Kalendarz podatnika. Terminy, o których musisz pamiętać w 2018 roku

Rok 2018 to czas zmian w systemie podatkowym. Sprawdź, do kiedy uiszczać płatności, składać niezbędne oświadczenia i deklaracje podatkowe.

 • O jakich terminach warto pamiętać w 2018 roku?
 • <strong>1 stycznia </strong>

<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>
<strong>5 stycznia </strong>

<br>złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2017 r.<br><br>
<strong>8 stycznia</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7
<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>


<strong>22 stycznia</strong>

<br>Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D

<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
<br>Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku

<br>Termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego
<br>Termin złożenia pisemnego wniosku o opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków
<br>Termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał
<br>Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
<br>Termin złożenia informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
<br>Wybór zasady opodatkowania całości przychodu z najmu podlegającego opodatkowaniu przez jednego z małżonków (art. 12 ust. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym)<br><br>
<strong>25 stycznia</strong>

<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7D
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy
<br>Termin złożenia deklaracji VAP-1
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin płatności podatku VAT kwartalnie
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną<br><br>


<strong>31 stycznia</strong>

<br>Złożenie zawiadomienia o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez osobę  fizyczną  lub  wspólników  spółki  do  naczelnika  urzędu skarbowego<br>

<br>Złożenie zeznania PIT - 28 o  wysokości  uzyskanego  przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy. <br>

<br>Złożenie deklaracji PIT - 16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,  zapłaconej  i  odliczonej  od  karty  podatkowej  w poszczególnych miesiącach roku podatkowego<br>

<br>Złożenie deklaracji PIT - 19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,  zapłaconej  i  odliczonej  od  zryczałtowanego  podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego<br>

<br>Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
 • <strong>7 lutego</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7
<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>

<strong>20 lutego</strong>
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek CIT, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
<br>Termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT
<br>Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT<br><br>
<strong>26 lutego</strong>
<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną<br><br>
<strong>28 lutego </strong>

<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
<br>Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji: PIT- 8C, PIT-11, PIT-R
<br>Termin złożenia przez płatnika rocznego obliczenia podatku PIT-11A
<br>Termin złożenia przez płatnika informacji PIT-14
<br>Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biurorachunkowe działające w jego imieniu rocznego obliczenia podatku PIT-40
<br>Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji IFT-1/IFT-1R 
<br>Termin przekazania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40
 • <strong>7 marca </strong>
<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7
<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>
<strong>20 marca</strong>
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<strong>26 marca</strong>

<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną
 • <strong>2 kwietnia</strong>

<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu

<br>Termin złożenia deklaracji: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
<br>Termin złożenia przez płatnika informacji: IFT-2/IFT-2R
<br>Termin złożenia informacji CIT-D, sprawozdania z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym<br><br>
<strong>9 kwietnia</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7
<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
<strong>20 kwietnia </strong>
<br>termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
<br>termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
<br>Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych<br><br>
<strong>25 kwietnia</strong>
<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7D
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy
<br>Termin złożenia deklaracji VAP-1
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>termin płatności podatku VAT kwartalnie
<br>termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną
 • <strong>2 maja</strong>

<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu

<br>Termin złożenia zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
<br>Termin złożenia formularza SSE-R (osoby prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia)
<br>Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)<br><br>
<strong>7 maja</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7
<br>termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>

<strong>21 maja</strong>
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<strong>25 maja</strong>
<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną
 • <strong>7 czerwca</strong>

<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7
<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>
<strong>20 czerwca</strong>

<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<strong>25 czerwca</strong>

<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną
 • <strong>2 lipca</strong>

<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu<br><br>
<strong>9 lipca</strong>
Termin złożenia deklaracji CIT-7
<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>
<strong>20 lipca</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)
<br>Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
<br>Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych<br><br>
<strong>25 lipca</strong>
<br>termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7D
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy
<br>Termin złożenia deklaracji VAP-1
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin płatności podatku VAT kwartalnie
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną<br><br>
<strong>31 lipca</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
 • <strong>7 sierpnia</strong>

<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7

<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>

<strong>20 sierpnia</strong>
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<strong>27 sierpnia</strong>
<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną<br><br>
<strong>31 sierpnia</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
 • <strong>7 września</strong>

<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7

<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>

<strong>20 września</strong>
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<strong>25 września</strong>
<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną
 • <strong>1 października </strong>

<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-REF<br><br>

<strong>8 października</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7
<br>termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>
<strong>22 października</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
<br>Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych<br><br>
<strong>25 października</strong>
<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7D
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy
<br>Termin złożenia deklaracji VAP-1
<br>termin płatności podatku VAT
<br>Termin płatności podatku VAT kwartalnie
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną<br><br>
<strong>31 października</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
 • <strong>7 listopada </strong>

<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7

<br>Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>
<strong>20 listopada</strong>
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>

<strong>26 listopada</strong>
<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną<br><br>
<strong>30 listopada</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
<br>Termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej na następny rok
<br>Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej
 • <strong>7 grudnia </strong>

<br>Termin złożenia deklaracji CIT-7
Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
<br>Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
<br>Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
<br>Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2<br><br>
<strong>20 grudnia</strong>
<br>Termin złożenia informacji CIT-ST
<br>Termin płatności zaliczki CIT
<br>Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
<br>Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
<br>Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
<br>Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
<br>Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych<br><br>
<strong>27 grudnia</strong>
<br>Termin złożenia informacji VAT-27
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-7
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-9M
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
<br>Termin płatności podatku VAT
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-UE WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną<br><br>

<strong>28 grudnia</strong>
<br>Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
<br>Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych<br><br>

<strong>31 grudnia</strong>
<br>Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
statystyki

Komentarze (8)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!