KONFERENCJA PŁATNA. KOSZT UCZESTNICTWA
999.00 PLN przy zgłoszeniu jednej osoby
899.00 PLN przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO

Infor Biznes Sp. z o.o.
Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
mBank S.A.
70 1140 1010 0000 5239 4300 1013

W tytule przelewu: MEDIA DLA PR-u

UCZESTNIK


DRUGI UCZESTNIK

DANE FIRMY

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Wszystkie pola są obowiązkowe

Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w celu marketingu własnych produktów i usług Spółek Grupy Infor PL S.A. oraz archiwizacji jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72. Dane osobowe mogą być udostępniane zarówno spółkom z Grupy INFOR PL S.A. jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom, podlegają ustawowej ochronie w szczególności w zakresie możliwości ich poprawiania i uzyskiwania dostępu.

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do Grupy Kapitałowej INFOR PL S.A. i ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.

Kontakt organizacyjny i współpraca:

Aneta Olczak
tel. + 48 22 530 44 17
kom. 510 024 780
e-mail: aneta.olczak@infor.pl

Organizator