Przedstawiona w orzeczeniu argumentacja ma zostać wzięta pod uwagę przy przygotowaniu ostatecznej opinii Komisji ws. zmian w TK autorstwa PiS.