- Kto ma prawo do emerytury mundurowej
- Od czego zależy wysokość otrzymywanego świadczenia
- Kto może liczyć na wyższą emeryturę
- Kiedy można wystąpić o podwyższenie pobieranej już emerytury
- Kiedy świadczenie jest zawieszane, a kiedy wypłacane w niższej wysokości
- Jakie prawa ma funkcjonariusz zwolniony ze służby przed nabyciem uprawnień emerytalnych
- Kto może się ubiegać o rentę inwalidzką i w jakiej wysokości