Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na konferencję, której celem jest omówienie planowanych zmian w opodatkowaniu podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, w tym także międzynarodowych.

Wydarzenie związane jest z zakończeniem prac w sejmie nad obszerną nowelizacją ustaw o podatku dochodowym: od osób fizycznych i prawnych oraz Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego.

W trakcie spotkania zaproszeni przez nas eksperci wskażą, w jakim zakresie zmiany będą dotyczyć właścicieli zagranicznych spółek. Opowiedzą o tym, co zmieni się w opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego za granicą, a także tam przekazywanego. Omówią również nowości w opodatkowaniu pożyczek udzielanych podmiotom powiązanym.

W drugiej części konferencji wyjaśnimy aktualne problemy związane z ustalaniem podstawy opodatkowania. Wskażemy, kiedy i w jaki sposób organ podatkowy może oszacować dochód, a także – w jaki sposób przygotowywać dokumentację podatkową cen transferowych. Omówimy także najważniejsze problemy związane ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz podpowiemy, jak usprawnić przepływ informacji finansowych w grupie.

Na zakończenie podczas panelu dyskusyjnego wspólnie zastanowimy się, czy klauzula przeciw unikaniu opodatkowania słusznie budzi obawy przedsiębiorców.

Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE!

Do udziału zapraszamy:

  • Dyrektorów finansowych
  • Głównych księgowych
  • Księgowych
  • Dyrektorów generalnych
  • Dyrektorów operacyjnych

Serdecznie zapraszamy!
Redakcja Dziennika Gazety Prawnej


Organizator:


Partner Merytoryczny:


Patron Honorowy:


Partnerzy:
Kontakt organizacyjny i współpraca:

Sylwia Szarfenberg
tel. +48 22 530 42 56
kom. +48 510 024 876
fax. +48 22 531 49 67
e-mail: sylwia.szarfenberg@infor.pl


Organizator:


Partner Merytoryczny:


Patron Honorowy:


Partnerzy: