przejdź do strony głównej Akademi Przedsiebiorcy > Zarządzanie należnościami w firmie
Spotkania poprowadzą

Krzysztof Piłat
poprowadzi prezentację w: Elblągu, Płocku, Kaliszu, Opolu, Białymstoku, Olsztynie, Suwałkach, Inowrocławiu.

Trener Biznesu, Krajowy Rejestr Długów

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista ds. szkoleń w Bibliotece Narodowej. Lider projektu platformy e-learningowej w Bibliotece Narodowej, autor scenariuszy e-learningowych. Wykładowca metodyki nauczania w Kolegium Karkonoskim. Ukończył liczne kursy i szkolenia, m.in.: - Pozyskiwanie środków europejskich dla MŚP - Biznesplan dla MŚP - Treści szkoleniowe w formule on-line - Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MŚP

Waldemar Fołtyn
poprowadzi prezentację w: Kaliszu, Opolu

Naczelnik w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji, Kredyt Bank

Doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent studiów MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (program przy współpracy z London Business School i HEC Paris).
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości inwestycyjnej (doradztwo kapitałowe), finansowania typu project finance, fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz kredytów konsorcjalnych. Związany z Kredyt Bankiem od 2002 roku. W ostatnich latach swe bogate doświadczenie wykorzystuje w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw różnej wielkości i działających w większości polskich branż.

Robert Banach
poprowadzi prezentację w: Elblągu, Płocku, Inowrocławiu

Dyrektor Biura Windykacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Kredyt Banku.

Prawnik, absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, zarządzania i dochodzenia należności przeterminowanych. Z Kredyt Bankiem związany od 2003 roku, gdzie zajmuje się problematyką należności zagrożonych klientów korporacyjnych i MSP.

Łukasz Misiewicz
poprowadzi prezentację w: Białymstoku, Olsztynie, Suwałkach

Dyrektor Biura Restrukturyzacji, Kredyt Bank

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału prawa i administracji. Od 1999 roku swoją karierę zawodową związał z rynkiem finansowym. Pracował jako specjalista podatkowy w międzynarodowej firmie doradczej oraz jako analityk w jednym z największych polskich banków. Członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce.

Z Kredyt Bankiem związany od 2002 roku, najpierw jako analityk Wydziału Oceny Ryzyka.

Od 2006 roku kieruje działaniami jednostki zajmującej się restrukturyzacją zadłużenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada bogate doświadczenie w nadzorowaniu, zarządzaniu i restrukturyzowaniu firm różnej wielkości i z różnych branż, posiada doświadczenie jako członek wielu rad nadzorczych. Nadzorował uczestnictwo Kredyt Banku w kilku największych procesach restrukturyzacyjnych w ostatnich 5 latach w Polsce.

Robert Fedorowicz
poprowadzi prezentację w: Elblągu, Płocku, Inowrocławiu

Menedżer Produktów Dyskonta Wierzytelności Kredyt Bank S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 12 lat związany z rynkiem usług faktoringu. Pracował dla banków i spółek faktoringowych, zarządzał ogólnopolską siecią sprzedaży, budował struktury operacyjne, wdrażał nowoczesne rozwiązania informatyczne, tworzył i rozwijał produkty wspierające zarządzanie należnościami dedykowane zarówno sektorowi prywatnemu jak i publicznemu. Prowadzi szkolenia, uczestniczy, jako prelegent w seminariach i konferencjach promujących faktoring.

Marcin Niedziałek
poprowadzi prezentację w: Białymstoku, Olsztynie, Suwałkach

Menedżer Produktów Dyskonta Wierzytelności, Kredyt Bank

Ukończył studia na KUL, na Wydziale Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii, magisterium z tematu "Udzielanie kredytów i wykup wierzytelności leasingowych przez bank komercyjny". Karierę zawodową rozpoczynał jako dziennikarz i reporter radiowy. Posiada wiedzę w zakresie analiz ekonomiczno - finansowych od strony udziałowca i akcjonariusza, w przeprowadzaniu konsolidacji spółek oraz funkcjonowania rad nadzorczych. Od lat związany z sektorem bankowym, doświadczenie w dziedzinie zarządzania należnościami, w szczególności dyskonta wierzytelności, zdobył podczas wieloletniej współpracy z firmami z różnych branż.

Paweł Korycki
poprowadzi prezentację w: Kaliszu, Opolu

Menedżer Produktów Dyskonta Wierzytelności, Kredyt Bank

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest doktorantem w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gdzie pisze dysertacje nt. faktoringu. Prowadzi szkolenia i uczestniczy w przedsięwzięciach dotyczących promocji wspierających zarządzanie należnościami. Od 2002 roku związany z rynkiem usług bankowości dla przedsiębiorstw oraz z rynkiem usług prawnych dla przedsiębiorstw. Zajmuje się tworzeniem, wdrażaniem i rozwijaniem produktów bankowych wspierających zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach oraz m.in. opiniowaniem i negocjowaniem zapisów dokumentacji proponowanej klientom przez banki w zakresie produktów kredytowych.