Mira Suchodolska: Wszystkie

12 listopada 2017 r.

Ignatieff: Umowę NAFTA trzeba wypowiedzieć. Od czasu, gdy była podpisana, sytuacja na świecie uległa zmianie

Reklama