Katarzyna Jędrzejewska: Wszystkie

27 listopada 2017 r.

Brak podatku nie zwalnia z prowadzenia ewidencji i wystawiania rachunków na żądanie

Reklama