© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2016-05-06T05:33:02+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/941254,miedzyresortowy-zespol-ds-osob-niepelnosprawnych.html Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów to główne zadanie międzyresortowego zespołu, w skład którego wejdą przedstawiciele kilku ministerstw m.in. zdrowia, edukacji i rodziny. O planach jego utworzenia poinformowano w czwartek.

]]>
Od kiedy uwzględniać nowy stopień niepełnosprawności http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/940770,orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-pracy.html Pracownik posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez ZUS na czas nieokreślony. 10 kwietnia 2016 r. dostarczył pracodawcy nowe orzeczenie – o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane 20 marca 2016 r. Według punktu V tego orzeczenia ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 1 lutego 2016 r. (tj. od dnia złożenia wniosku o jego ustalenie). Według jego punktu IV niepełnosprawność istnieje od sierpnia 2005 r. Czy pracodawca może zaliczyć pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od 1 lutego 2016 r.?

]]>
PFRON finansuje wyposażenia stanowisk pracy i szkolenia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/941120,pfron-finansuje-wyposazenia-stanowisk-pracy-i-szkolenia.html Dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to najważniejszy instrument wspierania aktywności zawodowej osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. 

]]>
PO: Wydłużyć obowiązywania przepisów ws. ulg dla studentów i osób niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/939969,po-wydluzyc-obowiazywania-przepisow-ws-ulg-dla-studentow-i-osob-niepelnosprawnych.html PO złożyła w czwartek w Sejmie projekt ustawy, która wydłużyłaby o rok obowiązywania przepisów, na mocy których m.in. uczniom, studentom i osobom niepełnosprawnym przysługują ulgi na przewozy transportem publicznym. Nad odpowiednimi zmianami w prawie pracuje też MIB.

]]>
Wnioski o dopłaty do pensji na nowym druku http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/938986,niepelnosprawni-wnioski-o-doplaty-do-pensji-nowy-druk.html Od 1 lipca pracodawca nie będzie musiał wykazywać efektu zachęty, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, który doznał dysfunkcji zdrowotnej w trakcie zatrudnienia. Zmiana ta będzie uwzględniona na formularzach składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nowe wzory druków INF-D-P oraz Wn-D określa projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

]]>
Outsourcing usług nie wyklucza ulgi na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/936830,outsourcing-uslug-a-ulga-na-pfron.html Jeśli przedsiębiorca świadczy usługi za pośrednictwem zleceniobiorców niemających działalności gospodarczej lub pracowników innych firm, to dają one podstawę do udzielenia klientowi obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Tak wynika ze stanowiska przedstawionego przez Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

]]>
RPO: Kamery w domach pomocy społecznej tylko, gdy jest to bezwzględnie konieczne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/937082,rpo-kamery-w-domach-pomocy-spolecznej.html W domach pomocy społecznej monitoring wizyjny powinien być montowany tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ich mieszkańców - uważa RPO. W polskim prawie nie ma zapisów, które wyjaśniałyby te kwestie - dodał.

]]>
Niewidomi apelują o pomoc państwa http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/936016,niewidomi-apeluja-o-pomoc-panstwa.html Osoby niewidome i słabowidzące domagają się pomocy państwa w osiągnięciu możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Środowisko osób niewidomych i słabowidzących przyjęło petycję w tej sprawie, która ma trafić do premier Beaty Szydło.

]]>
Sejm: Komisja za projektem wspierającym rodziny z kilkorgiem niepełnosprawnych dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/935617,wsparcie-dzieci-niepelnosprawne.html Jeśli w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością, to dwoje rodziców powinno mieć prawo do świadczeń w przypadku rezygnacji z pracy - zakłada projekt, który sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny skierowała do dalszych prac w podkomisji.

]]>
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/934713,orzeczenie-o-niepelnosprawnosci.html Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) lub o stopniu niepełnosprawności (dorośli) należy złożyć wniosek do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Wnioskodawca będzie wezwany do stawienia się przed komisją lekarską, która przeprowadzi wywiad, zbada i sprawdzi dostarczoną dokumentację medyczną. Od decyzji zespołu powiatowego można się odwołać do zespołu wojewódzkiego. Orzeczenie może być wydane na okres lub na stałe.

]]>
Co oznacza dla pracodawcy wygaśnięcie orzeczenia o niepełnosprawności pracownika http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/934196,wygasniecie-orzeczenia-o-niepelnosprawnosci-pracodawca.html Jeśli pracownik nie przedstawi od razu nowego dokumentu, musi być traktowany jak osoba zdrowa. Nie utraci jednak przywilejów już nabytych.

]]>
Konkurs Lodołamacze: Nagrody za zatrudnianie niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/932515,konkurs-lodolamacze-nagrody-za-zatrudnianie-niepelnosprawnych.html Rozpoczyna się XI edycja konkursu Lodołamacze. Jego organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), a patronat nad nim objął DGP.

]]>
Prawo do zasiłku dla każdego byłego opiekuna? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/929754,prawo_do_zasilku_dla_kazdego_bylego_opiekuna.html Uprawnienia

]]>
Powód musi uaktualnić adres świadka, aby sąd mógł doręczyć mu wezwanie http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/929733,alimenty-wezwanie-do-sadu-adres-swiadka-powod.html Pani Halina przygotowuje pozew przeciwko byłemu mężowi o podwyższenie alimentów dla siebie i dzieci. Aby udowodnić, że wszystkie jej przychody, łącznie z kwotą alimentów płaconą do tej pory, nie wystarczają na utrzymanie rodziny, chce powołać świadków. – Najwięcej do powiedzenia w sprawie ma moja najbliższa sąsiadka, ale wkrótce, jako osoba niepełnosprawna, chce się przenieść do domu opieki – pisze czytelniczka. – W pozwie muszę podać jej dotychczasowy adres, bo nowego jeszcze nie znam. Czy powinnam później go uaktualnić? Czy osoba niepełnosprawna może zostać przesłuchana w miejscu swojego pobytu – pyta pani Halina.

]]>
Koniec z zasadą "jedno świadczenie na jedną rodzinę"? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/929434,swiadczenie-pielegnacyjne-zasilki-dla-opiekunow-wsparcie.html Projektowana przez Senat ustawa zniwelować ma przeszkody dla przyznawania świadczeń opiekuńczych, w sytuacji gdy jeden z członków danej rodziny pobiera już świadczenie rodzinne w związku z opieką nad inną osobą. To realizacja wyroku TK, który zakwestionował zasady przyznawania niniejszych form wsparcia.

]]>
Senat chce wsparcia dla rodzin z kilkorgiem niepełnosprawnych dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/928486,senat-niepelnosprawne-dzieci.html Jeśli w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością, to dwoje rodziców powinno mieć prawo do świadczeń w przypadku rezygnacji z pracy - zakłada senacki projekt ustawy przyjęty w czwartek przez Izbę jednogłośnie.

]]>
Sąd Okręgowy: Pisemne przeprosiny za niewpuszczenie niewidomej z psem do busa http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/926596,pies-przewodnik-niewidomi-orzeczenie.html Niewidoma kobieta, której prywatny przewoźnik zabronił wejścia do busa z psem przewodnikiem, ma otrzymać pisemne przeprosiny – orzekł we wtorek sąd. Firma ma też wpłacić 5 tys. na cel społeczny.

]]>
Sztuczny podział firmy nie uchroni przed wpłatą na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/926208,wplata-na-pfron-sztczny-podzial-firmy.html Jeśli oddział nie spełnia wymogów odrębnego pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, to przy ustalaniu tego, czy powinien płacić na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie może być traktowany jako samodzielny podmiot.

]]>
Jak obliczyć ulgę we wpłatach na PFRON na nowych zasadach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/925515,ulga-we-wplatach-na-pfron-na-nowych-zasadach.html Załóżmy, że pracodawca w czerwcu i we wrześniu 2016 r. oraz marcu 2017 r. udziela ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu sprzedaży własnych usług z zakresu audytu dostępności i zabezpieczenia danych. Sprzedający przeciętnie miesięcznie zatrudnia ogółem 30 pracowników, w tym 12 niepełnosprawnych.

]]>
Kontrola RPO: Osadzenie niepełnosprawnych intelektualnie lub psychicznie to już problem systemowy http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/925708,rpo-osadzenie-uposledzonych-problem-systemowy.html Sprawa osadzenia chorego psychicznie Arkadiusza K., który ukradł wafelek, to nie jest jednostkowa wpadka wymiaru sprawiedliwości. Z badań przeprowadzonych przez rzecznika praw obywatelskich wynika, że osadzenie niepełnosprawnych intelektualnie lub psychicznie to już problem systemowy. W wyniku kontroli w jednej czwartej zakładów karnych i aresztów śledczych pracownicy Biura RPO wykryli sto takich przypadków.

]]>