statystyki

Prawo

warunkowe zawieszenie wykonania kary

wróć do działu: Prawo »

zgodnie z artykułem 69 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1137) sąd może podjąć decyzję o warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności, jeżeli:
1. została orzeczona w wymiarze nieprzekraczającym roku
2. sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności
oraz będzie to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

W podjęciu decyzji brana jest pod uwagę:
1. postawa sprawcy
2. jego właściwości
3. warunki osobiste
4. dotychczasowy sposób życia
5. zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Prawo dla specjalisty