© 2016 INFOR BIZNES Sp. z o. o. INFOR BIZNES Sp. z o. o. Gazeta Prawna: artykuły z tagiem "niepełnosprawni" 2016-06-26T20:51:22+02:00 INFOR BIZNES Sp. z o. o. http://www.gazetaprawna.pl/tagi_rss/niepelnosprawni Wykluczenie partnerów społecznych z rady konsultacyjnej nie jest przesądzone http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/954206,wykluczenie-partnerow-spolecznych-z-rady-konsultacyjnej-nie-jest-przesadzone.html Podkomisja zajmie się projektem zmian w przepisach zakładających wyeliminowanie ze składu rady doradzającej pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych partnerów społecznych i samorządów.

]]>
MRPiPS unowocześni system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953642,mrpips-unowoczesni-system-wsparcia-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html MRPiPS rozpoczęło we wtorek konsultacje społeczne ws. zmian w systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Za pomocą formularza umieszczonego na stronach PFRON osoby te będą mogły same określić, jak powinno się zmienić prawo, by było dostosowane do ich potrzeb.

]]>
Świadczenie pielęgnacyjne dla każdego z rodziców http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/953140,zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych.html Od przyszłego roku więcej osób będzie mogło otrzymywać wsparcie za opiekę nad niepełnosprawnym krewnym. Przyznanie go jednemu członkowi rodziny nie będzie oznaczać, że pieniędzy nie otrzyma druga osoba wchodząca w jej skład.

]]>
Zmiana zasad obliczania ulg i obniżania wpłat na PFRON już od 1 lipca 2016 r. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/952362,zmiana-zasad-obliczania-ulg-i-obnizania-wplat-na-pfron-juz-od-1-lipca-2016-r.html Tego dnia zacznie obowiązywać nowy wzór na ulgi oraz niższy limit ich uwzględniania przy płatnościach na fundusz. Za nieprawidłowości będą też kary.

]]>
Pracodawcy i związki przeciwni zmianom w radzie konsultacyjnej ds. osób niepełnosprawnych http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/952348,pracodawcy-zwiazki-rada-konsultacyjna-ds-osob-niepelnosprawnych.html Tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych będą zasiadać w organie doradczym pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przeciwko tej zmianie protestują jej obecni członkowie. Zmiany dotyczące funkcjonowania Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych (KRK) zakłada przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

]]>
W jaki sposób rady konsultacyjne pomagają niepełnosprawnym? http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/951461,rada-konsultacyjna-ds-osob-niepelnosprawnych.html Dążenie do integracji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych i obrona ich praw to tylko niektóre działania rad konsultacyjnych ds. osób niepełnosprawnych. Są to organy doradcze działające na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

]]>
Papież: Lepiej zamknąć kościół, który wyklucza niepełnosprawnych http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/951193,papiez-franciszek-lepiej-zamknac-kosciol-ktory-wyklucza-niepelnosprawnych.html WORD musi zapewnić auto niepełnosprawnemu kandydatowi na kierowcę http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/950428,niepelnosprawny-prawo-jazdy-egzamin-word.html Osoby niepełnosprawne zdając egzamin na prawo jazdy powinny mieć zapewnione auta dostosowane do ich potrzeb. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.

]]>
TK: Za małe wsparcie niepełnosprawnych przy egzaminach na prawo jazdy http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/950372,za-male-wsparcie-niepelnosprawnych-przy-egzaminach-na-prawo-jazdy.html Przepisy, odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy, są niezgodne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że wsparcie dla tej kategorii zdających jest "dalece niewystarczające".

]]>
Powiaty chcą więcej środków na wsparcie niepełnosprawnych http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/950067,powiaty-chca-wiecej-srodkow-na-wsparcie-niepelnosprawnych.html Kwoty przekazywane samorządom na rehabilitację społeczną i zawodową są niewystarczające, ponieważ opierają się na zaniżonej liczbie mieszkańców z dysfunkcjami zdrowotnymi.

]]>
MF skłonne zwrócić ulgę prorodzinną http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/949732,mf-odda-ulge-prorodzinna.html Ministerstwo ponownie przeanalizuje interpretacje, w których pozbawiono opiekunów prawnych dorosłych niepełnosprawnych prawa do ulgi prorodzinnej – zapewnił resort w komunikacie przesłanym DGP.

]]>
Chore dziecko: Sprawdź, ile dni wolnych i jakie świadczenia przysługują rodzicom http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/948630,chore-dziecko-dni-wolne-zasilek-opiekunczy.html Jeżeli dziecko zachorowało, rodzicom przysługuje zwolnienie od pracy na osobistą opiekę, a za okres nieobecności - zasiłek opiekuńczy. W przypadku długotrwałej choroby opiekunowie mogą starać się o dodatkowy urlop wychowawczy czy świadczenie pielęgnacyjne.

]]>
Urzędnicy pomogą załatwiać sprawy osobom głuchym http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/948129,gluchoniemi-urzednicy-pomoga-zalatwic-sprawy.html Mama pani Agaty jest od wielu lat osobą niesłyszącą. – W najbliższym czasie będzie musiała załatwić dużo spraw urzędowych. Zastanawiam się, czy mimo że nie mam ukończonych 18 lat, będę mogła służyć jej pomocą w tłumaczeniu rozmowy z urzędnikiem. Jeśli tak, to czy muszę udokumentować znajomość języka migowego? Wiem też, że istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza w urzędzie. Czy skoro tak, to czy mama musi uprzedzić, że przyjdzie, czy jej sprawa zostanie załatwiona od razu? Nie wiem też, czy ze względu na brak orzeczenia o niepełnosprawności będzie musiała za to zapłacić – zastanawia się czytelniczka

]]>
5 świadczeń, jakie może otrzymać opiekun osoby niepełnosprawnej http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945942,opiekun-niepelnosprawnego-swiadczenie-pielegnacyjne-specjalny-zasilek-opiekunczy.html Za rezygnację z pracy w celu zajmowania się niepełnosprawnym dzieckiem lub niedołężnym współmałżonkiem przysługuje między innymi świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

]]>
Kukiz'15 proponuje zmiany w prawie dot. niepełnosprawnych. "Koniec z ubezwłasnowolnieniem" http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/945693,kukiz-15-proponuje-zmiany-w-prawie-dot-niepelnosprawnych.html Klub Kukiz’15 złożył do Marszałka Sejmu projekt ustawy wprowadzającej instytucje opiekuna prawnego i medycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w miejsce ich ubezwłasnowolnienia. Jak zaznaczyła poseł Agnieszka Ścigaj, to odpowiedź na postulaty środowiska.

]]>
Samochody na kopertach: Mniej nadużyć w korzystaniu z kart parkingowych http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/944615,samochody-na-kopertach-korzystanie-z-kart-parkingowych.html Liczba osób, które mogą zatrzymywać samochód na kopertach, zmniejszyła się o połowę. Zaostrzone przepisy spowodowały, że z przywileju korzystają ci, którzy faktycznie go potrzebują.

]]>
Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych będą wysyłać Szydło puste łyżki http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/944078,opiekunowie-doroslych-niepelnosprawnych-beda-wysylac-szydlo-puste-lyzki.html Niepełnosprawni: Jesteśmy dyskryminowani w dostępie do telewizji http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/943880,niepelnosprawni-dyskryminowani-w-dostepie-do-telewizji.html Nie jesteśmy ludźmi gorszego sortu, a tak jesteśmy traktowani przez polityków i media – wskazują przedstawiciele osób głuchych. Chodzi o dyskryminujące ich przepisy ustawy o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 ze zm.).

]]>
PFRON: Gdy jest zaległość, dopłaty do pensji będą wstrzymane http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/942925,pfron-gdy-jest-zaleglosc-doplaty-do-pensji-beda-wstrzymane.html PFRON nie wypłaci dofinansowań do wynagrodzeń, dopóki przedsiębiorca nie ureguluje swoich zobowiązań, które nie uległy przedawnieniu.

]]>
Znalazły się pieniądze na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/941575,znalazly-sie-pieniadze-na-rehabilitacje-niepelnosprawnych-dzieci.html 165 projektów prowadzonych przez NGO’sy uzyska w tym roku wsparcie PFRON. W niepublicznych ośrodkach znów prowadzona będzie rehabilitacja.

]]>