© 2015 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2015-05-29T13:58:46+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Parkowanie „na kopercie” tylko z odpowiednią kartą http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/873256,parkowanie-na-kopercie-tylko-z-odpowiednia-karta.html Fakt, że kierujący pojazdem posiada uprawnienia do zatrzymywania pojazdu w miejscu dla osób uprawnionych to nie wszystko. Właściciel pojazdu musi zostawić za szybą kartę parkingową, jeżeli tego nie zrobi może otrzymać mandat.

]]>
Dostęp do informacji w urzędach wciąż utrudniony http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/873039,dostep-do-informacji-w-urzedach-wciaz-utrudniony.html Nie wszystkie urzędy zdążą dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie spieszą się, bo nie grozi im za to żadna sankcja.

]]>
Niepełnosprawnie wydane miliardy. NIK: PFRON sam wymaga pilnego leczenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/872177,niepelnosprawnie-wydane-miliardy-nik-pfron-sam-wymaga-pilnego-leczenia.html Większość środków, które mają wspierać osoby z dysfunkcjami, idzie na nieefektywne formy pomocy lub dubluje wydatki innych instytucji. Część pieniędzy wydawana jest niezgodnie z prawem – alarmuje NIK.

]]>
Rolnik ze świadczeniem za opiekę dalej poza KRUS http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871855,rolnik-ze-swiadczeniem-za-opieke-dalej-poza-krus.html Część senatorów wycofała swoje podpisy z projektu wprowadzającego ułatwienia dla osób, które ze względu na zajmowanie się niepełnosprawnym krewnym nie prowadzą gospodarstw rolnych lub w nich nie pracują. W konsekwencji nie można nad nim rozpocząć prac.

]]>
Umowa-zlecenie wyklucza dofinansowanie z PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871167,umowa-zlecenie-wyklucza-dofinansowanie-z-pfron.html Pracodawca chce zatrudniać pracowników niepełnosprawnych i zastanawia się, jakie warunki powinien spełniać, aby mógł ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Czy musi mieć status zakładu pracy chronionej? Czy dofinansowanie przysługuje na osoby zatrudnione na umowę-zlecenie?

]]>
Czy ZUS może odmówić wpisania kodów o niepełnosprawności http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871186,czy-zus-moze-odmowic-wpisania-kodow-o-niepelnosprawnosci.html Pracownik ma orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, które na podstawie ustawy o rehabilitacji przekłada się na orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na orzeczeniu tym nie ma jednak kodu wskazującego schorzenia szczególne. Dlatego też pracownik wystąpił do ZUS o nadanie takiego kodu. ZUS jednak odmówił. Czy postąpił prawidłowo?

]]>
Lipowicz: Tylko 16 procent lokali wyborczych jest w pełni dostępne dla niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/871234,lipowicz-tylko-16-procent-lokali-wyborczych-jest-w-pelni-dostepne-dla-niepelnosprawnych.html Tylko 16 procent lokali wyborczych jest w pełni dostępne dla niepełnosprawnych. Mówiła o tym w Trójce Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

]]>
Wysokość ulg na PFRON na razie bez zmian http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/871137,wysokosc-ulg-na-pfron-na-razie-bez-zmian.html Rząd nie planuje w najbliższym czasie modyfikacji zasad udzielania obniżek w karach za niezatrudnianie odpowiedniej liczby niepełnosprawnych

]]>
ZUS będzie odpowiadał na pytania niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/galerie/871160,duze-zdjecie,1,zus-bedzie-odpowiadal-na-pytania-niepelnosprawnych.html W najbliższą środę 20 maja organ rentowy organizuje dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych.

]]>
Niepełnosprawni: Nie ma równych i równiejszych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/870894,niepelnosprawni-nie-ma-rownych-i-rowniejszych.html Mam 6-letnią córeczkę opóźnioną umysłowo. Staram się ją jednak wszędzie z sobą zabierać, bo kontakt ze światem zewnętrznym wpływa korzystnie na rozwój dziecka. Jednak po tym, jak Ewunia zanieczyściła podłogę w osiedlowym markecie, nie tylko musiałam zapłacić za sprzątanie, ale zakazano nam wstępu na teren placówki. Czy jej szefowie mogli się posunąć do takich działań – pyta pani Halina.

]]>
Komentarz do ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/868139,komentarz-do-ustawy-o-rehabilitacji-i-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych.html Dziś publikujemy ostatnią część komentarza do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), która obejmuje przede wszystkim fakultatywne formy wsparcia pracodawców, normowane w art. 26d, 26e i 41 ustawy. Instrumenty te mogą być stosowane na różnych etapach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

]]>
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (cz. 4) http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/868125,ustawa-z-27-sierpnia-1997-r-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-cz-4.html Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (cz. 4), t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej: ustawa.

]]>
Spółdzielnia socjalna. Biznes z misją http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/865499,spoldzielnia-socjalna-biznes-z-misja.html W Polsce działa dziś niemal 1 300 spółdzielni socjalnych. Działają w dziesiątkach branż. Na ich założenie dotacji udzielają urzędy pracy oraz PFRON. Będą też kolejne fundusze unijne (program operacyjny POWER) . By powołać taki podmiot wystarczy 5 założycieli lub dwie osoby prawne (np. gmina lub organizacja pozarządowa)

]]>
Czy oczekującego na kolejne orzeczenie zaliczać do osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865647,czy-oczekujacego-na-kolejne-orzeczenie-zaliczac-do-osob-niepelnosprawnych.html Pracownik posiadał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ważne do 31 stycznia 2015 r. Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia złożył 1 marca 2015 r. Komisja na posiedzeniu 30 marca 2015 r. zaliczyła pracownika do lekkiego stopnia niepełnosprawności, wskazując w orzeczeniu, że ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 1 marca 2015 r., natomiast niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa. Pracownik przedstawił orzeczenie pracodawcy 1 kwietnia 2015 r. Czy od 1 do 28 lutego 2015 r. wliczamy tego pracownika do osób niepełnosprawnych, ale bez ustalonego stopnia niepełnosprawności, do stanu zatrudnienia oraz prawidłowego wypełnienia druku informacji INF-1 przesyłanej do PFRON?

]]>
Topolewska: Ulgi we wpłatach na PFRON: dyskusja o projekcie widmo http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865648,topolewska-ulgi-we-wplatach-na-pfron-dyskusja-o-projekcie-widmo.html Od pewnego czasu wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne trwa gorąca dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej. Zawiera on zmiany dotyczące wysokości ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

]]>
W jakim zakresie opinia sądowo-lekarska jest wiążąca http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865659,w-jakim-zakresie-opinia-sadowo-lekarska-jest-wiazaca.html Pracownik przedstawił pracodawcy wyrok sądu, który zmienia decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz decyzję powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i zalicza pracownika do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe. Jednocześnie w opinii sądowo-lekarskiej, która jest dołączona do wyroku jako dowód z opinii biegłych sądowych, wskazano, że u pracownika rozpoznano upośledzenie umysłowe. Czy pracodawca może wliczać tego pracownika do stanu zatrudnienia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym 01-U upośledzenie umysłowe?

]]>
Będą nagrody dla firm z niepełnosprawnymi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865714,beda-nagrody-dla-firm-z-niepelnosprawnymi.html Pracodawcy, instytucje i organizacje, które zatrudniają lub działają na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, mogą już zgłaszać się do tegorocznej edycji Lodołamaczy.

]]>
Przedsiębiorstwa powiązane składają odrębne sprawozdania http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/865744,przedsiebiorstwa-powiazane-skladaja-odrebne-sprawozdania.html Żadne przepisy nie wskazują obowiązku składania wspólnego dokumentu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przez firmy, które łączą wzajemne relacje.

]]>
Pomoc można finansować tylko z konta funduszu rehabilitacji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/864363,pomoc-mozna-finansowac-tylko-z-konta-funduszu-rehabilitacji.html Wydatkowanie środków przeznaczonych np. na opiekę medyczną dla pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi musi odbywać się bezpośrednio z rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

]]>
Brak racjonalnych usprawnień dla niepełnosprawnego musi być uzasadniony http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/863227,brak-racjonalnych-usprawnien-dla-niepelnosprawnego-musi-byc-uzasadniony.html TEZA: Pracodawca ma obowiązek wprowadzenia racjonalnych usprawnień w celu dalszego zatrudniania pracownika niepełnosprawnego, o ile nie stanowią one nieproporcjonalnie dużego obciążenia.

]]>