Oswiadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

Wiadomości ze starego forum Gazety Prawnej
Ola

Postautor: Ola » 24 maja 2005, o 00:00

Czy ktos posiada wzor oswiadczenia pracownika w sprawie zachowania tajemnicy sluzbowej,chodzi mi o to, ze osobie zajmujacej sie sekretariatem zostaly powierzone obowiazek rozdzielania wsrod pracownikow drukow RMUA, z racji tego ze dzial kadr jest mocno obciazony. Prosze o pomoc w sformuowaniu takiego pisemka. Dziekuje bardzo
Reklama

kaska

Postautor: kaska » 24 maja 2005, o 00:00



OŚWIADCZENIE O PRZESTRZESTRZEGANIU TAJEMNICY

.

1.Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
2.W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanych przez Pracodawcę organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności , a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego kontrahentów. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy strona 1 § 3 1.W razie niewykonania przez Pracownika obowiązków określonych w niniejszej umowie, Pracodawca może dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w art. 114-122 Kodeksu Pracy.
3.Niezależnie od odpowiedzialności materialnej, określonej w ust. 1, Pracodawca może zastosować wobec Pracownika naruszającego postanowienia umowy odpowiedzialność porządkową, a w uzasadnionych przypadkach wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika. § 4 Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd w Kedzierzynie-Kożlu. § 5 1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



Zobowiązuję się zachować w tajemnicy, zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego rozwiązaniu, wszelkie wiadomości dotyczące działalności ....................................... a w szczególności wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i służbową, z którymi zapoznałem się w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. W szczególności zobowiązuję się do stosowania takich środków i sposobów postępowania, aby powierzone mi wiadomości, stanowiące tajemnicę państwową i służbową, nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.




.....................................
(podpis pracownika)



Wróć do „Archiwum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość