Od 25 maja 2018 r. przedsiębiorcy działający w Polsce będą musieli stosować się do nowych przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wprowadza rozwiązania zmierzające do zwiększenia poziomu ochrony danych osobowych, w szczególności dodatkowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane. Przewiduje również bardzo wysokie sankcje za naruszenie jego przepisów. Kary finansowe wymierzane przez GIODO mogą sięgać 20 mln EUR lub 4% światowego rocznego obrotu przedsiębiorcy z poprzedniego roku obrotowego.

Zaproszeni eksperci przedstawią szczegółowo wymogi prawne, organizacyjne i techniczne wynikające z nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Kontakt organizacyjny i współpraca:

Aneta Olczak
tel. + 48 22 530 44 17
kom. 510 024 780
e-mail: aneta.olczak@infor.pl

Organizator


Partner merytoryczny