© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2014-12-18T03:17:14+01:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne: ZUS nie może pozbawić ulgi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/842367,nadplata-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-zus-nie-moze-pozbawic-ulgi.html Zakład pracy chronionej nie może być karany odebraniem prawa do refundacji składek za osoby niepełnosprawne tylko dlatego, że z wyprzedzeniem przesłał do ZUS dokumenty rozliczeniowe.

]]>
Niepełnosprawni: Wszystkie składki trzeba opłacać w terminie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/842098,niepelnosprawni-wszystkie-skladki-trzeba-oplacac-w-terminie.html Opóźnienia w przekazywaniu należności do ZUS za osoby bez uszczerbku na zdrowiu mogą świadczyć o tym, że firma znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. To może ją pozbawić dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników.

]]>
Fiskus kwestionuje wydatki z funduszu rehabilitacji http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/841792,fiskus-kwestionuje-wydatki-z-funduszu-rehabilitacji.html Firmy mają problemy z uznaniem wydatku z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) za pomoc de minimis. Urzędy skarbowe odmawiają im wydawania potwierdzających ten fakt zaświadczeń.

]]>
UE walczy z dyskryminacją. Zyskają niepełnosprawni i seniorzy? http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/841675,ue-walczy-z-dyskryminacja-zyskaja-niepelnosprawni-i-seniorzy.html Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker umieścił dyrektywę antydyskryminacyjną wśród priorytetów swojej ekipy, jednak jej los jest nadal niepewny, gdyż niektóre państwa, np. Wielka Brytania czy Niemcy, choć przeciwne dyskryminacji, wolałyby, aby te przepisy leżały w gestii państw, a nie Unii.

]]>
Niepełnosprawny pracownik przedstawi korzystniejsze orzeczenie http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/841175,niepelnosprawny-pracownik-moze-przedstawic-korzystniejsze-orzeczenie.html Pracodawcy mają wątpliwości, jak postępować w sytuacji, gdy podwładny uzyskuje na potrzeby wydania karty parkingowej nowy dokument o uszczerbku na zdrowiu, różny od dotychczasowego. Jak wyjaśnia Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), oba są ważne i na potrzeby zatrudnienia można wybrać korzystniejsze.

]]>
Będzie nowy wzór wniosku o dopłatę do kredytu dla zakładu pracy chronionej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/840608,bedzie-nowy-wzor-wniosku-o-doplate-do-kredytu.html Zakłady pracy chronionej (ZPChr), które w 2015 r. chcą otrzymać dofinansowanie do oprocentowania pożyczki, powinny wstrzymać się z wysyłaniem formularza do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ten pracuje nad jego nowym drukiem.

]]>
Ewa Kopacz: Rząd będzie robił wszystko, aby pomóc osobom niepełnosprawnym http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/839473,ewa-kopacz-rzad-bedzie-robil-wszystko-aby-pomoc-osobom-niepelnosprawnym.html Rząd będzie robił wszystko, aby pomóc osobom niepełnosprawnym. Tak deklarowała Ewa Kopacz. Premier poprowadziła lekcję z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w szkole podstawowej nr 103 na warszawskiej Sadybie.

]]>
Można składać wnioski o zaległe świadczenia pielęgnacyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/839046,mozna-skladac-wnioski-o-zalegle-swiadczenia-pielegnacyjne.html Do 29 grudnia gminy czekają na pisma o przyznanie pomocy od opiekunów, którym odmówiono wsparcia na niepełnosprawne dziecko, ponieważ otrzymał je drugi z nich na innego potomka z dysfunkcją zdrowotną.

]]>
Stare karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy 2015 roku http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/838587,stare-karty-parkingowe-dla-niepelnosprawnych-beda-wazne-do-polowy-2015-roku.html Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach"; jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Proces wydawania nowych kart nadzoruje – zgodnie z kompetencjami – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

]]>
Będzie łatwiej zatrudnić niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/838461,bedzie-latwiej-zatrudnic-niepelnosprawnych.html Sejm uchwalił przepisy dot. pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

]]>
Dodatkowy czas na kartę parkingową dla niepełnosprawnych i opiekunów http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/838426,dodatkowy-czas-na-karte-parkingowa-dla-niepelnosprawnych-i-opiekunow.html Do 30 czerwca 2015 r. zachowają ważność dokumenty pozwalające zatrzymywać samochody na tzw. kopercie, które zostały wydane przed 1 lipca tego roku. Taki termin na ich wymianę przewiduje wchodząca właśnie w życie ustawa z 10 października 2014 r. poprawiająca nowelizację prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1589).

]]>
Świadczenia pielęgnacyjne 2015: Ile wyniesie podwyżka? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/837424,swiadczenia-pielegnacyjne-2015-ile-wyniesie-podwyzka.html Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje faktycznym opiekunom niepełnosprawnego dziecka, którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne dla jednego z rodziców jest niezgodne z konstytucją http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/836348,swiadczenie-pielegnacyjne-dla-jednego-z-rodzicow-jest-niezgodne-z-konstytucja.html Brak pomocy zarówno dla matki, jak i ojca w sytuacji, gdy w rodzinie jest kilkoro niepełnosprawnych dzieci, jest niezgodny z prawem. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

]]>
TK uznał skargę ojca niepełnosprawnych dzieci: Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje choć dostała je też matka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/836188,tk-uznal-skarge-ojca-niepelnosprawnych-dzieci-swiadczenie-pielegnacyjne-przysluguje-choc-dostala-je-tez-matka.html TK rozpatrywał skargę ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna, ponieważ jego żona miała już ustalone prawo do świadczenia na drugie niepełnosprawne dziecko. Do skargi przystąpiła Rzecznik Praw Obywatelskich.

]]>
Jak uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej od stycznia 2015r.? http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835839,dofinansowanie-na-zatrudnienie-osoby-niepelnosprawnej-od-stycznia-2015r.html W związku z planowaną nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z zm.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (dalej projekt).

]]>
Zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych na nowych zasadach http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835720,nowe-zaady-zwrotu-kosztow-zwiazanych-z-zatrudnieniem-niepelnosprawnych.html 70 proc. dla małych i średnich przedsiębiorców, a 60 proc. dla dużych firm wyniesie refundacja wydatków na szkolenie osoby z uszczerbkiem na zdrowiu.

]]>
Sprawa ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w Trybunale Konstytucyjnym http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/835566,sprawa-ojca-ktoremu-odmowiono-prawa-do-swiadczenia-pielegnacyjnego-w-trybunale-konstytucyjnym.html TK zajmie się skargą ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

]]>
Straż miejska pomaga starszym i niepełnosprawnym dotrzeć na wybory http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/835555,straz-miejska-pomaga-starszym-i-niepelnosprawnym-dotrzec-na-wybory.html W Warszawie straż miejska dowozi osoby starsze oraz z niepełnosprawnością na głosowanie. Z takiej pomocy mogą skorzystać ludzie mający kłopot z poruszaniem się, ale nie posługujący się wózkami inwalidzkimi.

]]>
Prokuratura o problemie małżeństw osób chorych psychicznie http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/835530,prokuratura-o-problemie-malzenstw-osob-chorych-psychicznie.html TK bada pytanie prawne sądu, który kwestionuje zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowią one: „Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa, i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków”.

]]>
Resort pracy planuje zmiany w oskładkowaniu świadczeń dla niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/835314,resort-pracy-planuje-zmiany-w-oskladkowaniu-swiadczen-dla-niepelnosprawnych.html Firmy, które po utracie statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr) przyznają pomoc na rehabilitację i leczenie niepełnosprawnych pracowników, nie będą musiały opłacać od nich należności na rzecz ZUS.

]]>