© 2017 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2017-02-24T18:54:04+01:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Otrzymanie pomocy publicznej wyklucza dotacje do wynagrodzeń niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1021891,otrzymanie-pomocy-publicznej-wyklucza-dotacje-do-wynagrodzen-niepelnosprawnych.html Pracodawca jest beneficjentem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Do kiedy powinien złożyć do funduszu oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej? W jaki sposób to zrobić – na papierze czy elektronicznie?

]]>
Niepełnosprawni: Zamieszanie z zatrudnianiem w firmach powiązanych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1020269,zatrudnianie-niepelnosprawnych-w-firmach-powiazanych.html Pracodawcy wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo ustalać stan zatrudnienia, gdy są powiązani z innymi podmiotami. Wprawdzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydał komunikat w tej sprawie, ale po kilku dniach zdjął go ze strony internetowej. Jak ustaliliśmy, kolejny pojawi się do 20 lutego br.

]]>
Dorosły niepełnosprawny też może mieć opiekuna http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1019276,orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-ze-wskazaniem-opiekuna.html Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać wskazania co do stałego udziału opiekuna w leczeniu i rehabilitacji niepełnosprawnego – nawet gdy jest on pełnoletni.

]]>
Bez sankcji za niewystawienie informacji o uldze na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1018355,informacja-o-uldze-pfron-kara.html Dotychczasowe stanowiska w sprawie konsekwencji dla pracodawców, którzy nie realizują obowiązku wystawienia druku określającego kwotę obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), nie są sprzeczne. One się uzupełniają, bo odnoszą się do różnych sytuacji, w których może znaleźć się firma.

]]>
Michałkiewicz: Najwyższy czas na nowy system wsparcia niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1016238,michalkiewicz-nowy-system-wsparcia-niepelnosprawnych.html Osoby niepełnosprawne zasługują na miejsca pracy, które będą zgodne z ich kwalifikacjami i wykształceniem. Dlatego wprowadzamy programy, które pomogą w znalezieniu zatrudnienia - mówi w wywiadzie dla DGP wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

]]>
Program 500 plus: Przy lekkiej niepełnosprawności nie ma wyższego kryterium http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1015856,program-500-plus-500-zlotych-na-dziecko-swiadczenia.html Wynoszący 1200 zł na osobę próg dochodów przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze został przewidziany tylko dla części rodzin, w których wychowuje się dziecko z dysfunkcją zdrowotną.

]]>
Już wiadomo, jak firmy mają wyliczać ulgę na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1013267,jak-firmy-maja-wyliczac-ulge-na-pfron.html Jeśli produkt lub usługa została sprzedana w grudniu 2016 r., a zapłata nastąpiła w styczniu br., to kwota ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinna być wyliczona w oparciu o najniższe wynagrodzenie z 2015 r.

]]>
PiS zapowiada: Będzie nowa ustawa o wsparciu niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1012001,ustawa-o-wsparciu-niepelnosprawnych.html Do końca roku przygotujemy nową ustawę o wsparciu osób niepełnosprawnych - zapowiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska po spotkaniu z premier.

]]>
Niepełnosprawni: Zamieszanie z wyliczeniem wysokości ulgi na PFRON http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1011869,firmy-nie-wiedza-jak-wyliczyc-ulge-na-pfron.html Firmy nie wiedzą, czy obliczając wielkość zniżki we wpłacie na fundusz za sprzedaż, która miała miejsce do końca 2016 r., powinny uwzględniać kwotę najniższej pensji z 2015 r. czy z 2016 r. Kluczowe będzie stanowisko Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

]]>
ETPC: Niepełnosprawność a prawa rodzicielskie http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1010808,etpc-niepelnosprawnosc-a-prawa-rodzicielskie.html Jak uwzględniać niepełnosprawność rodzica w kontaktach z dzieckiem? Na to pytanie musieli odpowiedzieć sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozpatrujący sprawę Nowakowski przeciwko Polsce (skarga nr 32407/03). Skarżący jest osobą niesłyszącą i niemówiącą. W sierpniu 2005 r. ożenił się on z A.N., która również ma uszkodzony słuch. W  roku 2006 parze urodził się syn. Niedługo później małżeństwo się rozpadło. Decydując o prawach rodzicielskich, sąd uznał, że 11-miesięczne dziecko powinno zostać przy matce. Nowakowskiemu przyznano prawo do widzeń w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Mężczyzna nie sprzeciwiał się takiemu postanowieniu.

]]>
Wniosek o refundację składek z dodatkowym formularzem http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1010721,refundacja-skladek-pfron.html Prowadzący działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o zwrot należności na ubezpieczenia społeczne w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinni pamiętać, że do pierwszego druku składanego w 2017 r. trzeba dołączyć informacje o pomocy de minimis.

]]>
Niepełnosprawni: Kontrole pracodawców będą zgodne z wykładnią NSA http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1008963,kontrole-pracodawcow-zatrudniajacych-niepelnosprawnych-beda-zgodne-z-wykladnia-nsa.html Firmy, które do 30 czerwca 2016 r. wpłacały środki pochodzące z zaliczek na podatek dochodowy na konto Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) po 20 dniu następnego miesiąca nie będą musiały płacić kar za ich nieterminowe przekazywanie.

]]>
Resorty rodziny, zdrowia i edukacji zapewniają o realizacji programu "Za życiem" http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1009169,resorty-rodziny-zdrowia-i-edukacji-zapewniaja-o-realizacji-programu-za-zyciem.html Na program "Za życiem" w ciągu 5 lat jego realizacji zaplanowano 3,7 mld zł; w 2017 r. na ten cel będzie przeznaczonych 511 mln zł - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

]]>
Program "Za życiem": Bezrobotni pomogą w opiece nad dziećmi http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1007677,swiadczenia-dla-rodzicow-dzieci-niepelnosprawnych.html Rodzice niepełnosprawnych dzieci będą mogli odpocząć, umieszczając je na kilka godzin w odpowiednich placówkach. O ile dochód rodziny nie przekracza 1200 zł.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie w 2017. Wyrok TK wciąż niezrealizowany http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1006506,swiadczenie-pielegnacyjne-2017.html 1406 zł będzie wynosić w 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne - przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi. Podwyżka związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Dotychczas świadczenie wynosiło 1300 zł.

]]>
Zmiany w zasiłkach dla opiekunów: Od 2017 możliwe dwa świadczenia dla rodziny http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1006503,zasilek-dla-opiekunow-2017-niepelnosprawni.html Jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko, oboje rodzice będą mieć prawo do świadczenia, gdy zrezygnują z pracy, by opiekować się dziećmi. Teraz na jedną rodzinę przysługuje jedno świadczenie, nawet jeśli dzieci z niepełnosprawnością jest więcej.

]]>
Kto i kiedy otrzyma 4 tys. zł z programu „Za życiem” http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1006101,kto-otrzyma-4-tys-zl-z-programu-za-zyciem.html Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore, będą mogły od 1 stycznia 2017 r. starać się o nowe świadczenie. Nie obowiązuje przy nim kryterium dochodowe.

]]>
Niepełnosprawni: Sprzeczne interpretacje w sprawie dopłat do pensji muszą być wyjaśnione http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1005743,niepelnosprawni-doplaty-do-pensji-pracownikow.html Firma może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa, a uzyskane przez nią orzeczenie wskazuje na niepełnosprawność powstałą przed tą datą. Pracodawcy są zaskoczeni, bo wcześniejsze stanowisko biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) wykluczało taką możliwość.

]]>
Zamieszanie z zasadami ustalania stanu zatrudnienia http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1004741,ustalanie-stanu-zatrudnienia-pfron.html Po tym, jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nieoczekiwanie zmienił stanowisko w sprawie tego, kto wchodzi w skład personelu przedsiębiorstwa, pracodawcy mają wątpliwości, jak postępować. Nie ułatwiają im tego kolejne wyjaśnienia przedstawiane przez fundusz.

]]>
Nowości w programie "Za życiem": Preferencje w Mieszkanie+ i 30 dni zasiłku opiekuńczego http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1004354,program-za-zyciem-mieszkanie-i-30-dni-zasilku-opiekunczego.html Preferencje w ramach programu Mieszkanie+, dodatkowe pieniądze na aktywizację bezrobotnych rodziców, utworzenie 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych zapewniających pomoc do siódmego roku życia oraz wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności – to główne nowości programu „Za życiem”.

]]>