udział w debacie jest bezpłatny
Wszystkie pola są obowiązkowe.

Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w celu marketingu własnych produktów i usług Spółek Grupy Infor PL S.A. oraz archiwizacji jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72. Dane osobowe mogą być udostępniane zarówno spółkom z Grupy INFOR PL S.A. jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom, podlegają ustawowej ochronie w szczególności w zakresie możliwości ich poprawiania i uzyskiwania dostępu.

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do Grupy Kapitałowej INFOR PL S.A. i ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Spółki Grupy Kapitałowej INFOR PL S.A.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o webinariach i innych informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Infor Biznes

`1

Skrzydła Zdrowego Biznesu – ranking Dziennika Gazety Prawnej oraz wywiadowni gospodarczej BISNODE POLSKA


Czy można realizować przedsięwzięcia w obszarze opieki zdrowotnej w taki sposób, aby były rentowne, miały zdrowe finanse i spełniały wysokie kryteria w zakresie standingu finansowego – czyli tak jak firmy z innych obszarów gospodarki? Po sprawdzeniu danych finansowych polskich szpitali uzyskaliśmy odpowiedź pozytywną. Ponad sto placówek, zarówno państwowych jak i prywatnych, spełniło wysokie kryteria naszego zestawienia za 2013 i częściowo za 2014 rok.

Wybór najlepszych szpitali odbywał się w kilku etapach. W pierwszej fazie, po kodach branżowych PKD, wyłoniliśmy działające w Polsce szpitale, zarówno państwowe jak i prywatne. Następnie wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska oceniła ich kondycję finansową.

Na finalną ocenę kondycji finansowej szpitali bezpośredni wpływ miały takie wskaźniki jak:

 • płynność finansowa
 • wysokość zadłużenia
 • rentowność
 • zdolność finansowa podmiotu
 • poziom zarejestrowanych płatności
 • poziom przeterminowanych płatności
 • zarejestrowane wnioski z sądów gospodarczych o upadłość lub podstępowanie naprawcze
 • rozpoczęcie procesu likwidacji
 • ogłoszenie upadłości
 • negatywne sygnały prasowe nt. kondycji finansowej

Ocena kondycji finansowej odbyła się na podstawie dostępnych w sądach gospodarczych danych finansowych z ostatnich trzech pełnych lat obrachunkowych. Następnie szpitale zostały podzielone na cztery grupy według wielkości przychodów za 2014 rok. W ramach grup znalazły się zarówno placówki publiczne jak i prywatne:

 • 100 mln i więcej
 • 50-100 mln
 • 20-50 mln
 • do 20 mln

Ranking Zdrowia Polski

Przygotowując ranking zdrowia Powiatów i miast w Polsce uwzględnialiśmy 3 kategorie.


Pierwsza kategoria opisuje zaplecze medyczne, czyli potencjał zdrowotny.

Aby to zbadać, zapytaliśmy wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu m. In. O to, ile mają szpitali, przychodni, poradni oraz aptek a także ilu lekarzy i pielęgniarek przypada na 1 tys. Mieszkańców. Braliśmy także pod uwagę wyposażenie placówek medycznych, czyli zbieraliśmy informacje o liczbie tomografów, RTG, aparatów USG czy do przeprowadzania mammografii, jak też programów profilaktycznych. Interesowały nas także liczba zespołów ratowniczych oraz wydatki własne na ochronę zdrowia.

Druga kategoria a także najważniejsza, to ocena zdrowia mieszkańców.

W tej kategorii analizowaliśmy jaka jest demografia, umieralność noworodków na tysiąc mieszkańców, a także przyczyny śmierci. Istotne były dane dotyczące odsetka zgonów na takie choroby jak: układu krążenia, oddechowego, oraz nowotworów.

Ostatnią istotną dla pacjentów kategorią była ta dotycząca dostępności badań.

Ważny dla przeprowadzonych przez nas analiz był czas oczekiwania na podstawowe badania, takie jak tomograf, USG brzucha czy EKG. Ocenialiśmy również jak długo ich mieszkańcy czekają na wizytę u pediatry czy tez kardiologa, neurologa czy stomatologa oraz onkologa.

Równie istotna była dostępność operacji oraz zabiegów: m in. usunięcia zaćmy, wszczepienia endoprotezy, by-passów czy usunięcia trzeciego migdałka. Wreszcie ostatnią pozycją była opieka nad osobami starszymi, dlatego zapytaliśmy o czas oczekiwania na przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Wręczenie nagród w obydwu rankingach odbędzie się 18 lutego o godzinie 14.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congres ( HCC ) ( 18-20 luty).

Rozstrzygnięcie rankingów połączone zostanie z częścią konferencyjną, podczas której odbędzie się panel dyskusyjny „Zmiany w polityce lekowej – co oznaczają dla pacjentów, Ministerstwa Zdrowia oraz graczy na rynku farmaceutycznym?”

 • Planowane zmiany w ustawie refundacyjnej
 • Wykorzystanie instrumentów podziału ryzyka – nowe podejście do negocjacji z firmami farmaceutycznymi
 • System refundacji leków – co dalej po zapowiadanej likwidacji NFZ?
 • Rola rynku w kreowaniu cen leków
 • Wprowadzenie wyższych cen urzędowych leków. Czy to sposób na walkę z nielegalnym wywozem leków za granicę?
 • Finansowanie najdroższych farmakoterapii – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do 15 lutego włącznie.

Udział w spotkaniu oraz rankingu jest całkowicie bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt organizacyjny:

Mateusz Tarnowski
tel. 519 061 422
e-mail: mateusz.tarnowski@infor.pl

Rafał Zieliński
tel. 882 100 988
e-mail: rafal.zielinski@infor.pl

POZOSTAŁO:


Organizator


Partner Merytoryczny Skrzydeł Zdrowego Biznesu