Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE zwraca uwagę w swoim raporcie, że białoruska centralna komisja wyborcza nie opublikowała informacji o liczbie wydrukowanych i wydanych wyborcom kart do głosowania. Nie było publikacji informacji o wynikach wyborów w poszczególnych punktach głosowania. Oprócz tego w wielu lokalach wyborczych praca obserwatorów była utrudniona. Zaobserwowano też przypadki dorzucania kart do głosowania w trakcie liczenia głosów.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka rekomenduje wniesienie zmian do białoruskiej ordynacji wyborczej dla zwiększenia przejrzystości procesu wyborczego.

Do Mińska przybył Michael Georg Link, szef Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Przeprowadzi rozmowy między innymi w Centralnej Komisji Wyborczej Białorusi.