Artykuły na temat: "zamówienia publiczne" , "przetargi"

10 marca 2018 r.

Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne?

27 lutego 2018 r.

Gmina ma prawo wymagać, aby wykonawca zatrudniał na etat