Artykuły na temat: "świadczenia socjalne" , "PIT"

28 października 2010 r.

Czy pomoc z funduszu socjalnego można uzależnić od okazania rocznego zeznania podatkowego

1 sierpnia 2009 r.

Świadczenia z pomocy społecznej są zwolnione z podatku