Warsztaty poświęcone są problematyce relacji pomiędzy polskim przedsiębiorcą a jego jednostką zależną w Rosji.

Uczestnicy warsztatów:

 • Nauczą się kryteriów wpływających na wybór najbardziej odpowiednich form prowadzenia działalności na terytorium Rosji w stosunku do rodzaju prowadzonej przez nich lub ich pracodawców działalności w Polsce
 • Poznają istotne różnice pomiędzy odziałem a spółką zależną w kontekście opodatkowania i prowadzenia działalności
 • Dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać przedstawicielstwo w Rosji
 • Zostaną wprowadzone w reguły dotyczące struktury organów spółki kapitałowej z uwzględnieniem możliwości utrzymania kontroli i wpływu nad jej działalnością
 • Dowiedzą się o tym, jakie są możliwości unieważnienia czynności zawarte przez zarząd spółki zależnej z przekroczeniem kompetencji wynikających z umowy spółki

Ponadto uczestnikom zostaną przedstawione:

 • Szczegóły opodatkowania osób zagranicznych w Rosji, w tym opodatkowanie dywidend polskich przedsiębiorców
 • Sytuacje, w których spółka zależna nie musi być płatnikiem VAT
 • Niektóre z możliwości dofinansowania spółek zależnych i ich konsekwencja podatkowe

Celem spotkania jest zdobycie praktycznej wiedzy, która przede wszystkim ułatwi podjęcie decyzji w zakresie rozpoczęcia czy wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji. Dla przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność, informacja ze szkolenia przyda się przy rozwiązaniach bieżących problemów w kooperacji z podmiotem zależnym. Niewątpliwie istotnym wątkiem poruszanym podczas szkolenia będzie wskazanie błędów, jakie należy unikać przy tworzeniu struktury organów w zależnym podmiocie i podziale kompetencji.


Target:

 • Kadra kierownicza: członkowie zarządu, dyrektorzy zarządzający i finansowi
 • Specjaliści: prawnicy in-house, pracownicy działu eksportu, pracownicy Marketingu i PR, księgowe
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą

Kontakt organizacyjny i współpraca:

Aneta Olczak
tel. + 48 22 530 44 17
kom. 510 024 780
e-mail: aneta.olczak@infor.pl

Organizatorzy