Kliknij, aby zobaczyć newsletter w przeglądarce
logo gazetaprawna.pl NEWSLETTER
19 stycznia 2017 r.
TEMAT DNIA

Spółdzielnie mieszkaniowe: Prezesi mogą pełnić swoje funkcje dożywotnio. Poziom patologii zostanie utrzymany

Prezesi mogą pełnić swoje funkcje dożywotnio. Z tego powodu resort finansów krytykuje najnowszy projekt Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. >>>
REKLAMA
PODATKI

Fiskus zawiedziony. Opłaty reprograficzne są bez VAT

Rekompensata za kopiowanie utworów na użytek osobisty nie podlega opodatkowaniu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Artyści i reprezentujące ich organizacje zbiorowego zarządzania nie kryją zadowolenia. >>>
PRAWO

Autodenuncjacja w palestrze. Adwokat powiadomi dziekana o postępowaniu karnym

Adwokat, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, ma o tym informować dziekana. W przeciwnym razie ryzykuje wszczęcia dyscyplinarki. >>>
PRACA

Władza nie musi wypoczywać? Szefowie urzędów dostają nawet 150 tys. zł ewkwiwalentu za niewykorzystany urlop

Niemal każdy szef urzędu ma zaległy urlop, za który otrzymuje ekwiwalent po odejściu ze stanowiska. >>>
Zamów prenumeratę Dziennika Gazety Prawnej
BIZNES

Za dużo węgla? Bzdura, już go brakuje

Kopalnie mają najniższe zapasy od dekady. Część dostaw nie dociera do klientów w terminie. >>>

VAT 2017 cz.1 i cz.2 + Rozliczenia podatkowe 2017

Kodeks pracy 2017 z komentarzem + Czas pracy

Podatki 2017. Komplet książek

79,00 zł
109,00 zł
79,00 zł
Wysyłka listu jest realizowana z bazy spółek Grupy Infor.pl: INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279, posiadającej numer NIP: 118 00 93 066, numer REGON: 011617580, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.600.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych).
INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000307225, NIP 5272575823, o kapitale zakładowym w wysokości 29.421.550,00 złotych.
Adres do korespondencji: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl
Jeśli nie chcesz otrzymywać newslettera, kliknij tutaj.