statystyki

Prawo

warunkowe umorzenie postępowania

wróć do działu: Prawo »

kompetencja sądu, możliwa do zastosowania, gdy:
1. wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne
2. okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości
3. postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Zgodnie z artykułem 67 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1137) warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd może w czasie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Prawo dla specjalisty