Miesiąc z PPK

15 maja 2018 r.

Co przedsiębiorca musi wiedzieć o planach kapitałowych15 maja 2018 r.

Zakład pracy, który stworzy dla swojej załogi możliwość odkładania na emeryturę w planach kapitałowych będzie podlegał szeregowi obowiązków. Oprócz odprowadzania obligatoryjnej składki dla pracownika w wysokości 1,5 proc. jego wynagrodzenia i ewentualnie dobrowolnej w wysokości do 2,5 proc., projekt ustawy o PPK zobowiązuje zatrudniającego do pewnych czynności administracyjnych i informacyjnych.

15 maja 2018 r.

Dla pracodawcy obowiązek, dla pracownika nie15 maja 2018 r.

Pracownicze plany kapitałowe będą uzupełnieniem istniejących już form oszczędzania, ale również alternatywą wobec nich. Dlatego każdy pracodawca, który ma w swoim zakładzie PPE, będzie musiał już wkrótce odpowiedzieć sobie na pytanie, którą formę budowania dodatkowych oszczędności emerytalnych wybrać