Gazeta donosi, że Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy stanowili główny cel CBA. W ramach operacji "Krystyna" Kwaśniewscy byli rozpracowywani przez 2 lata.

Prokuratura chciała przedstawić Kamińskiemu zarzuty, lecz musiała umorzyć postępowanie w związku z posiadaniem immunitetu poselskiego przez byłego szefa CBA.

Przestępstwo zarzucane Kamińskiemu przedawnić się powinno jesienią 2014 roku, lecz decyzja Sejmu o utrzymaniu immunitetu wstrzymuje bieg przedawnienia.

Kamiński, jeżeli nie zostanie wybrany w następnych wyborach, będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.