Z badania wynika, że Polacy są podzieleni w ocenie dotychczasowych wyników działalności rządu. Dobrze ocenia je 41 proc. ankietowanych, źle – grupa niewiele mniejsza (39 proc.). Podobnie było w styczniu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3–10 lutego 2016 roku na liczącej 1000 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.