]]>
Zamieszanie z zasadami ustalania stanu zatrudnienia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1004741,ustalanie-stanu-zatrudnienia-pfron.html Po tym, jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nieoczekiwanie zmienił stanowisko w sprawie tego, kto wchodzi w skład personelu przedsiębiorstwa, pracodawcy mają wątpliwości, jak postępować. Nie ułatwiają im tego kolejne wyjaśnienia przedstawiane przez fundusz.

]]>
Nowości w programie "Za życiem": Preferencje w Mieszkanie+ i 30 dni zasiłku opiekuńczego http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1004354,program-za-zyciem-mieszkanie-i-30-dni-zasilku-opiekunczego.html Preferencje w ramach programu Mieszkanie+, dodatkowe pieniądze na aktywizację bezrobotnych rodziców, utworzenie 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych zapewniających pomoc do siódmego roku życia oraz wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności – to główne nowości programu „Za życiem”.

]]>
Korzystny wyrok NSA: Kiedy przekazywać zaliczki podatkowe na ZFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1003990,nsa-zfron-zaliczki-podatkowe-terminy.html NSA orzekł, że do 30 czerwca br. dniem uzyskania przez pracodawcę środków pochodzących z zaliczek podatkowych był 20. dzień następnego miesiąca.

]]>
Zasiłek dla bezrobotnych po śmierci niepełnosprawnego członka rodziny http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1002494,opiekunowie-niepelnosprawnych-zmiany-2017.html Osoba, która w związku ze śmiercią niepełnosprawnego członka rodziny utraci pomoc finansową na opiekę nad nim, będzie mogła po 1 stycznia 2017 r. ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Będzie to możliwe zarówno wtedy, gdy zgon nastąpi po, jak i przed tą datą.

]]>
Specjalny zasiłek opiekuńczy: Ważne zmiany dla opiekunów od 2017 roku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1002252,specjalny-zasilek-opiekunczy-zmiany-2017.html Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, otrzymają zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne.

]]>
Jakie zmiany w świadczeniach dla opiekuna osoby niepełnosprawnej od 2017 roku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/999058,swiadczenia-dla-opiekuna-osoby-niepelnosprawnej-2017.html Od 2017 roku opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

]]>
Czy zmieni się czas pracy niepełnosprawnych 2017 http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/997055,czas-pracy-niepelnosprawnych-2017.html Osoby niepełnosprawne legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na krótszy wymiar czasu pracy także w 2017 roku.

]]>
4 tys. zł na niepełnosprawne dziecko urodzone w 2016 r. O ile rodzice zdążą złożyć wniosek http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/999124,ustawa-za-zyciem-4-tys-zl-na-niepelnosprawne-dziecko-urodzone-w-2016.html Rodzice nieuleczalnie chorych maluchów, które przyszły na świat na początku tego roku, także dostaną świadczenie, o ile zdążą ze złożeniem wniosku. Ale z tym mogą mieć problemy.

]]>
Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne podczas podróży samolotem http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/998604,podroze-samolotem-osob-niepelnosprawnych-poradnik.html Mimo że przepisy europejskie w znaczącej mierze zapewniają prawa konsumentom, wciąż osoby niepełnosprawne mają problemy podczas podróży samolotem.

]]>