Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

miaow
Posty: 3924
Rejestracja: 17 lis 2010, o 19:54

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: miaow » 18 mar 2013, o 21:13

Może to specjalista od szczawiu?

Warto poczytać:
http://www.zbawienie.com/10-pokolen.htm
http://chart.nowyekran.pl/post/90006,amerykanski-wywiad-o-srodkowoazjatyckich-zagrozeniach
Reklama

Atraktor
Posty: 246
Rejestracja: 28 sty 2013, o 18:37

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: Atraktor » 18 mar 2013, o 22:13

Witam:

Losy Watykanu i papiestwa są nierozerwalnie związane z Włochami.
W historii zawsze tak było i jest i musimy z tego zdawać sobie sprawę.
We wszystkich przepowiedniach kościoła rzymskokatolickiego Włochy są nazywane;”ukochanym krajem Boga”!
Wszystkie przepowiednie na XXI wiek i te uznane i te jeszcze nie uznane przez papieża są utrzymane w tonacji dramatycznej,wręcz tragicznej.
Oto kilka cytatów z różnych objawień:
-„lud Italii zazna wielu wstrząsów i wielkiej ateistycznej rewolucji”,
-”pośród intryg i matactw sami Rzymianie zdradzą Rzym i całe Włochy”,
-”wielu szpiegów i zdrajców wyrzeknie się własnej ojczyzny”,
-”oblicze Włoch zostanie zniekształcone przez liczne morderstwa i starego rozpustnika”,
-”Kościół zmiażdży pycha sług ostatniego papieża”,
-”pośród licznych intryg i matactw sami Rzymianie zdradzą Watykan i całe Włochy”,
-”wielu Rzymian będzie witało Antychrysta jak zbawiciela Italii”,
-”nad Bazyliką Piotra załopoczą sztandary obcego proroka”,
-”stary Rzym przyjmie nową nazwę nadaną mu przez wyznawców półksiężyca”.
Wymieniłem kilka z wielu proroctw dotyczących przyszłości Watykanu,Rzymu i Włoch na XXI wiek,aby pokazać Wam,że są one w zgodzie z przepowiedniami M Nostradamusa.
Szczególnie proszę zwrócić uwagę na 5-tą przepowiednię mówiącą o ;”pysze sług ostatniego papieża”
Czyżby chodziło o papieża Franciszka i służebny mu zakon jezuitów?
A więc kiedy będzie ten Ostatni Papież Rzymski?
Wielki wtajemniczony zza kanału La Manche(kanału angielskiego),Beda Czcigodny(Beda Venerabilis;ur;672-zm;735) w Anglii anglosaski mnich i benedyktyn ,oraz prezbiter był na owe czasy wielkim i wszechstronnym uczonym,był autorem wielu opracowań religijnych np.:”żywoty świętych”,historycznych np”historia powszechna” spisana od 55 roku p.n.e.,czyli podbojów Juliusza Cezara w Galii do roku 731,czyli czasów mu współczesnych,czy też wiedzy o wszechświecie którą opisał w pracy;”DE RERUM NATURA”.
Był to nie zwykły człowiek w tamtych czasach znał oprócz języka anglosaskiego także język Franków,Gotów,łacinę w której pisał,a także grekę i hebrajski ,był też astronomem i matematykiem.
W roku 836 Synod w Akwizgranie stolicy Imperium Franków(obecne Niemcy)nadał mu oficjalny zatwierdzony przez papieża rzymskiego i papieża(patriarchę konstantynopolitańskiego) tytuł łaciński:”Venerabilis”czyli Czcigodny!
W roku 1899 papież Leon XIII kanonizował go na świętego i ogłosił go „wielkim i szlachetnym doktorem Kościoła!
Otóż ten wielki człowiek miał też objawienia,które po łacinie zapisywał ,a jedno z nich mówi:
cytuję;
Coliseus stabit et Roma
Quando cadet Coliseus,cadet et Roma.
Quando cadet Roma,cadet et mundus.
Czyli że Rzym będzie istniał ,póki stać będzie Koloseum,oraz gdy skończy się Rzym skończy się świat.
Przy czym wówczas,czego obecni ludzie nie biorą pod uwagę słowo;”świat”:oznaczało tylko i wyłącznie świat katolicki.
W ogóle w tych czasach uważano powszechnie ,że Ziemia jest płaska i otoczona wokół nieskończonymi wodami oceanu!
To proroctwo pozostawało i pozostaje żywe w wyobrażni ludu rzymskiego wszystkich czasów.
Aż do tego stopnia,że na początku XX wieku kilka wierszy poświęcił mu sławny poeta piszacy we włoskim dialekcie Luigi(Giggi) Zanazzo.
Jego popiersie zdobi dziś zakątek historycznej dzielnicy Rzymu „Campitelli”koło Kapitolu,a na nim widnieje napis:”Quanno er Coliseo crollera
tutto er monno s'a da scapicolla”.
Czyli,kiedy runie Koloseum,cały świat pójdzie w ruinę.
Ten przerażający upadek ma być bliski bo w świetle przepowiedni Malachiasza Piotr Rzymski ma być ostatnim pasterzem Kościoła powszechnego zasiadającym w Watykanie!
Wracając jednak do Bedy Czcigodnego to należy wiedzieć ,że pisząc w swoich pracach historycznych o papieżach pisał zawsze np.: w ten sposób;”Piotr Rzymianin Konstantyn” i dalej:”Piotr Rzymianin Grzegorz II”,gdyby więc teraz żył i stosował on tę metodę zapisywania papieży to by o ostatnich papieżach pisał tak:”Piotr Rzymianin Jan Paweł II”,”Piotr Rzymianin Benedykt XVI” i wreszcie ;”Piotr Rzymianin Franciszek”!
Dlaczego Beda Czcigodny nie pisał o biskupach Rzymu nie nazywał ich papieżami?
Otóż jest to bardzo proste:
W wieku VIII naszej ery ,czyli w latach 700 (siedemsetnych) nie było jeszcze podziałów Kościoła chrześcijańskiego jakie są teraz.
Nie było:,rzymskokatolicyzmu,prawosławia innych kościołów wschodnich,nie mówiąc o protestantyżmie.
Nie było też obowiązującej doktryny o;”nie omylności Biskupa Rzymu,czyli naszego papieża”.
Biskupi:Konstantynopola(stolicy Cesarstwa Wschodniorzymskiego),Rzymu,Aleksandrii,Antiochii i Jerozolimy byli uważani za równoprawnych Biskupów zwanych pospolicie i powszechnie papieżami lub patriarchami.
Prawosławie powstało dopiero w roku 1054 po wzajemnym obłożeniu się klątwami Biskupa Rzymu i Biskupa Konstantynopola.
Kościół rzymskokatolicki nazywa to rozłączenie obu Kościołów”Wielką Schizmą Wschodnią”,a Kościół Prawosławny „Wielką Schizmą Zachodnią”.
W dalszych wiekach z Kościoła katolickiego wyodrębniły się w wyniku”Wielkiej Reformacji”Kościoły protestanckie,a z Kościoła Prawosławnego inne Kościoły wschodnie.
Beda Czcigodny nazywając Biskupa Rzymu Piotrem Rzymianinem chciał pokazać wyższość tego Biskupa nad innymi papieżami(patriarchami) to jest:Konstantynopola,Aleksandrii,Antiochii i Jerozolimy.
Piotr był najważniejszym apostołem(uczniem Chrystusa),to Jezus powiedział tak”jesteś Piotr ,czyli skała na Tobie zbuduję Mój Kościół itd”.
Piotr jak wiemy działał w Rzymie i tam został ukrzyżowany,tam też rządzili jego następcy jako Biskupi Rzymu,którzy rościli sobie pretensje do zarządzania całym kościołem,czego nie uznawali wówczas Biskupi w/w miast, którzy nazywali siebie również papieżami lub patriarchami i rościli sobie pretensje do zarządzania całym kościołem.
Zresztą początkowo,to jest w tamtych wiekach Biskupa Rzymu nazywano patriarchą Rzymu,a nie papieżem,która była nazwą póżniejszą.
Nazwa papież nie jest też do dzisiaj oficjalną nazwą Biskupa Rzymu, tylko nazwą potoczną pochodzącą z języka czeskiego;”papeż”, po włosku papa, po grecku pappas,natomiast oficjalny tytuł papieża brzmi:”Ojciec Święty”,czyli z łacińskiego”Pontifex Maximus”.
Za czasów Malachiasza jeszcze często mówiono o papieżu”Petrus Romanus”,czyli Piotr Rzymski.
Ale w takim razie dlaczego Święty Malachiasz nie określił ostatniego papieża tak jak np.:Benedykta XVI ,którego nazwał „papieżem drzewa oliwnego”,w związku z tym,że ma on w swojej heraldyce gałązkę oliwną,tylko nazwał go Piotrem Rzymianinem,czyli powszechną nazwą wszystkich papieży?
Zastanówmy się więc,czy opisywał on papieży tylko „biorąc coś' z herbu lub papieskiego motta,otóż nie. Niech przykładem będzie nasz papież Jan Paweł II,którego Święty Malachiasz nazwał”de labore Solis”,czyli;„papieżem z pracy Słońca”i nie jest to odosobniony przypadek.
Ale to przecież dalej nie wyjaśnia nazwy:”Petrus Romanus”,czyli Piotr Rzymianin określający ostatniego papieża.
Otóż uważam,że Święty Malachiasz chciał podkreślić,że ten papież będzie po prostu ostatnim Piotrem Rzymianinem ,czyli ostatnim papieżem zasiadającym w Rzymie!
Mało tego w tekście na końcu swojej listy tego samego ostatniego papieża Piotra Rzymianina Święty Malachiasz nazwał Piotrem Rzymianinem Drugim,co jeszcze bardziej podkreśla ,że ten papież będzie Drugim Piotrem po tym pierwszym Piotrze,czyli apostole Jezusa!
Wielkie Prześladowania Kościoła za Piotra I Apostoła rozpoczęły wielką misję Kościoła rzymskiego w ówczesnym świecie,czyżby za Franciszka Piotra Rzymskiego II misja Kościoła rzymskiego w obecnym świecie zakończyła się również w wyniku Wielkich Prześladowań innych innowierców tym razem NIE POGAN,LECZ MUZUŁMANÓW!?
CZAS POKAŻE,CZY HISTORIA ZNOWU NIE ZATOCZYŁA WIELKIEGO KOŁA WYDARZEŃ!!!

Pozdrawiam;

Atraktor

Atraktor
Posty: 246
Rejestracja: 28 sty 2013, o 18:37

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: Atraktor » 19 mar 2013, o 20:10

Witam:

Wróćmy na chwilę do Biblii,a konkretnie do Apokalipsy(objawienia Świętego Jana).
(Apokalipsa;13,1-18)*

„I stanął na wybrzeżu morza.Wtedy ujrzałem bestię...Miała dziesięć rogów i siedem głów...
I udzielił jej Smok swej siły...Cały świat...kłaniał się bestii ,mówiąc;któż podobny do bestii może z nią walczyć?;Dano jej pysk,który wygłaszał przechwałki i blużnierstwa;i dozwolono jej tak czynić
przez czterdzieści dwa miesiące...Kto posiada rozum,niechaj wyliczy liczbę bestii,jest to liczba jakiegoś człowieka.A liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć”.

Rola Antychrysta,lub Bestii,której liczba wynosi; 666,jest jedną z największych tajemnic.
Panuje pogląd ,że ostatnia Bestia na Ziemi,czyli ostatni Antychryst(sam Szatan wcielony w człowieka Bestię)będzie rządził przez 42 miesiące i to w sposób dla nas niewyobrażalny!!!
M Nostradamus i niektórzy inni wizjonerzy przewidują,że tych Bestii,czyli Antychrystów w dziejach ludzkości będzie 6-u!
Michel Nostradamus przewidywał,że pierwszych czterech Antychrystów dokona prób podporządkowania sobie ludzkości w pierwszych połowach dwóch ostatnich wieków pierwszego tysiąclecia to jest w wieku XIX i XX oraz w pierwszym i drugim wieku drugiego tysiąclecia to jest w wieku XXI i XXII,a następnych dwóch umieścił w wiekach:XXX i ostatniego w wieku XXXVIII!
Tak więc czterech pierwszych umieścił w ten sposób,że dwóch w pierwszym tysiącleciu:Napoleon Bonaparte (urodzony w 1769 roku) i Adolf Hitler (urodzony w 1889 roku),a w drugim tysiącleciu:
Mahdi (urodzony najprawdopodobniej w 1999 roku) i Mastin,inaczej Mastif(urodzony najprawdopodobniej w 2119 roku)!
Zauważmy,że pomiędzy urodzinami Napoleona i Hitlera upłynęło 120 lat,Hitlera,a Mahdiego ma upłynąć 110 lat,a Mahdiego i Mastina(Mastifa)ma upłynąć znowu 110 lat!
Równocześnie zauważmy,że od Mastina (Mastifa) do V Antychrysta ma upłynąć aż 8(osiem)wieków,a od niego do ostatniego VI (6-ego) Antychrysta również osiem wieków!
Równocześnie pierwszych czterech Antychrystów(Bestii)ma się urodzić w roku w którym liczba 9 jest odwróconą liczbą 6 i jest na końcu daty,a dwóch ostatnich z końcową liczbą 6 (sześć),przy czym VI Antychryst ,czyli sam szatan jako ostatnia Bestia ma mieć końcowe daty zejścia na Ziemię(nie urodzenia!)składające się z dwóch szóstek,czyli najprawdopodobniej będzie to rok:3766!
Dlaczego tak ułożone zostały w daty urodzin Antychrystów t.j; liczby;6 i 9(czyli odwrócona szóstka)trudno powiedzieć.
Trzeba również zaznaczyć ,że w swoich przepowiedniach M Nostradamus każdej Bestii,czyli Antychrystowi od I do V-go z wyjątkiem ostatniej to jest VI-ej(samego Lucypera,księcia piekieł!)nadaje tajemnicze imię „Mabus”,czyli uosobienie ogólnoświatowego zła!
Mabus,czyli jak gdyby „prawa ręka Lucypera ,który będzie próbował poddać Ziemię swemu panu,ale próby te okażą się płonne i wówczas to „książe piekieł -,czyli sam Lucyper ma zejść na Ziemię aby dokonać ostatniej próby CAŁKOWITEGO OPANOWANIA PLANETY ZIEMII,która ma zakończyć się jego całkowitą i OSTATECZNĄ klęską czyli Armagedonem(Har-Magedon),ostatnia walką „księcia piekieł” z samym Mesjaszem i Odkupicielem,czyli Jezusem Chrystusem!!!
Dlaczego o tym napisałem?
Napisałem ten tekst po to,żeby uświadomić Wam ,że wszystkie przepowiednie i te uznane i te nie uznane są zgodne z przekazami biblijnymi w tym z Apokalipsą Świętego Jana,głównym kanonicznym objawieniem mówiącym o przyszłości ludzkości na Ziemi!
A jak te sprawy są ujmowane w innych religiach i wierzeniach?
O tym już w innych artykułach.

Pozdrawiam;

Atraktor

arab1
Posty: 262
Rejestracja: 3 mar 2010, o 20:03

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: arab1 » 19 mar 2013, o 20:12

Znalazłem bardzo fajną stronę - polecam poczytanie artykułów, które są na niej prezentowane. Dają ostro do myślenia. Poniżej link do jednego z nich:

www.ukrytaprawda.com/kursk-tragedia-narodu-rosyjskiego-oklamywanego-przez-panstwo/

Jak się okazuje byliśmy na krawędzi wojny

galba
Posty: 9
Rejestracja: 14 sty 2012, o 02:55

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: galba » 19 mar 2013, o 22:05

Witam,

Od jakiegoś czasu czytam, nie komentuję i wyciągam wnioski.

Atraktor napisał: "Za czasów Malachiasza jeszcze często mówiono o papieżu”Petrus Romanus”,czyli Piotr Rzymski.
Ale w takim razie dlaczego Święty Malachiasz nie określił ostatniego papieża tak jak np.:Benedykta XVI ,którego nazwał „papieżem drzewa oliwnego”,w związku z tym,że ma on w swojej heraldyce gałązkę oliwną,tylko nazwał go Piotrem Rzymianinem,czyli powszechną nazwą wszystkich papieży?
Zastanówmy się więc,czy opisywał on papieży tylko „biorąc coś' z herbu lub papieskiego motta,otóż nie. Niech przykładem będzie nasz papież Jan Paweł II,którego Święty Malachiasz nazwał”de labore Solis”,czyli;„papieżem z pracy Słońca”i nie jest to odosobniony przypadek.
Ale to przecież dalej nie wyjaśnia nazwy:”Petrus Romanus”,czyli Piotr Rzymianin określający ostatniego papieża.
Otóż uważam,że Święty Malachiasz chciał podkreślić,że ten papież będzie po prostu ostatnim Piotrem Rzymianinem ,czyli ostatnim papieżem zasiadającym w Rzymie!"

Może dlatego?

św. Malachiasz z Armagh

"Katolicki biskup miał doznać objawiania podczas swej pielgrzymki do Rzymu. Natchniony boską mocą ujrzał, że począwszy od wybranego w 1143 roku papieża Celestyna II rządzić będzie ich jeszcze 111. Malachiasz spisał swe proroctwo dla potomnych. Duchowny nie podawał w nim imion kolejnych władców Stolicy Piotrowej, ale jedynie ich charakterystyczne cechy. I tak np. określenie De labore Solis (z pracy Słońca) ma odnosić się do Jana Pawła II. Papież Polak urodził się 18 maja 1920 roku w dniu zaćmienia Słońca, a jego pogrzeb odbył się też w czasie innego zaćmienia. Według proroctwa przedostatnim papieżem ma być Gloria Olivae (chwała oliwki) - określenie pasuje do Benedykta XVI wywodzącego się z zakonu św. Benedykta, którego symbolem jest gałązka oliwna. Ostatnim z papieży ma być Petrus Romanus (Piotr Rzymianin) i to podczas jego pontyfikatu ma nastąpić koniec Kościoła, a może nawet koniec świata."

se.pl/wydarzenia/swiat/koniec-swiata-po-abdykacji-papieza-benedykta-przepowiednia-sw-malachiasza-z-armagh_306260.html

Pozdrawiam

galba
Posty: 9
Rejestracja: 14 sty 2012, o 02:55

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: galba » 19 mar 2013, o 22:20

Witam,

Jeszcze jedno:

"Według przepowiedni Św Malachiasza koniec świata ma nastąpić w 2025 roku, jego nadejście mają poprzedzać 4 opisane poniżej pontyfikaty Papieży. Ci czterej ostatni papieże nazwani zostali w księgach odpowiednio:
De mediae lunae - mediator księżyca,
De labore solis - trud słońca,
De gloria olivae - chwała drzewa oliwnego,
Pietro Romano - Piotr rzymski.

Początek końca panowania kościoła katolickiego miał się rozpocząć od nagłej śmierci Papieża Księżyca, który miał rządzić bardzo krótko z powodu nagłej śmierci. Nazwa Papież księżyc pochodzi od tego, że Papież ten miał nie zdarzyć rozpocząć żadnych nowych spraw, a jedynie miał dokończyć działania poprzedniego Papieża. Ten opis pasuje idealnie do Papieża Jana Pawła I który zasiadał na stolicy Piotrowej przez 30 dni, i zdołał jedynie porozmawiać z dostojnikami Watykanu o zmianie oblicza kościoła. Mediacje zostały zaplanowane przez poprzedniego Papieża Pawła VI.

Trud Słońca, pochodzi od tego, że ów Papież miał podróżować po całym świecie jak słońce po nieboskłonie. Ten opis idealnie pasuje do Jana Pawła II, który przez cały pontyfikat jeździł po całym świecie i próbował na powrót połączyć kościół Katolicki z kościołami Prawosławnymi, Luterańskimi itd.

Następnym Papieżem ma być Papież "chwała drzewa oliwnego", za którego ma się bardzo silnie rozwinąć wiara w zjawiska paranormalne. Ma ona być tak silne, że stanie się ona jakby oddzielną wiarą tzw. New Age. Papież "chwała drzewa oliwnego" będzie zmuszony nawiązać kontakt z nową "religią". Przeniesie się tymczasowo do Mediolanu z skąd już nie powróci do Rzymu.

Ostatnim Papieżem, ma być Piotr rzymski Papież Apokalipsy. Będzie on świadkiem ostatecznej walki Chrzęścijaństwa z Muzułmaństwem. Mają wywiązać się również konflikty maoistyczno-buddyjskie. Największym z konfliktów ma być wojna chińsko-indyjska. Następnie ma się pojawić Antychryst, czyli Szatański odpowiednik Jezusa Chrystusa. Ma on usunąć od władzy mędrców Indii i Tybetu, oraz ujarzmić tłumy czyniąc rzeczy podobne do cudów. Szatan obdarzy go całą mocą. Antychryst z 200 milionową armią oraz siłą Szatana ma ruszyć na Zachód. Rzym ma polec a wraz z nim ostatni Papież. Świat ma zostać oczyszczony w płomieniach."

archiwumx51.republika.pl/sw_malachiasz.html

Pozdrawiam

mod666
Posty: 9
Rejestracja: 21 sty 2013, o 15:50

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: mod666 » 19 mar 2013, o 22:22

skoro nazwy kolejnych papieży sugerowane były pewnymi cechami, warto zwrócić uwagę na to do czego nawiązuje Piotr Rzymianin - do Piotra apostoła za którego chrześcijaństwo było prześladowane i który zginął w Rzymie. Nie znamy jeszcze przyszłości kto wie może faktycznie peterus romanus będzie prawidłowym określeniem dla Franciszka.

mod666
Posty: 9
Rejestracja: 21 sty 2013, o 15:50

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: mod666 » 21 mar 2013, o 18:15

http://www.pch24.pl/belgia--gwaltownie-wzrasta-strach-przed-islamem,13486,i.html

Atraktor
Posty: 246
Rejestracja: 28 sty 2013, o 18:37

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: Atraktor » 22 mar 2013, o 13:24

Witam:

Ostatnio nie miałem czasu na udzielanie się na forum,ale czytam Wasze wpisy z wielką uwagą.
Zauważyłem,że niektórzy dużo piszą o; masonerii ,czyli wolnomularstwie i iluminatach,oraz o spiskach międzynarodowych tych stowarzyszeń,które mają na celu doprowadzić świat do konfliktów międzynarodowych i wojen.
Myślę,że jest w tym dużo przesady ,tzw:”mitów”, szczególnie wśród społeczności katolickiej,czemu właściwie się nie dziwię ponieważ kościół rzymskokatolicki był zawsze najbardziej atakowany przez niektóre(powtarzam niektóre) w/w stowarzyszenia ze względu na swoje tradycyjne konserwatywne podejście do szybko zmieniającego się świata.
Otóż różnego rodzaju bractwa;loże wolnomularskie, tzw;”trójkąty masońskie”i obediencje obrosły z czasem w różnego rodzaju symbolikę i rytuały co jeszcze bardziej spowodowało duża podejrzliwość szczególnie wśród wielu katolików.
Nazwa „masoneria”wywodzi się z języka angielskiego:”free masons” i właśnie Anglia i Szkocja były krajami w których zaczęły powstawać te struktury,a pierwsza;”Wielka Loża”masońska powstała w londyńskiej gospodzie:”pod jabłonią” 24 czerwca 1717 roku.
Z czasem coraz bardziej się do nich upodabniały stowarzyszenia iluminatów(łacińskie;illuminatus-oświecony).
Wszystkie te lużne struktury;masońskie i zakony iluminatów,zaczęły powstawać stosunkowo póżno bo właściwie dopiero w XVIII wieku w epoce zwanej OŚWIECENIEM.
.Masoneria miała za zadanie łączyć ludzi wszystkich wyznań religijnych i poglądów filozoficznych w celu wzajemnego komunikowania się i poznawania, oraz wymiany poglądów w celu rozwoju duchowego ich członków,to jest ich doskonalenia.
Natomiast iluminaci (oświeceni)mieli na celu propagowanie nauki i nowatorskich myśli, także walkę z ludzką ciemnotą i zabobonami i to oni głównie uderzali w Kościoły,a szczególnie najbardziej w zhierarchizowany Kościół rzymskokatolicki.
Oczywiście niektóre z tych stowarzyszeń,ale nie wszystkie zaczęły się krytycznie wypowiadać o różnych poglądach religijnych na świat i związanych z nimi tradycyjnych religijnych rytuałach.
Szczególnie atakowany był podległy papieżom Kościoła rzymskokatolickiego ZAKON JEZUITÓW.
W dużej części to właśnie organizacje masońskie i iluminaci przyczynili się do wypędzenia z wielu krajów jezuitów i odebrania im olbrzymiego mienia na rzecz państw dokonujących jego kasaty (np w Polsce Komisja Edukacji Narodowej rozpoczęła działalność na bazie szkół jezuickich),a także zrywania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską przez wiele państw katolickich jak np.;Francję,Portugalię i państwa włoskie w samej Italii.
W Papieskim Państwie Kościelnym działalność masonerii i iluminatów nazywano wówczas często „DRUGĄ REFORMACJĄ”,LUB „ZEWNĘTRNĄ REFORMACJĄ” ROZBIJAJĄCĄ JUŻ NIE JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA ,A JEGO LITURGICZNĄ DOKTRYNĘ I TO O WIELE GROŻNIEJSZĄ,BO DZIAŁJĄCĄ Z ZEWNĄTRZ POD
TZW:”PRZYKRYCIEM”(LOŻE,ZAKONY) NIŻ TA PIERWSZA DZIAŁAJĄCA WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA,KTÓRA WYWODZIŁA SIĘ OD SAMYCH DUCHOWNYCH(LUTER,KALWIN,ZWINGLI).
Jednak trzeba wiedzieć,że wszystkie te stowarzyszenia i masońskie i iluminatów nigdy nie stworzyły jakiejś jednolitej struktury ogólnoświatowej,o czym się zapomina,albo nie chce pamiętać i mówić.
Trzeba też wiedzieć,że historia ludzkości nie zaczyna się dopiero w wieku XVIII(kiedy zaczęły powstawać te stowarzyszenia) i ,że spiski,oraz wojny od zawsze towarzyszyły ludzkości.
Tak jak w przypadku reformacji,kościół rzymskokatolicki w XIX wieku rozpoczął Wielką Ideologiczną Kontrofensywę przeciwko stowarzyszeniom:masońskim i iluminatów we wszystkich diecezjach i podległych mu;dekanatach i parafiach co przyczyniło się do olbrzymiego zmitologizowania tego problemu.
Atak Kościoła rozpoczął się od poszukiwania zdrajców;członków tajnych loż we własnych strukturach.
Otóż do tych w/w stowarzyszeń należało też wielu duchownych różnego szczebla,co ułatwiało tę przynależność utajnienie w nich;zarówno członkostwa jak i działalności.
Do dzisiaj wielu duchownych między innymi Kościoła rzymskokatolickiego(różnego szczebla)jest podejrzewanych o przynależność do tych organizacji!
A kto zajmuje się śledzeniem duchownych ,a nawet świeckich wiernych?
Oczywiście,że zajmuje się tym Zakon Jezuitów,który nie wątpliwie w/g mnie chce się odegrać na swojej XVIII wiecznej porażce,w wyniku której zakonowi temu został”przetrącony polityczny kręgosłup",został on bowiem pozbawiony olbrzymich majątków i wpływów na bieżącą politykę wielu państw,oraz w rezultacie uległ kasacji!
Zemsta nigdy nie prowadzi do niczego dobrego dla przyszłości między innym;żadnego kraju i oczywiście całego świata!!!
Obawiam się więc,że dopiero teraz w naszym;”zachodnim chrześcijańskim świecie”zacznie się walka; bractw masońskich i zakonów iluminatów z zakonem jezuitów obecnego papieża Franciszka,którą z wielką uwagą będzie śledził wrogo do nas nastawiony kulturowo-ideologiczny 'dżihadowski”;ISLAM!
Obserwując uważnie wszystkie obecne wydarzenia polityczne coraz bardziej jestem przekonany o tym,że obecny papież Franciszek to tzw: :”Petrus Romanus”,czyli Piotr Rzymianin,czyli ostatni w/g listy świętego Malachiasza papież rzymski zasiadający na tronie Piotrowym w Watykanie!

Chciałbym się mylić!

Pozdrawiam;

Atraktor

GGG
Posty: 1567
Rejestracja: 2 lis 2010, o 18:51

Re: Kiedy wybuchnie III wojna światowa.

Postautor: GGG » 22 mar 2013, o 13:27

Atraktor pisze:Witam:

Ostatnio nie miałem czasu na udzielanie się na forum,ale czytam Wasze wpisy z wielką uwagą.
Zauważyłem,że niektórzy dużo piszą o; masonerii ,czyli wolnomularstwie i iluminatach,oraz o spiskach międzynarodowych tych stowarzyszeń,które mają na celu doprowadzić świat do konfliktów międzynarodowych i wojen.
Myślę,że jest w tym dużo przesady ,tzw:”mitów”, szczególnie wśród społeczności katolickiej,czemu właściwie się nie dziwię ponieważ kościół rzymskokatolicki był zawsze najbardziej atakowany przez niektóre(powtarzam niektóre) w/w stowarzyszenia ze względu na swoje tradycyjne konserwatywne podejście do szybko zmieniającego się świata.
Otóż różnego rodzaju bractwa;loże wolnomularskie, tzw;”trójkąty masońskie”i obediencje obrosły z czasem w różnego rodzaju symbolikę i rytuały co jeszcze bardziej spowodowało duża podejrzliwość szczególnie wśród wielu katolików.
Nazwa „masoneria”wywodzi się z języka angielskiego:”free masons” i właśnie Anglia i Szkocja były krajami w których zaczęły powstawać te struktury,a pierwsza;”Wielka Loża”masońska powstała w londyńskiej gospodzie:”pod jabłonią” 24 czerwca 1717 roku.
Z czasem coraz bardziej się do nich upodabniały stowarzyszenia iluminatów(łacińskie;illuminatus-oświecony).
Wszystkie te lużne struktury;masońskie i zakony iluminatów,zaczęły powstawać stosunkowo póżno bo właściwie dopiero w XVIII wieku w epoce zwanej OŚWIECENIEM.
.Masoneria miała za zadanie łączyć ludzi wszystkich wyznań religijnych i poglądów filozoficznych w celu wzajemnego komunikowania się i poznawania, oraz wymiany poglądów w celu rozwoju duchowego ich członków,to jest ich doskonalenia.
Natomiast iluminaci (oświeceni)mieli na celu propagowanie nauki i nowatorskich myśli, także walkę z ludzką ciemnotą i zabobonami i to oni głównie uderzali w Kościoły,a szczególnie najbardziej w zhierarchizowany Kościół rzymskokatolicki.
Oczywiście niektóre z tych stowarzyszeń,ale nie wszystkie zaczęły się krytycznie wypowiadać o różnych poglądach religijnych na świat i związanych z nimi tradycyjnych religijnych rytuałach.
Szczególnie atakowany był podległy papieżom Kościoła rzymskokatolickiego ZAKON JEZUITÓW.
W dużej części to właśnie organizacje masońskie i iluminaci przyczynili się do wypędzenia z wielu krajów jezuitów i odebrania im olbrzymiego mienia na rzecz państw dokonujących jego kasaty (np w Polsce Komisja Edukacji Narodowej rozpoczęła działalność na bazie szkół jezuickich),a także zrywania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską przez wiele państw katolickich jak np.;Francję,Portugalię i państwa włoskie w samej Italii.
W Papieskim Państwie Kościelnym działalność masonerii i iluminatów nazywano wówczas często „DRUGĄ REFORMACJĄ”,LUB „ZEWNĘTRNĄ REFORMACJĄ” ROZBIJAJĄCĄ JUŻ NIE JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA ,A JEGO LITURGICZNĄ DOKTRYNĘ I TO O WIELE GROŻNIEJSZĄ,BO DZIAŁJĄCĄ Z ZEWNĄTRZ POD
TZW:”PRZYKRYCIEM”(LOŻE,ZAKONY) NIŻ TA PIERWSZA DZIAŁAJĄCA WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA,KTÓRA WYWODZIŁA SIĘ OD SAMYCH DUCHOWNYCH(LUTER,KALWIN,ZWINGLI).
Jednak trzeba wiedzieć,że wszystkie te stowarzyszenia i masońskie i iluminatów nigdy nie stworzyły jakiejś jednolitej struktury ogólnoświatowej,o czym się zapomina,albo nie chce pamiętać i mówić.
Trzeba też wiedzieć,że historia ludzkości nie zaczyna się dopiero w wieku XVIII(kiedy zaczęły powstawać te stowarzyszenia) i ,że spiski,oraz wojny od zawsze towarzyszyły ludzkości.
Tak jak w przypadku reformacji,kościół rzymskokatolicki w XIX wieku rozpoczął Wielką Ideologiczną Kontrofensywę przeciwko stowarzyszeniom:masońskim i iluminatów we wszystkich diecezjach i podległych mu;dekanatach i parafiach co przyczyniło się do olbrzymiego zmitologizowania tego problemu.
Atak Kościoła rozpoczął się od poszukiwania zdrajców;członków tajnych loż we własnych strukturach.
Otóż do tych w/w stowarzyszeń należało też wielu duchownych różnego szczebla,co ułatwiało tę przynależność utajnienie w nich;zarówno członkostwa jak i działalności.
Do dzisiaj wielu duchownych między innymi Kościoła rzymskokatolickiego(różnego szczebla)jest podejrzewanych o przynależność do tych organizacji!
A kto zajmuje się śledzeniem duchownych ,a nawet świeckich wiernych?
Oczywiście,że zajmuje się tym Zakon Jezuitów,który nie wątpliwie w/g mnie chce się odegrać na swojej XVIII wiecznej porażce,w wyniku której zakonowi temu został”przetrącony polityczny kręgosłup",został on bowiem pozbawiony olbrzymich majątków i wpływów na bieżącą politykę wielu państw,oraz w rezultacie uległ kasacji!
Zemsta nigdy nie prowadzi do niczego dobrego dla przyszłości między innym;żadnego kraju i oczywiście całego świata!!!
Obawiam się więc,że dopiero teraz w naszym;”zachodnim chrześcijańskim świecie”zacznie się walka; bractw masońskich i zakonów iluminatów z zakonem jezuitów obecnego papieża Franciszka,którą z wielką uwagą będzie śledził wrogo do nas nastawiony kulturowo-ideologiczny 'dżihadowski”;ISLAM!
Obserwując uważnie wszystkie obecne wydarzenia polityczne coraz bardziej jestem przekonany o tym,że obecny papież Franciszek to tzw: :”Petrus Romanus”,czyli Piotr Rzymianin,czyli ostatni w/g listy świętego Malachiasza papież rzymski zasiadający na tronie Piotrowym w Watykanie!

Chciałbym się mylić!

Pozdrawiam;

Atraktor

Petrus Romanus??? On ani Piotr ani Rzymianin.


Wróć do „Luźne rozmowy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot], miaow i 10 gości