© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2015-08-02T04:13:19+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni 3,7 mln zł na dostosowanie stron WWW do potrzeb niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/885680,duze-zdjecie,1,3-7-mln-zl-na-dostosowanie-stron-www-do-potrzeb-niepelnosprawnych.html Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) rozstrzygnęło w tym tygodniu konkurs, w którym samorządy mogły starać się o pieniądze na budowę lub przebudowę serwisów internetowych, aby spełniały standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.  

]]>
Nie ma windy ani pochylni w budynku - niepełnosprawny może interweniować http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/885251,nie-ma-windy-ani-pochylni-w-budynku-niepelnosprawny-moze-interweniowac.html Przyjechałam z kilkuosobową grupą osób na wózkach do muzeum. Na miejscu okazało się, że prowadzą do niego strome schody, a windy ani pochylni nie ma. Musieliśmy zrezygnować. Czy to nie jest przejaw dyskryminacji osób niepełnosprawnych – pyta zawiedziona pani Justyna.

]]>
Niepełnosprawni: Trudna podróż koleją przez niedostosowane dworce http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/885218,niepelnosprawni-trudna-podroz-koleja-przez-niedostosowane-dworce.html Samorządowcy mieli wskazać dworce autobusowe, które powinny być dostosowane do unijnych wymogów. Ale tego nie zrobili. Z oszczędności.

]]>
NIK: Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/883958,nik-o-gluchoniemych-w-urzedach.html Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Swoje zaniedbania urzędnicy tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów - wyjaśnia prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Dodaje jednak, że praktyka jest inna. Pracownicy urzędów nie dostrzegają bowiem, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności instytucji użyteczności publicznej dla niepełnosprawnych jest wciąż niewystarczający.

]]>
Jakie prawa ma niepełnosprawny w podróży http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/883325,jakie-prawa-ma-niepelnosprawny-w-podrozy.html Jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową i wybieram się w podróż. Mam możliwość wyboru pomiędzy pociągiem i samolotem. Gdzie otrzymam większą pomoc, w jakim środku lokomocji będzie mi wygodniej – pyta Damian z Wrocławia.

]]>
Kiedy pracodawca dostanie dofinansowanie z PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/882141,kiedy-pracodawca-dostanie-dofinansowanie-z-pfron.html Pracownik uzyskał pierwsze orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia (w czerwcu 2015 r.), a zatrudniamy go od 2012 r. Czy możemy uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na tego pracownika?

]]>
Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności też do sądu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/881925,odwolanie-od-orzeczenia-o-niepelnosprawnosci-tez-do-sadu.html Niekorzystne rozstrzygnięcie wojewódzkiego zespołu można obecnie zaskarżyć do sądu ubezpieczeń społecznych tak samo, jak decyzję ZUS. Zasady reguluje kodeks postępowania cywilnego

]]>
Niepełnosprawny przedsiębiorca zapłaci mniej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/881926,niepelnosprawny-przedsiebiorca-zaplaci-mniej.html Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, opłacając podatek na zasadach ogólnych. Mam stwierdzony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Nie uzyskuję przychodów z innych źródeł. Słyszałem, że jest możliwe, abym z racji swojej niepełnosprawności nie musiał płacić składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia tej działalności. Czy to prawda?

]]>
Pies przewodnik bez zakazu wstępu do autobusu http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/882162,pies-przewodnik-bez-zakazu-wstepu-do-autobusu.html Rzecznik praw obywatelskich (RPO) ponownie zaapelowała do posłów o zajęcie się sprawą niepełnosprawnych.

]]>
Ulga rehabilitacyjna także na piec http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/881371,niepelnosprawni-a-podatki-ulga-rehabilitacyjna-takze-na-piec.html Można odliczyć koszty zakupu nowoczesnego wyposażenia, jeżeli odpowiada on potrzebom wynikającym z niepełnosprawności – stwierdził dyrektor katowickiej izby.

]]>
Unijne dotacje na ułatwienia dla niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/881055,unijne-dotacje-na-ulatwienia-dla-niepelnosprawnych.html Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale aż co dwunasty Polak jest osobą niepełnosprawną. I choć sytuacja takich osób systematycznie się poprawia, bo zanikają bariery architektoniczne i mentalne, to jednak aż 80 proc. z nich jest biernych zawodowo.

]]>
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych: Nie będzie skargi do TK http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/881057,miejsca-parkingowe-dla-niepelnosprawnych-nie-bedzie-skargi-do-tk.html Nowe zasady uzyskiwania dokumentów pozwalających na korzystanie z kopert (miejsc do parkowania dla niepełnosprawnych) nie naruszają praw nabytych. Dlatego nie zostaną zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.

]]>
Które orzeczenie przekłada się na orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/880512,ktore-orzeczenie-przeklada-sie-na-orzeczenie-o-lekkim-stopniu-niepelnosprawnosci.html Pracownik ma orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej wydane w 2002 r. Czy jest ono traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności?

]]>
Tracą ważność karty parkingowe sprzed lipca 2014 dla niepełnosprawnych http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/880312,zmiany-w-prawie-drogowym-w-lipcu-traca-waznosc-karty-parkingowe-dla-niepelnosprawnych.html W środę, 1 lipca br., utracą ważność karty wydane przed 1 lipca ub. roku, czyli przed wejściem w życie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która zmieniła zasady wydawania kart. Od środy obowiązuje tylko nowa karta parkingowa.

]]>
Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, która była zdrowa w momencie zatrudnienia? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/880228,dofinansowanie-do-wynagrodzenia-osoby-niepelnosprawnej-ktora-byla-zdrowa-w-momencie-zatrudnienia.html Unijne przepisy nie wykluczają przyznania dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, która była zdrowa w momencie zatrudnienia.

]]>
Likwidacja firmy: Niejasny termin zwrotu pieniędzy z ZFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/879311,likwidacja-firmy-a-praca-chroniona-niejasny-termin-zwrotu-pieniedzy-z-zfron.html Firma postawiona w stan likwidacji powinna zwrócić niewykorzystane środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) albo w momencie, gdy przestała osiągać odpowiedni stan zatrudnienia, albo kiedy została wykreślona z odpowiedniego rejestru. Jest to zależne od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

]]>
Jak żebrak z Katowic stał się symbolem traktowania przez państwo osób niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/878325,jak-zebrak-z-katowic-stal-sie-symbolem-traktowania-przez-panstwo-osob-niepelnosprawnych.html Bogusław Rychter, żebrak z Katowic, jest smutnym symbolem traktowania przez państwo osób niepełnosprawnych. I tych, którym się w życiu gorzej powiodło.

]]>
Refundacja składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców na nowym druku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878256,wn-u-g-refundacja-skladek-dla-niepelnosprawnych-na-nowym-druku.html Prowadzący działalność gospodarczą, którzy chcą otrzymać zwrot należności na ubezpieczenia społeczne, będą od października korzystać ze zmienionego formularza Wn-U-G.

]]>
Oprócz zwrotu dofinansowania firma musi wpłacić do PFRON karę http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878033,czy-oprocz-zwrotu-dofinansowania-firma-musi-wplacic-do-pfron-kare.html Jako pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej pobieraliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na emeryta z lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy oprócz tego, że zmuszeni jesteśmy zwrócić dofinansowanie na tego pracownika, powinniśmy także wpłacić do PFRON tzw. karę 30 proc.?

]]>
Opiekunowie i RPO czekają na zmianę zasad przyznawania świadczeń rodzinnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/878036,opiekunowie-i-rpo-czekaja-na-zmiane-zasad-przyznawania-swiadczen-rodzinnych.html Przedłużają się prace nad nowelizacją przepisów dotyczących wspierania osób opiekujących się niepełnosprawnymi. Resort pracy czeka jeszcze na opinię konstytucjonalisty

]]>