© 2008 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2014-08-28T11:03:34+02:00 INFOR PL S.A. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Warszawa poszukuje miejsca dla niewidomych dzieci http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/817195,warszawa-poszukuje-miejsca-dla-niewidomych-dzieci.html Prezydent Warszawy przekonuje, że miasto oferowało lokale zastępcze dla dzieci i ich opiekunów, którzy muszą opuścić Dom Niewidomego Dziecka na Saskiej Kępie.

]]>
Opiekunowie niepełnosprawnych obchodzą prawo, by dostać specjalny zasiłek opiekuńczy http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/816956,zasilek-opiekunczy-opiekunowie-niepelnosprawnych-obchodza-prawo.html Gminy mają problem z osobami, które podejmują pracę tylko po to, aby zaraz z niej zrezygnować i otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy.

]]>
PFRON dopłaci do szkolenia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/816302,pfron-doplaci-do-szkolenia-pracownika-pomagajacego-niepelnosprawnemu.html Firma łatwiej wykaże efekt zachęty, od którego zależy uzyskanie dofinansowania do pensji osoby z dysfunkcją zdrowotną.

]]>
Niepełnosprawni: Lokale wyborcze są pełne barier http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/815725,niepelnosprawni-lokale-wyborcze-sa-pelne-barier.html Aż 72 proc. z tych, które są oznaczone jako dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w rzeczywistości nie spełnia wymogów

]]>
Jak osoba niepełnosprawna może teraz otrzymać kartę parkingową http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/813350,jak-osoba-niepelnosprawna-moze-teraz-otrzymac-karte-parkingowa.html Wszystkie wydane dokumenty uprawniające do zatrzymywania się na uprzywilejowanych miejscach postoju, po zmianie przepisów stracą ważność. Za wyrobienie nowego trzeba zapłacić 21 zł

]]>
Wyższe dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/813119,wyzsze-doplaty-do-sprzetu-rehabilitacyjnego.html Od 2015 r. powiaty będą mogły sfinansować niepełnosprawnym maksymalnie 80 proc. kosztów zakupu sprzętu medycznego oraz 95 proc. wydatków związanych z likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych. Zachowana zostanie zasada, że wsparcie nie będzie mogło przekroczyć pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (19 476,55 zł w I kwartale 2014 r.). Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie najwyższe dofinansowanie do zakupu sprzętu wynosi 60 proc., a przy likwidacji barier – 80 proc.

]]>
Niepełnosprawni: Firmy łatwiej uzyskają zwrot kosztów http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/812529,niepelnosprawni-firmy-latwiej-uzyskaja-zwrot-kosztow.html Pracodawca otrzyma zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie osoby bezrobotnej z dysfunkcjami, której nie skierował do niego urząd pracy.

]]>
Klauzula społeczna w zamówieniach publicznych – istnieje, a jakby jej nie było http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/811434,klauzula-spoleczna-w-zamowieniach-publicznych-istnieje-a-jakby-jej-nie-bylo.html Przy zamówieniach publicznych istnieje możliwość zawarcia w specyfikacji wymagań społecznych stawianych wykonawcy (np. wymogu zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych). Takie zapisy określa się mianem klauzuli społecznej.

]]>
Niepełnosprawni apelują o biura poselskie bez barier http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/810995,niepelnosprawni-apeluja-o-biura-poselskie-bez-barier.html Biura poselskie bez barier architektonicznych - tego chcą młodzi niepełnosprawni ludzie z Warszawy, którzy od kilku miesięcy bezskutecznie apelują do parlamentarzystów o zapewnienie im dostępu do biur parlamentarzystów. Pomóc chce im niepełnosprawny europoseł Marek Plura.

]]>
Nie ma już pieniędzy na dopłaty do nauki języka migowego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/810751,niepelnosprawni-nie-ma-pieniedzy-na-doplaty-do-nauki-jezyka-migowego.html Przewidziane na ten rok środki w budżecie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie szkoleń dla osób niesłyszących zostały już wyczerpane.

]]>
Rolnik wypadnie z KRUS, jeśli uzyska świadczenie za opiekę http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/809080,rolnik-wypadnie-z-krus-jesli-uzyska-swiadczenie-za-opieke.html Według Kasy przyznanie przez gminę pomocy osobie, która chce zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny i która składa oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, oznacza, że nie będzie ona już podlegać przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników.

]]>
Opiekunowie bez dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/808800,opiekunowie-bez-dodatku-do-swiadczenia-pielegnacyjnego.html Przyznanie specjalnego wsparcia tylko rodzicom, którzy nie pracują z powodu zajmowania się niepełnosprawnym dzieckiem, jest zgodne z konstytucją. Tak orzekli sędziowie Trybunału.

]]>
Będzie trudniej o kartę parkingową. Samorządy boją się opóźnień http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/807192,karta-parkingowa-trudniejsza-do-uzyskania-samorzady.html Powiatowe zespoły boją się opóźnień w wydawaniu nowych dokumentów pozwalających zatrzymywać osobom niepełnosprawnym samochód na kopercie. Chcą też dofinansowania na ten cel

]]>
Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/807189,jak-uzyskac-zasilek-opiekunczy-lub-swiadczenie-pielegnacyjne.html Po zmianach grupa uprawnionych do pomocy została rozszerzona o rolników i osoby bezrobotne. Jednak ci drudzy z wsparcia za zajmowanie się niepełnosprawnym krewnym skorzystają dopiero za pół roku.

]]>
Sejm przyjął: wózki inwalidzkie wyłączone z egzekucji komorniczej http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/806314,nowelizacja-kpc-wozki-inwalidzkie-wylaczone-z-egzekucji-komorniczej.html Wózki inwalidzkie i inne przedmioty potrzebne do życia niepełnosprawnemu będą wyłączne z egzekucji komorniczej. Takie rozwiązanie zakłada nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (Kpc), którą dziś uchwalił Sejm.

]]>
Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/805598,komu-przysluguje-swiadczenie-pielegnacyjne.html Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form wsparcia, jakie mogą otrzymać osoby, które zajmują się krewnym niepełnosprawnym lub legitymującym się inną dysfunkcją zdrowotną.

]]>
Trudno o zasiłek dla opiekuna niepełnosprawnego współmałżonka http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/805244,trudno-o-zasilek-dla-opiekuna-niepelnosprawnego-wspolmalzonka.html Gminy podejmują sprzeczne decyzje w sprawie przyznania pomocy osobom zajmującym się niepełnosprawnym mężem lub żoną. O świadczenia dla nich upomina się rzecznik praw obywatelskich.

]]>
Nowe ubezpieczenie bezrobotnych do poprawki http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/803025,bezplatne-ubezpieczenie-bezrobotnych-w-pakiecie-antykolejkowym-arlukowicza.html Pomysł okienka w urzędzie pracy, czyli odrębnego miejsca obsługi osób chcących przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, został wyłączony z pakietu antykolejkowego ministra zdrowia.

]]>
Biura poselskie w Warszawie są niedostępne dla niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/802972,biura-poselskie-w-warszawie-sa-niedostepne-dla-niepelnosprawnych.html Biura poselskie w Warszawie są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Tylko do dwóch spośród trzydziestu można wjechać wózkiem inwalidzkim. W żadnym z biur nie ma udogodnień dla osób słabosłyszących i niewidomych. Dlatego ruszyła akcja "Dostępne biura poselskie", która ma to zmienić. Stoją za nią organizacje osób niepełnosprawnych. Ich członkowie, w sprawie likwidacji barier w biurach rozmawiali już z parlamentarzystami.

]]>
Dłuższy okres rozliczania ulgi na leki jest niekorzystny http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/802630,ulga-na-leki-dluzszy-okres-rozliczania-jest-niekorzystny.html Osoby niepełnosprawne korzystające z ulgi w PIT nie muszą na koniec każdego miesiąca pobierać faktury z apteki. Mogą to zrobić raz na trzy miesiące – poinformował wiceminister finansów.

]]>