• wyjaśnienia eksperta - najbardziej znaczące zmiany w ustawie
• wybrane orzecznictwo
• tekst ujednolicony ustawy

z YetiPay tylko: 109.90 zł

Lektura obowiązkowa dla:
· jednostek organizacyjnych (w zakresie zarządzania, finansowania i organizacji uczelni oraz warunków prowadzenia studiów, a także relacje uczelni z Polską Komisją Akredytacyjną )
· wykładowców akademickich (książka opisuje m.in. obowiązki nauczycieli, zasady podległości na uczelniach, konkursy oraz proces oceny wykładowców)
· doktorantów (m.in. zasady rekrutacji i organizacji studiów, odpłatność za studia, pomoc materialna)
· studentów (rekrutacja, stypendia, wspieranie studentów niepełnosprawnych itd.)
· absolwentów (przywileje studenckie dla absolwentów)
· wszystkich zainteresowanych perspektywami rozwoju szkolnictwa wyższego (zwłaszcza uczelni prywatnych)