Sebastian Stodolak: Wszystkie

15 lipca 2017 r.

Szefowie koncernów internetowych wyglądają na miłych gości, ale to łase na twój portfel trolle, które chcą zmonopolizować sieć

9 lipca 2017 r.

Prawdziwy cel płacy minimalnej? Nieco poprawić los jednych, kosztem zubożenia drugich

Reklama