© 2017 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2017-09-26T03:53:35+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Niepełnosprawni będą musieli poczekać na legitymacje http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1072206,niepelnosprawni-legitymacje-opoznienie.html Resort rodziny nie wybrał jeszcze podmiotu, który będzie odpowiadał za produkcję dokumentów dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu. Nie wiadomo więc, kiedy nowe legitymacje trafią do odbiorców.

]]>
Nowe druki deklaracji i informacji dla PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1071931,nowe-druki-deklaracji-i-informacji-dla-pfron.html Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się wzory formularzy składanych przez firmy, które są zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

]]>
Europarlament za większą dostępnością usług dla niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1071088,europarlament-za-wieksza-dostepnoscia-uslug-dla-niepelnosprawnych.html Machałek: Nowe przepisy służą edukacji włączającej dzieci niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1071073,machalek-nowe-przepisy-sluza-edukacji-wlaczajacej-dzieci-niepelnosprawnych.html W 2018 r. PFRON wyda na dopłaty do pensji 3,1 mld zł http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1070883,2018-r-perfon-doplaty-do-pensji.html  5 mld zł wyniesie w przyszłym roku budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie wyższy od bieżącego planu finansowego o 140 mln zł.

]]>
Przy faktoringu można udzielać ulg na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1069918,ulga-na-pfron-faktoring.html Przedsiębiorstwo może wystawiać informacje o obniżeniu opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kontrahentom, którzy należności za zakupione usługi będą przekazywać na konto firmy będącej faktorem.

]]>
Zastąpienie starej legitymacji niepełnosprawnego nową bez opłaty http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1069913,nowa-legitymacja-dla-niepelnosprawnego-oplata.html Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie może wymagać opłaty za wydanie legitymacji według nowego wzoru osobie, która dysponuje ważnym dokumentem uprawniającym do ulg i zniżek. Nie jest ona bowiem duplikatem. Tak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), która dotyczy obowiązującego od 1 września br. nowego blankietu legitymacji.

]]>
Dostęp do płatnych serwisów pokryty z funduszu rehabilitacji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1068746,niepelnosprawni-dostep-do-platnych-serwisow-zfron.html Firma może sfinansować koszty korzystania z płatnych portali internetowych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), bo wydatek na ten cel można uznać za wyposażenie stanowiska pracy.

]]>
Niepełnosprawni: Dopłata do pensji po przerwie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1068439,doplata-do-pensji-dla-niepelnosprawnych.html Jeżeli powiatowy zespół ds. orzekania nie zakwalifikował osoby do jednego ze stopni niepełnosprawności i dopiero po pewnym czasie uznał ją za niepełnosprawną, pracodawca może otrzymywać na nią dofinansowania do wynagrodzeń bez konieczności ustalania tzw. efektu zachęty. Tak wynika z odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) udzielonej firmie, która wystosowała pytanie w omawianej kwestii.

]]>
Niepełnosprawni na telepracy, budynek bez dostosowania http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1067680,pip-uprawnienia-niepelnosprawny-telepracownik.html PIP nie zawsze musi oceniać warunków panujących na terenie zakładu pod kątem pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu. Tego typu działań nie podejmie, gdy pracują oni zdalnie.

]]>
Nowy wzór legitymacji dla niepełnosprawnych http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1067652,legitymacja-dla-niepelnosprawncyh-wzor.html Dokument potwierdzający dysfunkcję zdrowotną nie będzie musiał zawierać informacji o jej przyczynie ani stopniu niepełnosprawności, jeśli nie będzie tego chciała osoba ubiegająca się o jego wydanie.

]]>
Nowe limity na pomoc niepełnosprawnym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1067355,limity-na-pomoc-niepelnosprawnym.html Większość z tych powiatów, która dostała w tym roku zawyżoną kwotę na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, nie wydała jej jeszcze w całości, dlatego też nie będzie musiała fizycznie zwracać pieniędzy.

]]>
PFRON: Najpierw opłata składek, potem ich refundacja http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1066749,pfron-najpierw-oplata-skladek-potem-ich-refundacja.html Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy mogą złożyć wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne najwcześniej następnego dnia po ich zapłaceniu.

]]>
Niepełnosprawność przed TK. Cały system do zmiany? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1065756,tk-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-bez-podania-przyczyny.html Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą osoby niepełnosprawnej, która twierdzi, że przepisy dotyczące orzekania o niepełnosprawności naruszają jej konstytucyjne prawa do prywatności i autonomii informacyjnej. Na podstawie tych regulacji w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności zamieszcza się symbol jej przyczyny, a więc de facto podaje się chorobę danej osoby lub inną dysfunkcję zdrowotną. Skarżący uważa, że informacja o jego chorobie psychicznej zawarta w orzeczeniu powoduje stygmatyzację zawodową.

]]>
Ekspertka: Wakacje nad morzem pełne przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1066044,wakacje-nad-morzem-niepelnosprawni.html Stragany rozmieszczone na chodnikach, kosze na śmieci stojące "w dziwnych miejscach" - m.in. takie przeszkody muszą pokonać się osoby z niepełnosprawnościami, które chcą dotrzeć na polskie plaże - mówi PAP prezeska Fundacji "Machina Zmian" Sylwia „Nikko” Biernacka.

]]>
Program „Za życiem”: Rodzice przymują świadczenie, ale nie chcą pomocy asystentów http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1063586,za-zyciem-asystent-rodziny-swiadczenie.html Gminy przyznały do końca maja 1612 świadczeń rodzicom, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore lub niepełnosprawne. Wniosków o przyznanie pomocnika brak

]]>
TK zajmie się orzekaniem o niepełnosprawności http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1063591,tk-zajmie-sie-orzekaniem-o-niepelnosprawnosci.html Przepisy przewidujące obowiązkowe umieszczanie na orzeczeniu przyczyny dysfunkcji zdrowotnej naruszają prawo do prywatności oraz narażają na stygmatyzację zawodową.

]]>
ZFRON: Zwrot nie zmienia terminu wydania środków http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1063083,zfron-zwrot-nie-zmienia-terminu-wydania-srodkow.html Jeśli firma źle wydatkowała pieniądze zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) z puli przewidzianej np. na indywidualne programy rehabilitacji, to musi je zwrócić właśnie na ten cel.

]]>
Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły: Za powrót rodzica powinna zapłacić gmina http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1062078,pomoc-spoleczna-niepelnosprawna.html Miasto Kraków powinno pokryć pełne koszty dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Ma obowiązek zapłacić nie tylko za podróż dziecka, lecz także za opiekuna – matka niepełnosprawnej dziewczynki wygrała w sądzie I instancji z miastem. Zgodnie z wyrokiem gmina powinna zapłacić za cztery przejazdy dziennie, czyli także za te, kiedy matka nie towarzyszy już córce, wracając do domu albo jadąc po nią do szkoły.

]]>
Krakowski sąd zasądził zadośćuczynienie dla pacjentki z psem, której odmówiono leczenia http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1061482,krakow-sad-zasadzil-zadoscuczynienie-dla-pacjentki-z-psem.html Krakowski sąd uwzględnił w poniedziałek pozew Rzecznika Praw Obywatelskich i zasądził zadośćuczynienie dla pacjentki, której odmówiono wizyty w krakowskim gabinecie okulistycznym, ponieważ chciała przyjść do przychodni w asyście psa przewodnika – poinformowało biuro RPO.

]]>