Łukasz Guza

Łukasz Guza

Informacje o autorze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Gazetą Prawną związany od 2005 r. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy. Laureat stypendium Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka oraz Specjalnej Nagrody pod patronatem Elżbiety Radziszewskiej, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, w ramach konkursu „Pracodawca godny zaufania”. Trzykrotny laureat nagrody dziennikarskiej przyznawanej przez Głównego Inspektora Pracy.

Łukasz Guza: Wszystkie

19 sierpnia 2017 r.

"Solidarność" staje się bojówką PiS? Pracownikom przynosi to korzyści, ale konsekwencje dla związku mogą być poważne

8 sierpnia 2017 r.

RPO upomina się o równość płac

2 sierpnia 2017 r.

Etaty związkowe także dla zleceniobiorców

Reklama