Opis publikacji

1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady odliczania VAT przez samorządy. Zamów wyjątkową publikację "VAT w samorządach", która omawia najważniejsze zmiany w tym zakresie, a także na przykładach konkretnych inwestycji realizowanych przez JST i ich jednostki podległe opisuje konsekwencje nowych przepisów.

Dodatkowo publikacja prezentuje zasady odliczania VAT w przypadku inwestycji realizowanych samodzielnie lub wspólnie z innymi JST, a także inwestycji przekazanych zakładom budżetowym, spółkom komunalnym i instytucjom kultury. Przedstawia również zasady rozliczania prowadzonej przez samorząd sprzedaży i jej dokumentowania oraz rozliczeń VAT na przykładzie wybranych rodzajów działalności JST, w tym m.in. z zakresu gospodarki nieruchomościami, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej.

Pobierz bezpłatne PDF

Gospodarka komunalna "Vademecum samorządowca" oraz
Samorządy i program 500+ - "Koszty, etaty, wyzwania"

Wprowadź swoje dane