© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2014-11-27T14:04:10+01:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Świadczenia pielęgnacyjne 2015: Ile wyniesie podwyżka? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/837424,swiadczenia-pielegnacyjne-2015-ile-wyniesie-podwyzka.html Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje faktycznym opiekunom niepełnosprawnego dziecka, którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne dla jednego z rodziców jest niezgodne z konstytucją http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/836348,swiadczenie-pielegnacyjne-dla-jednego-z-rodzicow-jest-niezgodne-z-konstytucja.html Brak pomocy zarówno dla matki, jak i ojca w sytuacji, gdy w rodzinie jest kilkoro niepełnosprawnych dzieci, jest niezgodny z prawem. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

]]>
TK uznał skargę ojca niepełnosprawnych dzieci: Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje choć dostała je też matka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/836188,tk-uznal-skarge-ojca-niepelnosprawnych-dzieci-swiadczenie-pielegnacyjne-przysluguje-choc-dostala-je-tez-matka.html TK rozpatrywał skargę ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna, ponieważ jego żona miała już ustalone prawo do świadczenia na drugie niepełnosprawne dziecko. Do skargi przystąpiła Rzecznik Praw Obywatelskich.

]]>
Jak uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej od stycznia 2015r.? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835839,dofinansowanie-na-zatrudnienie-osoby-niepelnosprawnej-od-stycznia-2015r.html W związku z planowaną nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z zm.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (dalej projekt).

]]>
Zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych na nowych zasadach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835720,nowe-zaady-zwrotu-kosztow-zwiazanych-z-zatrudnieniem-niepelnosprawnych.html 70 proc. dla małych i średnich przedsiębiorców, a 60 proc. dla dużych firm wyniesie refundacja wydatków na szkolenie osoby z uszczerbkiem na zdrowiu.

]]>
Sprawa ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w Trybunale Konstytucyjnym http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/835566,sprawa-ojca-ktoremu-odmowiono-prawa-do-swiadczenia-pielegnacyjnego-w-trybunale-konstytucyjnym.html TK zajmie się skargą ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

]]>
Straż miejska pomaga starszym i niepełnosprawnym dotrzeć na wybory http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/835555,straz-miejska-pomaga-starszym-i-niepelnosprawnym-dotrzec-na-wybory.html W Warszawie straż miejska dowozi osoby starsze oraz z niepełnosprawnością na głosowanie. Z takiej pomocy mogą skorzystać ludzie mający kłopot z poruszaniem się, ale nie posługujący się wózkami inwalidzkimi.

]]>
Prokuratura o problemie małżeństw osób chorych psychicznie http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/835530,prokuratura-o-problemie-malzenstw-osob-chorych-psychicznie.html TK bada pytanie prawne sądu, który kwestionuje zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowią one: „Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa, i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków”.

]]>
Resort pracy planuje zmiany w oskładkowaniu świadczeń dla niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835314,resort-pracy-planuje-zmiany-w-oskladkowaniu-swiadczen-dla-niepelnosprawnych.html Firmy, które po utracie statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr) przyznają pomoc na rehabilitację i leczenie niepełnosprawnych pracowników, nie będą musiały opłacać od nich należności na rzecz ZUS.

]]>
Rząd za ułatwieniami dla niepełnosprawnych na dworcach http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/834830,rzad-za-ulatwieniami-dla-niepelnosprawnych-na-dworcach.html Projekt wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Są one już stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 1 marca 2013 r.

]]>
Prokurator z niepełnosprawnością? Nie, dziękujemy http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/834717,prokurator-z-niepelnosprawnoscia-nie-dziekujemy.html W prokuraturze wciąż brakuje polityki przełamywania barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pomogłyby wytyczne w tym zakresie, ale ich nie ma

]]>
Usługi opiekuńcze – co wchodzi w ich zakres http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/834608,uslugi-opiekuncze-czym-sa-i-co-wchodzi-w-ich-zakres.html Rehabilitacja fizyczna, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu to tylko wybrane przykłady. Osoba otrzymująca tę formę wsparcia może korzystać z bardzo szerokiego wachlarza pomocy.

]]>
Kto i w jaki sposób może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/834494,kto-i-w-jaki-sposob-moze-otrzymac-specjalny-zasilek-opiekunczy.html Od 1 listopada wzrosło kryterium dochodowe, od którego zależy uzyskanie wsparcia przez opiekuna zajmującego się dorosłym niepełnosprawnym krewnym. Wynosi teraz 664 zł na osobę w rodzinie.

]]>
Firmy dostaną więcej za niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/834078,firmy-dostana-wiecej-za-niepelnosprawnych.html Pracodawca otrzyma zwrot kosztów dostosowania miejsca pracy do potrzeb każdego pracownika z uszczerbkiem na zdrowiu, a nie tylko takiego, którego dysfunkcja powstała w trakcie zatrudnienia. Taką zmianę przewiduje rządowa nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Jej pierwsze czytanie odbyło się wczoraj na komisji polityki społecznej i rodziny.

]]>
Kart parkingowych dla niepełnosprawnych ważne dłużej http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/833928,kart-parkingowych-dla-niepelnosprawnych-wazne-dluzej.html Od stycznia 2016 r. ma zacząć funkcjonować elektroniczna centralna ewidencja kart parkingowych.

]]>
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych wzrośnie w 2015 roku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/833603,od-2015-wieksze-dofinansowanie-do-turnusow-rehabilitacyjnych.html Niepełnosprawni, uprawnieni w świetle przepisów do korzystania z dopłat, otrzymają od 2-5% więcej środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w zdrowotnych wczasach. Na dopłatę mogą liczyć także wskazani w przepisach opiekunowie.

]]>
Rząd przyjął projekt dot. zatrudniania niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/831877,rzad-przyjal-projekt-dot-zatrudniania-niepelnosprawnych.html Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej.

]]>
Samorządy nie chcą dawać większego dofinansowania dla niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/831781,samorzady-nie-chca-dawac-wiekszego-dofinansowania-dla-niepelnosprawnych.html Samorządy sprzeciwiają się zwiększaniu dofinansowań do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i likwidacji barier architektonicznych. Powód? W przyszłym roku nie dostaną więcej pieniędzy na pomoc dla niepełnosprawnych.

]]>
Karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy 2015 http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/830907,karty-parkingowe-dla-niepelnosprawnych-beda-wazne-do-polowy-2015.html Senat wydłużył ważność kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Parlament zakończył prace nad ustawą zmieniającą termin wejścia w życie przepisów dotyczących nowych kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Senat bez poprawek przyjął uchwaloną przez Sejm nowelizację prawa o ruchu drogowym, która wydłuża termin ważności starych kart o 7 miesięcy. Będą one ważne do połowy 2015 roku - a nie do końca listopada tego roku, jak zakładały wcześniejsze przepisy.

]]>
TK: Przepisy nierówno traktują opiekunów niepełnosprawnych. Kryterium wieku niezgodne z konstytucją http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/830468,tk-przepisy-nierowno-traktuja-opiekunow-niepelnosprawnych-kryterium-wieku-niezgodne-z-konstytucja.html Uzależnienie pomocy od momentu, w którym powstała niepełnosprawność członka rodziny, jest niezgodne z konstytucją. Sejm będzie musiał teraz zmienić przepisy.

]]>