© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2016-07-28T16:29:53+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Komentarz do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963532,komentarz-do-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych.html Ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886, dalej: nowelizacja) wprowadzono do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej: u.r.o.n.) zmiany w wielu obszarach.

]]>
Świętokrzyskie: W zamku Krzyżtopór powstanie multimedialna wystawa http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/963347,swietokrzyskie_w_zamku_krzyztopor_powstanie_multimedialna_wystawa.html Opiekunowie zabezpieczeni po śmierci niepełnosprawnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963146,opiekunowie-zabezpieczeni-po-smierci-niepelnosprawnego.html Osoby, które tracą wsparcie finansowe w związku ze śmiercią osoby, nad którą sprawowały opiekę, zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

]]>
Rząd: Opiekunowie niepełnosprawnych będą zabezpieczeni po śmierci podopiecznych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/963033,opiekunowie-niepelnosprawnych-zabezpieczeni-po-smierci-podopiecznych.html Opiekunowie osób niepełnosprawnych, który po śmierci podopiecznych tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne - zdecydował rząd.

]]>
Sejm: Od sierpnia 2017 r. nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/961267,nowe-legitymacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - wynika z przyjętej we wtorek przez Sejm noweli ustawy o rehabilitacji. Ustawa zawiera też zmiany dot. Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

]]>
Koniec z biurokratyczną mordęgą w PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/959903,nowy-prezes-pfron-wywiad.html - Fundusz był do tej pory nastawiony na gromadzenie i wydawanie pieniędzy. Tymczasem efekty realizowanych programów nie były monitorowane - mówi Robert Kwiatkowski.

]]>
NSA: Ulga samochodowa to nie ryczałt http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/959900,nsa-ulga-samochodowa-to-nie-ryczalt.html Osoby niepełnosprawne będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów mogą odliczyć od dochodu tylko tyle, ile faktycznie wydały na dojazdy na rehabilitację, a nie pełną kwotę 2280 zł – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

]]>
PFRON: Krótszy termin na wykorzystanie ulg http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/959220,pfron-termin-na-wykorzystanie-ulgi.html Firma, która dopiero w lipcu zapłaci za zakupiony wcześniej od innego przedsiębiorstwa produkt, będzie mogła wykorzystać uzyskane w ten sposób obniżenie wpłaty na PFRON w ciągu 6, a nie 12 miesięcy.

]]>
RPO: Skargi dotyczące dyskryminacji najczęściej od osób z niepełnosprawnością http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/958823,niepelnosprawni-skarza-sie-do-rpo.html Zwrot dopłat do pensji z PFRON będzie możliwy w ratach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/958115,zwrot-doplat-do-pensji-z-pfron-bedzie-mozliwy-w-ratach.html Pracodawcy i związki zawodowe nie zostaną usunięci z krajowej rady konsultacyjnej przy pełnomocniku rządu ds. osób niepełnosprawnych. Więcej członków wydelegują organizacje pozarządowe.

]]>
Michałkiewicz: Ograniczanie praw osób niepełnosprawnych jest nadużywane http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/957881,michalkiewicz-ograniczanie-praw-osob-niepelnosprawnych-jest-naduzywane.html Raporty przygotowywane przez organizacje pozarządowe wskazują, że często ograniczenie praw osób z niepełnosprawnością jest nadużywane; jest to kwestia, którą będziemy się zajmować - powiedział w środę w Sejmie wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

]]>
Zasiłek dla opiekuna również wtedy, gdy wygasło orzeczenie o niepełnosprawności http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/957128,zasilek-dla-opiekuna-rowniez-wtedy-gdy-wygaslo-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci.html Osoby, które zakończyły pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego między 1 stycznia a 30 czerwca 2013 r., bo ich decyzje były wydane na czas określony, powinny mieć przywrócone wsparcie na takich samych zasadach jak opiekunowie, którzy stracili je z mocy prawa 1 lipca.

]]>
Informacje dla PFRON na nowych drukach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/957142,informacje-dla-pfron-na-nowych-drukach.html Obowiązująca od początku tego miesiąca nowelizacja przepisów ustawy rehabilitacyjnej spowodowała konieczność zmian w formularzach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ich nowe wzory określają cztery rozporządzenia ministra rodziny pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r.

]]>
Od lipca ograniczenie ulg we wpłatach na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/956757,od-lipca-ograniczenie-ulg-we-wplatach-na-pfron.html Od lipca ulgi we wpłatach na PFRON ograniczone zostaną do 50 proc.; dotychczas mogły sięgnąć nawet 80 proc. wartości usługi czy produktu. Ma to zapewnić stabilność funkcjonowania PFRON.

]]>
Zmiany od 1 lipca: Zobacz, jak teraz można przewozić rower http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/956065,1-lipca-zmiany-przewoz-rowerow.html Od 1 lipca 2016 roku zmieniają się przepisy obowiązujące w komunikacji miejskiej w Warszawie, dotyczące między innymi zasada przewożenia rowerów oraz uprawnień osób niepełnosprawnych.

]]>
Zmiany w prawie od 1 lipca: Ulgi na PFRON pod ścisłą kontrolą http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/956359,ulgi-na-pfron-pod-scisla-kontrola.html Firmy będą musiały szczegółowo dokumentować przyznanie obniżenia i wypełniać więcej druków dla funduszu. Czekają je też dodatkowe sankcje finansowe. Od 1 lipca zaczynają obowiązywać nowe przepisy regulujące zasady udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ich wprowadzenie ma zwiększyć wpływy do jego budżetu o blisko 240 mln zł.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców - prezydent podpisał ustawę http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/955784,swiadczenie-pielegnacyjne-dla-obojga-rodzicow-prezydent-podpisal-ustawe.html Od 2017 r. oboje rodzice, którzy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, będą mieć prawo do świadczeń - zakłada ustawa, którą podpisał prezydent. Teraz na jedną rodzinę przysługuje jedno świadczenie, nawet jeśli dzieci z niepełnosprawnością jest więcej.

]]>
Wykluczenie partnerów społecznych z rady konsultacyjnej nie jest przesądzone http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/954206,wykluczenie-partnerow-spolecznych-z-rady-konsultacyjnej-nie-jest-przesadzone.html Podkomisja zajmie się projektem zmian w przepisach zakładających wyeliminowanie ze składu rady doradzającej pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych partnerów społecznych i samorządów.

]]>
MRPiPS unowocześni system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953642,mrpips-unowoczesni-system-wsparcia-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html MRPiPS rozpoczęło we wtorek konsultacje społeczne ws. zmian w systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Za pomocą formularza umieszczonego na stronach PFRON osoby te będą mogły same określić, jak powinno się zmienić prawo, by było dostosowane do ich potrzeb.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne dla każdego z rodziców http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953140,zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych.html Od przyszłego roku więcej osób będzie mogło otrzymywać wsparcie za opiekę nad niepełnosprawnym krewnym. Przyznanie go jednemu członkowi rodziny nie będzie oznaczać, że pieniędzy nie otrzyma druga osoba wchodząca w jej skład.

]]>