"Jest jeszcze wprawdzie zbyt wcześnie, by wydawać kategoryczne opinie na temat rezultatów pakietu, jednak wstępnie można wnioskować, iż działania Ministerstwa Finansów przyniosły oczekiwany skutek, i że w sierpniu dostawcy paliw działający dotychczas w szarej strefie znacząco ograniczyli działalność na polskim rynku" - napisano w komunikacie Organizacji.

POPiHN ocenia, że o tym, czy pozytywny efekt pakietu paliwowego, wzmocniony przez rozwiązania przyjęte w pakiecie energetycznym utrzyma się w kolejnych miesiącach, przesądzi skuteczność działania służb kontrolnych.

"Otrzymały one nowe narzędzia, które odpowiednio wykorzystane powinny przyczynić się do osiągniecia zakładanych wyników w walce z szarą i czarną strefą na rynku paliw w Polsce" - napisano.

"W efekcie powinna ulec znacznej poprawie sytuacja przedsiębiorstw, działających zgodnie z prawem, a wpływy do budżetu państwa z tytułu VAT, akcyzy, CIT oraz innych opłat jeszcze w tym roku powinny wzrosnąć o kilka miliardów złotych" - dodano. (PAP)