Miesiąc z PPK

15 maja 2018 r.

Co przedsiębiorca musi wiedzieć o planach kapitałowych15 maja 2018 r.

Zakład pracy, który stworzy dla swojej załogi możliwość odkładania na emeryturę w planach kapitałowych będzie podlegał szeregowi obowiązków. Oprócz odprowadzania obligatoryjnej składki dla pracownika w wysokości 1,5 proc. jego wynagrodzenia i ewentualnie dobrowolnej w wysokości do 2,5 proc., projekt ustawy o PPK zobowiązuje zatrudniającego do pewnych czynności administracyjnych i informacyjnych.

15 maja 2018 r.

Dla pracodawcy obowiązek, dla pracownika nie15 maja 2018 r.

Pracownicze plany kapitałowe będą uzupełnieniem istniejących już form oszczędzania, ale również alternatywą wobec nich. Dlatego każdy pracodawca, który ma w swoim zakładzie PPE, będzie musiał już wkrótce odpowiedzieć sobie na pytanie, którą formę budowania dodatkowych oszczędności emerytalnych wybrać

2 kwietnia 2018 r.

obrączki, rozwód, sąd rodzinny, alimenty

Pracownicze Plany Kapitałowe: W przypadku rozwodu, część pieniędzy z PPK trafi do Skarbu Państwa2 kwietnia 2018 r.

W przypadku rozwodu część pieniędzy zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych przejmie Skarb Państwa - taką interpretację ustawy o PPK potwierdza MF. Dotyczy to współmałżonka, który nie należy do PPK, ale z racji rozwodu przysługuje mu wypłata części wpłaconych w czasie małżeństwa środków.

19 marca 2018 r.

Jak ocenia NBP, system pracowniczych planów kapitałowych w zaproponowanym kształcie nie realizuje głównego celu tworzenia dodatkowego systemu oszczędzania na emeryturę jakim - w opinii NBP - powinno być realne zabezpieczenie potrzeb finansowych osób, które zakończyły aktywność zawodową.

NBP: Projekt ustawy o PPK niedopracowany, nie zapewnia sprawnego działania systemu19 marca 2018 r.

Przedłożony projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych jest niedopracowany, jeżeli chodzi o zabezpieczenie interesów uczestników i zapewnienie sprawnego działania systemu - napisał Narodowy Bank Polski w opinii do projektu ustawy. W ocenie NBP, wprowadzenie PPK niekoniecznie przełoży się na zwiększenie tempa wzrostu PKB w Polsce.