Brak lokalu zastępczego dla eksmitowanego nie będzie już wstrzymywać wykonania orzeczenia o eksmisji. Trybunał odroczył uchylenie niekonstytucyjnego przepisu na 12 miesięcy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł kodeksu postępowania cywilnego nakazujący komornikowi wstrzymanie eksmisji z powodu braku lokalu zastępczego dla osoby eksmitowanej jest niezgodny z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący przepisu uzależniającego przeprowadzenie przez komornika eksmisji z lokalu mieszkalnego od dostarczenia dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego. Taki obowiązek istnieje, gdy w wyroku eksmisyjnym nie przyznano prawa do lokalu socjalnego.

– Z kodeksu postępowania cywilnego nie wynika, na jaki okres pomieszczenie tymczasowe powinno być dostarczone oraz w oparciu o jaki tytuł prawny dłużnik ma je zajmować – twierdziła Kamila Dołowska z Biura RPO. – Nie określono również kwestii odpłatności za zajmowanie pomieszczenia tymczasowego. Efektem takiej niekompletnej regulacji jest zaniechanie dostarczania dłużnikom pomieszczeń tymczasowych.

Poseł Jerzy Kozdroń, przedstawiciel Sejmu, podzielił argumenty RPO.

– Ustawodawca w k.p.c. posługuje się terminem „pomieszczenie tymczasowe”, którego nie ma w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów – mówił poseł Kozdroń.

Zdaniem Sejmu wstrzymanie czynności egzekucyjnych bez powiązania z jakimikolwiek obowiązkami po stronie gminy bądź dłużnika uniemożliwia wykonanie obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego w rozsądnym terminie. W kwestionowanym przepisie właściciel został czasowo pozbawiony możliwości rozporządzania swoją własnością. Do momentu dostarczenia pomieszczenia tymczasowego zmuszony jest znosić to, iż z jego lokalu korzysta wbrew jego woli inna osoba.

– Godzi to w istotę prawa własności – podkreślał poseł Kozdroń.

Te argumenty podzielili sędziowie TK. Uznali oni, że zaskarżony przepis narusza zasadę poprawnej legislacji, gdyż jest nieprecyzyjny

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2010-11-05, ostatnia aktualizacja: 2010-11-05 09:10
Autor:Katarzyna Żaczkiewicz

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Infor Biznes Sp. z o.o.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Infor Biznes Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.