statystyki

Prawo

marszałek województwa

wróć do działu: Prawo »

Jest przewodniczącym zarządu województwa – organu wykonawczego samorządu województwa. Wybierany przez radnych sejmiku, bezwzględną większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Na wniosek marszałka wybierani są też pozostali członkowie 5-osobowego zarządu, w tym dwóch wicemarszałków. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami regionu i reprezentuje go na zewnątrz. Jest też kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w nim pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych samorządu województwa. Ma też uprawnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Magdalena Wojtuch

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty

Reklama