Główny Inspektor Sanitarny dodał, że obecnie handel dopalaczami odbywa się głównie przez internet i zagraniczne serwery, co utrudnia walkę z tym procederem. W tym przypadku konieczna jest współpraca pomiędzy służbami ścigającymi przestępców w różnych krajach.

Bogusława Bukowska zastępca dyrektora z Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii zwróciła uwagę, jak ważne są programy profilaktyczne mówiące o szkodliwości dopalaczy realizowane przez szkoły, a skierowane do młodzieży i rodziców.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na potrzebę zmian w prawie, które ułatwią policji, prokuraturze oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej walkę z dopalaczami i ograniczenie handlu psychoaktywnymi substancjami.