W roku 2016 do sądów powszechnych wpłynęło ponad 1.7 miliona nowych sporów gospodarczych. Oznacza to ponad 14 procentowy wzrost w stosunku do roku 2014. A przecież, jak dowodzą badania prowadzone wśród przedsiębiorców, tylko około 50% sporów gospodarczych jest kierowanych na drogę sądową. Powyższe dane pokazują, że spór nie jest zdarzeniem wyjątkowym, lecz częścią biznesowej rzeczywistości. Każdy przedsiębiorca powinien uwzględniać w swojej działalności biznesowej strategie zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania sporów.

Eksperci z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, która jest od lat postrzegana jako jedna z wiodących kancelarii w dziedzinie rozwiązania sporów, zarówno w procesach sądowych jak i arbitrażowych, przedstawią strategię zapobiegania i zarządzania sporem oraz taktykę przedprocesową (w tym klauzule rozwiązywania sporów, wybór sądu, negocjacje ugodowe) oraz procesową (w tym pisma procesowe, dowody, świadków, znaczenie wypowiedzi ustnych w procesie). Zwrócą również uwagę na specyfikę postępowania arbitrażowego w odniesieniu do tych zagadnień.

Kontakt organizacyjny i współpraca:

Aneta Olczak
tel. + 48 22 530 44 17
kom. 510 024 780
e-mail: aneta.olczak@infor.pl

Organizator


Partner merytoryczny