Warsztaty poświęcone są problematyce zarządzania ryzykiem kontraktowym przy eksporcie towarów i usług do takich krajów jak Białoruś, Kazachstan, Rosja i Ukraina.

Uczestnicy warsztatów:

  • Zdobędą umiejętności samodzielnego poruszania się po rynkach dawnego WNP - w kontekście pozyskiwania i obsługi kontrahentów
  • Usystematyzują swoją wiedzę w zakresie sporządzenia umów eksportowych i zabezpieczenia interesów pod kątem niedopuszczenia do sporu sądowego lub egzekwowania należności
  • Nauczą się metod weryfikacji kontrahenta
  • Dowiedzą się, jakie są najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów
  • Poznają praktyczne aspekty najczęściej wybieranych zabezpieczeń transakcji, a także pułapki zastosowania niektórych z nich
  • Dowiedzą się o możliwościach dochodzenia roszczeń z ominięciem długich postępowań sądowych

Celem spotkania jest zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy, która umożliwi nie tylko podjęcie racjonalnej i świadomej decyzji w zakresie wyboru kontrahenta i ułożenia właściwych stosunków handlowych z nim, ale też pokaże, jak podmiot, który eksportuje na rynki wschodnie, powinien przygotować się do tego procesu, aby zagwarantować sobie sukces, oraz jakie ryzyka powinien brać pod uwagę.

Kontakt organizacyjny i współpraca:

Aneta Olczak
tel. + 48 22 530 44 17
kom. 510 024 780
e-mail: aneta.olczak@infor.pl

Organizator

Partner Merytoryczny