statystyki

wróć do działu: Medycyna

rzecznik praw pacjenta

Stanowi komórkę organizacyjną wchodzącą w skład centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zadania, które realizuje rzecznik praw pacjenta, to:

 • - kontrola przestrzegania praw pacjenta,
 • - podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • - wskazania trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • - współpraca z rzecznikiem praw obywatelskich jako organem konstytucyjnym w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 • - współpraca z Biurem Praw Pacjenta Ministerstwa Zdrowia,
 • - współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 • - współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizacji praw pacjenta,
 • - współpraca z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w Izbie Lekarskiej i Izbie Położnych,
 • - współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta,
 • - współpraca z organizacjami skupiającymi pacjentów (ubezpieczonych) w zakresie praw pacjenta,
 • - monitorowanie przestrzegania (poszanowania) praw pacjenta (ubezpieczonego) przez komórki organizacyjne NFZ oraz placówki ochrony zdrowia udzielające świadczeń medycznych w oparciu o umowę z NFZ,
 • - analiza skarg i wniosków kierowanych przez ubezpieczonego do NFZ,
 • - współdziałanie z komórkami organizacyjnymi NFZ, szczególnie z Departamentem Spraw Ubezpieczonych w zakresie realizacji praw pacjenta,
 • - współpraca z rzecznikiem prasowym i biuletynem NFZ w zakresie informacji dla ubezpieczonych,
 • wnioskowanie do zastępcy prezesa NFZ do spraw medycznych o przeprowadzenie kontroli kontraktu ze świadczeniodawcą w związku z rażącym naruszeniem praw pacjenta,
 • - koordynacja i nadzór merytoryczny nad pracą rzeczników praw pacjenta w oddziałach wojewódzkich NFZ,
 • - przygotowanie informacji kwartalnej dotyczącej przestrzegania praw pacjenta kierowanej do zastępcy prezesa NFZ ds. medycznych,
  WARTO ZAPAMIĘTAĆ
  Przy oddziale wojewódzkiego NFZ tworzy się Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • - współudział w organizowaniu szkoleń i narad dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
 • - przyjmowanie skarg ubezpieczonych na działalność świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • - prowadzenie rejestru złożonych nadesłanych do rzecznika pism,
 • - utrzymywanie bieżącego kontaktu z ubezpieczonymi w NFZ,
 • - utworzenie i prowadzenie Zespołu Rzecznika Praw Pacjenta,
 • - współpraca z radami społecznymi oddziałów wojewódzkich NFZ.

Agnieszka Jezierska

Podstawa prawna

 • - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. nr 213, poz. 2116 z późn. zm.).
NAPISZ DO

Rzecznicy praw pacjenta działający przy regionalnych oddziałach NFZ


1. Narodowy Fundusz Zdrowia -¬ Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Aleksandra Piątek, tel. (22) 572-61-55, rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl

2. Dolnośląski OW NFZ, ul. Dawida 2, pokój 15, 50-525 Wrocław, Małgorzata Sadowy-Piątek, tel. (71) 797-91-48/49, rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl

3. Kujawsko-Pomorski OW NFZ, ul. J. Słowackiego 3, pokój 6, 85-071 Bydgoszcz, Mariola Tuszyńska, tel. (52) 325-27-37, mariola.tuszynska@nfz-bydgoszcz.pl

4. Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, pokój 2, 20-124 Lublin, Krystyna Domańska, tel. (81) 531-05-45, krystyna.domanska@nfz-lublin.pl

5. Lubuski OW NFZ, ul. Podgórna 9B, pokój 5, 65-057 Zielona Góra, Anna Sierżęga, tel. (68) 328-76-76, rzecznik_praw@nfz-zielonagora.pl

6. Łódzki OW NFZ, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-032 Łódź, Małgorzata Zalewska, tel. (42) 275-41-40 do 44, rzecznikpp@nfz-lodz.pl

7. Małopolski OW NFZ, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, Tomasz Filarski, tel. (12) 298-83-03, t.filarski@nfz-krakow.pl

8. Mazowiecki OW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Krzysztof Romanowski, tel. (22) 582-84-15, 582-84-16, rpp@nfz-warszawa.pl

9. Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, pokój nr 7, 43-315 Opole, Tadeusz Kaczmarek, tel. (77) 402-01-82, 457-69-76, rpp_kaczmarek@nfz-opole.pl

10. Podkarpacki OW NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, Jadwiga Woś, tel. (17) 860-41-70, rzecznik_praw@nfz-rzeszow.pl

11. Podlaski OW NFZ, ul. Pałacowa 3, pokój 1, 15-042 Białystok, Maciej Olesiński, tel. (85) 745-95-76/77, molesinski@nfz-bialystok.pl

12. Pomorski OW NFZ, ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk, Jadwiga Styczeń, tel. (58) 321-86-29, 321-86-32, rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl

13. Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, pokój nr 109, 40-844 Katowice, Maria Kukawska, tel. (32) 735-17-07, mkukawska@nfz-katowice.pl

14. Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, pokój 023, 25-025 Kielce, Ireneusz Kędzierski, tel. (41) 364-61-06, rzecznik.praw.pacjenta@nfz-kielce.pl

15. Warmińsko-Mazurski OW NFZ, ul. Żołnierska 16, pokój 1, 10-561 Olsztyn, Bogusława Leszczyńska, tel. (89) 539-97-93, rzecznik.pp@nfz-olsztyn.pl

16. Wielkopolski OW NFZ, ul. Piekary 14/15, pokój 608, 609, 61-823 Poznań, Tomasz Niewiadomski, tel. (61) 850-60-26, 850-60-75, tomasz.niewiadomski@nfz-poznan.pl

17. Zachodniopomorski OW NFZ, ul. Arkońska 45, pokój 4, 71-470 Szczecin, Maria Matusiak, tel. (91) 425-10-52, maria.matusiak@nfz-szczecin.pl

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

Dyrektor biura: Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
tel./faks (22) 635-75-78
sekreteriat@bpp.waw.pl