Kontakt: tel. 22 761 31 27, e-mail: bok@infor.pl

Opis publikacji

VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia i 1 marca oraz zmiany, które wchodzą w życie 1 września 2017 r.

Nasza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, ale również praktyczne przykłady pokazujące, jak rozliczać VAT. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.

W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące m.in.:

 • rozliczania nieodpłatnych świadczeń
 • refakturowania dodatkowych kosztów
 • rozliczania wydatków samochodowych
 • ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych
 • rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem
 • dokumentacji VAT i jej korekty
 • zasad prowadzenia ewidencji VAT
 • ustalania terminów odliczania VAT naliczonego

W komentarzu została uwzględniona oraz szczegółowo omówiona duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

Nowe przepisy:

 • zmieniają zasady rozliczeń usług budowlanych
 • obejmują dodatkowe wyroby odwrotnym obciążeniem
 • ograniczają możliwość rozliczeń kwartalnych i przesyłania papierowych deklaracji
 • zaostrzają zasady rozliczeń VAT naliczonego od WNT, importu usług, dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
 • ułatwiają organom podatkowym wykreślanie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
 • ograniczają podatnikom możliwość ubiegania się o zwrot VAT
  w przyśpieszonym terminie
 • dają organom podatkowym możliwość wymierzania kolejnych sankcji: 30% i 100%
W wyniku dużej nowelizacji organy podatkowe otrzymały kolejne narzędzia do walki z nieprawidłowościami i oszustwami w rozliczeniach VAT. Niezbędnym źródłem wiedzy w walce z organami podatkowymi będzie VAT 2017. Komentarz.

O Autorze
Autorem publikacji jest Tomasz Krywan, prawnik, doradca podatkowy, który specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jest praktykiem znającym problemy podatników z rozliczeniem podatków, a szczególnie VAT-u. Udzielił ponad 20 000 odpowiedzi na pytania podatkowe. Napisał również kilkaset artykułów i komentarzy. Na co dzień publikuje w ogólnopolskich dziennikach, m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej. W wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w MONITORZE księgowego oraz BIULETYNIE VAT.

"Polecam VAT 2017. Komentarz. To jedyna taka publikacja na rynku, zawierająca klasyczny komentarz do każdego artykułu ustawy o VAT oraz praktyczne przykłady rozliczeń. Przedstawia nie tylko orzecznictwo sądów, ale również aktualne stanowiska organów podatkowych. Uwzględnia wszystkie zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia, 1 marca oraz 1 września 2017 roku. Komentarz został przygotowany przez doradcę podatkowego Tomasza Krywana, uznanego autora licznych publikacji oraz praktyka."

Joanna Dmowska
Redaktor naczelna Biuletynu VAT

Dla Czytelników publikacji DARMOWY dostęp do INFORLEX Prawo! Kod promocyjny uprawniający do bezpłatnego korzystania z INFORLEX Prawo otrzymasz razem z publikacją.

Korzystaj z bezpłatnego dostępu do aktów prawnych online! Dostęp jest aktywny do 31 grudnia 2017 roku i uprawnia do korzystania z:

 • Kompleksowej bazy ujednoliconych aktów prawnych
 • Dzienników urzędowych – Dz.U., M.P., Dzienników resortowych, Dzienników UE, Dzienników Wojewódzkich
 • Orzecznictw, w tym m.in. NSA, WSA, SN, TK, KIO, RIO, sądy europejskie
 • Interpretacji podatkowych, ZUS, WIA, MPiPS, PIP, PFRON, UZP

Dodatkowo w INFORLEX Prawo:
Funkcjonalny system śródlinków, powiązania orzeczeń i interpretacji z konkretnymi przepisami aktów prawnych, porównywanie zmian w akcie prawnym, oznaczenie aktualności aktu prawnego, możliwość wyświetlenia treści aktu prawnego na określony dzień, możliwość wyświetlenia tylko wybranych przepisów aktu prawnego, schowek, nowoczesna wyszukiwarka.

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Dane do faktury VAT

*Pola obowiązkowe