statystyki

Medycyna

odpłatność za leki

wróć do działu: Medycyna »

Leki wydawane na podstawie recepty mogą należeć do grupy leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (czyli z obniżoną odpłatnością) oraz grupy leków z odpłatnością 100-proc. Do najważniejszych wymagań, jakie spełnić musi pacjent, by otrzymać lek refundowany, należy bycie ubezpieczonym, bo tylko w takiej sytuacji NFZ dofinansuje (częściowo bądź całkowicie) zakupione leki.

Wykazy leków refundowanych, zasady odpłatności za te leki i limity cen określa w drodze rozporządzeń Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej. Kontrolę wystawiania i realizacji recept sprawuje NFZ.

Rodzaje leków i odpłatności

  • - Leki podstawowe to wybrane leki ratujące życie oraz niezbędne dla terapii. Odpłatność jest to ustalona kwota (tzw. ryczałt). Zatem za każdy lek z tej grupy pacjent zapłaci zawsze taką samą kwotę (lub wielokrotność - w przypadku większej liczby opakowań), jeśli cena leku jest niższa od limitu. Ryczałt obecnie wynosi 3,20 zł, a ilość leku, za którą pobiera się opłatę ryczałtową, jest określona w wykazach leków jako jednostkowe opakowanie ryczałtowe.
  • - Leki uzupełniające są to wybrane leki wspomagające lub uzupełniające działanie leków podstawowych. Odpłatność dla leków uzupełniających wynosi 30 proc. lub 50 proc. rzeczywistej ceny leku. Zasada odnosi się również do leków o cenie niższej niż ustalony limit.
  • - Dla osób przewlekle chorych (lista chorób przewlekłych jest również ustalana przez Ministra Zdrowia) stosuje się odrębne zasady odpłatności. W przypadku chorób przewlekłych istnieje kilka kategorii odpłatności: 50 proc., 30 proc., ryczałtowa i bezpłatna, oczywiście, jeśli cena leku jest niższa od limitu. Każdy lek z tej grupy ma przypisaną odpłatność wg listy ministerstwa.
  • - Leki recepturowe są to leki sporządzane w aptece z surowców farmaceutycznych. Odpłatność za leki recepturowe stanowi ryczałt w wysokości 5 zł. W skład leków recepturowych mogą również wchodzić leki gotowe i wówczas, jeśli dawka leku (wchodząca w skład leku recepturowego) przepisana przez lekarza jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej i dodatkowo lek znajduje się na liście leków refundowanych z odpłatnością ryczałtową, 30 proc. lub 50 proc. to odpłatność stanowi ryczałt w wysokości 5 zł. Jeśli dawka jest większa lub lek nie znajduje się na liście leków objętych refundacją, to odpłatność wynosi 100 proc. ceny leku. Na koszt sporządzenia leku recepturowego w aptece składają się: wartość użytych składników, koszt wykonania leku (tzw. taksa laborum) oraz wartość opakowań. Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się 25-proc. marżę detaliczną.

Tomasz Pietryga

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca do 30.09.2006 r.
  • - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca od 01.10.2006 r., tekst uwzględnia zmiany z Dziennika Ustaw nr 104 z 2006 r..
  • - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz.U. nr 274, poz. 2725 z późn. zm.).

Prawo na co dzień

p »

Prawo dla specjalisty

p »

Reklama