Urlop wychowawczy a okres składkowy....

kciuki
Posty: 70
Rejestracja: 12 paź 2010, o 22:41

Urlop wychowawczy a okres składkowy....

Postautor: kciuki » 16 paź 2012, o 20:54

do qwerty i bezet....ma rację bezet...jaka to Uchwała i jacy to sprawiedliwi sędziowie TK w ilości "7"....
nie rozumiem dlaczego niepracująca Mama opiekująca się zdrowym dzieckiem do lat 4 ma być traktowana lepiej od Mamy pracującej ,która urlopu wychowawczego wziąć nie mogła z wielu przyczyn a jej Dziecko musiało chodzić do żłobka,przedszkola itp?
W czasie urlopu macierzyńskiego ma się status pracownika i jest to okres składkowy.To ja też chcę by mi doliczono 6 latek składkowych....wychowałam samotnie dwójkę Dzieci pracując i dlaczego nikt mi nie chce tego "doliczyć"???

cytat"
Dlatego sięgnąłem do tej Uchwały 7 Sędziów SN. Sędziowie stwierdzili, że:
"Okresy bezpłatnego urlopu dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi a następnie urlopu wychowawczego - wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 r. - są od dnia 28 stycznia 1972 r. okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)."

Muszę stwierdzić, że nie rozumiem na jakiej podstawie Rzecznik Ubezpieczonych stwierdził (w świetle w/w Uchwały), że okres urlopu wychowawczego traktowany winien być jako okres składkowy.
Tym bardziej że na stronie 20. uzasadnienia tej Uchwały, przedostatnie zdanie uzasadnienia brzmi następująco:
"Skoro do stażu emerytalnego tej pierwszej grupy osób wlicza się okresy nieskładkowe (w tym okresy wykorzystywania urlopu wychowawczego w wymiarze wynikającym z art. 7 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), to nie ma dostatecznie silnych argumentów aksjologicznych, aby wykluczyć tę zasadę w stosunku do drugiej grupy."
Reklama

Bezet-1147
Posty: 159
Rejestracja: 27 lut 2008, o 22:53

Re: Urlop wychowawczy a okres składkowy....

Postautor: Bezet-1147 » 29 lis 2012, o 19:29

.
Ponieważ z pierwszego (czyli powyższego) wpisu w tym wątku (autor: kciuki; data: 16 paź 2012) nie za bardzo wynika czego dotyczy sprawa, pozwolę sobie - dla jasności dyskusji - zacytować wpisy dotyczące tej sprawy, a zamieszczone w wątku: WALORYZACJA EMERYTUR 2012.

_________________ W dniu 16 października 2012, Bezet-1147 napisał w tamtym wątku:
Bezet-1147 pisze:
qwerty pisze:Witam. Panie i Panowie, nie traćcie nadziei ! Co z Wami ? Tyle lat pracowaliśmy i nie takie trudności pokonaliśmy ! Dlaczego zakładacie przegraną ? NA RAZIE JEST NADAL SZANSA NA TO, ZE NASZE "ODŁOŻONE" W ZUS PIENIĄDZE PROCENTUJĄ W WYMIARZE 13%/ROK ! SUKCES JEST MOŻLIWY !

Wczoraj otrzymałem informację od Rzecznika Ubezpieczonych - chodziło o kapitał początkowy mojej żony obliczony przez ZUS. Lata urlopu wychowawczego, SĄ LATAMI SKŁADKOWYMI i nalezy się za nie współczynnik 1,3 a nie 0,7 ! Oto treść odpowiedzi Rzecznika:

RU/M/2173/12/MD
Temat: wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
W odpowiedzi na pytanie dotyczące zaliczenia urlopu wychowawczego do stażu zatrudnienia uprzejmie informujemy, iż okres urlopu wychowawczego, w przedstawionym przez Panią w pytaniu kontekście, w świetle uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r. sygn. I UZP 1/11, traktowany winien być jako okres składkowy, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym obowiązuje współczynnik 1,3 przy obliczaniu wymiaru podstawy.

Z poważaniem
Mariusz Denisiuk
Wydział Prawny
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych


Dlatego też, niezaliczony do tej pory w pełnym wymiarze okres studiów (studia + macierzyński przekraczały 1/3 okresów składkowych) będzie teraz zaliczony do okresów nieskładkowych w całości.
Wg naszych obliczeń, da to łącznie niemal o 10% wyższy kapitał początkowy.
A na stronie ZUS - nadal informacja, że urlop wychowawczy jest okresem nieskładkowym ! I brak respektu dla Sądu Najwyższego !
Dziś moja żona wysyła wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału początkowego załączając podstawę prawną i odpowiedź Rzecznika. I zobaczymy, co teraz ZUS powie. Niech spróbuje nie respektować prawa- będzie sprawa w Sądzie. I ZUS PRZEGRA !!!
Dlatego nadal należy walczyć i wierzyć w wygraną.

Sprawa mnie bardzo zainteresowała, gdyż moja żona korzystała dwa razy z urlopu wychowawczego.
Dlatego sięgnąłem do tej Uchwały 7 Sędziów SN. Sędziowie stwierdzili, że:
"Okresy bezpłatnego urlopu dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi a następnie urlopu wychowawczego - wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 r. - są od dnia 28 stycznia 1972 r. okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)."

Muszę stwierdzić, że nie rozumiem na jakiej podstawie Rzecznik Ubezpieczonych stwierdził (w świetle w/w Uchwały), że okres urlopu wychowawczego traktowany winien być jako okres składkowy.
Tym bardziej że na stronie 20. uzasadnienia tej Uchwały, przedostatnie zdanie uzasadnienia brzmi następująco:
"Skoro do stażu emerytalnego tej pierwszej grupy osób wlicza się okresy nieskładkowe (w tym okresy wykorzystywania urlopu wychowawczego w wymiarze wynikającym z art. 7 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), to nie ma dostatecznie silnych argumentów aksjologicznych, aby wykluczyć tę zasadę w stosunku do drugiej grupy."
_
.


_________________ W tym samym dniu, qwerty odpowiedział tak:
qwerty pisze:do bezet-1147
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym maja status pracownika.
Pracownikowi nalezy się współczynnik 1,3. Koniec, kropka - aby nie zaśmiecać wątku.
Szukaj w internecie więcej informacji.I na tym koniec historii.
Teraz przechodzę do dnia dzisiejszego.

23 października 2012 Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację wnioskodawczyni T. Ś. od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 marca 2012 r. sygn. akt V U 346/12.
[ Tu wyjaśnienie: wnioskodawczyni wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku i przyjęcie do wysokości emerytury za okres urlopów wychowawczych tak jak przy okresach składkowych po 1,3% podstawy wymiaru oraz zasądzenie emerytury w prawidłowej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami. ]

Cytuję fragment sentencji wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

" ....... Także w powoływanej w apelacji uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie I UZP 1/2011 (LexPolonica nr 2520253, Biuletyn Sądu Najwyższego 2011/5) Sąd Najwyższy wskazał, że okresy bezpłatnego urlopu dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi a następnie urlopu wychowawczego - wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 roku - są od dnia 28 stycznia 1972 roku okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże w powyżej cytowanej uchwale Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 29 ust. 3 ustawy odnoszącej się do wcześniejszych emerytur przysługujących jedynie pracownikom i na tym tle rozważał status osób przebywających na urlopach wychowawczych. W niniejszej sprawie nie jest natomiast sporne, czy okres urlopu wychowawczego, na którym przebywała odwołująca od dnia 6 sierpnia 1981 roku do dnia 1 września 1985 roku jest okresem zatrudnienia, czy też zrównanym z okresem zatrudnienia, który uwzględnia się przy ustaleniu prawa do emerytury, a ustaleniu podlegało, czy jest to okres składkowy, bądź też nieskładkowy. Nadto w powyższej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że nie ma wątpliwości, że okres urlopu wychowawczego jest okresem ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), co nie oznacza automatycznie, że okres urlopu wychowawczego jest okresem składkowym. Okres urlopu wychowawczego w świetle powyższej uchwały jest traktowany na równi z okresem zatrudnienia przy ustalaniu statusu pracowniczego, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże nie może być automatycznie traktowany jak okres składkowy, bowiem co do okresów składkowych i nieskładkowych ustawa wyraźnie określa katalog tych okresów. Nie ma zatem możliwości uznania, że okres urlopu wychowawczego T. Ś. od dnia 6 sierpnia 1919 roku do dnia 1 września 1985 roku był okresem składkowym. Należy rozróżnić pojęcia okresu zatrudnienia (i traktowania urlopu wychowawczego na równi z okresem zatrudnienia) od pojęcia okresu ubezpieczenia i wyodrębnionych okresów składkowych (zatrudnienie) oraz nieskładkowych (urlop wychowawczy).

Wobec powyższego, skoro okres urlopu wychowawczego, na którym T. Ś. przebywała od dnia 6 sierpnia 1981 roku do dnia 1 września 1985 roku nie mógł być uznany za okres składkowy. Niezasadne okazało się więc żądanie wnioskodawczyni przyjęcia za ten okres współczynnika 1,3 % podstawy wymiaru tak jak przy okresach składkowych.
.......... "

[ treść wyroku Sądu Apelacyjnego, tu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/150500000001521_III_AUa_000550_2012_Uz_2012-10-23_001 ]


Moja żona i ja nadal jesteśmy zainteresowani tą sprawą.

Dlatego mam prośbę: qwerty, czy mógłbyś przedstawić na jakim etapie jest sprawa odwołania wniesionego przez Twoją małżonkę od decyzji ZUS w sprawie ustalenia wysokości kapitału początkowego?


----------------------------------
135
.

tera-60
Posty: 1
Rejestracja: 12 lut 2013, o 20:06

Re: Urlop wychowawczy a okres składkowy....

Postautor: tera-60 » 12 lut 2013, o 20:27

Mam ten sam problem.
Dzisiaj właśnie/12.02.2013/ otrzymałam odpowiedź z ZUS-u,że zaliczył mnie okresy urlopów wychowawczych jako okresy nieskładkowe.
Brak podstaw prawnych do przeliczenia stażu pracy.
Również powoływałam się na wyrok SN z 18.maja.2011 roku.
Na razie rezygnuję.
Nie wiem co o tym myśleć!
Na razie się poddaję!

Powodzenia:
Halina


Wróć do „Problemy osób otrzymujących świadczenia z ZUS”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości